Ziggo: “Staatssecretaris Heemskerk onverantwoordelijk; Balkenende moet in diensten investeren!”

Staatssecretaris Frank Heemskerk is volgens Ziggo onverantwoordelijk bezig. De kabelaar die in handen is van Amerikaans/Britse private-equity partijen die meer dan 120 miljoen profiteert van het Nederlandse belastingstelsel, verwerpt het idee om het verbod voor gemeenten om te investeren en te participeren te laten schrappen uit de telecommunicatiewet. De PvdA-staatssecretaris wil dit doen in het kader van de financieel-economische crisis. Hij noemt daarbij Amsterdam als voorbeeld van een ‘zeer stimulerend’ effect op de ontwikkeling. De praktijk is echter dat op het Glasvezelnet Amsterdam ondanks de vele investeringen slechts een zeer klein deel van het potentieel daadwerkelijk abonnee is geworden (via de dienstenaanbieders) op het glasvezelnet. In de optiek van de staatssecretaris zijn investeerders terughoudender geworden om in projecten te investeren en komen de ‘nieuwste generatie breedbandnetwerken’ niet van de grond. De staatssecretaris komt overigens naast de wetswijzigingsvoorstel ook met een handreiking over wat gemeentelijke overheden wel en niet mogen.

Op instigatie van de VVD is in 2006 een verbod voor gemeenten om te investeren of deel te nemen in ‘openbare electronische communicatienetwerken en -diensten opgenomen omdat de toenmalige regering van mening was dat dat ‘aan de markt’ dient te worden overgelaten. De telecomwet maakt het overigens wel mogelijk om ‘indien de markt een vergelijkbaar netwerk niet tot stand kan brengen’ voor gemeenten om maximaal 49 % in een netwerk te participeren en ‘uitzonderlijke omstandigheden kunnen een groter belang rechtvaardigen’, aldus de memorie van toelichting. Heemskerk wil deze bepalen goeddeels schrappen om het gemeente mogelijk te maken wel in breedbandnetwerken te gaan.

Volgens de grootste kabelaar van Nederland is er eerder behoefte aan een investering in diensten dan aan netwerken. Ziggo-woordvoerder Gradus Vos begrijpt niet goed waar bij Jan Peter Balkenende de wens om te graven vandaan komt. “Laten ze de Westerschelde uitdiepen, maar graven voor glasvezel door gemeenten werkt marktverstorend en geeft een bonus voor KPN die nagelaten heeft te investeren in haar netwerken”. Ziggo vreest dat talloze gemeenten met (nieuwe) ambitieuze wethouders (volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen) al dan niet aangepraat door dure consultants, gemeenschapsgeld gaat verkwanselen hieraan. Mogelijkerwijs gebeurt dat met de opbrengst van resp. de verkoop van Essent en @Home (dat nu onderdeel is van Ziggo). In dat geval zou Ziggo indirect eigen concurrentie financieren, aangezien de eigenaren van Ziggo hun kabelnet in Noord, Oost- en Zuidelijk Nederland feitelijk kochten van een gemeentelijk/provinciaal bedrijf.

Vooral de kabelaars bieden via hun netwerken steeds hogere internet-downloadsnelheden; desondanks zijn er op dienstenniveau (nog) weinig toepassingen beschikbaar.

Rob van Esch zegt desgevraagd namen de branchevereniging NLkabel dat deze constateert “het hierover heel erg eens zijn in de sector”, om daaraan toe te voegen dat 85 % van de riolen niet meer goed schijnen te zijn, daarin investeren als gemeenten is ‘nuttig voor de  maatschappij’, aldus Van Esch.  UPC verwees naar NLkabel voor een reactie. De woordvoerder van de staatssecretaris was wegens verblijf in het buitenland niet bereikbaar voor commentaar.

2 thoughts on “Ziggo: “Staatssecretaris Heemskerk onverantwoordelijk; Balkenende moet in diensten investeren!””

  1. Ik geef ze in dit geval groot gelijk. Nu betalen de gemeenten (lees: inwoners) aanleg van fiber en straks verkopen de gemeenten dat weer omdat “het geen kernactiviteit van een gemeente is”, voor veel geld aan een commercieele partij, net als gebeurde met de kabel.
    Dan mag je weer meer betalen omdat die partij uit de kosten zal willen komen.

  2. Ik vraag me af of het allemaal wel zo negatief uitpakt. Indien glasvezel hierdoor een volwaardige concurrent wordt van de kabel, is het best interessant voor de consument. Vooral, omdat de glasvezel meerdere aanbieders kent. We hebben de afgelopen weken gezien hoe dat vergaat bij de kabel. Wie weerhoudt Ziggo of UPC om ook via glasvezel te gaan aanbieden? Zomaar wat gedachtspinsels…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *