Ziggo weigert uitspraken programmaraadsviezen Commissariaat voor de Media op te volgen

Ziggo weigert de uitspraak van het Commissariaat voor de Media op te volgen inzake het moeten volgen van wettelijk dwingende programmaraadsadviezen. Woordvoerder Gradus Vos bevestigt desgevraagd dat Ziggo in bezwaar gaat tegen de afwijzing op het ontheffingsverzoek om uberhaupt nog de verplichting te hebben het analoge televisie-aanbod uit te zendenwaarover de programmaraden adviseren. Ook gaat Ziggo in bezwaar tegen de verplichting om zenders als TVE Internacional, Rai Uno en France 2 in een aantal gebieden analoog door te geve. “Als we deze bezwaarzaken verliezen gaan we daarna in beroep tegen het Commissariaat voor de Media bij de rechtbank,” aldus Vos.

Om de directe werking van het besluit van het Commissariaat voor de Media aan te vechten, gaat Ziggo ook naar voorlopige voorzieningenrechter om te voorkomen dat ze uiterlijk 14 juli genoemde zenders analoog moet doorgeven. “We willen gedurende het verdere proces dat niet hoeven doen,” aldus Vos. In andere gebieden waar programmaraden zenders als France 2 hebben geadviseerd die niet worden doorgegeven, weigert Ziggo eveneens deze wettelijk dwingende adviezen op te volgen.

Het Commissariaat voor de Media maakte begin deze maand bekend het ontheffingsverzoek af te wijzen, omdat het in haar optiek niet mogelijk is een ontheffing toe te wijzen op basis van de wetsartikelen waar Ziggo zich op beroet. Aangezien Ziggo nog steeds 30 analoge tv-zenders blijft doorgeven en alleen ontheffing wenste op het deel dat de programmaraad aangaat (dus tv-zenderplek 8 t/m 15), gaat dit volgens het Commissariaat voor de Media niet op. Volgens de media-toezichthouder is juist bij zwaarwichtige redenen die aangetoond dienen te worden, Ziggo zou kunnen afwijken, maar dat een ontheffing niet aan de orde is, te meer omdat Ziggo geen ontheffing heeft verzocht van het minimaal aantal te verspreiden analoge zenders (15 inclusief de wettelijke mustcarry zenders).

Als gevolg van de door de programmaraden Multikabel (Noord-Holland Noord/Haarlemmermeer) aangespannen en gewonnen zaak, dient Ziggo voor 14 juli TVE Internacional en France 2 door te geven. In Breda dient Ziggo – volgens de uitspraak – TVE Internacional, Rai Uno en France 2 analoog op de kabel door te geven. Het Commissariaat voor de Media kondigde aan bij het uitblijven daarvan nadere handhavingsbesluiten te nemen.

Het Commissariaat voor de Media redeneerde in haar uitspraak dat het ‘enkele feit’ dat het programma-aanbod van zenders als France 2, TVE Internacional en Rai Uno een gering bereik kent, niet de betekenis met zich meebrengt dat Ziggo niet ‘voort kan gaan met ontwikkeling van haar digitale pakketten, indien dit programma-aanbod in het analoge aanbod wordt gehandhaafd.’ en dat Ziggo nog ‘voldoende andere mogelijkheden heeft om transmissiecapaciteit voor digitale diensten vrij te maken’, waarbij het wijst op de wetgever die het belang van de 15 analoge tv-zenders aangeeft.┬á Ziggo heeft – zo is gebleken – bepaald in haar hele gebied min of meer 27 zenders analoog gelijk door te geven in het kader van harmonisering. Ziggo stelt dat het moeilijker is om innovatie te kunnen plegen en haar analoge zenderaanbod af te bouwen; omdat het in haar optiek lastig is om per regio meer afwijkingen in het zenderaanbod te handhaven en omdat ze voor haar internet, digitale en interactieve televisie en telefonietoepassingen bandbreedte nodig zegt te hebben. Circa 65 % van de Ziggo-huishoudens heeft louter analoge kabeltelevisie (stand 31 december jl.); 35 % heeft naast analoge kabeltelevisie ook digitale kabel tot zijn beschikking. Het Commissariaat voor de Media kon Ziggo in haar redenaties niet volgen.

Wel heeft het Commissariaat voor de Media andere verzoeken tot handhaving van programmaraden om hun niet uitgevoerde basispakketadviezen bij Ziggo om ‘proceseconomische redenen’ besloten aan te houden, ‘hangende de behandeling van het bezwaarschrift van Ziggo’. Hierdoor duurt het naar verwachting nog vrij lang voordat Ziggo in alle gebieden waar ze adviezen weigert uit te voeren – bij een voor programmaraden positieve uitkomst van de rechtelijke procedures – daadwerkelijk gedwongen wordt zenders als France 2 analoog op de kabel uit te zenden.

3 thoughts on “Ziggo weigert uitspraken programmaraadsviezen Commissariaat voor de Media op te volgen”

  1. Wat een gedoe om niks. Deze (voor Nederlandse begrippen) exotische zenders worden gewoon digitaal doorgegeven voor de liefhebbers die ze willen zien.
    Het wordt tijd dat die achterhaalde Programmaraden uit de jaren tachtig, toen we alleen zo’n 20 analoge kanalen konden ontvangen, worden afgeschaft, nu iedereen de mogelijkheid heeft, via de verschillende platformen, zo’n beetje alles te kunnen zien wat ie wil.

  2. Afschaffen van programmaraden is NIET aan de orde omdat programmaraden ook in de nieuwe mediawet zijn
    opgenomen om te adviseren over het analoge basispakket
    van 15 Tv en 25 radiozenders. Ziggo moet de uitspraak van het Commissariaat opvolgen en gewoon de wet nakomen.

  3. Laat Ziggo gewoon de wet naleven in plaats van te proberen de boel te traineren. Laten ze eens beginnen met het van de kabel afhalen van dat nutteloze ziggo kanaal met non-info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *