Eerste industriegroep-bijeenkomsten kabeltoegang OPTA afgerond: kabelaars blijven het oneens met nieuwkomers

De eerste reeks van industriegroep-bijeenkomst van de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) ten behoeve van de wederverkoop van analoge kabeltelevisie is afgerond. Uit een rondgang bij betrokken marktpartijen en toezichthouder OPTA blijkt  dat partijen het oneens zijn en blijven over het referentie-aanbod. OPTA zal hierover nu knopen moeten doorhakken.

De eerste reeks industriegroepbijeenkomsten ging over de details van dit ‘referentie-aanbod’ die kabelaars Ziggo en UPC moesten openbaren. Daarin staan details over hoe Ziggo en UPC hun diensten aan wederverkopers denken te kunnen aanbieden en af te handelen. Het tariefvoorstel is hier overigens nog niet bij opgenomen.  Hierover hebben Ziggo en UPC inmiddels voorstellen aan OPTA verstuurd, die in twee nieuwe industriegroepbijeenkomsten eind deze maand en eind september besproken zullen worden. UPC wilde desgevraagd die informatie niet prijsgeven; Ziggo heeft hierover nog niet gereageerd. Na de industriegroepbijeenkomsten verwacht OPTA gedurende de maand oktober een ontwerpimplementatiebesluit te nemen over de tarieven. Deze zal daarna eind dit jaar/begin volgend jaar rechtskracht kunnen krijgen. Pas dan kan gestart worden met het proces naar het voor klanten aanbieden van wederverkoop van (analoge) kabeldiensten.

De meningsverschillen over het referentie-aanbod ging volgens belanghebbende Peter Jelgersma (die samen met Harry Kramer YouCa heeft opgezet) over de ‘meeste punten’ die de beide grote kabelaars hebben aangegeven in hun idee van een referentie-aanbod. “Er is wel wat bereikt, maar het ademt nog de sfeer uit van afhouden,” aldus Jelgersma. Volgens de ondernemer gingen de discussies daarbij om uiteenlopende zaken van storingen tot het aanmelden van een nieuwe klant en informatievoorziening voor klanten. Jelgersma verwacht dat het niet haalbaar zal zijn om eind dit jaar al te kunnen starten met wederverkoopdiensten en denkt nu eerder aan de eerste helft van 2010; “het duurt langer, eerder waren we te optimistisch”, aldus Jelgersma.

Tele2-woordvoerder Remco Meerstra bevestigt dat er heel veel discussies zijn geweest en kijkt met belangstelling uit naar wat OPTA zal beslissen. “Er waren duidelijke verschillen van mening,” aldus Meerstra. Volgens welingelichte kringen zouden de onderlinge ‘nieuwe’ partijen met veelal verschillende opvattingen zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten waardoor kabelaars deze onderling uitspeelden. Kabelaars op hun beurt zouden bewust een strategie hanteren om op subtiele wijze te laten doen overkomen mee te werken, maar vooral in details een weinig coöperatieve instelling te tonen, wat bevestigt is in de reacties van YouCa en Tele2.

UPC zegt dat zolang de OPTA geen (ontwerp)besluiten heeft genomen, niet te willen reageren gedurende het proces. Ziggo heeft desgevraagd nog niet gereageerd op de kwestie.

OPTA-zegsvrouwe Cynthia Heijne zegt dat OPTA de informatie heeft verkregen die ze nodig heeft. “Er waren niet meer discussies dan we verwacht hadden. We hadden wel gerekend op weerstand, maar de partijen hebben in de discussies meegewerkt,” aldus een vrij diplomatieke Heijne die zich vooralsnog niet zegt uit te kunnen laten over de inhoud van de discussies. OPTA zal in de maand september komen met een ontwerp implementatiebesluit over het referentie-aanbod. Nadat deze ter visie zal worden gelegd (inclusief notificatie bij de Europese Commissie) zal voor eind dit jaar naar verwachting een definitief referentie-aanbod implementatiebesluit worden genomen. Samen met het eerder omschrevene tariefs implementatiebesluit vormt dat de startbasis voor wederverkopers van analoge kabeltelevisie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *