SP wil wettelijke plicht tot ongecodeerde uitzending digitale standaardpakket

De SP (kamerlid Jasper van Dijk) heeft middels kamervragen aan ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) gevraagd om een wettelijke plicht tot ongecodeerde uizending van het digitale standaardpakket. In de optiek van de SP worden er belemmeringen voor consumenten opgeworpen om te kunnen overstappen bij de codering van het digitale standaardpakket, omdat ze gedwongen worden bepaalde apparatuur en een smartcard aan te schaffen.

De grootste kabelexploitanten van Nederland, UPC en Ziggo coderen beiden hun digitale standaardpakket. Ziggo beschouwt haar digitale standaardpakket als het kernbestanddeel van haar standaardabonnement, maar kiest er bewust voor te coderen. Met name kleinere kabelexploitanten zoals bijvoorbeeld CAIW en Rekam (die inmiddels volledig gedigitaliseerd zijn) hebben hun standaardpakket nooit gecodeerd. Bij UPC is voor ontvangst een extra abonnementsbijdrage benodigd voor het digitale standaardpakket, maar daar is de huur van een digitale ontvanger en/of CI+ module inbegrepen om de gecodeerde signalen te kunnen ontvangen.

Volgens Ziggo-woordvoerder Gradus Vos zijn er bij Ziggo twee redenen om te coderen. Een reden is om klanten makkelijker te kunnen laten overstappen naar pluspakketten. Bij CAIW dient in dat geval een smartcard te worden aangeschafd. Een andere reden is dat Ziggo wil weten wie er digitaal kijkt, in relatie tot afdrachten die ze doet jegens auteursrechtorganisaties. Ziggo hoeft immers geen afdrachten te doen aan diegenen die niet digitaal kijken. Inmiddels kijkt 64,69 % van de Ziggo-huishoudens digitaal. Gradus Vos erkent dat dit laatste argument minder op zodra het digitale percentage naar een volledig bereik toegaat.

Bij ongecodeerde (free to cable) uitzending is het voordeel dat kijkers met televisietoestellen die met DVB-C zijn uitgerust (de meeste thans in de handel te koop zijnde toestellen) direct beeld geven op de digitale kabel, net als bij analoge televisie.

Overigens heeft de SP in haar vragen aan de regering ook gevraagd om een waarborg van pluriformiteit in het digitale basispakket en gaat het in op de kwestie waain Ziggo haar analoge basispakket heeft teruggebracht naar 25 tv-zenders ten faveure van het digitale kabelaanbod./.

One thought on “SP wil wettelijke plicht tot ongecodeerde uitzending digitale standaardpakket”

  1. Het basispakket is in loenen en krimpem aan de ijssel wel degelijk gecodeerd. Je hebt een smartcard nodig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *