DutchMedia publiceert beleidsplan WNL

Circa twee weken geleden adviseerden de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur over de beleidsplannen van de nieuwe aspirant omroepverenigingen WNL en Powned. Beiden zijn afkomstig uit initiatieven van de Telegraaf Media Groep NV en doen aanspraak op belastingmiddelen om publieke radio-, televisie en internetprodukties te kunnen maken en als zodanig onderdeel te worden van het publieke bestel.

Het Commissariaat voor de Media was daarbij het meest uitgesproken en gaf als toezichthouder op de Mediawet een negatief advies over de omroepvereniging TROS tenzij deze overtuigend duidelijk zal  kunnen maken zich aan de mediawet zal houden. Omdat beloftes zijn ingelost, adviseerde het Commissariaat voor de Media negatief over LLINK. Over WNL stelde het Commissariaat voor de Media ‘zodanige aarzelingen’ te hebben dat ze nog niet tot een positief kan komen. Dit geldt wel voor Powned, die en positief advies meekreeg. De Raad voor Cultuur en de NPO adviseerden positief over zowel Powned als WNL.

Opvallend was dat waar Powned wel haar beleidsplan heeft geopenbaard
WNL dat niet heeft gedaan; dit ondanks dat bij WNL ‘transparantie’ tot de kernwaardes behoort. Om die reden publiceert DutchMedia het beleidsplan van WNL. Het Commissariaat voor de Media stelde daarover dat het ‘inconsistenties’ omvat, zoals de stellingname dat ondernemend Nederland gelijk zou staan met conservatief liberalisme. In de optiek van het Commissariaat kan ondernemend Nederland niet als stroming worden aangeduid in de zin van de Mediawet. het Commissariaat plaatste aldus twijfels bij de stroming die WNL zegt te vertegenwoordigen. Daarbij plaatst het Commissariaat ook vraagtekens bij de loyaliteit van Loek Hermans die voorzitter is van het Nationaal Uitgevers Verbond en voorzitter is van de Raad van Toezicht van WNL. Aangezien het NUV een formele klacht tegen de publieke omroepsector heeft ingediend bij de Europese Commissie stelt het Commissariaat voor de Media de openlijke loyaliteitsvraag. Opvallend is overigens dat WNL gesteld heeft dat de Telegraaf Media Groep NV ‘eigenaar’ zou zijn van Veronica Magazine, terwijl ze slechts een belang van 6 % heeft via ProSiebenSat.1 Media AG en ‘daarom zichzelf geen concurrentie’ zou willen aandoen. Alhoewel WNL gezegd heeft afstand te nemen van de Telegraaf Media Groep NV stelt het Commissariaat voor de Media dat dit dit ‘op geen enkele wijze in daden is omgezet’

Het beleidsplan bevat een aantal programmaconcepten van WNL die zich vooral op opinierende programma’s richten. Op de radio -waar ze 9 uur zendtijd kan verkrijgen, valt op dat de concepten gelijkenis hebben met (thema)programma’s die BNR Nieuwsradio uitzendt.

De minister van OCW, Ronald Plasterk zal binnenkort beslissen over toelating van WNL en Powned alsmede de continuering van LLINK.

Het beleidsplan van WNL is te vinden door hier op te klikken.

Ziggo: 79,6 % kabelabonnee waarvan 43 % digitaal; 40.000 klanten verloren; 258.000 nieuwe digitale kabelhuishoudens

Ziggo heeft per 30 juni jl.79,6 % van de huishoudens als klant in haar verzorgingsgebied. 43 % van de klanten kijkt bij Ziggo digitaal. Dit was een half jaar eerder nog resp. 80,6 %, resp. 34,5 %. Dit blijkt uit een halfjaarbericht die de grootste televisiedistributeur van Nederland heeft geopenbaard. De dochter van de private-equitybedrijven Warburg Pincus en Cinven heeft bij het inperken van haar analoge pakket in het eerste half jaar van dit jaar 40.000  klanten verloren, en tegelijkertijd 258.000 nieuwe digitale klanten verworven vergeleken met 31 december jl. Het kabelbedrijf heeft niet bekend gemaakt hoeveel klanten daarvan extra omzet genereren, aangezien het digitale standaardpakket onderdeel is van het standaardpakket. Het bedrijf mikt overigens vooral op het vergroten van ‘bundel’ pakketten, waarbij klanten meerdere produkten afnemen; 476.000 klanten doen dit inmiddels; 356.000 meer dan een jaar geleden.

De omzet van Ziggo is met 2,6 % gestegen in het eerste half jaar naar 630 miljoen euro vergeleken met vorig jaar. Ziggo rapporteert daarbij een ‘aangepaste’ ‘recurring’ winst voor belasting, amortisatie en afwaardering (EBITDA) van 343 miljoen euro; 1 % meer dan over dezelfde periode in 2008. Ziggo heeft geen normale EBITDA, EBITA, EBIT of netto cijfers geopenbaard en wenst die ook niet te openbaren; volgens een woordvoerder wordt met de gegeven cijfers voldaan aan eisen die bij private-equitybedrijven behoren. De ‘aangepaste, recurring EBITDA’ cijfers geven daamee een ongekend hoge marge ten opzichte van de omzet: 54,4 %.

Ziggo is zoals bekend beladen met miljardenschulden en een kabelbedrijf dat aanmerkelijke marktmacht heeft; het bedrijf is (samen met UPC) verwikkeld in een ingewikkelde procedure waarbij de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie-autoriteit eist dat analoge kabelcapaciteit wordt wederverkocht; Ziggo is daar fel tegenstander van. Bernard Dijkhuizen, algemeen directeur van Ziggo verklaarde in een persverklaring dat het bedrijf ‘goed onderweg is haar uitdaging te ontmoeten’. Het bedrijf wilde niet aangeven of ze met de bekend gemaakte resultaten aan haar verwachtingen heeft voldaan. Ziggo heeft overigens een beduidend hoger aantal kabelklanten in haar werkgebied ten opzichte van UPC die 72,15 % van de huishoudens als klant heeft.

Canal Digitaal anders georganiseerd: voortaan M7 Group SA vanuit Luxemburg met facilitair Nederlands bedrijf

Per gisteren is de organisatie achter het satellietaanbod van Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen drastisch gewijzigd. Voor klanten op dit satellietaanbod heeft dit nauwelijks gevolgen, anders dan dat ze over zijn gegaan als klant naar de nieuwe Luxemburgse entiteit M7 Group SA. M7 Group SA is de nieuwe naam van het bedrijf die Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen exploiteert. Canal Digitaal BV en Airfield NV/SA zijn daarmee omgevormd tot service-organisatie en hebben hun namen gewijzigd in Eviso. Eviso BV voert in Nederland de marketing en ‘channel management’ activiteiten voor M7 Group SA uit. De meeste personeelsleden blijven voor deze omgedoopte BV werkzaam in Hilversum.

De aansturing van de ondernemingen is wel gewijzigd. Thibaut Hausman die financieel directeur was voor TV Vlaanderen en Telesat (Airfield NV) is benoemd tot algemeen directeur (managing director) van M7 Group SA. Andrei Noppe, die voorheen algemeen directeur van Canal Digitaal BV was, is benoemd tot landmanager Nederland; Kurt Pauwels die voorheen algemeen directeur van Airfield NV was, is benoemd tot landmanager België en Dirk Haessert, voorheen bestuurder bij Airfield, is eveneens benoemd in de directie van M7 Group SA. Cees Bohnenn, die een directionele functie had bij de holding die TV Vlaanderen, Telesat en Canal Digitaal aanstuurden, heeft geen dagelijkse leidinggevende functie, maar blijft als adviseur en aandeelhouder betrokken. Hans Wolfert, die zich de afgelopen periode niet meer in een dagelijkse leidinggevende functie heeft geprofileerd, blijft ook als aandeelhouder en adviseur betrokken. M7 Group SA is fysiek ook in Luxemburg gevestigd; dit betekent dat medewerkers daarvan ook daadwerkelijk in Luxemburg zullen moeten werken.

M7 Group SA blijft in handen van de CDS Cooperatieve, waar het private equity-fonds Providence Equity Partners haar controlerend belang in heeft ondergebracht. Hans Wolfert en Cees Bohnenn houden daarbij een minderheidsdeelneming.

Voor de activiteiten die M7 Group SA en dochter Eviso BV uitvoeren ten behoeve van Canal Digitaal is er een en ander gewijzigd. De callcenter-activiteiten waren al eerder ondergebracht bij Unamic/HCN. De IT-acitviteiten heeft Eviso BV uitbesteed aan Izily; de tweedelijn-diensten voor de callcentra en retentie-activiteiten zijn voortaan in handen van Contact2Vallue, een bedrijf van voormalig manager ‘customer services’ bij Canal Digitaal, Allard Tjon. De transmissie-activiteiten worden voortaan uitgevoerd door Impeq Technologies (in Nederland).

Terwijl voor klanten van Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen er geen wijzigingen zijn, wijzigt er voor de groothandel en dealers wel een en ander. Zij hoeven immers vanwege BTW-regelgeving geen BTW meer in rekening te brengen bij produkten die ze van M7 Group SA afnemen (ontvangers, smartcards e.d.). Voor eindklanten maakt dit geen verschil, aangezien handelaren wel verplicht zijn BTW te rekenen die de handelaren weer moeten verrekenen.

Met het starten van de nieuwe structuur is volgens M7 Group SA een ‘betere uitgangssituatie’ gecreëerd voor ‘verdere internationale expansie’. Hoe dit er exact uitziet kon M7 Group SA desgevraagd niet aangeven, evenmin waarom dit niet vanuit Nederland zou kunnen in navolging van andere internationale bedrijven. Het al eerdere geplande aanbieden van Telesat in Luxemburg zal deze maand van start gaan. Welingelichte kringen melden dat de feitelijke hoofdreden van de verplaatsing naar Luxemburg van fiscale aard zijn. Eerder was Canal Digitaal (toen samen met Canal+) enige tijd toen het eigendom was van Vivendi, om fiscale redenen in Brussel gevestigd, maar nadat Vivendi deze activiteiten verkocht (in 2004), zijn de activiteiten formeel weer naar Nederland verplaatst.

TMF HitRadio blijft tot nader order TMF HitRadio

TMF HitRadio blijft tot nader order TMF HitRadio heten. Dit heeft Sky Radio Group bij monde van woordvoerster Jayanthi Soerdjbalie bevestigd. De radiodochter van de Telegraaf Media Groep NV kondigde 18 september jl. aan dat de kabel/internet-zender per vandaag haar naam zou wijzigen in HitRadio TMS. De woordvoerster zegt desgevraagd niet bekend te zijn met de redenen van het uitstel, maar de woordvoerster verwacht dat binnen een maand de naam alsnog zal wijzigen.

MTV Networks, merkenrechthouder van TMF, deed op 1 oktober 2008 afstand van haar belang in het radiostation. Oorspronkelijk had Sky Radio Group tot vandaag het recht op het gebruik van het merk ‘TMF” voor radiodoeleinden. Vooralsnog is onduidelijk of en hoe daarover afspraken gemaakt zijn.