Reorganisatie directie FunX; Bestuur G4 Radio en NPO zien landelijke publieke toekomst FunX

De leiding van de publieke stadsjongerenzender FunX is niet langer actief voor de radiozender. Een verschil van de te lopen ‘koers’ is reden voor het vertrek van directeur/bestuurder Willem Stegeman. Ook Martine Huizenga (executive secretary) en mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh zijn thans niet meer actief voor FunX. Afgelopen dinsdag is op FunX als actie geen programmering uitgezonden en is daarna het personeel van FunX over de ontstane situatie ingelicht door het bestuur van Stichting G4 Radio (de eigenaar van FunX) en de NPO-radiodirecteur (de NPO is de grootste financier van FunX). Het bestuur van Stichting G4 Radio lijkt aan te sturen op een integratie van FunX met de Nederlandse Publieke Omroep per 2013. FunX is thans met een lokaal editiestelsel in een landelijk venster, in de kern gericht op de vier grote Randstad-steden.

Cees Anceaux, die sinds oktober 2010 opnieuw voorzitter is van de Stichting G4 Radio, stelt tegenover DutchMedia dat deze bezig is de leiding van FunX te reorganiseren: “We zijn het als bestuur het met de directie niet helemaal eens over de koers die gevaren moet worden,” aldus Anceaux. “De directie wilde proberen of er mogelijkheden zijn om andere geldbronnen te verkrijgen, het bestuur staat een verregaande samenwerking met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor. De directie kiest het liefst niet voor de NPO en heeft het idee dat de NPO te veel inbreuk doet op de huidige manier van werken. Dat klopt niet omdat niet bekend is onder welke voorwaarden dat zal geschieden. FunX heeft enkele maanden gedaan alsof zij al aan het doodgaan is. Wij zijn in gesprek met de gemeente Amsterdam (die eerder aangaf per 1 januari 2012 te stoppen met haar subsidie) om te bezien of deze nog een jaar door wil gaan. Er ontstaat wellicht een ander publiek klimaat en er zijn allerlei mogelijkheden. Een en ander is voor ons reden om zaken weer in goede banen te leiden. Ik snap wel dat binnen FunX er op een bepaalde manier naar zaken gekeken is, ik neem het de leidinggevenden niet eens kwalijk, maar wij hebben ze niet kunnen overtuigen van ons standpunt. Bij de NPO zijn er allerlei mogelijkheden om bij een van de omroepinstellingen – denk aan de VPRO – FunX onder brengen; wij zijn daar behoorlijk positief over. Voor ons is het nu reden om FunX weer in goede banen te brengen. FunX is absoluut nog lang niet voorbij,” aldus de voorzitter Stichting G4 Radio.  In het dagelijks leven is Cees Anceaux overigens tot 1 oktober algemeen directeur van NDC Mediagroep; per 1 oktober is deze directeur NDC Radio (RadioNL, Waterstad FM en Arrow Classic Rock Noord).

Stichting G4 Radio waarin de vier lokale publieke omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren, is de eigenaar van FunX BV. De directie van FunX is al enige maanden geen gesprekspartner meer van de NPO. Dat blijkt sindsdien het bestuur van de Stichting G4 Radio te zijn.

Politiek einde FunX

De toekomst van FunX is penibel geworden nadat minister van Bijsterveldt namens de regering stelde dat bestaande algemene media-instellingen al in specifieke minderhedenprogrammering moeten voorzien en aldus de structurele investeringen op ‘lokaal niveau’ be-eindigd kan worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek dit beleid te steunen eind juni. Gevolg is dat per 1 januari 2013 de huidige financiering en de daarmee gekoppelde etherfrequenties in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam worden ingetrokken. FunX ontvangt op jaarbasis 4,5 miljoen euro aan subsidie waarvan 1,75 miljoen euro afkomstig is van de NPO voor de produktie van FunX NL, de landelijke kabel/internet/satellietversie van FunX. 1,04 miljoen euro komt van het ministerie van OCW en 882.000 wordt door Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gesubsidieerd.

Campagne

FunX voerde – nadat steun bleek voor opheffing van het huidige FunX – een campagne waarin ze luisteraars betrekt en die steeds intensiever werd. Daarin is openlijk het beleid van de regering en minister Marja van Bijsterveldt (CDA) bekritiseerd onder de noemer “FunX pikt het niet langer” en “XsupportFunX”. Geruime tijd was daarbij een uuropener te horen waarin de minister in vergadering aangeeft dat er ‘straks inderdaad weer wat ruimte is’ in reactie op de vraag wat de regering van plan is ‘te doen met de frequentie van FunX’. FunX bekritiseerde de regering eveneens over stellingen dat de multiculturele samenleving niet zou bestaan en stelde daarbij dat daarmee grote groepen mensen, waaronder een groot deel van haar luisteraars genegeerd worden. De acties zullen volgens Anceaux iets worden teruggeschroefd.

De directie

Willem Stegeman, Cherylla Ganpatsingh en Martine Huizenga waren resp. niet bereikbaar voor commentaar, cq. wilden geen mededelingen over de huidige situatie doen. Enkele weken geleden gaf Ganpatsingh nog in een interview aan KabelRaad aan met de campagne een ‘hard statement; richting politiek te willen maken en zicht op frequenties te willen. Ook gaf de FunX-mediadirecteur aan dat het er om gaat ‘de waarde’ van FunX overeind te laten houden en dat het haar onduidelijk was of de NPO dat wilde behouden met ‘een tone of voice’ en een eenduidige programmering en organisatie. Ganpatsingh zag niets in een FunX waar een uurtje de Evangelische Omroep en dan weer de VPRO, maar verklaarde destijds wel mogelijkheden te zien met de NPO en gaf aan dat FunX een twee sporenbeleid volgde in de onderzoeken voor de toekomst (een publiek of commercieel FunX).

Jan Westerhof (NPO) over FunX

Jan Westerhof, directeur Radio van de NPO zegt tegenover DutchMedia dat de Nederlande Publieke Omroep de luisteraars van FunX een belangrijke doelgroep vindt. “Een goede toevoeging aan het portfolio aan publieke landelijke zenders. Onverminderd is dat zo, aanvullend op 3FM. Wij hebben de intentie om de samenwerking in 2012 en daarna voort te zetten. Wij zijn met de Stichting G4 Radio in gesprek hoe we dat verder gaan invullen. Het moment dat we knopen moeten doorhakken nadert,” aldus Westerhof. Westerhof wil geen commentaar op de gevoerde actie en de vertrokken directie: “dat is een interne kwestie tussen de FunX-directie en het FunX-bestuur. “Toen de directuer van FunX ging onderzoeken of FunX commercieel kon worden, was ik daar van meetaf aan geen partij in. Ik heb dat nooit een verstandige koers gevonden. Ik ben van de publieke omroep en verdedig de publieke radio. Een commercieel FunX zou heel erg gaan lijken op een hitstation of Slam!FM. Een ieder is vrij om daar het zijne van te vinden, maar om op twee sporen te gaan zitten (commercieel of publiek, red.) vind ik nogal ingewikkeld.”

Westerhof wil nadenken over hoe een toekomst van FunX binnen de NPO te organiseren valt. “We zijn er nog niet uit. De grondhouding is dat we door willen en deze belangrijke doelgroep hun eigen zender willen gunnen. We hebben uitgangspunten geformuleerd. FunX is een sterk merk, en wij onderschrijven dat dat door EEN team gemaakt dien te worden in een van de vier Randstad-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht). De zender heeft een andere identiteit dan de Hilversumse; wij willen dat zo houden en waar mogelijk verbeteren,” aldus de NPO-radiodirecteur. Tegelijkertijd worstelt Westerhof met de Mediawet en de uitgangspunten van de NPO-Raad van Bestuur waarin omroepinstellingen actief bij de programmering betrokken dienen te zijn op landelijke publieke radiozenders en de Raad van Bestuur de programmering niet zelf kan invullen. Westerhof voert daarbij ook het gesprek met de Stichting G4 Radio, resp. de vier lokale publieke omroepen om de vier stadsfrequenties die op diens naam staan, te behouden voor een toekomstig FunX. Hoe dat precies vorm zou moeten krijgen en zou behoren te passen binnen bezuinigingsdiscussies bij de NPO ( oplopend tot in totaal 127 miljoen euro per jaar), is echter nog niet duidelijk.

Westerhof was bij de personeelsbijeenkomst en zegt de acties van FunX enige tijd te hebben waargenomen. “Het beeld dat veel programmamakers hadden was er een van help! FunX gaat ten onder. Het is de taak van de directie ze te informeren en een toekomstperspectief te geven. Ik denk dat de publieksacties niet nodig zijn. Je moet niet zo gauw een actie voeren waarbij je het publiek geen voordeel doet door de normale programmering te onthouden. Het gesprek met de medewerkers was erg verhelderend. Ik was daar welkom en ben met een goede verstandhouding vertrokken.”

UPDATE:

In een op maandag 3 oktober door NDC Mediagroep BV verspreid persbericht dat mede door de NPO is gemaakt, verklaart Stichting G4 Radio dat per 3 oktober Rocky Tuhuteru is aangesteld als ad interim directeur voor FunX. Tuhuteru is sinds 1980 actief voor de landelijke publieke omroep, heeft 13 jaar lang NOS Langs de Lijn op Radio 1 gepresenteerd en is betrokken geweest bij o.a. multiculturele produkties van NPS/NTR en is actief met een eigen communicatie/marketingbureau.

4 thoughts on “Reorganisatie directie FunX; Bestuur G4 Radio en NPO zien landelijke publieke toekomst FunX”

 1. Overigens moet hierbij benadrukt worden dat het drietal niet ontslagen is, maar ontslag heeft genomen vanwege de nieuwe koers. Sommige websites nemen dit verkeerd over op een kinderachtige manier.

 2. Desondanks blijven Willem, Martine en Cherylla het gezin dat FunX door de jaren heen zo’n groot succesvol product heeft gemaakt. Laten we dat nooit, maar dan ook nooit vergeten. Zonder hun stond FunX niet waar het nu staat. Van twee handjes aan medewerkers tot het zevenvoudige, ondanks de tegenslagen vanuit andere hoeken. Eigenwijs om het product te beschermen van kapers aan de kust.

  De medewerkers dragen hun gedachtegoed dan ook mee, waar het drietal ook mag zijn. De Nederlandse Publieke Omroep wordt FunX gekleurd en niet andersom. FunX blijft jong en niet zo’n hobby zoals de andere omroepen die het radiostation maar al te graag willen gebruiken voor een beetje kleur, aangezien ze dat zelf nooit hebben weten te verwerken in hun programma’s.

  Het is toch van den zotte dat FunX iedereen weet te bereiken in Nederland (waaronder idd. ook allochtonen) en de meeste andere omroepen zich nooit verdiept hebben in een ander geluid? Nederland is een samensmelting van culturen, waarom horen we dat dan nergens anders? Waarom horen we niet wat jongeren echt boeit? Spuiten en slikken is leuk, maar FunX brengt meer dan dat. Maatschappelijke thema’s en geen kansloze kunstmissies of alleen maar jongeren en seks.

  FunX is ‘the sound’ van een nieuwe generatie. En met nieuw bedoel ik van de afgelopen 7 tot 8 jaar. Een zender waar samenleven en elkaar respecteren op één komt. En dat allemaal met een muziekformule waar je u tegen zegt.

  Het NPO heeft eindelijk goud in handen. De vraag is of ze dat zelf beseffen óf daadwerkelijk de zender zodanig zullen veranderen dat het BNN fm wordt en niks meer met de formule te maken heeft. Door Filemon als dj te nemen en Tarkan tussendoor te draaien ben je nog geen FunX, vergeet dat niet.

 3. In dit stuk is het woordje ontslag nergens gebruikt. Het gaat om een vertrek en het nu niet actief zijn van het drietal. Formeel gezien is Willem Stegeman volgens de KvK nog steeds de directeur/bestuurder van FunX BV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *