Minister Verhagen kondigt verlenging bestaande FM-licenties commerciele radiostations en verdeling A7/A8 aan

De nieuwe CDA-minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime Verhagen heeft vandaag aangekondigd de eerder ingezette lijn om de bestaande FM-vergunningen van commerciële radiostations met zes jaar te willen verlengen. (DutchMedia) De huidige licenties verlopen per 1 september 2011. Daarnaast kondigt Verhagen aan dat de A7 en A8-kavels alsnog verdeeld zullen worden. Dat is respectievelijk een jazz/klassiek kavel en een ongeclausuleerd kavel. Beide kavels zijn sinds 11 maart 2009 niet meer in gebruik nadat Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM de daarbij behorende vergoedingen niet meer konden voldoen.

Voormalig minister Maria van der Hoeven (CDA) schreef eind juni nog dat ‘de relatie van een verlenging van vergunningen met de Europese regelgeving ten aanzien van telecommunicatie’ een punt van aandacht behoeft en dat ‘gelet op de aard van het advies’ van de Raad van State dat ‘zorgvuldige bestudering behoeft’ verdere stappen over te laten aan het nieuwe kabinet. Verhagen schrijft nu dat ‘vanuit het belang van continuïteit voor zowel de sector als de luisteraar en gelet het advies van de Raad van State’ deze op korte termijn een consultatie gaat beginnen.

Verhagen zal ontwerpbesluiten voor zes jaar verlenging van FM-licenties ter consultatie voorleggen, met als voorwaarde DAB(+) investeringen. De eenmalige bedragen zijn gebaseerd op de eerder vrijgegeven SEO-rapportage die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is gemaakt. Het gaat daarbij in de optiek van de minister om marktconforme tarieven. Radio 538-directeur Jan Willem Bruggenwirth stelde hierover dat er ‘allerlei fantastische theoretische modellen op tafel’ komen. Verhagen neemt de SEO-rapportages over waarin de commerciële marktleider 6,08 miljoen euro gemiddeld per jaar moet betalen (thans gemiddeld 7,79 miljoen). Geclausuleerde kavels moeten behoudens A2 (Radio Veronica) niet betalen voor hun licentie. Ook Martin S. Banga van de NVCR stelt het niet eens te zijn met de bedragen uit het waardebepalingsrapport, ‘die zijn niet marktconform’, zo betitelde deze de bedragen.

Minister Verhagen is voornemens om medio januari 2011 kenbaar te maken wanneer de verlengingsaanvragen ingediend kunnen worden., waarna regels en concrete besluiten worden genomen. Verhagen noemt de ‘uitkomsten van de consultatie belangrijke elementen  voor het maken van de definitieve keuze’. Daarbij gaat de discussie met name over de hoogte van de eenmalige bedragen. Verhagen noemt in zijn brief niets over de Europese regelgeving zoals zijn voorganger wel deed. Het nieuws over de verlenging is voor de sector relevant omdat zonder nieuwe uitzendlicenties commerciele radiostations per 1 september 2011 niet zouden mogen uitzenden. De verwachting is dat met de consultatie snel details over de verdeelwijze (vergelijkende toets/veiling) van A7 en A8 bekend zullen worden. Gezien de tijdsperiode die een verdeling met zich meebrengt is de verwachting dat deze per 1 september 2011 in gebruik zullen worden genomen. In totaal moet de regeling volgens het huidige voorstel 174,2 miljoen euro (gemiddeld 29,03 miljoen per jaar) voor de landelijke commerciële kavels opbrengen; dit was voor de periode 2003-2011 voorzien op 302,38 miljoen euro (gemiddeld 37,96 miljoen), maar is door het FM-einde van de twee Arrow-stations niet gerealiseerd.

One thought on “Minister Verhagen kondigt verlenging bestaande FM-licenties commerciele radiostations en verdeling A7/A8 aan”

  1. is it just me, or is 174 million euro roughly what the entire radio industry earns in one year. Problem in Holland is that there are no hills, so no-one is complaining about FM reception – just the price of the licences. This auction principle has put Dutch radio about 10 years behind other countries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *