M7 Group (Canal Digitaal): ‘willen best bij geschillencommissie, niet bij die van de kabel’; ombudsman: ‘waar een wil is, is een weg’

M7 Group SA, de operator van het merk Canal Digitaal zegt bij monde van de voor Nederland verantwoordelijke Andrei Noppe ‘best bij een geschillencommissie’ te willen, maar ‘niet bij de geschillencommissie voor de kabel. Die geschillencommissie is wat ons betreft vooral bedoeld voor partijen die aangesloten zijn bij NLkabel (kabelexploitanten)’. Noppe zegt dit in vraag op een reactie naar aanleiding van kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP) die deze vlak na open brief van de Stichting De Ombudsman stelde.

Stichting De Ombudsman stelt in die brief aan minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie dat er een verplichting komt voor M7 Group SA om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Daarbij verwijt De Ombudsman M7 Group dat er regelmatig klachten binnenkomen die gaan over ‘service en administratie’ aangaande de produkten die onder de merknaam Canal Digitaal worden verkocht en waarbij M7 Group niet zou reageren op brieven en klagers afsluit. Volgens Contijn van Marle die de zaken met betrekking tot M7 Group bij Stichting de Ombudsman afhandelt, gaat het om jaarlijks 60 tot 70 klachten. Van Marle zegt dat er afdoende mogelijkheden zijn voor M7 Group om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. “nu moeten mensen als ze er niet uitkomen in feite naar de rechter. Wij zijn er niet voor om klachten door te spelen naar M7 Group die ze – omdat ze van ons komen – afhandelen. Wij maken ons zorgen als je kijkt naar de aard van de klachten die binnenkomen. Als M7 Group de wil heeft zich aan te sluiten bij een geschillencommissie, dan hadden ze dat allang gedaan” Er is een geschillencommissie voor de kabel (CAI), electronische communicatiediensten, en er is een geschillencommissie voor telecommunicatie. In de optiek van Van Marle hebben veel klanten van M7 Group die problemen hebben, doordat de kabel geen optie is, en IPTV veelal niet binnen handbereik ligt, geen andere keuze voor een breed aanbod aan televisiediensten, waardoor ze aangewezen zijn op het Canal Digitaal-produkt van M7 Group. Van Marle stelt dat M7 Group een bedrijf is die pas in beweging komt als dit min of meer verplicht wordt vanuit de regelgeving. De SP heeft nu in navolging van de Ombudsman gevraagd of de minister M7 Group kan verplichten zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Andrei Noppe zegt namens M7 Group dat deze de antwoorden van de minister afwacht en wijst er op dat de klachten die De Ombudsman heeft doorgespeeld worden opgelost. M7 Group ontkent dat het bedrijf alleen bij regelgeving gestes doet richting de klanten. Daarbij wijst het op zenderuitbreidingen, service op internet, aanbiedingen om nieuwe ontvangers te kunnen afnemen en meer. Toch heeft M7 Group de opzegtermijnen (naar een maand) en de kosten voor het bellen naar de servicelijnen pas aangepast nadat dit wettelijk verplicht werd. Alhoewel het aantal klachten dat De Ombudsman krijgt relatief klein is ten opzichte van het totale abonneebestand, stelt De Ombudsman dat dit waarschijnlijk flink zou groeien als De Ombudsman zou oproepen tot het indienen van klachten over het produkt Canal Digitaal.

One thought on “M7 Group (Canal Digitaal): ‘willen best bij geschillencommissie, niet bij die van de kabel’; ombudsman: ‘waar een wil is, is een weg’”

 1. Beste David,

  Als ex-dealer heb ik het plan opgevat om alle klachten die in het jaar 2010 en 2011 tot nu toe op ons telefoon nummer binnengekomen zijn, te verzamelen en door te spelen naar de Ombudsman.

  Het aantal van 60-70 klachten is belachelijk laag.
  De helft daarvan krijgen alleen wij al binnen.
  De omschrijvingen van Canaal Digitaal door de klagers zijn legio.
  Psychologische maffia is er een van.
  Een klant heeft data en tijden opgeschreven.
  De familie is in Januari 2011 maar liefst 8 keer opgebeld.
  Om van de lastige telefoontjes af te zijn, hebben ze maar toegestemd.
  De doos met Technisat triplesat en HD ontvanger is op zolder gezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *