OPTA: Meerderheid kabelkijkers is digitaal

De meerderheid van de Nederlandse kabelhuishoudens heeft de beschikking over digitale kabeltelevisie. Dit blijkt uit de structurele marktmonitor van toezichthouder OPTA.     OPTA rapporteert altijd achteraf over de marktsituatie en in dit geval over de situatie van 30 september jl. Toen waren er volgens OPTA 2,789 miljoen digitaal/analoge kabelhuishoudens en 2,577 miljoen exclusieve analoge kabelhuishoudens. Op 30 juni jl. was het aantal exclusieve analoge kabelhuishoudens nog hoger dan het digitaal/analoge cijfer. Op basis van de OPTA-cijfers kijkt 71,2 % van de Nederlandse huishoudens via de kabel op 30 september jl. Dit was op 30 juni jl nog 72,9 %. Bij de grootste kabelexploitant Ziggo was op 30 september jl. 55,9% van de klanten digitaal/analoog; bij UPC was dit 44,9 %.

Op 30 juni jl. had 75,2 % van de huishoudens die een kabelabonnement kan nemen, daadwerkelijk een kabelabonnement. Hoeveel dat getal op 30 september jl. was, is niet bekendgemaakt, aangezien deze cijfers alleen halfjaarlijks bekend worden gemaakt. Bij Ziggo had 75,2 % van de potentiele klanten op 30 september jl. een abonnement, bij UPC was dot 68,5%.OPTA wil desgevraagd niets zeggen in commentaar op de cijfers. Zoals bekend werkt OPTA aan een nieuwe marktanalyse waarin een mogelijke nieuwe regulering van de kabelsector wordt bezien nadat de vorige marktanalyse door College van Beroek voor het Bedrijfsleven werd vernietigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *