“FunX waardeert PVV voor duidelijkheid; niet voor de inhoud, CDA halfzacht gedoe” (update: CDA motie aangenomen!)

Willem Stegeman, algemeen directeur van FunX BVspreekt woorden van waardering uit voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) voor de duidelijkheid die deze politieke partij heeft gegeven over haar standpunt over FunX. Stegeman waardoor de PVV echter niet voor de inhoud: “Ik waardeer de PVV voor haar duidelijkheid, maar waardeer ze niet voor de inhoud. Het is jammer dat ze tegen FunX zijn”.  De FunX-directeur spreekt weinig positief over de ideeën van het CDA, de grootste regeringspartij: “Het PVV-standpunt is beter dan het halfzachte gedoe van eerst even kijken of een regionale of lokale omroep een probleem heeft. Het zet alles stil en maakt ons afhankelijk van of derden in de markt nog iets willen. Daar kan ik niet zoveel mee. Als het de bedoeling is om via een motie de FunX-frequenties af te laten hangen van de planningsbehoeftes van de lokale en regionale publieke omroepen, waarbij de extra optimalisatie-frequenties van commerciële omroepen buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt niet gekeken naar de waarde van FunX”, aldus de directeur van FunX.

De Partij voor de Vrijheid heeft een motie ingediend waarin ze op basis van de constatering dat de frequenties voor FunX niet gaan naar nieuwkomers in de markt of regionale dan wel lokale omroepen de regering verzoekt de uitbreiding van het FunX-net niet door te laten gaan. De PVV stelde in het debat dat het uitdrukkelijk ‘geen anti-allochtonenmotie’ is zoals de PvdA stelde. PvdA-staatssecretaris Heemskerk stelde in reactie in een kamerdebat dat deze FunX ‘een aanvulling’ vindt in de 30 steden, maar die frequentieruimte niet in het komende jaar te vergeven.

Het CDA verzoekt in haar motie dat de uitbreiding voor FunX niet ‘ten koste’ mag gaan van bestaande publieke en commerciele zenders, dat in veel plaatsen het bereik van publieke lokale en regionale zenders ‘onvoldoende is door gebrek aan frequentieruimte en nader onderzoek noodzakelijk is naar de mogelijkheden om deze zenders optimaal te kunnen accommoderen’ en verzoekt daarbij de regering de kamer te rapporteren voor begin januari 2010. Ook stelt het CDA dat in ‘afwachting’ van het onderzoek ‘af te zien’ van het beschikbaar stellen van extra frequentieruimte voor FunX.

Staatssecretaris Heemskerk sprak naar aanleiding van de CDA-motie over een ‘betere inrichting’ en afhankelijk te zijn van samenwerking met buurlanden. Heemskerk zei toe dat (afhankelijk van het oordeel van de Tweede Kamer) bij de update van de digitalisering per 1 januari 2010 te zullen rapporteren. Vannacht zal gestemd worden over de moties.

UPDATE: De CDA-motie is met de stemmen van SP, VVD, SGP, Verdonk, CDA en PVV aangenomen. De PVV-motie is verworpen en kreeg alleen de stemmen van de PVV. Met de aanvaarding van de CDA-motie is het zeer onzeker geworden of FunX nog extra frequenties zal kunnen verkrijgen.

One thought on ““FunX waardeert PVV voor duidelijkheid; niet voor de inhoud, CDA halfzacht gedoe” (update: CDA motie aangenomen!)”

  1. en terecht… is gewoon niet voorstelbaar dat funx zomaar 30 zenders krijgt terwijl de commercielen allemaal geen landelijke dekking hebben…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *