Ziggo: hogere omzet en hogere nettoverliezen

Kabelaar Ziggo heeft in 2008 ondanks een hogere omzet ook een hoger nettoverlies gedraaid. De omzet van het grootste kabelbedrijf van Nederland bedroeg afgelopen jaar 1,2386 miljard euro; dat is 13,2 % meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor.

Haar operationele resultaat bedroeg 130,7 miljoen euro. Dit was ruim 2,5 keer zo veel als in 2007. De netto financieringskosten bedroegen in 2008 604,8 miljoen euro; bijna 200 miljoen meer dan in 2007. Ziggo profiteerde door haar schuldenpositie van een belastingvoordeel van maar liefst 120,9 miljoen euro. Het netto resultaat was 353,2 miljoen euro negatief, een derde meer dan in 2007 vooral als gevolg van de financieringslasten. De EBITDA (winst voor belasting, rente, amortisatie en afweerdering) bedroeg 626,4 miljoen euro, oftewel 15 % meer dan in 2007. De EBITDA-marge was 50,6 %. Daarbij zij aangetekend dat in januari 2007 @Home nog geen onderdeel was van Ziggo. Al deze cijfers komen uit het jaarverslag van Ziggo (Zesko Holding BV) die DutchMedia tot haar beschikking heeft.

Het aantal klanten bij Ziggo daalde licht naar 3,255 miljoen; 22.000 minder dan in 2007. Daarmee heeft Ziggo 80,6 % van de huishoudens in haar verzorgingsgebied als kabelklant. Door groei van het aantal (gebouwde) huizen waar kabel langsloopt daalde het percentage wel met 2,15 %. Het aantal digitale kabelhuishoudens bedroeg op 31 december jl. 1,124 miljoen; 34 % meer dan het jaar daarvoor. 34 % van de Ziggo-huishoudens heeft naast analoge kabeltelevisie ook digitale ontvangst. Dit was een jaar eerder 25,4 %.
Het aantal personeelsleden bij Ziggo daalde vrij drastisch. Bijna 10 % van het personeel verliet het bedrijf dat thans 1916 FTE’ers telt. Ziggo heeft in totaal 5,675 miljard euro aan leningen bij derden uit staan; 1,96 miljard hiervan staat bij de eigen aandeelhouders uit; per klant omgerekend is dit 1743 euro. Ziggo is in handen van Warburg Pincus en Cinven, twee private equity fondsen die het bedrijf bij de overname grote leningen heeft gegeven met vrij hoge rentepercentages. Ziggo was niet bereikbaar voor commentaar. Komende vrijdag opent Ziggo haar nieuwe hoofdkantoor in Utrecht-Noord aan de Atoomweg 100.

Ten behoeve van de drie topmannen van Ziggo, zijnde Bernard Dijkhuizen, Walter Blom en Marcel Nijhoff, werd in totaal 1,795 miljoen euro aan salariskosten, bonussen en pensoienkosten voldaan. In 2007 was dit 1,757 miljoen euro. De salarissen van de drie directieleden zijn daarbij fors verhoogd (gezamenlijk 935.000 euro, 18 % meer dan het jaar daarvoor), terwijl de bonussen zijn verlaagd van 844.000 euro in 2007 naar 700.000 euro in 2008. Twee leden van de Raad van Commissarissen waarvan Wim Dik (omstreden ex-topman van KPN) de voorzitter is, hebben 176.000 euro aan vergoeding gekregen, terwijl ze in 2007 geen vergoeding kregen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *