Ziggo lekt welbewust tariefsinformatie wederverkoop naar o.a. Financieele Dagblad; woedende en teleurstellende reacties

Ziggo heeft welbewust tariefinformatie over de tarieven van de toekomstige wederverkoop gelekt naar onder andere het Financieele Dagblad. Dit heeft John Burger namens Ziggo bevestigd. “We denken dat het soms toch noodzakelijk is om deze transparantie te geven. We hebben in het hele proces een keurige functionele lijn gevolgd. Sommigen van de nieuwkomers beginnen gelijk te blaten zonder enige vorm van geinformeerd te zijn,” aldus de directeur communicatie van Ziggo.

Het wederverkooptarief dat Ziggo voorstelt is 11,05 euro per maand ex btw; 13,15 euro inclusief btw. Het tarief voor bestaande Ziggo-klanten is 16,25 euro per maand. Ziggo heeft in haar berekening 1,29 euro per maand als contentkosten opgenomen; 61 eurocent aan transmissiekosten voor de digitale kanalen en 71 eurocent aan retailkosten (klantenservice, marketing e.d.). Hoe het 11,05 euro-tarief verder is opgesteld wil de kabelaar niet prijsgeven. Volgens Ziggo is dat ook niet gevraagd door toezichthouder OPTA.

UPC heeft inmiddels ook een tarief bekend gemaakt; dit is (ex btw) ‘rond de 12 euro’ aldus een zegsvrouwe. Zowel UPC als Ziggo stellen dat het bedrag door een externe accountant is gevalideerd.

Peter Jelgersma, die samen met Harry Kramer met YouCa op de kabel wil, zegt verbaasd te zijn. “Ik ben gister gebeld door journalisten die meer wisten dan ik. Kabelaars plegen hier maximaal verzet, en zijn bezig rookwolken op te werpen om van de discussie af te leiden. De marktpartijen hebben de informatie uit de krant moetn lezen. Ik neem toezichthouder OPTA niets kwalijk.” aldus Jelgersma.

Gunther Vogelpoel, managing director consumentenmarkt bij Tele2 zegt dat de acties “precies passen bij het handboek ‘hoe blijf ik zo lang mogelijk monopolist, die KPN niet meer gebruikt. Op een van de pagina’s staat ook een en ander over communicatietechnieken en taktieken. De Tele2-directeur vindt het niet chique, maar begrijpt wel waarom Ziggo op deze manier handelt omdat het denkt controle te houden in de trent van ‘kijk ons eens hoe goed we voldoen aan de OPTA-eisen’. Bovendien bewerkstelligt Ziggo volgens Tele2 dat door er zo mee te beginnen als Ziggo dat de discussie nu in de media wordt gevoerd.

Het tarief is gebaseerd op een ‘afpel’-constructie waarbij het bestaande tarief wordt genomen en vervolgens wordt afgepeld in plaats van kostengeorienteerd te kijken. OPTA zegt desgevraagd dat dit naar haar idee het beste werkt en innovatie zo nog bevorderd kan worden; dat is de achtergrond van het eerdere OPTA-besluit zo te werken. Jelgersma stelt dat OPTA ‘gekozen heeft voor wat maximaal in Brussel haalbaar is. OPTA is met een hand op de rug gebonden, ofschoon ze weten dat het nooit op een goede prijs uitkomt, maar het risico was anders te groot dat het in Brussel zou worden afgeschoten. Beter een verkeerd model dan geeen model, moet OPTA gedacht hebben. OPTA en regering hebben er daarna alles aan gedaan om deze zaak erdoor te krijgen.’

Over het tarief zelve stelt Jelgersma: “Ik weet precies hoe kabelnetten in elkaar zitten. Sinds 1968 ben ik met kabelnetten bezig. Ik weet precies hoe die is opgebouwd. Bij kostenorientatie kom je uit op tussen de 4 en 6 euro ex btw. Wij gaan er vanuit dat er een tarief moet komen op basis waarvan concurrentie mogelijk is. Bovendien geldt de kostprijs plus-berekening als realitycheck. Jelgersma wijst er op dat in de afgelopen 10 jaar het tarief voor de kabelklanten verviervoudigd is.

Gunther Vogelpoel zegt namens Tele2 het teleurstellend te vinden, maar niet helemaal onverwacht dat dit het tarief is .”Belangrijk is dat de doelstelling van OPTA en de belofte naar de consument dat er echte concurrentie komt op de kabel Daar heb je meerdere toetreders voor nodig. Met zo’n tarief met deze prijs gaat dat niet gebeuren,” aldus Vogelpoel. Tele2 vraagt zich af hoeveel partijen er overblijven als dit de businesscase zou zijn. “Wij kunnen analoge kabeltelevisie combineren met IPTV en andere produkten,’ aldus Vogelpoel die benadrukte dat dit tarief absoluut zijn voorkeur niet heeft. Tele2 heeft (net als andere partijen) bij de Raad van State aanhangig gemaakt dat er een kostengeorienteerde (plus) berekening komt van het analoge pakket. Tele2 wijst er op dat het weliswaar complexer is om te beoordelen, maar het biedt meer ruimte tot procedures en uiteindelijk meer concurrentie en voordeel voor de klant. “Retail minus – zoals nu gebeurt – gaat over minder compenenten en biedt meer kans om sneller uit te komen op een bedrag. Of het resultaat goed is, is dan de vraag.” Het beroep bij de Raad van State over de berekening van het tarief zal pas in maart 2010 dienen. Uiteindelijk beoordeelt Tele2 de gedane stappen van Ziggo en UPC als ‘stuiptrekkingen van een monopolist die nog een paar jaar kunnen duren. Het kabelnet is aangelegd door de belastingbetaler’, aldus Vogelpoel. Na verkoop aan private equity, profiteren deze er uiteindelijk van.

Ziggo stelt bij monde van John Burger hierop: “Je moet ook kijken hoeveel er geinvesteerd wordt in de kabelnetten. Er worden substantiele bedragen geinvesteerd. Bovendien kostte een ijsje toen ik klein was ook maar een kwartje.” Burger zegt niet te doelen op de gigantische overnamesommen en de miljardenschulden die Ziggo heeft uitstaan door de overnames van private equitypartijen. Die bedraagt immers (31 december jl.) in totaal 5,6 miljard euro met in 2008 een financieringslast van 604,8 miljoen euro. In het jaarverslag 2008 is opgenomen dat het bedrijf 249,3 miljoen euro zou hebben geinvesteerd. Dit zou omgeslagen over de abonnees 6,38 euro per maand bedragen. Uit de omschrijving blijkt echter dat het hier niet per se om nieuwe investeringen gaat, maar ook om regulier onderhoud, overhead, alsmede leningen. het percentage EBITDA (winst voor belasting, afwaardering e.d.) op de totale is bij Ziggo overigens hoog: 50,5 %. Ook bij UPC is die hoog, maar over UPC Nederland zijn geen losse EBITDA-deelcijfers bekend. John Burger zegt desgevraagd dat ook bij kostengeorienteerde berekeningen zijn bedrijf niet op een heel ander bedrag uitkomt.dan het genoemde ex-btw tarief van 11,05 euro uitkomt. Onderbouwingen daartoe kon Burger echter niet geven.

Volgens Jelgersma is het tijd om weer met politici te gaan praten. “Het is duidelijk dat kabelaars zich maximaal verzetten. Het is tijd dat de staatssecretaris met een statement de toezichthouder OPTA in de rug kan steunen. Kabelaars proberen verwarring te schoppen in de hoop dat met vertraing in Brussel er misschien een wisseling van de wacht is die hun gunstig uitpakt,” aldus Jelgersma.. De komende maanden wordt de Europese Commissie immers vervangen.

Toezichthouder OPTA zegt desgevraagd kritisch naar de voorstellen te kijken. Volgens woordvoerster Cynthia Heijne is de ervaring dat aan de hand van de telefonie-wederverkoopprocedures de tarieven ook nog naar beneden zijn gegaan.

2 thoughts on “Ziggo lekt welbewust tariefsinformatie wederverkoop naar o.a. Financieele Dagblad; woedende en teleurstellende reacties”

  1. Als ik Ziggo was zou ik de tarieven voor analoge televisie omhoog gooien met een paar euro, want er zijn helaas nog genoeg mensen die nog analoog kijken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *