‘Talpa/Nickelodeon niet in Irdeto2; MTV bevestigd’

CDS: ‘Talpa/Nickelodeon toch niet in Irdeto2; komst MTV bevestigd’

De combinatiezender Talpa/Nickelodeon zal in tegenstelling tot eerdere aankondiging
van MTV Networks en Canal Digitaal Satelliet NIET in Irdeto2 beschikbaar komen. Dit bevestigt Kees Färber, operationeel directeur van Canal Digitaal Satelliet. “Nickeldeon/Talpa gaat nog steeds van transponder veranderen maar MTV Networks heeft ons nog niet verteld naar welke transponder”, aldus Färber tegenover DutchMedia. “Op de vrij gekomen plek zal MTV NL (alleen in Mediaguard2, red.) komen dus dit deel van de afspraken met MTV gaat gewoon door”, zo bevestigt de operationeel directeur de komst van MTV NL voor satellietkijkers.

Vorige week kondigden MTV Networks BV en Canal Digitaal Satelliet de wijzigingen aan waarbij MTV-distributiedirecteur Jochem de Jong nog meldde dat het bedrijf met haar merken naar ‘maximale distributie’ streeft en ‘Canal Digitaal daarin als distirbutie natuurlijk niet kan ontbreken’. Volgens Färber die de gang van zaken ‘betreurt’, staat de ontwikkeling waarbij Talpa/Nickelodeon niet in Irdeto2 en niet op Canal Digitaal-capaciteit zal uitzenden ‘haaks’ op hetgeen MTV en Canal Digitaal naar buiten brachten. Tot op heden wilde MTV Networks BV geen reactie op de kwestie geven, aangezien de kwestie gevoelig ligt en het bedrijf zegt nog geen duidelijkheid te hebben over de definitieve toekomstscenario’s. Canal Digitaal Satelliet heeft bekend gemaakt abonnees die sinds 8 augustus een Irdeto2 basispakket te hebben afgenomen de mogelijkheid te bieden deze kosteloos te annuleren.

Multikabel met betere cijfers; Primacom slechter

De Duitse kabelmaatschappij Primacom AG heeft deze week haar halfjaarcijfers gepresenteerd. De cijfers voor de Nederlandse dochter Multikabel zijn goed. De totale Nederlandse omzet steeg naar 51,28 miljoen euro; over het eerste half jaar 2004 was dit nog 42,93 miljoen euro. Met name de omzet voor internet, telefonie en analoge kabeldiensten steeg fors. Voor analoge kabelradio en -televisie steeg deze naar 23,797 miljoen euro; vorig jaar was dit nog 21,105 miljoen euro. De stijging komt dankzij tariefsverhogingen die Multikabel – net als UPC, Casema en Essent Kabelcom – heeft doorgevoerd. De digitale kabelomzet daalde naar 411.00 euro, terwijl dit over dezelfde periode in 2004 nog 459.000 euro was. De daling komt doordat Multikabel het digitale basisaanbod voortaan als onderdeel van haar (analoge) standaardpakket aanbiedt. De operationele winst voor Multikabel steeg van 8,09 naar 9,824 miljoen euro over het eerste half jaar 2005. Primacom zelf draaide in totaal een omzet van 110,238 miljoen euro (was 103,26 miljoen in eerste helft 2004) met een netto verlies van 60,1 miljoen euro (was 52,08 over eerste helft 2005) over de eerste helft van 2005.

Het aantal digitale tv-huishoudens steeg behoorlijk ten opzichte van één jaar geleden: 11.086 op 30 juni 2005 versus 6279 op 30 juni 2004. De groei is daarmee in het tweede kwartaal overigens redelijk vlak. Medio februari meldde Multikabel immers haar 10.000ste digitale huishouden.

Gemiddeld heeft Multikabel over de afgelopen periode in totaal 317.353 abonnees; een lichte stijging, waar grotere kabelaars – zoals UPC – een daling vertonen. Collega kabelaar Essent Kabelcom (onderdeel Essent NV) liet eerder deze maand al zien dat dankzij de tariefsverhogingen deze in totaal met 1,75 miljoen abonnees een omzetstijging over haar eerste half jaar realiseerde van 204 naar 221 miljoen euro met een operationeel resultaat van 48 miljoen euro. Dit terwijl UPC Broadband (2,26 miljoen abonnees) bijvoorbeeld vooral verliezen rapporteerde (ondanks de nu 399.997.000 aan gerapporteerrde euro’s omzet; maar liefst 51,8 miljoen euro meer dan over het eerste half jaar 2004) en ook Casema (1,34 miljoen abonnees) tot op heden geen rooskleurige cijfers wist te presenteren (ondanks omzetstijgingen en continue tariefsverhogingen) sinds het bedrijf in resp. Franse en nu Angelsaksische handen is.

FunX supported by BNN start 6 september

Onder de Engelse naam ‘FunX supported by BNN’ starten de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), BNN en FunX per 6 september een eerder aangekondigde landelijke versie van FunX via de kabel, satelliet en internet. Daarbij zal de kabel- en satellietdistributie die FunX Amsterdam nu nog onder eigen hoede inzet, voor één symbolische euro overgedragen worden aan de NOS. In de Randstad blijft FunX zelf met haar eigen zenders actief. Binnenkort zullen de partners bekend maken hoe de programmering er uit zal zien. Tot die tijd willen de betrokkenen nog niets kwijt over de inhoudelijke opzet. FunX zal voor het landelijke kanaal optreden als productiemaatschappij; de NOS en BNN zijn als licentieverantwoordelijke de uitzenders van het nieuwe kanaal. De NOS moest noodgedwongen als publieke landelijke omroep vorig jaar stoppen met het kabelkanaal Colorful Radio ondanks dat de staatssecretaris van OC&W, Medy van der Laan een beslissing van het Commissariaat schorste. Hierop kreeg FunX de mogelijkheid de kabelcontracten over te nemen. FunX supported by BNN zal als het ware uitzenden op juridische basis middels het kanaal van het voormalige Colorful Radio. Dankzij het schorsingsbesluit van Medy van der Laan (D66) en de laatste uitspraak van opeenvolgende rechtszaken, ziet de NOS mogelijkheid het kanaal in te vullen. Dit bevestigt Jan Westerhof, zendercoördinator themazenders, Radio 1 en 747AM. Overigens is de regering voornemens om het wettelijke regime voor neventaken en nevenactiviteiten te wijzigen. Mogelijk al eerder dan de in 2008 voorgestelde wijzigingen om alle activiteiten voortaan onder de ‘hoofdtaak’ te laten vallen, ongeacht het aantal kanalen.

De commerciële landelijke zenders verenigd in de NVCR hebben de afgelopen periode tegen FunX een aantal vooralsnog tevergeefse procedures gevoerd met als doel de zender uit de lucht te krijgen. Het is waarschijnlijk dat de NVCR in navolging van Colorful Radio ook tegen het landelijke ‘FunX supported by BNN’ procedures zullen voeren tegen het initiatief om mogelijk een uitzendverbod daarvoor te laten afkondigen. Maud Burgers laat namens Radio 538 en de NVCR weten zich nog te beraden op mogelijk te nemen stappen

P.S. Dit bericht (inclusief mogelijke lezersreacties) is niet bedoeld voor gebruik in juridische procedures tussen marktpartijen!

FunX houdt zich niet aan ICE-voorschriften

FunX houdt zich niet aan de voorschriften voor Informatie, Cultuur en Educatie (ICE) die onderdeel zijn van de licentie van de Randstedelijke zender. FunX (cq. licentiehouder Stichting G4 Radio) is een publieke neventaak van de vier lokale publieke omroepen SALTO (Amsterdam), RTV Utrecht, Stadsomroep Den Haag en SLOR (Rotterdam). Net als andere lokale publieke omroepen moet FunX daarom minimaal de helft van haar zendtijd besteden aan ICE. Het Commissariaat voor de Media heeft naar aanleiding van een beoordeling nu een sanctievoornemen bekend gemaakt jegens FunX van 2700 euro. FunX had zelf een opgave van 52 % aan ICE gerapporteerd; het Commissariaat constateerde echter tijdens een steekproef 35 % ICE. Willem Stegeman, directeur van FunX zegt hierover: “We vinden het voor onszelf een schande en schamen ons hiervoor. We gaan niet in beroep tegen het sanctievoornemen en accepteren de boete. We waren in de veronderstelling dat we alles op orde hadden. De werkelijkheid van mij (de directeur, red) is iets anders gebleken dat wat de programmamakers in de uitzending brengen. Er is een werkelijkheid van draaiboeken en de werkelijkheid van de uitzendingen zelf. Dit kan overal gebeuren. Gevolg van deze beslissing is dat FunX op zender meer inhoudelijk zal worden. Het is in ieder geval een aanleiding om de programmering van FunX aan te scherpen.” Vanaf komende maandag zal FunX starten met de meer op de ICE-norm gerichte programmering. Zo zullen de onderscheiden programma’s meer informatie bevatten en zal de dagelijkse talkshow minder muziek ten gehore laten brengen.

Eerste programmawijziging Talpa

De eerste programmawijziging na de start van Talpa is een gegeven. Het programma Aruba Voetvolley is geschrapt uit de weekschema’s. In het weekend wordt het programma nog wel (‘s avonds laat) uitgezonden. Volgens Talpa TV-woordvoerder Maarten van Rooyen is hiertoe besloten omdat het programma niet aan de verwachtingen voldoet. Daarom is volgens de woordvoerder gekozen voor een ‘tijdelijke oplossing’ tot 22 augustus als de serie ‘Samen’ begint, waaraan de woordvoerder nog meldt dat de wijziging niet zozeer met de kijkcijfers te maken had. Alleen deze week zendt Talpa om 20 uur het programma ‘America’s Funniest Home Videos’ ter vervanging uit. De verwachting is dat – net als bij andere commerciële zenders – de komende periode meer tussentijdse wijzigingen kunnen optreden in de schema’s.

Talpa krijgt breedbeeldpuls;rechtstreeks op kabel

Talpa krijgt per 1 september een zogeheten (anamorphe) breedbeeldpuls op satelliet. Daaarmee is het de eerste commerciële zender die dat realiseert opdat de breedbeeld uitzendingen beter tot hun recht kunnen komen. Tot nu toe bevatten alleen Nederland 1, 2 en 3 een dergelijke puls. Per 1 september verhuist het kanaal Talpa/Nickelodeon op satelliet naar andere Astra1-capaciteit. Met de verhuizing zal Talpa ook een eigen eindregie krijgen in Nederland en is het niet langer afhankelijk van de eindregie in Londen waar het signaal thans vandaan komt.

Talpa is ook bezig om met de grote kabelexploitanten rechtstreekse toelevering te realiseren, opdat de uitzendkwaliteit op de kabel ook de grote exploitanten (UPC, Casema, Essent Kabelcom) verder verbeterd kan worden. Talpa-woordvoerder Thomas Notermans zegt dat daarmee het geenszins de bedoeling is op satelliet te verdwijnen. Overige kijkers en kleinere kabelaars wil Talpa blijven bedienen via de satelliet. Notermans zegt zich wel te verbazen over veel reacties van satellietkijkers die zich beklagen over Talpa die ervoor gekozen heeft onderdeel te zijn van het betaalde ‘basispakket’. Talpa zal daar deel van blijven uitmaken. De klachten komen doordat de zenders van de publieke landelijke omroep, de op Nederland gerichte zenders van RTL en SBS Broadcasting kosteloos te ontvangen op satelliet en Talpa de eerste generalistisch commerciele zender is waarvoor ontvangst op satelliet betaald moet worden. Canal Digitaal Satelliet heeft overigens het streven dat voor alle zenders te realiseren, maar tot nu toe is de satellietoperator er nog niet in geslaagd dat streven concreet om te zetten in de praktijk. voor de publieke zenders ligt een dergelijke stap politiek gevoelig.

BVN-TV programma Voetbal Eredivisie: problemen?

Het eerder aangekondigde eredivisie-programma BVN-Voetbal met samenvattingen van gespeelde wedstrijden, mocht gisteren vanwege een uitzendverbod op de zondag van de zijde van de Eredivisie CV pas na 23:59 uur worden uitgezonden. Daarom werd het programma gisteren pas om 00 uur uitgezonden. Talpa verzocht Eredivisie CV op te treden tegen de uitzending.

“Wij betalen voor de samenvatrechten, als die dan elders wordt uitgezonden met onze beelden, die we exclusief door Eyeworks Sports (WK Producties, red) laten maken, dan worden we daar niet vrolijk van,” aldus Thomas Notermans, woordvoerder van Talpa. Eredivisie CV zegt bij monde van woordvoerder Chris Woerdts dat het probleem vooral de 600.000 satelliethuishoudens in Nederland zijn die de uitzendingen van BVN ook kunnen ontvangen en zegt hiertoe vorige week maandag de zender te hebben ingelicht. In het verleden had volgens Woerdts de NOS als rechtenhouder daar geen problemen mee, maar de NOS is participant in BVN. Talpa heeft wel moeite met de uitzendingen van BVN waarbij volgens Notermans Eyeworks Sports zonder toestemming de beelden opnieuw verkoopt aan BVN. Eyeworks Sports-directeur Will Moerer liet via zijn assistente weten niets hiermee van doen te hebben en verwees terug naar Talpa en Eredivisie CV.

BVN meldt bij monde van BVN-bestuurslid Jan Hoek pas eind vorige week op de hoogte gesteld te zijn en zegt ‘ten zeerste’ verbaasd te zijn hierover omdat deze uitzendingen ‘al jaren’ zo geschieden en er een contract over bestaat met TWI, de verkoper van de uitzendrechten buiten Nederland. Aangezien zaken niet helder zijn voor BVN, gaat de zender de komende week met partijen om de tafel zitten.

De uitzendingen van gisteren werd vervangen door een een mededeling voorzien van muziek, na enige tijd gevolgd door andere ingelaste herhalingen van ander programma’s.

BVN Voetbal, dat voor Nederlandstaligen buiten Nederland bedoeld is, omvat een uur lang samenvattingen van het Eredivisievoetbal, in opdracht van BVN geproduceerd door Eyeworks Sports en gepresenteerd door Mari Carmen Oudendijk. Later deze week moet blijken hoe de continuiteit van de uitzendingen voort zal gaan.

Het verbod is overigens opvallend, aangezien de Duitse sportzender DSF op de Astra 1 wel ongecodeerd digitaal en analoog samenvattingen van de Nederlandse Eredivisie uitzendt op zondag. Volgens Talpa en Eredivisie CV is dit geen probleem omdat deze zender in het Duits uitzendt en er sprake is van een natuurlijke overspill.

BVN-TV is in Europa ongecodeerd te ontvangen voor alle schotelbezitters via de Astra1 en Hotbird, maar zendt ook voor andere werelddelen uit waaronder de Verenigde Staten/Canada, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname, Zuid Afrika en Australië. Talpa die de samenvatting-uitzendrechten van de Eredivisie voetbalwedstrijden voor Nederland bezit, wordt voor satellietkijkers uitgezonden via het ‘betaalde’ themazenderpakket ‘basispakket’ en is via internet kosteloos te zien dankzij een internetstream (circa 700 kbit/s).

ARTIKEL AANGEPAST MAANDAG 14 uur!

Talpa: enige Nederlandse algemene streaming zender

Met de start van Talpa is de enige Nederlandse general interest zender die haar zender bijna continue op (open) internet uitzendt. De uitzendingen worden door Garnier Streaming in een kwaliteit van circa 400 tot 700 kbit/s aangeboden. Terwijl de meeste internet protocol-tv projecten (IPTV) gebaseerd zijn op (alleen voor bepaalde groepen bestemde) afgesloten uitzendingen of uitzendingen tegen betaling (al dan niet op aanvraag), biedt Talpa haar signaal voor alle internetters aan. Talpa wordt via de kabel uitgezonden via het standaardpakket, alsmede in DVB-T (in de Randstad) en via satelliet via ‘betaalde’ pakketten. De kosteloze internetuitzending van Talpa is te vinden via deze stream. De niet-Nederlandse programma’s waaronder de speelfilms worden overigens niet op internet getoond. De live stream is – net als de reguliere tv-uitzending – alleen van 18 tot 02 uur in gebruik

Met de start van Talpa TV is overigens het ANP teruggekeerd op teletekst met haar nieuwsberichten via Talpa Text. Deze zijn alleen van 18 tot 02 uur raadpleegbaar. Ook de radiostations van Talpa, Radio 538, Juize FM en Radio 10 Gold hebben enkele teletekstpagina’s gekregen.

Canal Digitaal Satelliet update

Canal Digitaal Satelliet werkt in navolging van de aankondiging van de komst van MTV Nederland aan de komst van meer zenders, zo meldt operationeel directeur Kees Färber tegenover DutchMedia. Het is de bedoeling om enkele kanalen die via het Oosteuropese satellietaanbod van Liberty Global (UPC Direct) op de Astra 1 worden uitgezonden, beschikbaar te stellen voor Nederland in het zog. familie- en entertainmentpakket. Het gaat daarbij volgens Färber om o.a. Extreme Sports, Reality TV en Club, oftewel kanalen waar Liberty Global zeggenschap over heeft en waarvan het in Denver gevestigde bedrijf (deels) eigenaar is. Het is nog onduidelijk wanneer deze kanalen bij het betaalde deel zal worden toegevoegd, gezien ‘onzekerheden’ met betrekking tot de technische implementatie. Ook is de satellietoperator volgens eigen zeggen nog steeds bezig om te trachten de twee VRT-kanalen VRT Eén en VRT Ketnet/Canvas op satelliet beschikbaar te kunnen stellen voor haar kijkers. Doordat er in Vlaanderen politieke gevoeligheid bestaat voor satellietuitzending buiten Vlaanderen en Vlaams minister van media, Geert Bourgeois van de nationalistisch/seperatistische partij N-VA hier mogelijk ook zeggenschap over heeft, is nog geen overeenkomst getekend hiervoor. Overigens zendt de VRT bij concurrent Digitenne (waaronder ook voor KPN en Scarlet klanten) wel gecodeerd uit via de ether in DVB-T in de Randstad.

Iets later dan eerder verwacht, zal MTV Nederland omstreeks oktober deel uitmaken van het betaalde themazenderpakket ‘basispakket’ op satelliet. Op 25 augustus is het de verwachting dat RTL 7 op de ‘oude’ 12.574 GHz H-uitzendplek van Yorin zal zijn gestopt, aangezien deze zender met Luxemburgse uitzendlicentie rechtstreeks vanuit de Luxemburgse uitzendregie via Betzdorf op 12.344 GHz H wordt opgestraald naar de Astra1.

Registratieformulieren anders

Canal Digitaal Satelliet heeft overigens de opzet van haar registratieformuleren gewijzigd. Voortaan dienen nieuwe klanten of dealers deze binnen 3 dagen (was 5) op te sturen. En een nieuwigheid is dat niet langer een legitimatie vereisd is. Volgens een woordvoerder was dat een overblijfsel uit de ‘oude’ analoge Canal+ tijd toen voor het in bruikleen hebben van een analoge decoder een soort borg nodig was. Terwijl de Nederlandse regering begin dit jaar de (volgens sommigen overbodige) uitgebreidere identificatieplicht invoerde, is volgens Canal Digitaal Satelliet deze voortaan ‘overbodig’ omdat de satellietontvanger van de gebruikers zelf is. De plicht om in Nederland woonachtig te zijn om bij Canal Digitaal Satelliet geregistreerd te kunnen worden, blijft overigens wel bestaan.

Versatel Voetbal op satelliet: programmering?

Versatel Voetbal start vandaag met uitzenden op satelliet. Alhoewel er relatief weinig satellietabonnees zijn (circa 1000), is voor de abonnees en potentiele abonnees nauwelijks informatie voorhanden wat wanneer zal worden uitgezonden. De satellietuitzending van het nieuwe premiumkanaal bij Canal Digitaal Satelliet is in het leven geroepen opdat in een klap landelijke dekking bereikt kan worden, aangezien Versatel geen afdoende (landelijke) dekking voor haar ADSL2+ aanbod wist te realiseren. ADSL2+ klanten die het voetbaalaanbod hebben, kunnen via een Electronische Programma Gids de wedstrijden zien. Overigens kan slechts de helft van de circa 19.000 ADSL2+ klanten inmiddels kijken; de rest is technisch nog niet opgeleverd, domlogistieke en technische redenen.

Het enkelvoudige satellietkanaal Versatel Voetbal zendt telkens EEN wedstrijd die gespeeld wordt, rechtstreeks uit. Overige wedstrijden worden daarna uitgezonden. Aangezien abonees 22,45 euro per maand voor ontvangst van de zender moeten neertellen, zou het logisch zijn indien deze abonnees ook ruim te voren weten wat wanneer wordt uitgezonden. Versatel kondigde eerder aan middels ‘polls’ te willen bepalen welke wedstrijden live getoond worden. Ook was op een infokaart te lezen dat uitzendingen van Chelsea TV en Manchester United TV te zien zouden zijn. Pas aan het einde van deze middag is op de website van Canal Digitaal Satelliet informatie geplaatst over welke wedstrijden dit weekeinde live worden uitgezonden. Wanneer welke wedstrijden verder worden uitgezonden was tot eind deze middag onduidelijk, evenals welke programma’s verder wanneer worden uitgezonden. Buiten het voetbal in het weekeinde zal de zender vooralsnog niet uitzenden, aldus Versatel-woordvoerster Cilesta van Doorn. In tegenstelling tot Versatel heeft de vorige rechtenhouder van de live eredivisie-wedstrijden premiumzender Canal+ haar kabel- en satellietabonnees altijd voorzien van programma-informatie via een papieren gids en/of internet en/of via EPG’s en/of teletekst. Versatel meldt op de eigen website nog dat de voor zondag verboden wedstrijd Ajax-Ado Den Haag uitgezonden wordt. Versatel zegt bij monde van een woordvoerster later nog met een reactie te komen. Canal Digitaal Satelliet meldde desgevraagd zelf geen nadere informatie te hebben gekregen, maar dat over twee weken wel een Electronische Programma Gids (EPG) voor het kanaal in gebruik zal worden genomen. Kortom: abonnees betalen voor een nagenoeg geheel onbekende voetbalprogrammering; potentiele abonnees weten daarnaast niet waar ze aan toe zijn als ze een abonnement zouden nemen als de schema’s zo kort te voren bekend zijn!

Via ADSL2+ zijn overigens volgens Versatel inmiddels ook Nederland 1, 2 en 3 te zien. De publieke zenders zijn volgens een zegsman van de NOS op basis van een tijdelijke afspraak te zien in afwachting van een definitieve overeenkomst. Via ADSL2+ zal op termijn ook Chelsea TV en Manchester United TV beschikbaar komen.

UPDATE!!!
Inmiddels blijkt Versatel de informatie (vermoedelijk eind deze middag) voor dit weekeinde toch ergens verborgen te hebben geplaatst op haar internetsite:
Satellietgids Versatel Voetbal
De gids voor ADSL2+ Versatel-kijkers
Op de gelanceerde bij het kanaal behorende Versatel-teletekstdienst is overigens niets te vinden.

UPDATE2!
Inmiddels blijkt de door Versatel-woordvoerster Cilesta van Doorn gegeven informatie dat de satellietzender buiten de Eredivisie om vooralsnog verder niet zou uitzenden, niet te kloppen. Na de gespeelde wedstrijd van vanavond neemt Versatel Voetbal de uitzendingen van Chelsea TV over zo heeft DutchMedia zojuist geconstateed. Chelsea TV is een clubkanaal van de gelijknamige Engelse voetbalclub.

UPDATE3!
Chelsea TV is weer ‘off-air’. Het Algemeen Dagblad/Tonie van Ringelestijn meldt dat de wedstrijden dit weekend gratis te ontvangen zijn via regulier internet! Via deze link kan doorgeklikt worden naar de uitzendingen.. Opvallend aangezien daarmee de exclusiviteit van de beelden voor Versatel steeds meer vervaagt. De bedoeling is deze beelden op internet tegen betaling aan te bieden zodra dat mogelijk is. Ondertussen is het een wat gekke situatie voor de wel betalende kijkers, zeker voor de satellietkijkers…!

UPDATE 4: de ‘gratis’ uitzending op internet zou met onmiddelijke ingang worden gestaakt, zo meldt een woordvoerster vandaag bij het Algemeen Nederlands Persbureau….

informatie van Canal Digitaal Satelliet over Versatel Voetbal
sumiere ‘poll’ informatie van Versatel Voetbal