Ziggo kiest aanval op programmaraden en wil praktische afschaffing

Ziggo heeft de openlijke aanval gekozen op programmaraden en heeft daartoe een ontheffingsverzoek neergelegd bij het Commissariaat voor de Media. De Mediawet voorziet in een mogelijkheid ontheffing te vragen in het kader van ‘disproportionele kosten’, het ‘belemmeren van innovatie’ of ‘anderzins onredelijke uitkomsten’. In de optiek van Ziggo is het nodig om zonder programmaraden te werken om de digitaliseringstendens en daarmee innovatie te kunnen plegen op de televisiemarkt. Gerard Lieverse sprak namens Ziggo bij het Commissariaat voor de Media over analoge kabeltelevisie als een techniek die uit het ‘stenen tijdperk’ afkomstig is. Overigens gebruiken digitale huishoudens ook analoge kabeltelevisie. Ziggo is bezig het analoge aanbod terug te brengen naar 30 tv-zenders. Alhoewel Ziggo stelt verder te digitaliseren, weigert ze in te gaan op de vraag op welke wijze en met welk indicatief tijdspad. Gradus Vos verklaarde bij Hardware Info dat het tot de periode 2014 tot 2019 kan duren voordat analoge kabeltelevisie uitgefaseerd is. Een andere kabelaar, CAIW heeft dit wèl gedaan, maar heeft daartoe geen conflicten met haar programmaraad. Ziggo werkt verder aan een plan om over enige tijd de buitenlandse publieke zenders in een apart keuzepakket onder te brengen, waardoor deze niet langer breed beschikbaar zijn. Hierover heeft DutchMedia eerder bericht; Ziggo wilde hier overigens niet op ingaan.

Ziggo wil al langer van programmaraden af. De ontheffingsvraag komt in reactie op handhavingsverzoeken van programmaraden die niet accepteren dat Ziggo hun basispakketadviezen niet uitvoert. Ziggo kwam in de problemen met de uitvoering van diverse programmaraadsadviezen omdat ze voor 27 zenders heeft afgesproken dat deze in heel het gebied analoge distributie behouden, waardoor de speelruimte voor programmaraden beperkt is. In de optiek van Ziggo dient het analoge pakket alleen te bestaan uit zenders die bedoeld zijn voor het grote publiek en is ze van mening dat pluriformiteit primair ingevuld dient te worden aan de hand van de lijst van populaire zenders die aan de hand kijkcijfers kan worden samengesteld. Omdat Ziggo het niet eens is met de adviezen, de motivering van programmaraden ondeugdelijk vindt en van mening is dat de klant niet gediend is met analoge distributie van zenders als France 2 en TVE Internacional, weigert ze deze zenders analoog door te geven, omdat ze in haar optiek al digitaal beschikbaar zijn. Ziggo stelde daarbij ook dat France 2 door programmaraden zomaar gekozen zou zijn, zonder na te gaan of dit daadwerkelijk een voor TV5Monde vervangende zender zou zijn. France 2 is echter de grootste leverancier van programma’s voor TV5Monde en via ‘moeder’ France Télévisions de grootste aandeelhouder van TV5Monde.  Met het analoge verdwijnen van TV5Monde is in 2 miljoen Nederlandse huishoudens geen Franstalige zender meer beschikbaar.

De programmaraden Multikabel (Noord-Holland Noord/Haarlemmermeer) en Breda stelden dat Ziggo in haar eigen vrije deel nog altijd 15 kanalen ruimte heeft om haar eigen keuzes te maken en dat er praktisch geen sprake is van digitale doorgifte voor iedereen, aangezien er een decoder en smartcard dient te worden aangeschafd. Wettelijk gezien is dit overigens een systeem voor voorwaardelijke toegang, waarmee niet alle huishoudens bereikt worden gezien de drempels die Ziggo daartoe opwerpt.

Komende week zal over het programmaraads-ontheffingsverzoek een hoorzitting plaatsvinden in het vanaf dan langdurig verkeerstechnisch onbereikbare Hilversum. Indien het Commissariaat voor de Media op het Ziggo-ontheffingsverzoek zal toewijzen, hebben de facto de programmaraden geen functie meer binnen het Ziggo-verzorgingsgebied. De verwachting is dat over circa een maand er uitspraak komt.

4 thoughts on “Ziggo kiest aanval op programmaraden en wil praktische afschaffing”

 1. Afschaffen die programmaraden! Zijn alleen maar lastig. Alle zenders zijn digitaal te ontvangen tegenwoordig. Het is een keus van mensen om naar een bepaalde zender te kijken. Kies dus Digitale TV! SCHOTEL, KABEL, DIGIT.., Keuze genoeg dacht ik. Elke analoge zender kan op zijn minst opgevuld worden met 6 digitale kanalen. Hier in nederland word alles prehistorisch benaderd. Geloof me, de meeste ontwikkelde landen zijn al veel verder met de ontwikkeling van digitale TV. Welkom in 2009 zou ik tegen de programmaraden willen zeggen.

 2. Dit is weer een schrijnend voorbeeld van hoe commercie en techniek omgaan met publieke omroep. Grondfout vormt het destijds verpatsen van de tv-kabel. Waarom komt er aan dit Reaganisme (neolib eralisme) en dwaze ‘marktwerking’ geen eind? Waarom worden die kabels niet net als de energiekabels en -leidingen gewoon opnieuw genationaliseerd? Laat het CvdM nu eens een verstandig idee doorgeven.
  Henk Vreekamp

 3. Programmaraden zijn ook in de nieuwe mediawet van 2008 opgenomen en hebben dus de wettelijke bevoegdheid om over het analoge Tv pakket van 15 zenders en 25 radiozenders te beslissen, ook al zijn dat zenders die weinig worden bekeken zoals TV 5 monde en Rai Uno. Ziggo kan dus niet op eigen initiatief besluiten welke zenders 1n het verplichte analoge basispakket worden doorgegeven, dat moet voorlopig nog in overleg met de programmaraden.

 4. Ziggo maakt het ook voor zichzelf wel moeilijk om de overstap naar digitale tv sneller te doen verlopen. Door al het digitale signaal te coderen is voor alle pakketen (ook het basispakket) een smatcard nodig. Veel nieuwe tv’s hebben alle een digitale ontvanger (meestal dvb-t, maar ook voor kabel: dvb-c). De functie voor dvb-c is vaak verborgen voor Nederland (voor tv’s zonder cam module). Door de tv op een ander land te zetten komt de functie tevoorschijn.

  Als nu het basispakket ongecodeerd wordt doorgegeven dan zou veel gemakkelijker kunnen worden overgestapt (vrijwel automatisch bij ingebruikneming van de tv). Waarom alles gecodeerd wordt heeft misschien met commerciële overwegingen te maken, maar de Ziggo directie realiseert zich blijkbaar niet dat snel afschaffen van het analoge signaal meer voordelen bied. Blijkbaar zijn ze te druk met winstmaximalisatie en klanten uitpersen.

  Door de afbouw van het analoge signaal (op niet al te lange termijn) komt er veel frequentieruimte vrij voor meer digitale kanalen en hebben ze verder geen last meer van programmaraden (=vooral niet representatieve groep mensen, die geen idee heeft wat de kijker wil).

  De programmaraden zullen wel beginnen te piepen, maar analoog is een aflopende zaak (wereldwijd). De overheid kan Ziggo niet verplichten analoog door te blijven geven, want het juridisch niet houdbaar om iemand iets te verplichten waarmee je zelf ook gestopt bent (analoge ether tv).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *