FunX supported by BNN gestart

Om 17 uur met is FunX supported by BNN van start gegaan vanuit Hilversum met een speciaal programma. De kabel-, internet- en satellietradiozender is bedoeld voor uitzending buiten de Randstad. De zender wordt – zoals eerder aangekondigd – uitgezonden als neventaak van de NOS die door BNN wordt uitgevoerd. Florent Luyckx (Radio 3FM) is de inhoudelijke zendercoördinator voor de zender terwijl Jan Westerhof (Radio 1/747AM en coördinator themazenders) zich met de organisatorische en juridische kant van de kwestie heeft bezig gehouden. De productie vindt volledig bij de publieke lokale neventaak-zender FunX plaats. Daarbij is de programmering van het BNN-kanaal grotendeels gelijksoortig aan de vier stadsedities van FunX, met dezelfde programma’s en presentatoren. Overigens is met ingang van vandaag FunX ook voor de eigen stadsedities overgeschakeld van het ANP-RadioNieuws, naar het NOS-RadioNieuws.

FunX supported by BNN heeft op de kabel buiten de Randstad en op de Astra1 de uitzending van FunX Amsterdam vervangen.

Zie ook eerdere artikelen NVCR wil uitzendverbod FunX supported by BNN en FunX supported by BNN start 6 september

Casema: Discovery Travel & Living semi-permanent?

Casema: Discovery Travel & Living analoog semi-permanent?

Casema geeft sinds 1 april jl. Discovery Travel & Living door op haar analoge ‘etalagekanaal’. Dit kanaal wordt normaal gesproken max. 2 à 3 maanden door Casema ingezet om zenders te tonen opdat mensen worden gelokt voor het digitale (betaal)pakket van Casema. Aangezien Discovery Travel & Adventure inmiddels bijna een half jaar te zien is op het ‘etalagekanaal’ van de kabelaar, is onduidelijk wat de distributiestatus van de zender is.

Kurt Pauwels, distributieverantwoordelijke voor Discovery in de Benelux zegt tegenover DutchMedia ‘geen idee’ te hebben waarom de zender zo lang op het etalagekanaal blijft en zegt ‘niet een speciale afspraak in dit verband’ te hebben met Casema. Volgens Pauwels is voor Discovery Travel & Living er een ‘volgende’ prioriteit na Discovery Channel en Animal Planet, waarbij het bedrijf graag kijkt naar distributie-uitbreiding, maar toegeeft dat dat niet makkelijk is.

Casema geeft desgevraagd geen commentaar, anders dan dat het eerder meldde van plan te zijn geweest de zender te vervangen. Casema geeft aan dat de langdurige doorgifte deels te maken heeft gehad met de overgang naar een eigen digitaal kopstation.
De langdurige analoge distributie in bijna het hele Casema-gebied van Discovery Travel & Living is opmerkelijk, aangezien sommige zenders dolgraag analoge distributie wensen bij Casema. Sommige programmaraden zien het ‘etalagekanaal’ liever voor een regulier kanaal definitief ingezet worden. Collegakabelaar UPC en Essent Kabelcom hebben eveneens preview/etalagekanalen maar zetten die strikter in.

NPS: groot spectakel ter verdediging

De Nederlandse Programma Stichting organiseert vandaag in Den Haag op het plein voor de Tweede Kamergebouwen een groot (muzikaal) spectakel in het kader van een manifestatie onder de naam ‘Leve de NPS’. De NPS-voorzitter Roger van Boxtel zal zich ondertussen bij de Tweede Kamer hard maken voor de NPS en de NPS-programma’s.

Van Boxtel, oud D66-minister, maakte eind vorige week aan een een kleine groep journalisten duidelijk dat het hem niet om de organisatie en bureaucratie van de NPS gaat. Na de ‘zomerzotheid’ is nuchter te constateren dat er geen waarborgen bestaan voor de programma’s en programmasoorten die de NPS maakt, aldus Van Boxtel die eveneens fundamentele kritiek op algehele omroep-plan van partijgenoot Medy van der Laan uitte. Zo is Van Boxtel van mening dat de financiële situatie voor de algehele publieke landelijke omroep ondoordacht is en door de openstelling van alle mogelijke kleine omroepen kan leiden tot een (te) groot aantal omroepjes. Van Boxtel zegt wel positief te zijn over de nieuwe ideeën rondom de sturing van de publieke landelijke omroep en de plannen tot digitalisering. Van Boxtel begrijpt de ideeën rondom de opheffing van de NPS niet. In zijn optiek is er geen enkel rapport waaruit blijkt dat deze na evaluatie het slecht gedaan zou hebben. Daarom pleit de NPS-voorzitter voor een oplossing zoals bijvoorbeeld een garantie om onder de Raad van Bestuur van de NOS te kunnen functioneren met bijbehorende middelen. De NPS-voorzitter ziet in de huidige plannen waar de Raad van Bestuur van de NOS in theorie de programma’s zou kunnen blijven ‘bestellen’ onvoldoende garanties. Anders dan dat Harm Bruins Slot als oud NPS-voorzitter in de huidige Raad van Bestuur zetelt, een bepaalde sympathie voor de NPS heeft, wil dat niets zeggen voor de toekomst aangezien de NOS met de financiele consequenties van het nieuwe beleid wordt geconfronteerd, aldus Van Boxtel. De NPS-bestuurder vindt het daarnaast bestuurlijk ‘onfatsoenlijk’ dat in het nieuwe stelsel andere omroepen 3 jaar de tijd krijgen om aan het nieuwe stelsel te wennen, terwijl de NPS in een keer zou worden afschaft. Overigens wees Van Boxtel er op dat het nadrukkelijk niet alleem om televisie, maar ook om een flink aantal radioprogramma’s (opinie, achtergronden, klassiek, jazz en meer) gaat die een ruggegraat vormen voor het Nederlandse publieke radiobestel.

De hoorzitting van de Tweede Kamer waarin vanaf 10:30 uur achtereenvolgens vertegenwoordigers van de KRO, NCRV, EO, AVRO, TROS, VARA, VPRO, BNN, NOS R-TV, NPS, programmamakers/omroepmedewerkers Nederland 1, 2, 3 actualiteiten, radio, WRR, Raad van Cultuur, Commissariaat voor de Media, Raad van Bestuur NOS, Bezorgde omroepmedewerkers, Onafhankelijke TV producenten platform, FNV KIEM, NVJ, Centrale Ondernemingsraad, STER, commerciele omroepen, Vereniging Commerciele Radio, Federatie Filmbelangen, Teleac/NOT, Stifo, NDP en ROOS (regionale publieke omroepen) aan bod komen is ook live te volgen via internet op DEZE LINK

De speciale persconferentie die Bert & Ernie vorige week hielden is nog te bekijken via
registratie Bert & Ernie persconferentie

Vlaamse VRT-topman in adviescommissie RvT NOS

Aimé van Hecke, directeur televisie bij de Vlaamse publieke omroep VRT is benoemd in de adviescommissie “benoeming Raad van Toezicht NOS”. Deze adviescommissie heeft staatssecretaris Medy van der Laan van Media (D66) ingesteld opdat deze een benoemingsvoorstel doet over de door de regering te benoemen personen in de nieuwe Raad van Toezicht. De commissie bestaat verder uit dr. Th.H.J. Stoelinga (voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen) en mevr. E. Prins (directeur Stichting De Ombudsman). De keuze van Van Hecke is opvallend, aangezien deze Vlaming is, in België woonachtig en onderdeel is van de directie van de Vlaamse publieke omroep VRT. In de toenmalige visitatiecommissie die de staatssecretaris eerder adviseerde zetelde ook een (inmiddels oud) Vlaams-VRT directielid. De commissie is ingesteld tot uiterlijk 1 november 2005. Totdat een nieuwe benoeming is gedaan blijven de in de ‘oude’ Raad van Toezicht door de regering benoemde leden tijdelijk een een interim Raad van Toezicht voor de NOS. Per 1 september jl. zijn met de invoering van een mediawetswijziging de voorzitters van de omroepverenigingen uit de Raad van Toezicht gehaald.