Sky Radio Group: 15,15 % lagere omzet in eerste half jaar; 3,7 miljoen meer verlies

Sky Radio Group, het radiobedrijf waar Sky Radio, Radio Veronica, TMF HitRadio en Classic FM onderdeel van zijn, heeft in het eerste met een daling van 15,15 % het afgelopen half jaar een fors lagere omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Het verlies van het bedrijf is met ongeveer hetzelfde bedrag gedaald.

Sky Radio Group draaide in de eerste helft van dit jaar 20,496 miljoen euro aan omzet, tegen 24,156 miljoen euro in de eerste helft van 2008. Het resultaat voor rente, belasting, amortisatie en betaling voor betaling van FM-licentiegelden bedroeg dit eerste halfjaar 7,694 miljoen euro. In 2008 was dit nog 11,207 miljoen euro. Het resultaat na amortisatie bedroeg een verlies van 4,367 miljoen euro. Dit was in 2008 nog 638.000 euro.

Indien het resultaat voor rente, belasting, amortisatie na betaling van FM-licentiegelden wordt genomen, bedroeg dit in het eerste half jaar 2,092 miljoen euro; in 2008 was dit nog 5,605 miljoen euro. De cijfers blijken uit de halfjaarcijfers van de Telegraaf Media Groep NV, die 85 % van Sienna Holding BV (Sky Radio Group) in handen heeft. Bij Sky Radio Group zijn er 113 arbeidsplekken; dat was een jaar geleden een arbeidsplek minder.

De Telegraaf Media Groep NV spreekt zelf over een daling van de advertentie-inkomsten ‘in lijn met de markt’, en een ‘handhaving van de positie op de luistermarkt’ alsmede een vergroting voor Radio Veronica. Sky Radio Group zelve wilde desgevraagd niet reageren op de resultaten. Of de cijfers ‘in lijn’ zijn met de markt is thans niet te controleren omdat het Radio Advies Bureau (RAB) in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar in deze periode opvallend genoeg nog geen cijfers heeft gepubliceerd.

Van de omzet van Sky Radio Group bestond in het eerste half jaar van dit jaar 18,4 uit radioreclame-inkomsten en een half miljoen uit internetreclame-inkomsten. In het eerste half jaar van 2008 was dit nog resp. 21,9 miljoen euro en 0,5 miljoen euro.

De Telegraaf Media Groep NV draaide in haar geheel een omzet van 301,5 miljoen euro over het eerste half jaar met een nettoresultaat van 1,99 miljoen euro. Dit was over dezelfde periode in 2008 339,9 miljoen euro met een netto verlies van van 175,96 miljoen euro. In 2008 werd dat laatste veroorzaakt door de deelname-afwaardering in ProSiebenSat.1 Media AG. Dit effect is in het halfjaarresultaat 2009 niet meer aan de orde. Het bedrijfsresultaat was overigens dit jaar wel negatief (-1,788 miljoen euro), terwijl dat nog in het eerste half jaar van 2008 nog met 6,875 miljoen euro positief was.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *