Dorine Baas weg uit Nederland: hoofd Duitse Nick

Dorine Elisabeth Baas (33) is per 1 oktober benoemd tot zenderchef van Nickelodeon in Duitsland. Nickelodeon startte afgelopen maandag opnieuw in Duitsland als free-to-air zender onder de naam Nick. Onder de naam Nickelodeon had de zender al van juli 1995 tot mei 1998 uitgezonden, maar destijds zonder succes. Dorine Baas was de afgelopen periode zenderchef van The Box. Baas was al eerder in Nederland enige tijd zenderchef van Nickelodeon. Dan Ligtvoet, algemeen directeur van MTV Networks BV, waar The Box en Nickelodeon in Nederland onder vallen verklaarde eerder dat The Box ‘niet super’ draaide en op te veel gedachten hinkte. Inmiddels ligt er een nieuw zenderplan dat nog onder leiding van Dorine Baas is gemaakt en zal worden uitgevoerd. Het vertrek van Baas uit Nederland werd de afgelopen week al in mediakringen gemeld. John Olivieira (34) wordt de nieuwe zenderbaas van The Box in Nederland. Baas zal verhuizen naar Berlijn waar ook MTV Deutschland gevestigd is en binnenkort ook de MTv-zusterzenders Viva/VivaPlus gevestigd zullen worden.

SBS in onderhandeling met IN Magazine

SBS Broadcasting BV is in onderhandeling met het tijdschrift IN Magazine over een contract voor het mogen afdrukken van de programmagegevens van Net 5, SBS 6 en Veronica TV. Eind juli kreeg IN Magazine van de rechter opgelegd met ingang van medio augustus de programmagegevens van de drie SBS-zenders niet meer te mogen afdrukken. Volgens SBS-woordvoerder Eric Eljon is lopende onderhandelingen – gezien de verwachting tot het afsluiten van een contract – het IN Magazine toegestaan de programmagegevens af te drukken. Eljon wijst er op dat eerder in de gevolgde procedures onvoldoende duidelijk was dat het auteursrecht van de programmagegevens bij SBS behoort, waardoor onderhandelingen moeizaam verliepen en het noodzakelijk was dat de rechter hier duidelijkheid over diende te geven. Bij Quote Media was niemand bereikbaar voor commentaar over de kwestie. IN Magazine is een initiatief van Quote Media en MTV Networks BV.

4 jaar Dulfer Jazz!

DutchMedia feliciteert het radioprogramma Dulfer Jazz op BNR Nieuwsradio met het vierjarig bestaan. Hans Dulfer zette het programma op in de tijd dat het toenmalige Business Nieuws Radio nog verplicht een jazzprogrammering in de avonduren had. Thans is Dulfer Jazz het enige jazz- & muziekprogramma van BNR Nieuwsradio, op dat moment ook bijgenaamd BNR NieuwsJAZZradio.
Hans Dulfer meldde in zijn eigen programma dat het uniek is dat een jazzprogramma zolang bestaat. Dulfer meldde eveneens van niemand felicitaties op die verjaardag te hebben ontvangen (afgelopen donderdag). Het programma is wekelijks meermaals te horen op BNR Nieuwsradio, telkens voor het ‘eerst’ om 00-02 uur op maandagnacht; en verder o.a. zaterdagavond 21-23 uur.

NOS bezig met marktafscherming programmagegevens?

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is bezig met marktafscherming van programmagegevens voor de Nederlandse markt. Dit is de stelling van een aantal internationale leveranciers van programmagegevens die daardoor anoniem aan DutchMedia verklaarden niet actief te kunnen zijn op de Nederlandse markt. De leveranciers willen hun naam niet noemen omdat deze niet hun onderhandelingspositie in gevaar willen brengen. Ook het verwerken en verspreiden van de programmagegevens van Nederland 1, 2 en 3 voor distributie in Vlaanderen, Franstalig België en Duitsland blijken problematisch te worden. Ook BVN-TV zegt in gesprek te zijn met de NOS hierover, maar zegt nog niets over de uitkomsten te kunnen zeggen. Zoals bekend hanteert de NOS een door het College voor Beroep van het Bedrijfsleven (de hoogste rechter in Nederland) toegestaan monopolie op de programmagegevens namens de omroepverenigingen voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM. Middels de afdeling Media Informatie Services (MIS) verzamelt de NOS op haar beurt de gegevens van met name de buitenlandse (publieke) zenders en andere zenders opdat omroepbladen en andere uitgevers deze kunnen verwerken. Samen met RTL Nederland en SBS Broadcasting BV is de NOS bezig om te onderzoeken of een gezamenlijk bureau PGS (Programma Gegevens Services) opgezet kan worden. Volgens woordvoerder André Matthijsse is de status hiervan in een onderzoeksfase. Jeroen Doucet is als projectleider aangesteld om het nieuwe bureau op te zetten. Matthijsse wijst verwijten van oneerlijke concurrentie van de hand, en wijst er op dat het een recht is van de NOS om haar eigen gegevens op een zo goed mogelijke wijze te kunnen distribueren en te standaardiseren. SBS Broadcasting BV bevestigt dat samen met de NOS naar de mogelijkheden tot samenwerking voor programmagegevens wordt gekeken.

NOS-woordvoerder Matthijsse betwijfelt het bestaan van een markt van (derde) bedrijven die aan programmagegevens-verwerking doen, die markt bestaat volgens Matthijsse niet voor derden. De afspraken waar de NOS samen met commerciële zenders aan werkt, komen er op neer dat iedereen die een licentie heeft voor het gebruik van programmagegevens deze verplicht via de NOS/PGS moet afnemen, waarvoor deze kosten berekent. Dit geldt zowel voor uitgevers van (omroep)tijdschriften, kranten alsmede infrastructuurdistributeurs zoals kabelaars, satellietoperators en xDSL TV aanbieders. Met name kleinere kabelaars (zoals CAIW) zeggen moeite te hebben met de hoogte van het bedrag die de NOS daartoe vraagt en overweegt in dergelijk geval voor de Nederlandse zenders GEEN Electronische Programma Gids voor haar kabelklanten aan te bieden indien de NOS vasthoudt aan haar stellingname om 1000 euro per kanaal per jaar te vragen. Aangezien in de meeste landen de programmagegevens van publieke zenders (vrijwel) kosteloos vrijgegeven, zijn bedrijven als Infomedia, PPS Media, TVBase, TVData en anderen deze markt invulling geven, is de stelling van de NOS opmerkelijk. Indien de NOS ook voor een voor BVN-TV de exclusieve distributiebevoegdheid krijgt, zou dat indruisen tegen de uitgangspunten van deze internationale publieke zender, aangezien buiten Nederland er geen enkel (commercieel) belang bestaat de programmagegevens voor BVN-TV af te drukken of in EPG’s op te nemen. Dat de NOS het contract met het ANP en GPD heeft opgezegd, volgt in een lijn waarbij de NOS alle bestaande contracten in de afgelopen anderhalf jaar heeft opgezegd en sterk verhoogde tarieven vraagt voor verlenging. Dat de NOS ook voor buitenlandse tijdschriften zich commercieel opstelt – waar met andere woorden geen commercieel belang bestaat – is vreemd. Toch zien de internationale programmaleverancierbedrijven niet het nut om (in hun ogen ellenlange) procedures te voeren waarvan het onduidelijk is wat de uitkomst is – gezien de Raad van State-uitspraak, ten opzichte van nieuwe grotere groeimarkten als Oost-Europa. Insiders verwachten dat de NOS met het in samenwerking met RTL en SBS op te zetten programmaleverancierbureau, wil indekken voor de aankomende wet die het de NOS verplicht om kosteloos programmatitels te leveren. Formeel moet het Commissariaat voor de Media toestemming geven voor dergelijke activiteiten door de NOS, aangezien het om nevenactiviteiten gaat.

Jan Hoogesteijn weg bij Kink FM/VerenigingVeronica

Jan Hoogesteijn verlaat per 1 januari aankomende Kink FM. Dit heeft Veronica Holding, een volle dochter van Vereniging Veronica vanavond bekend gemaakt. Hoogesteijn is een van de weinige medewerkers die meer dan 15 jaar voor Vereniging Veronica actief is geweest en nog steeds actief is. Eerst voor het publieke Veronica, later mede-oprichter van Kink FM, het alternatieve radiostation van Vereniging Veronica waar hij bijna 10 jaar algemeen directeur van is. Onlangs introduceerde Hoogesteijn de Veronica RadioSchool, een nieuwe activiteit van Vereniging Veronica.

Wat de preciese beweegreden van Hoogesteijn’s vertrek bij Kink FM is. Hoogesteijn stelde in een persverklaring dat het voortbestaan van Kink FM veilig is gesteld voor een lange periode en dat deze “met een gerust hart” iets anders kan gaan doen. (later mogelijk meer)

Uitfasering analoge ethertelevisie onduidelijk!

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is resoluut. Zonder financiering, geen landelijke uitzending in de ether, noch analoog, noch digitaal voor Nederland 1, 2 en 3. Dat is wat Cees de Bruin, hoofd technologie & distributie namens de Raad van Bestuur van de NOS laat weten.
McKinsey becijferde dat de analoge tv-uitzendingen via de ether 14 miljoen euro op jaarbasis kosten. Uitgaande van dit principe kan het per begin januari 2006 wel eens heel rustig worden in de Nederlandse televisie-etherband buiten de Randstad. De regering maakte eerder dit jaar aan de NOS duidelijk dat deze per 2006 gekort wordt in haar budget op de analoge tv-uitzendingen in de ether. Alhoewel de NOS een eigen landelijke DVB-T multiplex (frequentie voor digitale ether) in 2002 voor een periode van 15 jaar heeft verkregen, zegt de NOS geen middelen te hebben om deze zelf met ongecodeerde – gratis te ontvangen – uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 landelijk te kunnen invullen. In de Randstad worden de DVB-T uitzendingen van Nederland 1 en 3 om die reden gecodeerd en alleen als onderdeel van het betaalde aanbod van Digitenne/KPN aangeboden en de publieke NOS-multiplex deels met het commerciële Digitenne/KPN uitgeruild. In de huidige Mediawet is opgenomen dat de publieke omroep op landelijk, regionaal en lokaal niveau tot taak heeft haar programma’s ‘in ieder geval via omroepzenders’ naar alle huishoudens dient te verspreiden, waarbij voor de ontvangst ‘geen andere kosten verschuldigd zijn dan de kosten van aankoop of gebruik van technische voorzieningen die de ontvangst mogelijk maken.’ Hiermee wordt ongecodeerde distributie bedoelt.

De regionale publieke omroepen die in de ether analoog uitzenden hebben afzonderlijke contracten met Nozema Services NV voor hun tv-uitzendingen en zullen meestal niet direct uit de ether gaan, aangezien contracten en financiering anders geregeld is. Zo meldt Omroep Flevoland-directeur Allard Berends desgevraagd tot 2008 een contract te hebben met Nozema Services NV ter waarde van circa 275.000 euro op jaarbasis. Omroep Flevoland zendt (nog) niet uit in DVB-T, maar is principieel van mening dat deze in de ether ongecodeerd beschikbaar moet zijn. Omroep Gelderland liet weten dat het vooralsnog analoog blijft uitzenden, maar wel onderzoekt of het samen met andere regionale omroepen via satelliet kan uitzenden. De Limburgse regiozender L1 – die niet via de ether met haar tv-zender uitzendt – is hier eerder dit jaar mee gestart. ROOS, het samenwerkings-orgaan van de regionale publieke omroepen stelt bij monde van directeur Gerard Schuiteman dat de contacten met de ministeries minder intensief zijn op dit punt nadat in het voorjaar de verschillen van mening naar voren zijn gekomen. ROOS zal volgens Schuiteman reageren zodra er een officieel standpunt is. De regio-omroepen willen niet het snelle uitfaseerscenario en zinspelen op satellietuitzending, omdat daarmee in een klap een groot aantal huishoudens bedient kunnen worden. In alle gevalen wil ROOS dat de toegankelijkheid van regionale publieke zenders gewaarborgd wordt. De huidige uitzendvergunningen van de analoge regionale tv-zenders lopen op verschillende termijnen af. Volgens SChuiteman loopt het gros rond 2008 af. De vrees was dat deze vergunningen – waaraan de contracten met zenderexploitant NOzema Services NV zijn gekoppeld – eerder worden ingetrokken.

Woordvoerders van verantwoordelijk media-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) en verantwoordelijk EZ-minister Laurens Jan Brinkhorst wilden desgevraagd niet inhoudelijk reageren op vragen over de kwestie tegenover DutchMedia. Judith Thompson meldt namens het ministerie van Economische Zaken dat de regering de komende week of de week daarna het kabinet-standpunt per brief aan de Tweede Kamer zal sturen.

De regering beloofde in maart jl. nog het parlement voor de zomer te informeren. Overigens hebben opeenvolgende regeringen (inclusief Balkenende II sinds september 2003) de afgelopen 5 jaar meermaals toegezegd met een kabinet-standpunt en -visie over de uitfasering van analoge ethertelevisie te komen. Onduidelijk is waarom de regeringen dit telkenmale uitstellen. De rapportages van de commissie/werkgroep/taskforce switch-over, die in navolging van de commissie switch off de regering heeft geadviseerd, zijn tot op heden niet geopenbaard. Indien Nederland 1, 2 en 3 – zonder regeringsbeleid – daadwerkelijk uit de ether gaan en niet in een free-to-air aanbod digitaal via DVB-T uitzenden, dan is Nederland vermoedelijk het eerste Europese land waar de door de overheid gefinancierde landelijke publieke zenders niet ongecodeerd in de ether uitzenden.

Zie ook column “Wordt in Nederland televisie volledige betaaltv?” d.d. 19 oktober 2004

DRM en Radio Luxembourg (RTL)

Op 12 september om 12 uur wordt het voor sommigen legandarische Radio Luxembourg (van RTL Group) opnieuw gelanceerd, dit keer als DRM-radiostation. DRM is een digitale standaard die het mogelijk maakt om digitaal op de middengolf, kortegolf en langegolf uit te zenden alsmede op termijn op FM. Het station zendt al uit op internet. Het nieuwe Engelstalige Radio Luxembourg dat begin jaren 90 stopte met uitzenden, zendt in de nieuwe formule met name classic rock uit.

Tegelijkertijd is het DRM-consortium bezig met het op de markt brengen van consumenten DRM-ontvangers. Deze week worden deze op de Berlijnse IFA en de Amsterdamse IBC gepresenteerd. Het gaat om ontvangers die zowel DRM, alsmede DAB en DM, (analoge) langegolf, middengolf, kortegolf en FM kunnen ontvangen. O.a. Texas Instruments en Radioscape introduceren dergelijke ontvangers en o.a. Blaupunkt zal autoradio-exemplaren introduceren. De verwachting is dat deze rond komende kerst in de winkels zullen liggen. Radio Nederland Wereldomroep, Lagardere (Europe1), BBC Worldservice, RFI en o.a. DeutschlandRadio/Deutsche Welle/SWR, zijn ondersteuners van het DRM consortium van de zijde van omroepen. (meer eind deze week!)

Ook heeft RTL Group een overkoepelende internationale website voor digitale radio geopend onder de naam Digital Radio DR en is een nieuwe DRM-promofilm geopenbaard

Casema’s harmonie-tarief 2006 blijft gelijk

Casema heeft aangekondigd in het jaar 2006 haar tarieven niet te verhogen. Na forse verhogingen in 2003, 2004 en 2005 waarin het ‘geharmoniseerde’ kabeltarief voor het standaardaanbod bij Casema op 14,95 euro per maand is gebracht, verhoogt de kabelaar de tarieven in 2006 ook niet met de indexering. Dat zal wèl gebeuren in die gebieden waar Casema niet het geharmoniseerde tarief hanteert, waaronder in Alphen a/d Rijn waar het gebonden aan een rechterlijke uitspraak en contract met de gemeente.

Casema-directeur Jos Molenkamp noemt in een verklaring zijn tarief ‘fair en concurrerend’. Volgens woordvoerder Gradus Vos is drie maanden geleden besloten tot de ‘tariefsbevriezing’. Vos wijst erop dat dit vooral met concurrentie te maken heeft en met hetgeen in de markt speelt. De Casema-zegsman wijst de suggestie dat de bevriezing te maken zou hebben met de Opta en NMa-onderzoeken van de hand. Wèl erkent Vos dat het moment om de mededeling te doen hiermee te maken heeft. Normaal gesproken maakt Casema haar tarieven rond eind november bekend.
Overigens zal UPC en moeder LibertyGlobal Inc. naar verwachting komende vrijdag haar Nederlandse digitale kabelstrategie bekend maken. Dan zal ook wellicht duidelijk worden hoe hun tariefstructuur 2006 er uit zal zien.

TROS misbruikt eigen middelen

COLUMN – Dat er veel aan te merken is op de plannen van CDA, VVD en D66 die staatssecretaris Medy van der Laan presenteerde, is bekend. De kritiek is zeer breed bekend. Opvallend is altijd weer de positie van de TROS en de wijze waarop de TROS als publieke organisatie journalistieke middelen inzet voor haar zaak. Dat kritiek bestaat op gekleurde journalistiek, is duidelijk. Wat de TROS met haar campagne die het middels STER-zendtijd, krantenadvertenties, internetsites en een speciale uitzending uit de TweeVandaag studio’s doet, onderstreept het belang om omroepverenigingen niet meer onderdeel te laten zijn een publiek omroepbestel. Nederland 1, 2 en 3 hebben de grootste moeite objectiviteit over de eigen geledingen in de gaten te houden. De objectieve Patrick Lodiers (BNN), Jean Mentens (hoofdredacteur TweeVandaag) en met name Antoinette Hertsenberg lenen zich hier in het TweeVandaag-decor om pure propaganda te bedrijven, samen met journalisten. In het geval van de omroeppolitiek, hebben organisaties, personen en instanties om volsterkt uiteenlopende uitgangspunten, argumenten om tegen de plannen te zijn. De wijze waarop de TROS zich nu manifesteert met de ridiculisering van het huidige en mogelijk toekomstige publieke omroepbestel, is in ieder geval publieke omroep-onwaardig.
Iemand die zich in het begin voor de plannen uitsprak, Prem Radhakishun kwam bij de Nederland 3-presentatie deze week niet meer voor in de presentatie. Zou zijn persoonlijke mening ineens een rol gaan spelen in hoe de NPS hem wil positioneren?