Ziggo gematigd positief over nieuw model marktonderzoek en klantenraden; radiozenders blij, tv-sector verdeeld

De grootste kabelaar van Nederland, Ziggo, is ‘gematigd positief’ over het nieuwe model dat minister Plasterk (PvdA) van media heeft voorgesteld waarbij programmaraden worden afgeschafd en vervangen door marktonderzoek en (door de kabelaars benoemde) klantenraden. “Het is positief dat marktonderzoek leidend zal zijn,” aldus Ziggo-woordvoerder Gradus Vos. Ziggo heeft sinds haar ontstaan de ‘oorlog’ verklaard aan de huidige programmaraden en weigert structureel de huidige mediawettelijke bepalingen uit te voeren en procedeert daartegen tot aan de hoogste rechtelijke instanties opdat ze de adviezen van programmaraden niet hoeven uit te voeren.

Ziggo zet volgens zegsman Gradus Vos wel vraagtekens bij het kijkonderzoek. Het kabelbedrijf wil weten hoe het er uit komt te zien en wil ook weten hoe de invulling van de details zullen zijn. Bovendien vraagt de grootste kabelaar van Nederland zich af waarom er meer dan één klantenraad moet komen (per kabelaar). De PvdA-minister stelde dat er meerdere klantenraden moeten komen om regionale betrokkenheid te behouden; onduidelijk is wat de minister bedoelde met het begrip regionaal.

UPC zegt bij monde van Ronald Suttmuller nog niet te kunnen reageren op de plannen. NLkabel, de branchevereniging van kabelbedrijven als UPC en Ziggo, liet via zijn directeur Rob van Esch weten het stuk nog te ‘bestuderen’ en vooralsnog geen commentaar te hebben. Van Esch staat bekend als fel debater en bestrijder van programmaraden in discussies, maar wil zich nu er een ander plan ligt, er niet over uitlaten.

Martin S. Banga is namens de Nederlandse Vereniging voor Commerciele Radio (NVCR) blij dat programmaraden voor het radiodeel worden afgeschafd. Volgens de voorzitter van de branchevereniging van de commerciele landelijke radiostations zijn programmaraden ‘gedoe en kan het simpeler’. Plasterk stelt in zijn brief voor dat waar kabelaars 35 of meer radiostations analoog en 45 of meer radiostations digitaal uitzenden er verder geen regulering komt, behoudens de bestaande wettelijke mustcarry plicht de publieke landelijke (5x), regionale (1x), lokale en Vlaamse publieke radiozenders door te geven.

De Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Aanbieders (VESTRA) waarin de commerciële landelijke televisiezenders vertegenwoordigd zijn, kon geen reactie geven. Deze wil eerst een bestuursvergadering hebben belegd voordat een reactie gegeven kan worden op de plannen.

Afzonderlijke tv-stations zijn terughoudend met het geven van commentaar. SBS wilde niet reageren op de kwestie. RTL Nederland wèl. John de Jong zegt namens de Luxemburgse zenders dat de voorstellen “een goede stap in de goede richting” zijn, en dat wat hem betreft er minder regels kunnen zijn opdat de markt zijn werk kan doen. De RTL-verantwoordelijke voor distributie wil behoudens deze uitspraken, niet ingaan op de kwestie.

Discovery Networks Benelux (exploitant van zenders als Discovery Channel en Animal Planet) zegt bij monde van algemeen directeur Jochem de Jong met de gegeven informatie niet voor het nieuwe model te zijn. “Het huidige systeem blinkt niet uit in goed functioneren. Het is duidelijk dat gezien de aanmerkelijke marktmacht van de kabelaars er iets geregeld moet worden. We zetten vraagtekens bij de plannen. Wij richten ons op mannen van 20 tot 49 jaar met Discovery Channel. Het wordt niet duidelijk hoe marktonderzoek gedaan zal worden. We geloven dat de minister ter goede trouw is, maar we willen wel weten waarop we ja zeggen. Het is niet de bedoeling dat je 15 keer de grootste-gemene-deler krijgt; diversiteit en pluriformiteit zal ook naar voren moeten komen evenals specifieke doelgroepen,” aldus De Jong.

Kabelraden.nl, het ondersteuningsorgaan van programmaraden zegt bij monde van Pablo Meegdes positief te zijn dat ‘ideeën en elementen van het model van programmaraden zijn overgenomen’. “De programmaraden beraden zich echter nog over het voorstel”.  Om die reden stelt Meegdes nog geen mening te kunnen geven namen de programmaraden. Wel valt het hem op dat radio niet betrokken wordt in het voorstel. “Het is gebleken dat voor kleinere zenders waaronder Concertzender en buitenlandse publieke radiostations het van belang is dat de consument ook invloed op het radiopakket heeft,” aldus de Kabelraden-zegsman. Volgens Meegdes ondervinden de huidige programmaraden veel problemen. Gemeentes en kabelaars geven in de optiek van het programmaraden-ondersteuningsorgaan niet de benodigde ondersteuning. Programmraden hebben samen met Kabelraden.nl een ander model ontwikkeld, waarvan volgens Kabelraden.nl er ‘elementen’ zijn overgenomen. Voor een definitieve mening hangt volgens Meegdes veel af van de uitwerking van het voorstel, maar Meegdes benadrukt dat het positieve element is dat er nu voor zowel het analoge als digitale pakket zwaarwegende adviezen komen.

One thought on “Ziggo gematigd positief over nieuw model marktonderzoek en klantenraden; radiozenders blij, tv-sector verdeeld”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *