DAB/DMB-verdeling: 2 gegadigden

Er blijken twee gegadigden te zijn van de op 11 februari te houden veiling van DAB/DMB-frequenties in de zog. Band III. Dit blijkt uit informatie die DutchMedia heeft verkregen. De publieke landelijke omroep is tot in ieder geval 2010 verzekerd van haar DAB-frequentie (kanaal 12C). Het bedrijf Callmax van o.a. directeur Paul de Pont doet mee met de verdeling. Callmax die tot nu toe actief is in mobiele communicatie, wil haar activiteiten verleggen naar die van mobiele televisietoepassingen. Callmax was de enige gegandigde voor het kavel in de zogeheten “L-Band” en verkrijgt daarmee dat kavel. Callmax wil haar dienstverlening ook uitbreiden met mobiele internettoepassingen (MobileFi). Op een later moment zal het bedrijf naar buiten komen met haar concrete plannen.

Voor de DAB/DMB-frequenties heeft ook het bedrijf Mobiele TV Nederland BV interesse. Dit bedrijf kent een consortium van aandeelhouders en investeerders waaronder directeur Ronald Haanstra, Gert Jan Raat en Bas van den Heuvel. Media & Broadcasting van het in Frankrijk gevestigde TDF, Ron Ducroix alsmede Fank Kiesewetter (van het Duitse MFD) behoren tot de investeerders. Mobiele TV Nederland BV wil een concurrent worden van KPN Mobiel TV en daartoe met eigen verkoop en wederverkoop een pakket aan zenders aanbieden.

Het ministerie van Economische Zaken wil vooruitlopen op de veriling geen mededelingen doen hierover.

Hagoort: “of actualiteitenrubrieken vanuit omroepvereningen, of andersoortige organisatie”

Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO) heeft in een discussie met omroepjournalisten die door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is georganiseerd, stelling genomen omtrent actualiteitenrubrieken op Nederland 1, 2 en 3. Volgens Hagoort dient in het huidige publieke bestel het ofwel zo te zijn dat de actualiteitenrubrieken zich vanuit hun afzenders, oftewel de omroepverenigingen te profileren, ofwel dient gekeken te worden naar een ander organisatiemodel van de actualiteitenprogramma’s. In de marge van het debat zei R/TV portefeuillehouder Ruurd Bierman desgevraagd in de NOS-Raad van Bestuur dat het mogelijk is dat opinie, talkshows en andere programma’s mogelijk vandaag de dag de identiteit van omroepverenigingen beter laten weerspiegelen. Op Radio 1 verdwenen in 1995 de afzonderlijke actualiteitenrubrieken van omroepverenigingen om op te gaan in het NOS Radio 1 Journaal.

Medewerkers, hoofdredacteuren en eindredacteuren van NCRV Netwerk, EénVandaag (TROS/AVRO) en NOVA (NPS/VARA) gaven vooral aan dat stijlverschillen, de momenten van uitzending en de vorm alsmede het kijkerspubliek onderling verschilt bij de actualiteitenrubrieken. Op herhalende vraag van Hagoort wat nu precies de inhoudelijke verschillen zijn, kwam in de optiek van Hagoort niet echt een duidelijk antwoord. Journalisten van actualiteitenrubrieken voelden zich hierdoor soms niet gewaardeerd, ondanks dat ze niet in staat waren hun identiteit te kunnen omschrijven. Hagoort gaf zich daarop rekenschap het werk wel te willen waarderen van de medewerkers, maar dat het hem juist om de nuance gaat. NOVA stelde de enige ‘onafhankelijke’ rubriek te zijn, waar de VARA geen ‘identiteits’ bemoeienis mee zou hebben. Tijdens de discussie werd door een actualiteitenrubriekmedewerker in reactie op de discussie gesteld dat het uiteindelijk kan resulteren in een samenvoeging van organisaties, waarbij er één eindverantwoordelijke actualiteiten komt en de programma’s onderling verschillen in stijl en vorm. Opvallend was verder de harde woorden die gebruikt zijn tussen o.a. Carel Kuyl en Henk Hagoort die elkaar verwijten deden over de niet-totstandkoming van een nieuwsuur op Nederland 2. Omroepdirecteuren bleken de plannen te hebben ingetrokken, terwijl Kuyl zijn peilen richtte op Hagoort.

Tijdens de discussie werd ook de moeilijkheid van het bereiken van allochtonen groepen alsmede de ‘bezorgde’ burger (of maatschappelijk teleurgestelden of publieke omroep-mijders genoemd) aangeduid, alsmede het verwijt dat de publieke omroep ‘links’ zou zijn. De voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur stelde dat dit imago vooral te maken heeft met een perceptie van een bepaalde manier van journalistiek bedrijven en niet per se politiek georienteerd hoeft te zijn. De discussie over hoe actualiteitenrubrieken op televisie wel of niet bij omroepverenigingen passen of op andersoortige wijze georganiseerd dienen te worden, wordt later waarschijnlijk voortgezet.

Canal Digitaal heeft een nieuwe directie

Canal Digitaal heeft sinds kort een nieuwe directie. Andrei Noppe is sinds 1 januari jl. de nieuwe algemeen directeur van het Nederlandse satellietpakket. Andrei Noppe was sinds september ‘vice president operations’ bij het bedrijf en was daarvoor ruim vier jaar lid van de directie van Casema toen Providence Equity Partners aandeelhouder was van Casema. Providence Equity Partners heeft thans via CDS Cooperatieve meerderheidscontrole op Canal Digitaal. René Tensen is als commercieel directeur (CCO) deze week gestart bij Canal Digitaal. Tensen is afkomstig uit de telecomwereld en heeft hiervoor voor o.a. T-Mobile alsmede France Télécom/Orange gewerkt. Het derde directielid van Canal Digitaal is Jurgen Lambregts, de financieel directeur.

Kees Färber die sinds 1992 bij het satellietbedrijf en haar voorgangers werkt is benoemd tot ‘Chief Technology Officer’ (CTO) voor een holdingbedrijf van CDS Cooperatieve. Vanuit die hoedanigheid is Färber technisch verantwoordelijk voor de onderdelen Canal Digitaal, TV Vlaanderen en het Franstalig Belgische TéléSat. Färber was één jaar algemeen directeur van Canal Digitaal. Hans Wolfert en Cees Bohnenn – die een aanmerkelijk minderheidsbelang in CDS Cooperatieve hebben – blijven naast Kees Färber samen met financieel directeur Gerard Raats de directie voeren over het holdingbedrijf.