Nederland grootste EU-leverancier porno-uitzendlicenties; kritiek vanuit andere EU-landen

Nederland blijkt de grootste leverancier te zijn binnen de Europese Unie van uitzendlicenties voor erotische zenders. Dit leidt tot kritiek vanuit andere EU-landen waaronder Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Tsjechië. Het Commissariaat voor de Media wil in 2010 ‘bijzondere aandacht’ op de pornozenders vestigen in haar toezichthoudende rol. Dit blijkt uit een brief die het Commissariaat voor de Media over haar beleid in 2010 aan minister Plasterk in november heeft gestuurd.

Soms worden zenders ook in Nederland gedistribueerd, maar het kerndoel van de meeste in Nederland gelicenceerde erotische zenders, is de uitzending buiten Nederland. Grote bedrijven als Playboy Enterprises (Private Spice via STV International BV), Beate Uhse/DITVE (via Liliocerus Holding BV), Friendfinder Networks (Penthouse) (Penthouse HD via PH Media BV), maar ook middelgrote bedrijven als Marc Dorcel, LFP Inc (Hustler TV via Sapphire Media International BV) en kleinere bedrijven maken gebruik van Nederland als land waar vrij eenvoudig een uitzendlicentie is te verkrijgen.

Het Commissariaat voor de Media meldt dat de afgelopen periode zowel de Europese Commissie als toezichthouders uit andere EU-landen zich bij Nederland beklaagden en vragen stelden over de content die de erotische zenders uitzenden. Die gaat onder andere over content die volgens de Europese richtlijn nooit mag worden uitgezonden omdat het om ‘ernstige’ schade zou gaan. Tsjechië heeft daartoe aangekondigd een in Nederland gelicenceerde zender te willen censureren omdat de inhoud dusdanig strijdig zou zijn met Tsjechische wetgeving en Nederland na klachten niet heeft ingegrepen.

Het Commissariaat voor de Media stelt dat het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) er (middels een wetenschapscommissie) niet in is geslaagd om daartoe een begripsdefinitie van ‘ernstige schade’ te maken, waardoor het Commissariaat besloten heeft zelfstandig het begript te gaan ‘operationaliseren’. Diensten op aanvraag (on demand) mogen overigens wèl ‘ernstige’ schade content omvatten. Ook stelt de Nederlandse mediatoezichthouder dat in 2010 er nadrukkelijker gekeken zal worden of op basis van de Europese jurisdictieregels er wel recht is op een Nederlandse uitzendlicentie om te voorkomen dat er zomaar uitzendlicenties worden afgegeven. De praktijk is dat veel erotische zenders een (gerenomeerde) advocaten-, administratie- of andersoortig adressen gebruiken voor het verkrijgen van een uitzendlicentie, maar in werkelijkheid elders gevestigd zijn. In haar brief aan de minister noemt het Commissariaat voor de Media concreet alleen de zender SexView bij naam. Deze zender die bij een administratiekantoor in Nieuwegein gevestigd was (Satellite Data Broadcasting), maar in handen is van een in Cyprus gevestigde entiteit, waarvan de eigenaar onduidelijk is, heeft afgelopen maand haar naam gewijzigd. Onduidelijk is met welke uitzendlicentie deze tot ‘Theme-X’ omgedoopte zenders werkt. Het Commissariaat voor de Media publiceert overigens geen naam, adres, woonplaats-informatie meer over (nieuwe) uitzendlicenties, waarmee deze zenders in redelijke anonimiteit kunnen opereren.

3 thoughts on “Nederland grootste EU-leverancier porno-uitzendlicenties; kritiek vanuit andere EU-landen”

  1. Wanneer gaat men dan de Luxemburgse RTL constructie bekritiseren? Dat is ook een apart verhaal, daar wordt ook niet op toegezien.

  2. Die kritiek is verstomd nadat Nederland de regels voor commerciële omroep heeft verminderd. Er is echter in de praktijk geen tot nauwelijks toezicht op hetgeen RTL 4/5/7/8 doen, zoals het Commissariaat voor de Media wel bij o.a. Net 5, SBS 6 en Veronica TV doet. (Luxemburg kent nl. geen sanctieprocedures en praktisch geen toezicht, alleen als het heel erg zou zijn kunnen ze een licentie intrekken dat nooit gebeurt).

    In het parlement heeft alleen de SP hier nog een punt van gemaakt, maar die vond verder geen gehoor hierover. Andere politieke partijen maken zich hier niet echt druk over.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *