Stichting Concertzender onderzoekt doorstart Concertzender buiten landelijk publieke bestel

De Stichting Concertzender die statutair in Amsterdam is gevestigd en houder van het merk Concertzender, studeert naar een doorstart van Concertzender buiten het publieke landelijke bestel. Volgens de bestuurders van deze stichting ligt een terugkeer naar de ‘bakermat’ Amsterdam voor de hand. Hoe dit vorm moet krijgen is nog onduidelijk en onderwerp van discussie en onderzoek.

Gisteren kondigde de Raad van Bestuur van de Nedelrandse Publieke Omroep (NPO/NOS) aan dat Concertzender als zender op zal houden te bestaan en dat drie thema-onderdelen daarvan bij de VPRO via drie themakanalen voor minder budget zullen worden gemaakt. Concertzender wordt thans gemaakt en uitgezonden onder auspiciën van Stichting Concertzender Nederland, waar Ruurd Bierman samen met twee andere van de Raad van Bestuur van de NPO afhankelijke medewerkers, het bestuur van vormen.

De Stichting Concertzender (Amsterdam) heeft volgens haar bestuur een ‘sluimerend’ bestaan geleid sinds de overdracht aan ‘Hilversum’ (in 1998) ‘in het vertrouwen dat de Concertzender na de nodige omzwervingen een duurzame bedding had gevonden in de schoot van het landelijke publieke bestel’. Volgens het stichtingsbestuur is deze nu ‘ruw’ gewekt uit deze droom en ‘ziet zich genoodzaakt om zoveel mogelijk krachten te mobiliseren om nog bijtijds een alternatieve oplossing te vinden’. Volgens het stichtingsbestuur wordt Concertzender anders onherkenbaar gereduceerd tot een beperkt aantal digitale themakanalen. Tevens noemt het stichtingsbestuur van Stichting Concertzender het ‘volstrekt onbegrijpelijk dat de Raad van Bestuur van de NPO deze unieke en noodzakelijke aanvulling op het publieke bestel wil stopzetten. En dit temeer omdat met een liquidatie niet meer vrijvalt dan hooguit drie jaarsalarissen van bestuurders van de NPO (een half miljoen) op een totale mediabegroting van ruim 850 miljoen euro. Zoals Lucebert al zei, alles van waarde is weerloos.’ Volgens Stichting Concertzender bestaat er in de muziekwereld ‘ruime steun’ en heeft een trouw publiek na 25 jaar bevestigd dat Concertzender haar aanvullende rol ‘volledig waarmaakt’, ‘tegen condities waarvan het bestel alleen maar kan dromen: uit liefde, en geen cent te veel.

Volgens Gusta Korteweg die algemeen directeur is van de huidige Concertzender is de teneur bij de medewerkers er een van teleurstelling en weinig begrip. “85 % van de muziekstijlen die wij bieden komt niet meer aan bod op welke wijze dan ook”. Volgens Korteweg is het idee om buiten de landelijke publieke omroep een plek te vinden voor Concertzender door vrijwilligers positief ontvangen.

De algemeen directeur reageert zelf ook op de aankondiging:
“Ik vind dat het onevenredig lang heeft geduurd opdat de NPO met deze conclusie is gekomen. In principe is 8,5 maand geleden al een soort van ontslag aangezegd met een open datum. Nu wordt onder voorbehoud 1 november genoemd. Voor medewerkers blijft de toekomst onhelder. Tot nader order gaan wij door het met het brengen van mooie muziek voor ons publiek. We beraden ons – zoals Stichting Concertzender (Amsterdam) heeft aangekondigd – op mogelijkheden buiten de Nederlandse Publieke Omroep.”.

Volgens Gusta Korteweg zijn alle scenario’s onderzoekt, maar passen niet alle mogelijkheden binnen de radiostrategie en de wensen van de Raad vna Bestuur van de NPO om als vrijstaande radiozender met een dergelijk aanbod te kunnen komen. “Voor FunX ligt dat blijkbaar anders en daar ziet de Raad vna Bestuur van de NPO wel een duidelijke nut -en noodzaak,” aldus Korteweg. FunX Landelijk heeft net als Concertzender geen omroepinstelling achter zich, maar zal dit met de inwerking treding van een wijziging op de MEdiawet binnenkort wèl moeten hebben. “Met teleurstelling  heb ik kennis genomen van wat is aangekondigd. Met de inmenging van de politiek had ik gehoopt dat dat een zwaarder gewicht in de schaal zou leggen bij het nemen van een besluit opdat meer behouden zou blijven binnen de NPO. Dat heeft niet gebracht wat we gehoopt hadden,” aldus Korteweg die naar verwachting eveneens ontslag zal worden aangezegd als gevolg van de opheffing van de huidige Concertzender.

One thought on “Stichting Concertzender onderzoekt doorstart Concertzender buiten landelijk publieke bestel”

  1. Wat een schrik! Jaren naar de Concertzender geluisterd, met name naar Wereldmuziek en onbekende klassieken! Sinds ik hem niet meer op de kabel heb, luister ik nu via mijn pc. Dat mag niet stoppen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *