Commissariaat voor de Media geeft ondanks mediawettelijke onmogelijkheid ontheffing voor reclame 3FM Serious Request 2009

Het Commissariaat voor de Media heeft de Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Publieke Omroep) ‘ontheffing’ verleend om reclame te mogen maken tijdens de jaarlijke liefdadigheidsactie ‘Serious Request’ van de derde publieke radiozender. De ontheffing is opvallend, aangezien het Commissariaat voor de Media in haar begin juni genomen besluit aan heeft gegeven dat het Commissariaat “op grond van de huidige wet geen ontheffing meer kan verlenen voor het tonen of vermelden van de namen van donerende bedrijven”. De toezichthouder op de mediawet gaat er echter van uit de Tweede en Eerste Kamer (de wetgevende instanties) het ‘niet bedoeld’ heeft om voor liefdadigheidsacties de ontheffingsmogelijkheid te laten vervallen in de mediawet. Ook stelt het Commissariaat voor de Media dat ‘binnen afzienbare termijn’ de wetgever deze ‘omissie’ zal herstellen.

Het Commissariaat gaat in haar ontheffing niet uit van de sinds 1 januari jl. geldende Mediawet maar hanteert ten behoeve van Serious Request de in de niet meer van toepassing zijnde Mediawet opgenomen mogelijkheden tot ontheffing.

Serious Request zal dit jaar in Groningen plaats vinden van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Het thema is daarbij het malariaprogramma van het Nederlandse Rode Kruis. 2009 is het eerste jaar dat Serious Request niet onder leiding van oud-zendermanager Florent Luyckx zal staan. Onder leiding van Luyckx startte Serious Request in 2004. De inmiddels tot algemeen directeur Y&R Not Just Film benoemde Luyckx wordt per 1 oktober opgevolgd door Wilbert Mutsaers die daarmee ook de verantwoordelijkheid van Serious Request voor 3FM verkrijgt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *