Rapportage prestatie-overeenkomst Nederlandse publieke omroep: doelstellingen gerealiseerd!

De landelijke publieke omroep heeft haar prestatie-afspraken uit de prestatie-overeenkomst in 2008 voor het allergrootste deel behaald. Dit blijkt uit het document ‘Nederlandse Publieke Omroep: Terugblik ’08’ dat is geopenbaard. De Prestatie-overeenkomst die de publieke landelijke omroep met minister Ronald Plasterk heeft afgesloten omvat een aantal inspanningsverplichtingen die ze in in de periode 1 januari 2008 tot 31 augustus 2010 dient te behalen. 2008 was het eerste jaar waarin de overeenkomst – die overigens niet in rechte afdwingbaar is – van toepassing. Inmiddels zijn de wettelijke programmaregels geschrapt – waar deze prestatie-overeenkomst voor in de plaats is gekomen, waarmee het Commissariaat voor de Media geen bevoegdheden meer heeft daarover.

De prestatie-afspraken gaan over het bereik van de publieke zenders op radio, televisie, digitale media en internet in de diverse doelgroepen, het gehalte aan Nederlandse/Europese content, vernieuwing, de ‘aanbodmix’ aan o.a. cultuur, kennis, nieuws, opinie en amusement, de hoeveelheid nieuws, opinie en documentaires alsmede drama. Deze doelstellingen zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd; het ging voor het maken van deze afspraken veelal om zaken die de publieke zenders als deden. Het prestatie-contract zegt niets over de inhoudelijke beoordeling van hetgeen gemaakt is.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (werktitel voor wat tot 1 januari aankomende nog de Nederlandse Omroep Stichting, kortweg NOS is) stelt best tevreden te zijn met het gerealiseerde. Toch is volgens voorzitter Henk Hagoort de prestatie-overeenkomst ‘iets anders dan de ambitie’. “Daar hebben we de meerjarenbeleidsplannen voor,” aldus Hagoort die er op wijst dat dit de afspraken zijn die de publieke omroep in ieder geval dient te leveren. Met name op het vlak van drama en diversiteit zien de leden van de Raad van Bestuur nog ‘uitdagingen’.

Opvallend is dat in de prestatie-overeenkomst met name enkele technologische zaken niet gerealiseerd zijn. De Digitale Voorziening als platform voor de publieke omroepsector zal per 1 januari 2010 volledig zijn gerealiseerd. Een HD-pilot voor Nederland 1 HD is in 2008 succesvol verlopen, maar heeft nog geen vervolg gekregen in een aangekondigde doorstart voor in 2009. Tevens is geen start gemaakt met digitale radio via de FM-band met FM Extra met als reden dat commerciele omroepen hier mee (tijdelijk!) stopten; en is verdere terughoudendheid ingezet met betrekking tot het DAB-dossier. De invoering van AAC+ op audiogebied is niet doorgegaan omdat mobiele mediaplayers die niet aankunnen; in 2009 zal dit alsnog worden ontwikkeld. Verder is ondertiteling bij internetstreams nog in ontwikkeling. Wel is op technologisch vlak Radio 2 In Concert in Surround via internet beschikbaar gekomen en is Radio 4 Surround op satelliet van start gegaan en wordt via internet meer programma-informatie gegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *