Kink FM weigert NVCR-afspraken SENA; einde PODcasting

Het alternatieve radiostation Kink FM weigert zich te conformeren aan branche-brede NVCR-afspraken omtrent PODcasting en de afdracht van auteursrechten aan SENA. Om die reden is Kink FM in december jl. gestopt met het aanbieden van PODcasting en uitzendingen op aanvraag op internet. PODcasting is in feite een manier om uitgezonden radioprogramma’s te kunnen opvragen al dan niet op abonnementsbasis waarbij de uitzendingen in haar geheel op de PC van de ontvanger terecht komt. Kink FM-directeur Arjen Grolleman zegt desgevraagd ermee gestopt te zijn omdat SENA met een hoge heffing kwam. De zender meldde op haar site dat die hoge vergoedingen voor een radiostation als Kink FM niet haalbaar zijn. “Dat lag eerst niet vast, en in december wel. We kunnen dat niet betalen en daarom zijn we gestopt,” aldus Grolleman. Volgens Grolleman is er geen mogelijkheid geweest om het op te lossen. “Het gaat om hoeveel uren je aanbiedt en niet om de hoeveelheid luisteraars,” aldus de Kink FM-directeur die voor een verdere uitleg naar zijn mede-directeur Jantien van Tol doorverwees. Kink FM betreurt het dat het haar luisteraars geen on-demand en PODcast-programma’s meer kan aanbieden en kwam vorige week op haar site met een prominente mededeling. Met name de specialistische Kink FM-programma’s zijn daardoor alleen nog in de late avonduren te horen op Kink FM zelve en niet langer ook op aanvraag. Het overhevelen van uitzendingen naar het buitenland of andere uitzendwijzes (zoals peer-to-peer of streaming kanalen) zouden volgens Grolleman geen oplossing bieden.

SENA die als Stichting Exploitatie Naburige Auteursrechten verantwoordelijk is voor de innig van deze rechten heeft een heel andere uitleg over Kink FM. “Kink FM is lid van de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR). Wij hebben als SENA met de NVCR een overeenkomst. In 2005 zijn radiostations uitgenodigd om te gaan praten over een hoogte van de vergoedingen; daar kwam toen geen reactie op. De Nederlandse Vereniging voor Producenten en Importeurs van beeld- en geluidragers (NVPI) heeft recht op een bedrag dat betaald moet worden voor haar rechthebbenden. Daar is een regeling met de NVCR over getroffen. Een PODcast kost per uitzending 135 euro per maand, waarna boven de 10.000 luisteraars een gestaffeld bedrag van toepassing is. Deze regeling geldt voor alle NVCR-leden. Ook met de Nederlandse Publieke Omroep (Nederlandse Omroep Stichting) bestaan daar afspraken over. Ik vind dat Kink FM hier doet aan stemmingmakerij. Ze willen zich blijkbaar (achteraf) niet conformeren aan eerder gemaakte afspraken,” aldus een woordvoerder van SENA.

Opvallend is dat een programma als NPS Kunstof (Radio 1) PODcast-uitzendingen aanbiedt van de afgelopen week en de rest van haar archief in ‘streaming’ aanbiedt. Dit kan dankzij een ‘verversingsregeling’ die SENA kent om PODcast’s te kunnen aanbieden van de afgelopen week. Kink FM – onderdeel van Vereniging Veronica – biedt helemaal geen uitzendingen meer op aanvraag. Jantien van Tol van Kink FM stelde in vraag op een nadere reactie op de stellingnames van SENA deze zaak aan zich ‘voorbij’ te willen laten gaan en weigerde een verdere reactie. Martin S. Banga, voorzitter van de NVCR wilde niet op de zaak ingaan, maar wees er wel op dat radiostations van Sky Radio Groep wèl PODcasting aanbieden.

One thought on “Kink FM weigert NVCR-afspraken SENA; einde PODcasting”

 1. Gaechte heer de Jong

  Onaangenaam verrast ben ik geconfronteerd met de verdwenen podcasts van KinK-FM.
  Het is nu al september 2009 en nog niemand heeft op uw site gereageerd. Uit dit late tijdstip kunt u wel opmerken dat ik niet vaak naar KinK-FM luister.
  Ik begrijp best dat een klein station als KinK-FM een hoge heffing te zwaar op de balans drukt.U verwijst naar de NPO, maar dat vind ik niet oneerlijk omdat zij al van mijn belasting geld betaald worden
  en deze kosten waarschijnlijk gewoon vergoed krijgen.
  KinK-FM moet daarentegen de broek zelf ophouden door middel van reclame gelden en sponsors.
  Als ik een podcast download, doe ik dit om een reeds uitgezonden progamma, (waarvan de rechten van de uitzending al betaald zijn),op een later tijdstip te kunnen beluisteren, omdat ik op moment van uitzending niet beschikbaar ben. Daarom vind ik het vreemd dat KinK-FM daar alsnog rechten over moet betalen.
  Op moment van uitzending had ik het recht om te luisteren, en dat niet gedaan, ik wil daar later gebruik van maken via een podcast.
  Daarvoor moet Kink-FM voor mijn
  1 keer luistergenot 2 keer betalen?
  U schrijft 135 € per uitz. per maand?
  KinK-FM heeft ong. 400 uitzendingen per maand.
  Stel dat ze die allemaal drie maanden als podcast aan bieden, dan is dat 3x400x135=162.000€ per maand, oftewel bijna 2 miljoen per jaar tot 10.000! luisteraars.Is dit echt zo?
  Ik dacht dat muzikanten baat hadden bij airplay c.q. podcasts, hiermee bepaal ik welke CD’s ik aanschaf, als ik dat af moet laten hangen van wat ik te horen krijg van de publieke omroep,dan krijgt de bijzondere en aparte muziek,( die door de horizontale programmering allang weggedrukt is), nog minder kans
  gehoord en gekocht te worden.
  Ik hoop dat SENA wel de juiste belangen nastreeft en niet met het grote kapitaal de underdog wegdrukt.
  KinK-FM had daarentegen wel bij de besprekingen moeten zijn, ik vermoed dat het voor hen al duidelijk was welke kant het opging en zij daar geen energie, geld en mankrcht in wilden steken.
  Met vriendelijke groet,
  Sipke de Vries.
  P.s. wilt u mijn E-mail adres niet aan derden geven.
  Ik vertouw op uw discretie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *