Nieuw luisteronderzoek: introductie horloges (mediawatch) en aandacht allochtonen

Het Radio Advies bureau (RAB), de branche-organisatie van publieke en commerciele radiozenders heeft gister het nieuwe ‘Nationaal Luister Onderzoek’ (NLO) gepresenteerd. Per 1 januari 2012 gaat een nieuwe periode in waarin IntomartGFK als winnaar van de nieuwe aanbesteding wijzigingen zal aanbrengen in het onderzoek. De belangrijkste wijzigingen zijn het opdrachtgeverschap, de inzet van horloges/mediawatch en aandacht voor allochtonen.

George Bohlander (directeur RAB) en Paul van Niekerk (directeur Media Onderzoek IntomartGFK) presenteerden de nieuwe opzet. De nieuwe opdrachtgever van het luisteronderzoek is ondergebracht in een Joint Industry Comitee (JIC), waarbij RAB, Platform Media Adviesbureaus (PMA), Bond van Adverteerders (BVA) en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) deelnemen. Namens de radiostations zijn Jan Willem Bruggenwirth (Radio 538/Slam!FM/Radio 10 Gold), Ab Trik (Sky Radio Group) en Herman ten Cate (100%NL) de deelnemende bestuursleden. De NPO heeft Jeroen Verspeek (hoofd KLO NPO) afgevaardigd.

De kern van het onderzoek blijft het zogeheten ‘radiolog’ onderzoek waarbij op basis van herinnering in totaal 9000 (wisselende) respondenten dagelijks een ‘dagboekje’ invullen. Inmiddels is 70 % hiervan digitaal. Nieuw is dat hiertoe ook via smartphones gewerkt zal worden. 30 % blijft op papier het ‘dagboekje’ invullen waarbij per kwartier wordt ingevuld wat beluisterd is. Aan de hand van deze cijfers wordt het marktaandeel en de luisterdichtheid bepaald. Nieuw is ook dat alle dagen van het jaar gemeten zal worden.

Voor de representativiteit binnen het onderzoek zeggen Van Niekerk en Bohlander te streven naar zoveel als mogelijk de CBS-inwonerkarakteristieken te volgen. Er was de afgelopen kritiek op de samenstelling van het panel waarbij zowel jongeren als allochtonen ondervertegenwoordigd waren. Volgens Van Niekerk is het de bedoeling dat met de inzet van Smartphones en internet meer jongeren worden aangesproken. De inzet van internet (radiolog) en het ‘random’ benaderen van de bevolking door alle nummers te bellen (behoudens de bel-me-niet registers) biedt al verbeteringen volgens de betrokkenen. Om allochtonen meer te betrekken in het onderzoek zal meer aandacht komen voor de werving en persoonlijke begeleiding van respondenten. Een concreet quotum is niet afgesproken, wel streeft het JIC zoveel mogelijk naar representativiteit volgens de CBS-cijfers.

Het meest in het oog springende vernieuwing is de inzet van 325 mediawatch-horloges. Daarbij wordt via een systeem van audiomatching vergeleken met hetgeen radiostations uitzenden, nauwkeurig bijgehouden hetgeen gebruikers luisteren. Na een week worden de horloges ingenomen en uitgelezen. Aangezien de steekproef 325 mensen omvat, zal deze niet gebruikt worden voor de marktaandeel/luisterdichtheidcijfers. Vanaf 2013 zal gerapporteerd kunnen worden op index/minutenniveau van programma’s op basis van de steekproef, waarbij het radiolog als basis wordt gebruikt. Tot nu toe werd alleen op kwartierniveau gerapporteerd. Op langere termijn wordt gekeken of met de mediawatch-methode meer mogelijk is.

Overigens reikte RAB de jaarlijkse radioreclame-awards gister uit in Amsterdam. Vakprijs Goud was voor Albert Heijn met ZomerHits (TBWANeboko/Kobalt), de Publieksprijs was voor Ohra Autoverzekering met Bom in Eend (Doom&Dickson/Kobalt); de vakprijs non-profit was voor Fonds Slachtofferhulp met Aanranding Geweld (Publicis/Kobalt). Radio-adverteerder van het jaar was Friesland Bank (Roorda Reclamebureau/Mediaxplain).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *