Sky Radio Group: lagere omzet, iets minder verlies

Sky Radio Group, het bedrijf achter onder andere Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM draaide in 2010 een iets lagere omzet bij iets minder verlies. Dit blijkt uit bestudering van DutchMedia van het door Telegraaf Media Groep NV geopenbaarde jaarverslag over 2010.

Sk Radio Group draaide in 2010 een omzet van 39,638 miljoen euro. Dat is 2,024 miljoen euro lager dan 2009. Circa een ton van de omzet is afkomstig van Telegraaf Media Groep NV-segmenten. Het resultaat voor rente, belasting, amortisatie en betaling voor betaling van FM-licentiegelden bedroeg in 2010 17,374 miljoen euro positief.   Dat was in 2009 16,602 miljoen euro, waarmee Sky Radio Group ondanks de omzetdaling verbetering boekte. Na betaling van de FM-licentiegelden bedroeg deze operationele winst voor rente/belasting.amortisatie 6,171 miljoen euro. Het resultaat na amortisatie en betaling van FM-licentiegelden was een verlies van 6,581 miljoen euro (2009: 7,838 miljoen verlies). Het nettoverlies van Sky Radio Group (na belastingen) bedroeg 4,6 miljoen euro; dit verlies was 1,784 miljoen euro kleiner dan in 2009.

Telegraaf Media Groep NV wijdt de kleinere omzet van Sky Radio Group aan lagere advertentie-inkomsten. Het mediabedrijf verwacht dat met een ‘aangepaste programmering’ van Radio Veronica en hogere luistercijfers de reclame-omzet in 2011 weer licht zal groeien. Van de totale omzet van Sky Radio Group was 800.000 euro toe te schrijven aan internet-omzet; in 2009 was dit nog 900.000 euro. Telegraaf Media Groep NV gaat uit van lagere vergoedingen voor de FM-uitzendlicenties die per 1 september aankomende aflopen. Medio mei is de verwachting dat er definitieve besluiten over genomen zullen worden. Het is opvallend dat Sky Radio Group met een dalende omzet te maken heeft, terwijl de radio-advertentiemarkt ten opzichte van 2009 met 5 % steeg en zich daarmee gedeeltelijk herstelde ten opzichte van 2008 (toen was er een daling van 16 %). Sky Radio Group wist hier niet van te profiteren, in tegenstelling tot de radiozenders van RTL Group SA (waaronder Radio 538). Bij Sky Radio Group zijn 106 arbeidsplekken; in 2009 waren dat er nog 113. Voor 2011 stelt de Telegraaf Media Groep NV over Sky Radio Groep dat in de eerste twee maanden de advertentie-inkomsten ‘duidelijk gedaald’ zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Voor het hele jaar – waarbij bij de nieuwjaarstoespraak nog gesteld werd dat er een lichte stijging van radioreclame zou zijn – stelt het bedrijf dat ‘niet te voorspellen is’ of de ontwikkeling van de eerste maanden representatief is voor heel 2011 voor Sky Radio Group.

Overigens hekelt de Telegraaf Media Groep NV de positie van de ‘door de overheid gesubsidieerde publieke omroepen’ die in haar optiek ‘grote hoeveelheden mediatijd en geld van consumenten toeeigenen om daarmee ook geld te onttrekken aan de advertentiemarkten’. ‘Functie en doelstelling van een publieke omroep’ zou volgens het mediabedrijf ‘scherper’ moeten worden gedefinieerd inclusief de rol van de Stichting Ether Reclame (STER). “alleen” zo kan er volgens de van origine uigever een ‘gelijkwaardig’ speelveld ontstaan.

De Telegraaf Media Groep NV stelt verder dat er van overheidswege geen ‘samenhangend mediabeleid’ bestaat, omdat print, digitaal, televisie en radio afzonderlijk wordt beschouwd terwijl marktpartijen steeds meer elkaars directe concurrenten zijn doordat ‘onderscheid van mediumtypen vervaagt’.

Telegraaf Media Groep NV draaide als geheel 592,297 miljoen euro aan omzet met een nettoresultaat van 81,83 miljoen euro. Hierin is een resultaat uit de ProSiebenSat.1 Media AG-deelneming (6%-belang) opgenomen van 62,6 miljoen euro. ProSiebenSat.1 Media AG heeft aangegeven het Nederlandse Net 5, SBS 6 en Veronica (televisie en uitgeverij) te willen verkopen; Telegraaf Media Groep NV heeft aangegeven daarin ‘afhankelijk van de voorwaarden’ geinteresseerd te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *