Commissariaat voor de Media: RTL overschrijdt Mediawet; toestemming erotische zender iets strenger

RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 hebben in 2010 de reclamemaxima per uur diverse malen overschreden. Dit schrijft de Nederlandse toezichthouder het Commissariaat voor de Media in haar jaarverslag 2010. Het commissariaat voor de Media is niet bevoegd formeel toezicht te houden op de op Nederland gerichte RTL-zenders, aangezien deze met Luxemburgse uitzendlicenties werken. Sinds enkele jaren monitort het Nederlandse Commissariaat voor de Media de programma’s van RTL Nederland en ‘rapporteert’ deze aan de Luxemburgse regering. In Luxemburg bestaat er overigens geen onafhankelijk toezicht en geen sanctieprocedures ten aanzien van overtredingen van de (Luxemburgse) Mediawet.

Achtergrond van de rapportage van het Commissariaat voor de Media is dat deze een gelijkwaardig speelveld van de op Nederland gerichte stations wil bevorderen. RTL is in Nederland met 41,2 % van de televisiereclame-omzet en een 24 uur-kijkersmarktaandeel (6+)  van 24,6 % (2010) de grootste commerciele televisiespeler. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar jaarverslag dat de Luxemburgse regering overweegt de mediawet in Luxemburg te wijzigen opdat er financiele sancties mogelijk worden ten aanzien van overtredingen. De Luxemburgse regering die zelf verantwoording draagt voor het toezicht, is echter nauw betrokken bij RTL Group, de meerderheidsaandeelhouder van RTL Nederland. Bij de licentieverlening is tot aan 2020 afgesproken dat Luxemburg bij RTL Group een waarnemend regeringscommissaris bij RTL Group levert en een overeenkomst aangaande de verzorging van uitzendingen ten behoeve van Luxemburg, waarbij ook werkgelegenheid in Luxemburg is afgesproken vanuit RTL Group. Het commissariaat voor de Media zegt door te gaan met rapporteren aan Luxemburg. Het is voor het eerst dat het Commissariaat voor de Media zelf overtredingen aangaande RTL-zenders rapporteert.

De toesteming voor het verkrijgen van een licentie voor erotische zenders vanuit Nederland is iets strenger geworden. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat voor de Media. Buitenlandse toezichthouders waaronder de Britse OFCOM hebben zich af en toe beklaagt over de utzendingen van met name erotische zenders die een Nederlandse uitzendlicentie gebruiken, met name in verband met ‘schadelijkheid’ voor minderjarigen en het NICAM/kijkwijzer-systeem. In de optiek van het Commissariaat is in ‘beginsel volstrekt irrelevant’ of aanbod op Nederland of een ander EU-land is gericht. Het Commissariaat is begonnen met ‘locatieonderzoek’ waarbij gecontroleerd wordt of de ‘samenstelling van het media-aanbod ook daadwerkelijk op het Nederlandse hoofdkantoor geschiedt en of daar ook een aanzienlijk deel van het personeel werkzaam is.’ Ook worden nieuwe voorwaarden gesteld zoals informatie over de start en de gelegenheid voor het Commissariaat voor de Media om de uitzendingen te kunnen volgen. Voorheen was dit niet het geval waardoor het Commissariaat de uitzendingen waar ze toezicht op behoort te houden, niet kon volgen en alleen achteraf op kon vragen. Nieuwe aanvragen moeten ‘overtuigend’ aantonen of schadelijk materiaal (lees erotische uitzendingen) afdoende is afgeschermd als het alleen ‘gecodeerd’ is. Ook wordt nagegaan of een aanbieder eerst elders ‘tevergeefs’ een aanvraag heeft ingediend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *