In memoriam: Martinus Sake Banga: 31 december 1950 – 30 maart 2011

Martin Banga. “Het moet niet gekker worden”, “Onzin”, “Je blijft mij verbazen,” “Je let, als altijd, erg op; bedankt!” Het zijn voor mij uitspraken die horen bij Martin Banga. De man die met hart en ziel zich inzette voor de landelijke commerciële radiobranche. NEE riep ik uit toen ik het bericht verkreeg over zijn heengaan. Waarom?!

Zijn tweede naam (Sake) onthult zijn eigenlijke afkomst: Martin Banga was geboren in Leeuwarden; hij was destijds in positieve zin verrast dat ik achter zijn tweede naam was gekomen die wel met de aanduiding ‘S’ veelal werd aangegeven.

Martin Banga was bijna altijd als eerste op de hoogte van zaken als het om mediapolitiek ging. Meestal nog eerder dan betrokken politici zelve. Hij had een heel goed netwerk en wist zeer goed voor de ‘zaak’ waar hij werkte op te komen. Martin Banga was lid van de Partij van de Arbeid en voor die partij in de periode van 1982 tot 1990 raadslid en wethouder in Huizen; in 2006 stelde hij zich nog verkiesbaar op een niet zo hoge positie op de kandidatenlijst. Het creëerde tussen mij en Martin een band; ondergetekende is ook actief in het lokaal bestuur (voor een onafhankelijke lokale partij) en ook in de media actief. Banga kon dat overigens goed scheiden en met respect erover spreken.

De combinatie van het zeer goed op de hoogte zijn van wat er speelt met het strategisch inzicht dat Banga had, maakte hem een voor de commerciële radiosector uitstekende strateeg. Banga kon wel eens fel van leer trekken, maar deed dat altijd op vrij beschaafde wijze. Het ging hem duidelijk om het strategisch spel, om op te komen voor de zaak. Banga maakte deel uit van de directie van Sky Radio Group, zag het bedrijf vanaf 1996 groeien en kon – gezien zijn blijvende positie in de directie – rekenen op steun van de oud-eigenaar/aandeelhouder News Corp, maar ook de huidige eigenaar/aandeelhouder Telegraaf Media Groep NV. Banga speelde dankzij zijn voorzitterschap en bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR) de afgelopen 15 jaar een cruciale rol voor alle landelijke commerciële radiozenders en met name op het frequentiedossier.

Alles wat met distributie te maken heeft, en dus de levenslijn van de radiozenders ging Martin Banga aan het hart. Of hij nu op vakantie was of niet, of hij nu wellicht verzwakt was of niet. Martin Banga kwam over als oprecht mens, geïnteresseerd, menselijk en vrij warm overkomend.

Nadat ik hem kort geleden telefonisch sprak nadat hij enige noodgedwongen iets minder werkte, leek het alsof het weer goed ging. Het was duidelijk dat Banga niet bezig was ziek te zijn, maar bezig was te leven. Hij klonk toen wel anders dan normaal, maar zowel in het frequentiedossier als voor zijn gezondheid strijdbaar. Ik sprak daarover met hem, had met hem te doen, het voelde als delicaat.

We zouden elkaar later nog spreken over het frequentiedossier. Ik zal Martin Banga missen, iemand die ik nagenoeg mijn hele carrière sinds 1997 heb mogen kennen. Zeer veel sterkte voor familie en collegae.

David de Jong

3 thoughts on “In memoriam: Martinus Sake Banga: 31 december 1950 – 30 maart 2011”

  1. Een warme en mooie reactie die hoort bij de persoonlijkheid van Martin. Een mooie rustgevende persoonlijkheid midden in de ‘snelle’ mediawereld.

  2. ‘Het moet niet gekker worden’. Inderdaad, nu ik het las schoot het me weer te binnen. Dat was inderdaad een veel gebezigde uitspraak van Martin.
    De eerste jaren van RNN, toen het dus nog maar een zender-in-de-marge was, stond hij aan het roer.Vol vertrouwen was hij over het binnenhalen van de etherfrequentie.Toen dat inderdaad lukte, had ik het geluk ons speciale nieuwsbulletin daarover te mogen voorlezen.Mooie tijd.
    Ik weet nog hoe opgetogen hij was over dat hij toch vader ging worden.
    Een vriendelijke, erg intelligente man die schandelijk jong is overleden.
    Heel, heel jammer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *