Hagoort: “of actualiteitenrubrieken vanuit omroepvereningen, of andersoortige organisatie”

Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO) heeft in een discussie met omroepjournalisten die door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is georganiseerd, stelling genomen omtrent actualiteitenrubrieken op Nederland 1, 2 en 3. Volgens Hagoort dient in het huidige publieke bestel het ofwel zo te zijn dat de actualiteitenrubrieken zich vanuit hun afzenders, oftewel de omroepverenigingen te profileren, ofwel dient gekeken te worden naar een ander organisatiemodel van de actualiteitenprogramma’s. In de marge van het debat zei R/TV portefeuillehouder Ruurd Bierman desgevraagd in de NOS-Raad van Bestuur dat het mogelijk is dat opinie, talkshows en andere programma’s mogelijk vandaag de dag de identiteit van omroepverenigingen beter laten weerspiegelen. Op Radio 1 verdwenen in 1995 de afzonderlijke actualiteitenrubrieken van omroepverenigingen om op te gaan in het NOS Radio 1 Journaal.

Medewerkers, hoofdredacteuren en eindredacteuren van NCRV Netwerk, EénVandaag (TROS/AVRO) en NOVA (NPS/VARA) gaven vooral aan dat stijlverschillen, de momenten van uitzending en de vorm alsmede het kijkerspubliek onderling verschilt bij de actualiteitenrubrieken. Op herhalende vraag van Hagoort wat nu precies de inhoudelijke verschillen zijn, kwam in de optiek van Hagoort niet echt een duidelijk antwoord. Journalisten van actualiteitenrubrieken voelden zich hierdoor soms niet gewaardeerd, ondanks dat ze niet in staat waren hun identiteit te kunnen omschrijven. Hagoort gaf zich daarop rekenschap het werk wel te willen waarderen van de medewerkers, maar dat het hem juist om de nuance gaat. NOVA stelde de enige ‘onafhankelijke’ rubriek te zijn, waar de VARA geen ‘identiteits’ bemoeienis mee zou hebben. Tijdens de discussie werd door een actualiteitenrubriekmedewerker in reactie op de discussie gesteld dat het uiteindelijk kan resulteren in een samenvoeging van organisaties, waarbij er één eindverantwoordelijke actualiteiten komt en de programma’s onderling verschillen in stijl en vorm. Opvallend was verder de harde woorden die gebruikt zijn tussen o.a. Carel Kuyl en Henk Hagoort die elkaar verwijten deden over de niet-totstandkoming van een nieuwsuur op Nederland 2. Omroepdirecteuren bleken de plannen te hebben ingetrokken, terwijl Kuyl zijn peilen richtte op Hagoort.

Tijdens de discussie werd ook de moeilijkheid van het bereiken van allochtonen groepen alsmede de ‘bezorgde’ burger (of maatschappelijk teleurgestelden of publieke omroep-mijders genoemd) aangeduid, alsmede het verwijt dat de publieke omroep ‘links’ zou zijn. De voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur stelde dat dit imago vooral te maken heeft met een perceptie van een bepaalde manier van journalistiek bedrijven en niet per se politiek georienteerd hoeft te zijn. De discussie over hoe actualiteitenrubrieken op televisie wel of niet bij omroepverenigingen passen of op andersoortige wijze georganiseerd dienen te worden, wordt later waarschijnlijk voortgezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *