Commissariaat voor de Media: “Geen officieel standpunt WNL”

Er is nog geen nieuw (officieel) standpunt van het Commissariaat voor de Media over het wel of niet toelaten van de kandidaat-publieke omroepvereniging WNL. Dit stelt Wanda Bade, woordvoerster van het Commissariaat voor de Media. “We krijgen nog een aanvullend verzoek van de minister van OCW waarop we pas daarna zullen reageren,” aldus Bade. Het Commissariaat voor de Media wil niet vooruitlopen over of een dergelijk advies positief of negatief zal zijn.

De Telegraaf schreef afgelopen vrijdag dat het Commissariaat voor de Media alsnog ‘positief’ zou zijn over WNL, waarbij voorzitter A. van Westerloo stelde dat op basis van een gesprek “is gebleken dat wij alle twijfels die er nog leefden hebben kunnen wegnemen”. Volgens de WNL-voorzitter in diezelfde krant, is de kleur van het logo gewijzigd, de rol van de ledenraad aangescherpt, een conceptreglement voor raad van toezicht en is vastgelegd de overheidsalariëring te volgen waarmee in de optiek van Van Westerloo alles gedaan is ‘wat ons gevraagd is, . Volgens de woordvoerster van het Commissariaat ‘kan er best een positief gesprek zijn geweest, maar dat betekent nog niet dat er een formeel standpunt is ingenomen.

Het Commissariaat adviseerde eerder vooralsnog negatief over de toelating van Omroep WNL vanwege twijfels bij de gedefinieerde stroming van WNL, de loyaliteit van diens voorzitter van de Raad van Toezicht van WNL (Loek Hermans) en de verbondenheid met de Telegraaf Media Groep NV waaruit WNL is voortgekomen. Uiteindelijk is het aan PvdA-minister Plasterk om een besluit te nemen over toelating van (nieuwe) publieke omroepverenigingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *