MTV begint brede discussie videoclips

MTV is begonnen met een brede campagne om haar maatschappelijke rol rondom videoclips en de impact op jongeren te verantwoorden. Dit bleek uit een presentatie van Dan Ligtvoet, algemeen directeur (‘executive vice president) van MTV Networks Benelux. MTV Networks Benelux heeft onder de titel ‘bewust in beeld: over media, jongeren en maatschappij’ een folder gepresenteeerd waarin het uitlegt hoe ze haar programma’s en vertoonde videoclips verantwoord. Het bedrijf stelt ‘blijkbaar onvoldoende’ te hebben uitgedragen dat deze ‘al jaren maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel’ te hebben.

De campagne zal naast de verantwoording bestaan uit de opening van een discussiewebsite (videopinie.nl vanaf juli) en het inzetten op een mediabrede discussie met als doel om te komen tot media-educatie – gedragen door de hele mediabranche en anderen in de leefwereld van jongeren/ouderen alsmede een focus op risico-groepen. MTV benadrukte dat het voor haar drie zenders sinds april jl. extra kijkwijzer-iconoen heeft geintroduceerd alsmede haar expertise ter beschikking stelt aan het ministerie van OC&W ten behoeve van de media-educatie.

De nieuwe insteek rondom de maatschappelijke verantwoordelijkheid is een reactie op een politieke discussie over de verantwoordelijkheid en rol van met name MTV, TMF en The Box (zenders van MTV Networks Benelux) bij de uitzending van geweldadige en sexueel getinte videoclips die op bepaalde doelgroepen een bepaald (negatief, monotoon) effect zou hebben. Voor de zogeheten ‘gangsta’ video’s wil MTV Networks Benelux de risicogroepen in kaart brengen en onderzoek doen alsmede de nationale en internationale platenindustrie oproepen rekening te houden met de eventuele effecten van deze clips. Volgens MTV Networks Benelux zijn gangsta-video’s verklaarbaar door ‘culturele verschillen’, aangezien deze clips meestal gemaakt worden in de Verenigde Staten door mensen die van oorsprong uit een latijns-amerikaanse omgeving komen, aldus Dan Ligtvoet.

Volgens Ligtvoet is de discussie over de muziekclips in Nederland voor de MTV Networks-bedrijven redelijk uniek te noemen. Weliswaar wordt in bepaalde clips al censuur toegepast op taalgebruik en wordt daar discussie over gevoerd alsmede over het soortprogramma’s, maar volgens Ligtvoet is de discussie in Nederland uniek. (Viacom had overigens in de Verenigde Staten enkele jaren gelden wel de bekende ‘nipplegate’ affaire bij een live-CBS-uitzending. CBS maakte destijds deel uit van Viacom maar is nu afgesplitst in een apart bedrijf). Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de programmering van MTV in de onderscheidende landen sterk kan verschillen, waarbij ook de distributiewijze (algemeen beschikbaar of alleen tegen betaling een themazenderpakket) de vergelijkbaarheid van de maatschappelijke impact vertroebelt.

Ligtvoet relativeert de rol van zijn bedrijf in het mediagedrag van jongeren: 15 tot 24 jarigen gebruiken volgens het bedrijf voor 42 % internet en voor 27 % televisie, waarna voor 24 % in het mediaconsumptiegebruik rado volgt op basis van InterviewNSS-cijfer in opdracht van IAB Nederland. En van de televisiezenders wijst Ligtvoet erop dat RTL 4, gevolgd door SBS 6t, RTL 5, Nederland 2, Net 5 de populairste zenders zijn en dan pas TMF volgt (24,9 % dagbereik bij 13 tot 19-jarigen). Met andere woorden de discussie zou over alle media en alle zenders gevoerd moeten worden. De MTV Networks Benelux-directeur heeft dan ook een oproep gedaan aan de andere grote zenderbedrijven (SBS Broadcasting BV, RTL Nederland, Talpa TV BV en de Nederlandse Omroep Stichting) om mee te doen in de discussie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid in beeld en de omgang met jongeren. Kort na de persconferentie schreef Dan Ligtvoet op zijn tijdelijke weblog dat ondanks een weigering van een bepaalde clip omwille van het te expliciet zijn, deze clip wel bij VPRO’s 3voor12 onder de kop ‘niet bij MTv te zien, wel bij ons!’ werd getoond, om aan te geven dat een dergelijke discussie breder gevoerd moet worden.

Het zenderbedrijf benadrukt voor zichzelf met Nederlandse uitzendlicenties te werken alsmede zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving en de NICAM-Kijkwijzer, en zelfs strenger te handelen door een aantal clips niet toe te laten. Discussie vindt met name plaats over of een clip sensueel is of sexueel. Bij sensueel vindt uitzending na 22 uur plaats; extreem geweld wordt volgens het muziekzenderbedrijf sowieso geweerd, al onderstreept het bedrijf tegen welke vorm van censuur dan ook te zijn.

Op het niveau van reclame zegt het bedrijf ook haar verantwoordelijkheid te nemen door beltoonreclame’s niet al te veel een plek te geven alsmede erotische reclames zeer beperkt te houden in vergelijking met andere zenders.

Joop Atsma (CDA) en Jeroen Dijselbloem (PvdA) reageerden positief op de insteek van MTV Networks Benelux. Volgens beide woordvoerders op dit onderwerp laat de staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan, D66) het afweten op het punt van media-educatie, ondanks dat beide partijen daarover een motie hadden opgesteld. Van der Laan (D66) zei nadat ze de folder in ontvangst heeft genomen, dat het in de discussie gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij deze vooral de zelfregulering (Nicam) aanprees.

Dijselbloem erkende de discussie iets te fel te hebben ingezet, en zegt nu een goede dialoog te hebben verkregen met MTV Networks Benelux, die zich in reactie op Dijselbloem initieel defensief ging opstellen. Dijselbloem ziet veel in media-educatie, maar wil wel de discussie nog aangaan over hoe kan worden voorkomen dat een monotome beeldcultuur bepalend wordt voor een bepaalde groep jongeren. Joop Atsma (CDA) zei dat de staatssecretaris pro-actiever op het onderwerp rondom opvoeding en media-educatie kan optreden en zei volgende week in een Tweede Kamerdebat op de kwestie te zullen terugkomen, maar liet al wel blijken dat wat hem betreft er een extra toezichthouder komt.

Kort na de persconferentie werd Van der Laan door een aantal journalisten ondervraagd over de problemen met de Europese Commissie. Van der Laan gaf daar antwoorden en commentaren op, maar erkende terloops dat ze de stukken van de Europese Commissie nog niet gelezen had….

Uitspraak zaak RTL FM/Radiocorp (100 % NL) vs. staat 30 juni 11 uur

De voorzieningenrechter zal op 30 juni (volgende week vrijdag) om 11 uur uitspraak doen in de zaak over kavel A9. Dan wordt duidelijk of 100 % NL daadwerkelijk in de FM-ether zal kunnen uitzenden per 8 juli of dat RTL FM (voorlopig) op dit FM-kavel te horen blijft. Zowel RTL Nederland als RadioCorp Oy (eigenaar 100 % NL) bestrijden met verschillende eisen de genomen beslissing van de minister van EZ.

Kavel A9 is per 8 juli aankomende door de minster van Economische Zaken toegewezen aan RadioCorp Oy die de radiozender 100 % NL (met trendy Nederlandstalige muziek) daarop wil uitzenden. Thans is RTL Nederland met RTL FM actief op dit kavel die naar het oordeel van minister Laurens Jan Brinkhorst – gebaseerd op een rechterlijke uitspraak in een bodemprocedure – onterecht aan RTL Nederland is toebedeeld. RTL Nederland eiste vandaag bij de voorzieningenrechter in Den Haag dat ze kan blijven uitzenden op kavel A9. Als een van de redenen hiervoor voerde RTL aan dat de minister van Economische Zaken ondanks de uitspraak van de rechter, het beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) niet heeft afgewacht. RTL beweerde eerder ter goeder trouw drie jaar geleden het kavel te hebben verkregen en het nu ‘ineens’ te zien verdwijnen als gevolg van de beslissing van de minister. De minister van Economische Zaken omschreef overigens in zijn mededeling tot intrekking van de RTL FM-vergunning voor het FM-kavel d.d. 19 mei dat op basis van rechterlijke uitspraken (5 oktober 2005 en 7 november 2005) de toets anders uitvalt als gevolg waarvan niet anders geconcludeerd kan worden dat 100 % NL de vergunning toekomt.

100 % NL wil gezien de beslissing van de minister van Economische Zaken liever zo snel mogelijk uitzenden, nu voor haar is vastgesteld dat ze recht heeft op de uitzendlicentie, getuige de beslissing van de minister van Economische Zaken. Ook heeft 100 % NL bezwaar gemaakt tegen de licentieduur van de vergunning (tot september 2011), aangezien het de vergunning voor 8 jaar wil hebben, zoals dit in de oorspronkelijke procedure het geval was. Op 30 juni om 11 uur zal in de toepasselijke kamer K3 van het Paleis van Justitie duidelijk worden wie per 8 juli (of zoveel eerde de rechter eventueel toestaat voor 100 % NL) op het kavel A9 zal uitzenden.

Thomas Gigger schreef een uitgebreid verslag over de rechtszitting. Te vinden door hier op te klikken bij RadioActive

Voorlopig geen echt Nederlandse HDTV-zender…

Er komt vooralsnog geen echt Nederlandse HDTV-zender, naast het premiumaanbod van Sport1 HD/Film1 HD en het aanbod van de paneuropese HD-themazenderbedrijven HD1 (Euro1080) en National Geographic HD. Dit bleek tijdens een presentatie van Erik Huizer van NOB Cross Media Facilities tijdens CrossMediaCafé van Immovator. Huizer is de afgelopen periode bezig geweest met een flinke lobby om belangrijke Nederlandse mediapartijen zover te krijgen opdat een HDTV zender als proefproject de komende twee jaar kan uitzenden. Onder de naam ‘FirstMover TV’ is het NOB al enige tijd samen met Kenniswijk BV, Surfnet, Telematica Instituut en Casanet actief met het aanbieden van HDTV-signalen voor gebruikers van Surfnet, KPN FTTH Eindhoven en Kenniswijk Eindhoven.

Huizer had een beroep gedaan op minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken opdat daarmee een nieuwe markt een impuls kon krijgen en Nederland een nieuwe voortrekkersrol zou kunnen verkrijgen in de markt van Hoge Definitie Televisie. Huizer – die ook hoogleraar is aan de Universiteit Utrecht, betreurt deze ‘politieke’ beslissing, om de ‘markt’ het werk te laten doen. Het ging om een bedrag van 1,5 miljoen euro. NOB Cross Media Facilities, nog steeds een dochter van de staats-NV NOB Holding NV, heeft voor zo’n 650.000 een HD-uitzendstraat gebouwd ten behoeve van het WK Voetbal die daarna onbenut zal blijven. Volgens de NOB-man zal Nederland door de houding van de Nederlandse overheid vooral een land worden waar veel van buitenlandse bedrijven afhankelijk zal zijn. Overigens is het in de media-industrie met uitzondering van Talpa TV en de publieke zenders zo dat alle televisiestations in niet-Nederlandse handen zijn. Ook in de creatieve industrie zijn de meeste bedrijven (Endemol, IDTV e.d.) in niet-Nederlandse handen. Commerciële omroepbedrijven die in Nederland actief zijn, hebben tot nu geen serieuze interesse getoond om in HDTV actief te worden. In landen als Duitsland en Frankrijk is dit anders. Volgens Huizer komt dit omdat aldaar door de grote van de landen al met een bereik van ‘één promile’ al een interessante doelgroep bereikt kan worden en er initieel geen winst mee te bereiken valt. De publieke zenders hebben voor nieuwe investeringen andere zorgen dan HDTV, gezien forse bezuinigingen aldaar.

Euro1080, het bedrijf achter de pan-Europese HD-zender HD1, start in oktober met een nieuw cultureelzenderconcept onder de naam HD3. Deze zender zal met verschillende regio-versies starten, waaronder een Nederlandse versie. De ‘hoofdzender’ HD1 zal zich dan meer gaan richten op lifestyle, luxe en sport. HD3 zal kunst, muziek, architectuur alsmede reisprogramma’s aanbieden; 70 % zal paneuropees aan produkties zijn, 30 % nationaal gebonden. Euro1080 zegt al coproductie-accoorden in de maak te hebben met de NPS. De zender HD3 zal via kabel en satelliet beschikbaar komen (Astra1D, 23,5 graden Oost), maar zal vooral via de kabel met de Nederlandse versie beschikbaar komen via de netwerken van Casema, Essent Kabelcom/@Home, CAIW en Multikabel. Met UPC voert het bedrijf nog onderhandelingen.

UPC die bij monde van Erik Jan Gelink alle comotie en de overhyping van HDTV trachte te relativeren, wees er op dat ten onrechte het beeld was ontstaan dat UPC massaal zou inzetten op HDTV voor het WK Voetbal. Volgens Gelink gaat UPC pas voor HDTV als alles daar echt klaar voor is. Thans gaat het volgens Gelink slechts om een ‘gecontroleerde’ introductie. Overigens waren het vooral de andere grote kabelaars Casema en Essent Kabelcom/@Home samen met CAIW en Multikabel die HDTV voor het WK Voetbal hebben ‘gehyped’. Tijdens de presentaties van het CrossMediaCafé bleek dat er grote onwetendheid bestaat over HDTV bij het grote publiek. Slechts 30 % van de Nederlanders zou weten wat HDTV nu echt is, ondanks dat er volgens een presentatie van marktonderzoeksbureau GFK bij monde van Laurens van den Oever 90 % van de LCD 16/9 toestellen HD-Ready zijn. Tijdens de presentatie van GFK bleek dat HD DVD’s/HD Blue Ray een onderbelichte markt is, voor velen, maar wellicht doorslaggevend voor HD-producties!

KPN schrapt ARD Das Erste uit KPN/Digitenne aanbod

KPN, controlerend aandeelhouder en aanbieder van het Digitenne-aanbod heeft de Duitse ‘eerste’ publieke zender ARD Das Erste uit het Nederlandse gecodeerde DVB-T aanbod geschrapt. Volgens een verklaring van de KPN-dochter heeft ARD Das Erste ‘geen toestemming om WK beelden uit te zenden in het buitenland via KPN/Digitenne’. Gevolg daarvan is dat KPN de zender geheel ‘op zwart’ heeft gezet. Overigens is het onduidelijk of ARD Das Erste na het WK Voetbal in juli zal terugkeren via het digitale DVB-T netwerk van KPN. ARD Das Erste blijft via de Astra1-satelliet alsmede via de kabel zowel analoog als digitaal wel gewoon te zien met 16/9 uitzendingen van het WK Voetbal. Voor zover bekend blijven ook de IP-TV aanbieders Mine (van KPN!) en Tele2 ARD Das Erste regulier aanbieden tijdens het WK Voetbal. Digitenne biedt thans 22 tv-zenders en 18 radiostations tegen betaling digitaal aan via de ether. Tijdens het WK Voetbal wordt Nederland 2 in een 16/9 versie extra aangeboden door KPN/Digitenne.

Casema wijzigt aanbod

Casema wijzigt op 1 juli aankomende haar digitale kabelaanbod. Drie zenders worden vervangen door andere zenders, elf zenders worden toegevoegd. De Amerikaanse regeringsgezinde zender FOX News, de ChelloMedia-zender Club en de evangelische zender TBN Europe zullen niet langer via het digitale kabelnetwerk van Casema beschikbaar zijn per 1 juli. De klassieke tekenfilmzender Boomerang, jeugdzender Nick Jr., de non-stop NOS Journaal-zender NOS Journaal24, de dance-zender TMF Party, de Nederlands muziekproduktzender TMF NL, de babyzender Baby TV en de publieke themazenders VPRO HollandDoc (documentaires) en /Geschiedenis (eveneens van de VPRO) alsmede VARA Consumenten TV zullen worden toegevoegd aan het digitale pluspakket aanbod. De komst van Baby TV en TMF NL is overigens nog niet zeker. Ook krijgen ‘plus’-abonnees de ‘harde’ erotische zender Private Spice voortaan in het aanbod, waarbij de abonnementsprijs wordt verhoogd van 7,50 naar 9,95 euro per maand. Alle digitale kabelkijkers van Casema krijgen zonder prijsverhoging in alle gevallen de regionale tv-zenders uit Limburg (L1 TV), Fryslan (Omrop Fryslan TV), Groningen (TV Noord), Overijssel (TV Oost), Drenthe (TV Drenthe) en Flevoland (TV Flevoland). Met de komst van deze regio-zenders zijn op Omroep Zeeland TV alle regioanle tv-zenders bij Casema vertegenwoordigd. De radiostations Radio Rembrandt (Nederlands produkt) en KX Radio (zender van Rob Stenders) zullen eveneens aan het aanbod worden toegevoegd. Casema heeft haar klanten inmiddels een brief over de wijzigingen verstuurd, maar liet zich daarin kryptisch uit over wat de exacte wijzigingen zijn. DutchMedia heeft deze informatie uit welingelichte kringen vernomen.

Overigens zal Casema eveneens starten met de uitzending van het WK Voetbal in HDTV. middels de tijdelijke zender Nederland 2 HD. De uitzendingen van de premiumzenders Sport 1 HD en Film 1 HD zal vooralsnog om contractuele redenen niet bij Casema plaats vinden. Bij UPC, CAIW, Multikabel en Essent Kabelcom/@Home krijgen abonnees op Film 1 en Sport 1 met de juiste apparatuur automatisch toegang tot de HD-versies van Sport 1 en Film 1 die resp. vandaag en morgen starten. Overigens start ook National Geographic Channel HD haar uitzendingen vandaag. National Geographic HD zal naar verwachting bij Casema, UPC en Essent Kabelcom/@Home te zien zijn. Bij andere kabelaars (CAIW en Multikabel bijvoorbeeld) verwacht National Geographic Channel HD spoedig beschikbaar te zijn. Nederland 2 HD is zonder meerkosten bij bijna alle digitale kabelaanbieders beschikbaar; net zoals de breedbeeldversie Nederland 2 16/9. Een TVHD abonnement bij Essent Kabelcom/@Home kost 3,95 euro per maand bovenop het standaardabonnement. Daarbij bestaat dit pakket uit National Geographic Channel HD, het per september te lanceren Discovery Channel HD alsmede een Nederlandse versie van HD 1 (HD 1 NL).

COLUMN-Regeringsbeleid: Berlusconi mag bestaan in Nederland!

COLUMN.

Iedereen blij maken kan niet. Dat moet elke politicus weten. Zo ook de twee van de drie D66-bewindslieden die de regering bemensen. Als het om de mediaportefeuille gaat, is Laurens Jan Brinkhorst vanuit zijn ministerschap van Economische Zaken verantwoordelijk voor het telecommunicatiebeleid alsmede mededinging en Medy van der Laan voor het mediabeleid.

Met name de laatste weken wordt duidelijk hoe beiden mediaclientelisme vorm geven namens de regering Balkenende II, maar vergeten het belang waar beiden door de Tweede Kamer in 2003 voor in het regeringspluche zijn geplaatst: het belang van de burgers en niet het belang van alleen enkele (grote) bedrijven.

Punt I.
De commerciële omroepen. Die willen de D66-lieden duidelijk te vriend houden, waar voorgaande regeringen van Paars I & II de commerciële omroepsector duidelijk te verstaan gaf dat niet alles wat deze wensen moet kunnen. En aldus wordt het verbod op crossmediaal bezit in het kader van voorgaande ‘multimedialiteit’ losgelaten. Onduidelijk is wat er aan mededingingstoezicht voor terugkomt. Mediamacht is niet alleen een bedrijfseconomische macht, maar kent dwarsverbanden, samenwerkingen en opmerkelijk marktafschermend gedrag nog los van de opiniemacht die ze daarmee kan uitoefenen. Dat deze – pogingen van het Commissariaat voor de Media ten spijt – niet continu bijgewerkt grondig in kaart worden gebracht, zoals onze oosterburen doen, is tekenend voor het Nederlands beleid. In het persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst staat letterlijk deze tekst:

“Krantenconcerns mogen straks door fusie maximaal 35% van de dagbladmarkt bezitten. Maximaal 90 procent van de drie belangrijkste mediamarkten tezamen (kranten radio en televisie) mag in één hand komen. Het kabinet voorkomt daarmee dat teveel opiniemacht bij een of twee spelers kan komen te liggen. Voor kranten die op eigen kracht boven de 35% uit groeien geldt geen beperking.”

De tweede en derde zin zijn weerzinwekkend. Want wat staat hier nu? 90 % van de drie markten samen mag van één persoon zijn?! Het lijkt er op alsof Medy van der Laan op cursus is geweest bij Forza Italia, de politieke partij van de onlangs afgetreden premier van Italië, Silvio Berlusconi. Vergeleken met de Italiaanse communicatiewet die de regering Berlusconi heeft ingevoerd, zou je wellicht kunnen beweren dat de Nederlandse regeling nog ruimer wordt!

In hetzelfde RVD-persbericht staat dat de nieuwe regelingen uitgewerkt zijn ‘in overleg’ met de spelers in de markt en zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Wat voor manier van politiek bedrijven is dit? Aan de ene kant wordt de handelwijze en persoon Silvio Berlusconi door D66 zelve (in o.a. het Europees Parlement) scherp veroordeeld, aan de andere kant laten de D66-bewindslieden in Nederland toe dat er grote mediamachtsconcentraties mogen ontstaan. Het wordt nota bene in het RVD bericht geillustreerd: “een krant die 30 procent van de dagbladmarkt in handen heeft, kan straks maximaal 60 procent van de tv-markt bezitten, of 50 procent van de tv-markt en 10 procent van de radiomarkt.”

Kortom de Nederlandse regering verklaart in navolging van Italië de afzonderlijke televisie, dagbladen en radiomarkt tot overleden en spreekt van een communicatiemarkt.

Waarom is er geen politicus opgestaan die hier amok over maakt?
Waar zijn de kritische journalisten die hierover de noodklok luiden?
Tot nu toe waren nergens scherpe commentaren hierover te lezen! Niet zo gek, aangezien PCM Uitgevers NV verklaarde dat deze liever de hele markt vrij had willen zien van regels. Waaraan de Telegraaf Media Groep NV in de PCM-uitgave NRC Handelsblad verklaarde dat : “het gaat de goede kant op. Maar dit is pas een kabinetsvisie, dus op korte termijn verandert er niets.” Sja wat moet, cq. mag je dan als journalist onder supervisie van de hoofdredacties van NRC Handelsblad, Volkskrant of Telegraaf opschrijven als die hoofdredacties expansieplannen koesteren!?

Als men weet wat mediamacht kan betekenen – en ook Nederland heeft dit in verschillende tijden mogen meemaken- dan zou niemand het in zijn hoofd halen om de regels dusdanig te gaan oprekken dat zulke machten worden toegestaan. Bovendien zal een mediaspeler die een dusdanig hoog bezit van de markt heeft, zelf de regels gaan dicteren. 60 % van de televisiemarkt betekent dat een dergelijk bedrijf niet alleen de publieke opinie kan bepalen, maar ook haar economische positie naar haar hand kan zetten. Immers ook al blijft er economisch toezicht, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal zich uiteindelijk naar de maatschappelijke omgeving en (wettelijke) marktdefinities moeten voegen om een oordeel te geven als er een mediafusievoorstel komt. Je vraagt je dan af waarom de zichzelf liberaal noemende partijvertegenwoordigers zulke antiliberale standpunten innemen die concurrentie voor andere partijen nagenoeg onmogelijk kunnen maken….

Punt II.
Een ander voorbeeld van duidelijk cliëntelisme is het ‘zoveel mogelijk gelijk trekken’ van de mediawettelijke regels voor commerciële Nederlandse omroepen omdat ‘het reclamespeelveld niet voor iedereen gelijk blijkt te zijn’. Blijkbaar lezen Medy van der Laan en Laurens Jan Brinkhorst het door het Commissariaat voor de Media geschreven rapport anders dan dat er staat. De D66-bewindslieden laten daarbij doorklinken dat SBS’ en Talpa’s wil, wet mag worden! Je zou denken dat er een bepaalde reden bestaat waarom wetgeving is zoals die is. Dat deze op z’n minst een achtergronden en historie omvatten. Niets daarover vanuit de zichzelf democratisch noemende kleinste regeringspartij.

SBS Broadcasting BV en Talpa Media Holding NV hebben er moeite mee dat RTL Nederland via moeder RTL Group SA (cq CLT Ufa SA) in staat is in een Luxemburgs wettelijk regime te opereren waar geen of nauwelijks mediatoezicht bestaat en aldus valse concurrentie kan worden bedreven. En daar wil Van der Laan iets aan doen.

Het Commissariaat voor de Media schreef over de stappen Van der Laan nu neemt:
“Het is wel de vraag of met de aanpassing van de Nederlandse mediawetgeving aan de meest liberale en minst gedetailleerde bepalingen van de Richtlijn er geen enkel verschil meer zal zijn tussen Nederland en Luxemburg. Door een andere wijze van organisatie van het toezicht op de omroep in Luxemburg en mogelijke interpretatieverschillen tussen beide lidstaten van op zich gelijkluidende voorschriften zou toch een verschillend speelveld kunnen blijven voortbestaan tussen de Nederlandse commerciële omroepen en de RTL-zenders. Het Commissariaat blijft er daarom op aandringen dat de jurisdictiecriteria worden gewijzigd bij de aanstaande herziening van de Richtlijn. Het op 15 december 2005 door de Europese Commissie ingediende wijzigingsvoorstel bevat geen aanpassing van de jurisdictiecriteria”. Vooralsnog ziet het er – ondanks dertien landen waaronder Nederland – die dit probleem hebben, niet concreet naar uit dat dit zal veranderen.

In plaats van een EU-lobby aan te kondigen om dit wel te bewerkstelligen, worden Talpa en SBS op hun wenken bedient. Als Van der Laan het rapport van het Commissariaat voor de Media wel serieus neemt, zou de consequentie van haar stellingname de afschaffing van onafhankelijk toezicht en het einde van het Commissariaat voor de Media moeten betekenen. Maar dat heeft Van der Laan niet expliciet gesteld. Dat enkele regels van commerciële omroepen overbodig zijn is tot daar aan toe, maar het met Luxemburg gelijk trekken vna regels is de wereld op z’n kop. De financiële regels, de benzineprijs alsmede het drugsbeleid worden – om maar enkele zaken te noemen die zeer divers beleid omvatten in vergelijking met andere EU-landen – ook niet gelijkgesteld met Luxemburg om valse ‘concurrentie’ te voorkomen, ook al zouden velen dat op een aantal terreinen willen?!

Het Commissariaat voor de Media stelt dan ook in haar rapportage onomwonden dat het eigenlijk een illusie is dat RTL Group SA haar op Nederland gerichte zenders naar Nederland zal verhuizen bij een ander regime. Waarom zou ze? Om boetes van het Commissariaat voor de Media te mogen ontvangen? Het is een teken van zwakte van deze regering dat ze niet zover heeft willen gaan om de staat Luxemburg voor het Europese Hof van Justitie te dagen inzake RTL 4, RTL 5 en RTL 7!

Punt III
Het clientelisme aan mediabedrijven van de zijde van de regering blijkt ook uit het switch off dossier. In de laatste uitzending van het NPS/VARA programma NOVA maakte deze redactie de analoge etherkijker redelijk belachelijk, maar ging voorbij aan de kernwaarde van vrij uitzenden voor een publieke omroeporganisatie. Immers de regering en in haar gevolg de Nederlandse Omroep Stichting laten zich volledig afhankelijk maken voor de digitale etherdistributie van Koninklijke KPN NV, die daarbij niet ontoevalligerwijs van de regering en de NOS Nozema Services NV in handen kreeg. En aldus zal Koninklijke KPN NV voor nop Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale zenders gecodeerd landelijk uitzenden per 30 oktober en het monopolie op de digitale ether hebben alsmede een dominante machtspositie in de radiomarkt. Het unieke van deze situatie is dat het met geld van elke in Nederland woonachtige burger niet direct vrij te ontvangen zal zijn voor een ieder die zich in Nederland bevindt. Nee, voor met belasting gefinancierde publieke kernprogramma’s op televisie moet men in het bezit zijn van een smartcard en het liefst door KPN gecertificeerde decodeerapparatuur. Koninklijke KPN NV heeft nergens gegarandeerd dat ontvangst na aanschaf van apparatuur en smartcard dan semi-gratis blijft in lengte der jaren, althans dat is nergens opgenomen. De vraag worden gesteld waarom een al geregistreerde belastingbetaler door een commercieel bedrijf moet worden geregistreeerd om de regio-omroep, Nederland 1, 2 en 3 te mogen ontvangen via digitale ethernetwerken.

DutchMedia kan geen land op aarde verzinnen die zo omgaat met de verspreiding van publieke omroepen ook wel bekend als openbare omroepen. Dat woord ‘openbaar’ is nu net wat Nederland zal ontberen vanaf 30 oktober aankomende. Maar ach, de hoogste baas van het telecombedrijf mag nu zelfs officieel meepraten over het gezondheidszorg-beleid van Nederland. Ad Scheepbouwer had zo minister én baas van KPN tegelijk kunnen zijn – als je dit regeringsbeleid zo volgt!

Punt IVa
Eigenlijk is dit een klein puntje. Medy van der Laan heeft zich goed laten influisteren door de leiding van NOS-RTV al dan niet ondersteund door de NOS Raad van Bestuur. Want de samenvatting van het voetbal moeten en zullen koste wat het kost bij de Nederlandse Omroep Stichting te zien zijn. Desnoods wijzigt de wet maar en stemt het parlement daar maar mee in; kortom een rare kronkel in de gedachte van de regering die hiermee ook de NOS te vriend wil blijven houden. Ook al heeft een commerciele marktpartij gewoonweg een commerciele afspraak gemaakt met commerciele – waaronder zelfs beursgenoteerde – voetbalclubs, de regering heeft hier blijkbaar – om NOS-RTV te dienen – lak aan….

Punt IVb
Ten slotte blijkt het clientelisme van D66 uit de wijze waarop deze omgaat met de publieke landelijke omroepsector. Medy van der Laan denkt iedereen te vriend te kunnen houden zoals eerder al uit dit betoog blijkt. Echter, Van der Laan vangt hier misschien bot. Door omroepverenigingen hun commerciële mogelijkheden bij derden te verruimen, door hun profieldrift mogelijk te maken aan de ene kant, maar tegelijkertijd de NOS oersterk te maken inclusief een versterking, maar tegelijkertijd een creatie van nieuwe patstellingen voor de NOS-Raad van Bestuur, werkt deze vorm van politiek mediaclientelisme vermoedelijk contraproductief. Echte keuzes maken die getuigen van een doordachte visie durft en kan staatssecretaris Medy van der Laan wellicht niet. Wat dat betreft past Van der Laan perfect in het rijtje van mediaministers en -staatssecretarissen die sinds het ontstaan van RTL Véronique in 1989 geen knoop durft door te hakken voor de publieke omroepsector. Hedy d’Ancona, Aad Nuis, Rick van der Ploeg, Cees van Leeuwen en Medy van der Laan. Wie volgt in dit rijtje D66/PvdA’ers die de publieke landelijke omroepen tot een meervoudig eilandenrijk zonder verbindingen laat voortbestaan met achterlating van steeds meer publieke taken?!

DutchMedia,
David de Jong,
onafhankelijk mediajournalist.

Het rapport van het Commissariaat voor de Media over de mediawettelijke verschillen tussen Nederland en Luxemburg is te vinden http://www.cvdm.nl/documents/rapport_rtl.pdf

Bovenstaande is een column met een mening.