PvdA wil bij wet analoge basispakket op de kabel laten wederverkopen; marktanalyse OPTA volgende week

De PvdA wil middels een wetswijziging het analoge basispakket op de kabel op ‘groothandelsniveau’ tegen kostengeori├źnteerd tarief ter beschikking laten stellen voor wederverkoop. Dit blijkt uit een door PvdA-kamerlid Martijn van Dam ingediend amendement bij de behandeling van een wijziging van de Telecommunicatiewet. Het amendement voorziet er in dat de regering regels kan opstellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur.

De OPTA (Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit), toezichthouder voor onder andere de televisiedistributiemarkt, is bezig met een nieuwe marktanalyse nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de oude marktanalyse vernietigde. In die marktanalyse stelde OPTA dat kabelaars Ziggo en UPC het analoge kabelaanbod dienden aan te bieden aan derden die dat opnieuw konden verkopen.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft overigens ook een amendement ingediend om de verzwaarde motivering die OPTA dient te plegen, te schrappen. Volgens het amendement is ‘de afgelopen jaren gebleken dat deze verzwaarde motiveringsplicht OPTA belemmert haar toezichthoudende taak ten gunste van de belangen van de consument en de eerlijke marktwerking uit te voeren.’ De verwachting is dat volgende week over de amendementen gestemd zal worden.

De OPTA zegt niet vooruit te willen lopen de nieuwe marktanalyse aangaande de televisiedistributiemarkt naar verwachting volgende week zal verschijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *