Nederlandse Publieke Omroep (NPO): einde radiozender Concertzender per 1 november; 300.000 euro voor drie digitale themakanalen VPRO

Nederlandse Publieke Omroep (NPO): einde radiozender Concertzender per 1 november; 300.000 euro voor drie digitale themakanalen VPRO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO/NOS) heeft besloten tot opheffing van de radiozender Concertzender per 1 november 2009 – of zoveel later als het ‘transitieplan’ vergt.. In november 2008 werd hiertoe al een voornemen uitgesproken. Concertzender bestaat als radiozender voor serieuze muziek sinds 1982. Een deel van de activiteiten en medewerkers van de Stichting Concertzender Nederland zal worden overgeheveld naar de VPRO. De bedoeling is dat er drie themaradiokanalen komen (Radio 4 Eigentijdse Muziek, Young Professionals Klassiek en Young Professionals Jazz & Wereldmuziek). Hiervoor zal een jaarbudget van 300.000 euro beschikbaar komen. Thans heeft de Concertzender een budget van 500.000 euro op jaarbasis.

Concertzender kent thans distributie via internet, de digitale ether (free to air via DVB-T via de eigen capaciteit van de Nederlandse Publieke Omroep waarmee het ook voor Digitenne-abonnees toegankelijk is), en nieuwe kabelkapaciteit (o.a. Rekam, UPC Rotterdam, Haarlem/Fryslan, Kabel TV Krimpen e.d.). Op 4 september 2006 verloor Concertzender het toenmalige kabelfrequentienetwerk nadat eerder de NPO besloot Radio 6 (inmiddels tot Radio 6 – de jazz-zender omgedoopt) op de landelijke kabelplek van Concertzender te plaatsen. Concertzender is ook actief met 12 themakanalen waaronder een ’surround’ kanaal dat ook via de digitale kabel wordt aangeboden.

In november vorig jaar verzette Concertzender zich tegen de plannen en voelde zich als zender die zich richt op serieuze muziek ‘niet langer welkom’.  Ruurd Bierman van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en voorzitter van Stichting Concertzender stelde toen dat deze Concertzender niet ‘meer vindt passen in het bestel van de publieke omroep waar toegankelijkheid en herkenbaarheid tegenwoordig zo in de smaak zijn’ en waar ‘vooral om luistercijfers’ gestreden wordt. Politiek hadden D66 en de SP kritiek op de handelwijze en vroegen media-minister Plasterk zich in te zetten voor behoud van Concertzender. Deze beloofde – na de ontvangst van een petitie – in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur.

Volgens woordvoerder Jeroen Wassenberg is het omlaag brengen van het budget voortgekomen uit de te bereiken synergie-voordelen met de VPRO en dat Concertzender in het verleden altijd ontzien is. De VPRO is als partner vanwege Radio 4 en Radio 6 naar voren gekomen. De VPRO zal moeten bezien hoe ze vrijwilligers een plek kunnen geven. Van de tien FTE’s kunnen er drie bij de VPRO aan de slag ten behoeve van de themakanalen. Jan Westerhof, directeur Radio van de Nederlandse Publieke Omroep zegt dat er ‘regelingen’ zullen komen voor de medewerkers die niet bij de VPRO aan de slag kunnen. “De Raad van Bestuur van de NPO zal hier een goede regeling voor treffen en neemt voor de Stichting Concertzender Nederland haar verantwoordelijkheid. Ik snap dat vrijwilligers een en ander moeten verwerken en dan bedenken of ze zich willen inzetten voor de themakanalen.”

Het is nog onduidelijk of het merk Concertzender zal blijven bestaan. De zender Concertzender zal in ieder geval worden gestaakt. Jan Westerhof hierover: “de merknaam is ondergeschikt. We moeten nog bekijken hoe de themakanalen gaan heten. Het publiek associeert Concertzender met klassieke muziek; mogelijk dat een van de kanalen die naam krijgt, maar aan de andere kant moeten we voorkomen dat er verwarring ontstaat.”

Volgens Westerhof gaat de discussie over het wel of niet laten voortbestaan in feite over een structurele discussie: “de Nederlandse Publieke Omroep maakt bepaalde afwegingen. We kiezen er niet voor om een lineair kanaal met zoveel genres te programmeren. We vinden het niet doelmatig om zo te programmeren. De discussie gaat er niet over of je de soorten serieuze muziek aanbiedt, maar meer over hoe programmeer je ze en hoe biedt je ze vervolgens via welke infrastructuur aan. Het is in feite het aanbodsdenken versus programmeerdenken. Wij kiezen voor gethematiseerd programmeren. Concertzender heeft niet het alleenrecht op serieuze muziek. Je moet een en ander dan ook zien in het pakket van de Nederlandse Publieke Omroep. Radio 2, Radio 4 en Radio 6 besteden er ruim aandacht aan. Dat er dan iets over de rand van de tafel valt, is dan misschien zo, maar ik vind dat we heel serieus met serieuze muziek omgaan. Als je de begroting daartoe ziet en het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) meerekent, dan is het een kwart van het budget. Dat is net zoveel als we aan radiojournalistiek besteden. We bieden een schat aan muziek. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld 300 concertregistraties op Radio 4.”

Voor de drie nieuwe themakanalen die op internet en digitale kabel moeten worden uitgezonden, moet de NPO nog contracten sluiten met distributeurs. Dit zal in het kader van de algehele contracten tussen publieke omroepen en distributeurs moeten plaats vinden. Op termijn kunnen de themakanalen ook onderdeel worden van het vernieuwde DAB+/DMB aanbod dat de publieke landelijke omroep via haar DAB-frequentie wil aanbieden; dit hangt echter deels af van de mobiele video-ambities.

(zie verder apart artikel reacties van de zijde Concertzender)

8 thoughts on “Nederlandse Publieke Omroep (NPO): einde radiozender Concertzender per 1 november; 300.000 euro voor drie digitale themakanalen VPRO”

 1. Het is triest te moeten constateren dat de ‘publieke’ omroep opnieuw voor de luistercijfers kiest. Welke rechtvaardiging voor het enorme budget denkt men over enkele jaren nog over te houden?

 2. Wat fijn toch dat taal zo’n versluierende functie kan hebben zodat het lijkt alsof je iets in alle redelijkheid onderbouwt(het vreselijke jargon hierboven spreekt weer boekdelen) maar in werkelijkheid natuurlijk maar op één stuitend fenomeen duidt: de luistercijfers zijn nu bij alle omroepen(vierkwarts)maatgevend geworden. Wat vroeger door de intelligentsia terecht met dedain als “vertrossing” werd aangeduid is beleid geworden bij de publieke omroep en inmiddels volledig geinstitutionaliseerd.

 3. Betr.: Stopzetting uitzendingen van Radio 6 – uitzending jazzmuziek programmering.

  Helaas het zat er in dat dit vroeg of laat zou gaan gebeuren.

  Eerst verdwijnt de jazzmuziek goeddeels van de normale reguliere radio-uitzendingen van de Concertzender (zij het alleen via de kabel) daarna worden de uitzendingen weggepromoveerd naar het internet en vervolgens worden alle uitzendingen stopgezet.

  Weer een grote verarming van de programmering van jazzmuziek via de radio want zoals een ieder bekend zijn er nog maar weinig zenders over die af en toe jazzmuziek uitzenden van enige betekenis (wegvallen programma van Hans Dulfer op BN-radio en onlangs van Hans Mantel op Arrow Jazz die ook al in grote problemen verkeert).

  Ik ben bang dat er op termijn helemaal geen jazzmuziek van enige kwaliteit meer over is in de ether – alleen nog maar slappe aftreksels die onder het mom van jazzmuziek ten gehore worden gebracht.

  Jammer en toch ook wel beschamend,

  Gerard M. de Lange
  Dordrecht

 4. “… Je moet een en ander dan ook zien in het pakket van de Nederlandse Publieke Omroep. Radio 2, Radio 4 en Radio 6 besteden er ruim aandacht aan. Dat er dan iets over de rand van de tafel valt, is dan misschien zo, maar ik vind dat we heel serieus met serieuze muziek omgaan.”

  Westerhof pocht hier met iets dat kort na zijn uitspraak alweer achterhaald is: op Radio 6 verdwijnen per 1 november meerdere programma’s die ‘niches’ bedienen, zoals etnische en elektronische muziek, zie http://folio.radio6.nl/2009/07/03/slecht-nieuws-einde-van-folio/?cp=all#comments

 5. In de niche markten vind je nog de kwaliteit. Ga je commercieel, wordt de eenheidsworst alleen maar groter. Dat gaat alweer betekenen, dat de kleine groeperingen ( van muziekgezelschappen tot de kruideniers) en tradities verder zullen verdwijnen. Dat is zoiets als het boemeltreintje opheffen zodat de dorpjes niet meer bereikbaar zijn omdat het niet rendabel genoeg is.

 6. Wederom een verarming van een publieke dienst onder het mom van doelmatigheid (= gemakzucht). Originele kunst en muziek hebben niets met publiekscijfers te maken. Gedachtenloze en fantasieloze consumptie des te meer. Nu al luister ik haast niet meer naar Radio 4 of 6 sinds het verdwijnen van de Concertzender, ik moet mijn toevlucht nemen tot allerlei obscure buitenlandse websites, of Klara, WDR3, BBC3 en zo meer. Deze verarming tast de culturele diversiteit en dus de identiteit van Nederland aan. Een reden om Nederland onder Brusselse curatele te stellen, want een land dat zo omgaat met zijn cultuur verdient geen soevereiniteit. Immers, de markt bepaalt hier het culturele aanbod. Misschien is het een idee om de Nederlandse cultuur per opbod van de hand te doen aan een groot land.

  De (semi-)publieke sector is sinds de privatiseringsgekte een arena geworden waarin zelfverrijking, onkunde en sociale apathie de toon aangeven. Keer op keer wordt bewezen dat het toezicht uit hetzelfde netwerk om dezelfde redenen schromelijk tekortschiet. En dan te bedenken dat die “niche-programma’s” van de Concertzender veel goedkoper waren dan die van de rest van het bestel!

  Ik stel voor om op alle muziekzenders alleen die muziek te draaien waarvan is bewezen dat er stadions van uitverkocht raken, dan wordt zeker voldaan aan die eis van doelmatigheid. Dan hebben we al die zendercoördinatoren en programmamakers ook niet meer nodig en sparen we nog meer geld uit.

 7. Jammer dat voor mij als wereldmuziekprogrammeur deze goed toegankelijke schat aan informatie over het muzikale universum verloren gaat. En dat zoveel prachtig werk van toegewijde en deskundige vrijwilligers en liefhebbers wordt kapot gemaakt. Zonde, scnande!

 8. The “Concertzender” bears an eminent name in the international scene of passionated music lovers.
  I can’t understand why the “Nederlandse Publieke Omroep” is eager to trample this reputation down and wishes to take part in the common decline of cultural values. The abolition of “Concertzender” is a senseless brutishness and a shame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *