Live=2 minuut en 15 seconden vertraging?

Grappig. RTL 5 zendt de voetbalwedstrijd Spanje-Noorwegen ‘live’ uit.
TVE Internacional zendt deze wedstrijd eveneens live uit.

Al zappend kwam ik beide zenders met dezelfde wedstrijd tegen. Alleen blijkbaar is de definitie ‘LIVE’ een andere bij TVE Internacional dan bij RTL 5. TVE Internacional liep immers 2 minuut en 15 seconden voor. Oftewel RTL 5 die claimt live uit te zenden loopt 2 minuut en 15 seconden achter en is dus niet bezig met een live uitzending, maar een vertraagde uitzending.

Sja…..

(dit heeft overigens NIETS met satelliet-vertraging te maken; TVE Internacional komt immers net als RTL 5 via de satelliet tot ons…)

Talpa Radio versus Sky Radio Ltd

Vandaag is de officiele startdatum voor de nieuwe landelijke etherlicenties voor Talpa Radio en Sky Radio Ltd in Denemarken. Sky Radio was er al actief via ether en kabel; het Talpa Radio-station Radio 100 FM start vandaag.

Alhoewel Deens niet mijn taal is, heeft Radio 100 FM wel iets weg van NoordzeeFM, waarbij Radio 100 FM duidelijk de concurrentie zoekt met Sky Radio in Denemarken. En zo wordt in het 5,4 miljoen koppen tellende Denemarken in het klein de concurrentie tussen Sky Radio en Talpa Radio geëxporteerd

Succes beiden!

OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

Harm Bruins Slot, Ruurd Bierman & Cees Vis
Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

11 november 2003

Geachte Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting,

Hierbij wil ik ernstig protest aantekenen tegen uw handelwijzen ten opzichte van de pers en het Nederlandse parlement. Ik baar me dan ook grote zorgen over uw ultieme doelstellingen voor de voorgenomen bestuurswijzigingen. Ik meen dat u zich in uw persbericht van 3 november 2003 schuldig maakt aan het verdraaien van feiten, negeren van het parlement en
het uzelf toe-eigenen van macht, die thuishoort in de handen van democratisch gekozen organen. Ik schrijf deze brief mede omdat uw voorzitter heeft aangegeven open te staan voor discussie en dialoog.

Volgens de door het parlement aanvaarde en geldende Mediawet is de besturing van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) naar artikel 16 en voornamelijk de artikelen 18, 18a en 18b wettelijk bepaalt. Het betekent dat elke wijziging slechts kan plaatsvinden nadat een meerderheid in het parlement besluit de Mediawet te wijzigen. In artikel 19a lid 1e staan
bovendien de bevoegdheden van de Raad van Bestuur inzake de programmatische verantwoordelijkheden beschreven; ook artikel 20 en 40a en 40b beschrijven de wijze waarop netbesturen en netcoördinatoren worden benoemd en ingevuld. En daarbovenop stelt de mediawet dat statutenwijziging van de Nederlandse Omroep Stichting de instemming van
de minister behoeft.

In uw persbericht van 3 november stelt u als voldongen feit dat de Raad van Toezicht wordt omgevormd tot een Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt versterkt. Wat u in het persbericht stelt kan niet anders worden opgevat dan als een ontkenning van het parlement en de mediawet. Het aankondigen van deze plannen, die onmogelijk zijn zonder
noodzakelijke wetswijziging, kan worden opgevat als onrechtmatig en van geen enkele waarde.

Het is nog opvallender, zo blijkt uit de verkregen toelichtingen, dat uw ‘organen’ er meer -formele- ‘organen’ bij willen plaatsen (College van Voorzitters) en over willen gaan tot de instelling van een netdirectie, alsof genoemde artikelen in de mediawet niet bestaan.

Uw voorlichter licht na doorvragen slechts mondeling toe dat de gedane uitspraken slechts de status van adviezen hebben voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de
Visitatiecommissie. Toch stelt het persbericht – dat inmiddels in nagenoeg ongewijzigde vorm de meeste kranten heeft gehaald – het voor alsof het voldongen feiten zijn.

Ik wil u met klem verzoeken schriftelijk opheldering te geven aan de pers dat u als Nederlandse Omroep Stichting (NOS) volgens de geldende Mediawet geen zelfstandige bevoegdheden heeft deze structuurwijzigingen te plegen. En dat het daarentegen het Nederlandse parlement is – de enige hiertoe bevoegde instantie – die deze structuurwijzigingen middels wetswijziging kan bewerkstelligen.

Ik vraag dit omdat u in de discussie rondom het Nederlandse publieke omroepbestel, zoals blijkt uit allerlei uitlatingen, niet ingaat op wat het parlement in meerderheid via interviews en uitspraken in de pers heeft gemeld. Wat een ontmanteling van het omroepverenigingenbestel zou inhouden. Het zou u als Nederlandse Omroep Stichting sieren indien u in de discussies niet verwijst naar de door u ingestelde talloze werkgroepen, omroepvoorzitters, politiek, visitatiecommissie en WRR. Die discussie gaat over het fundament van het omroepbestel.

Met de door u gedane persverklaringen gaat u daar dwars doorheen, maar erger nog, u negeert de geuite wil van een meerderheid van het parlement door te doen alsof u zelf bevoegd bent tot het maken van dergelijke structuurwijzigingen.

Ik hoop dat u zich realiseert dat u op misleidende wijze te werk gaat. In een bijlage vind u een redactioneel commentaar dat ik naar aanleiding van de door u gedane aankondigingen heb geschreven.

Ik wacht uw spoedige reactie met veel belangstelling af,

Met vriendelijke groet,
David de Jong,
DutchMedia.

P.s. Naast dit alles wil ik u er bij deze ook op wijzen dat bij wet de
term publieke omroep in Mediawet artikel 1t omschreven wordt en niet
voldoet aan de door u gebezigde terminologie waarin u deze twee
zelfstandige naamwoorden gebruikt.

BIJLAGE: redactioneel commentaar d.d. 3 november 2003

…!?

Omdat dit geen nieuwssite is heb ik mede nav het commentaar toch maar besloten om de persbericht-teksten weg te halen…

aankondiging Vlaanderen

tekst mbt Canal+/UGC Europe

Via bovenstaande links blijkt hoe de situatie mbt Canal+ in de Benelux is..Ben benieuwd wat er met Nederland gebeurt!

Trouwens Stéphane David is wel een heel aparte algemeen directeur a.i. van Canal+ Benelux….Een deel van het bedrijf wordt verkocht, maar David’s reactie is ‘geen commentaar’ (pas de commentaire)…….

Mededeling CAI Bleiswijk

Aanbieding CineNova door UPC Nederland. Op 4 november heeft UPC Nederland abusivelijk in Bleiswijk huis aan huis een aanbieding voor het filmkanaal CineNova laten verspreiden. Deze aanbieding kan bij het oud papier of in de prullenbak.
=========================
Zou nagenoeg niet iedereen dat hebben gedaan en niet alleen in Bleiswijk?

L1=pionier satellietuitzending regionalen

SES Astra betaalt het ter lobby van een mogelijke komst van regionale publieke zenders op satelliet. Als de tv-zenders uit de Canarische eilanden, Galicië of pak hem beet Brescia (Italië) of Napoli het kunnen, dan moet het toch geen probleem zijn de regionale Nederlandse stations op satelliet te helpen? gefeliciteerd L1, vanaf 1 december twee maanden lang FREE TO AIR op de Astra 1.

Frequentie is vanaf 1 december trouwens 12.226 GHz H, Symb.Rate 27.500 FEC 3/4….(alwaar MTV Pop [Duits], de Duitse regionale commerciele zender BTV4U en het vage erotische Oostenrijkse TV 6 op uitzenden)

Werkgroep op werkgroep voor calamiteiten?!

Werkgroep op werkgroep kan het niet voor elkaar krijgen zo berichtSpreekbuis dit weekend. Als eerste daad van de huidige Raad van Bestuur van de NOS werd de werkgroep voor het mogelijk maken van een adequate nieuwsvoorziening voor calamiteiten in februari jl. ingesteld.

Negen maanden later (een kind creëren kan blijkbaar sneller!) blijkt het omroepverenigingen gekonkel nog steeds aan de orde van de dag. Gevolg Radio 1 blijft uitzenden vanuit talloze locaties, waardoor zelfs Radio 3FM bij rampen sneller kan zijn. Laat Radio 3FM nu net WEL vanuit EEN locatie uitzenden op zes van de zeven dagen……….

Trouwens opvallend dat Ad ‘s Gravesande ineens op persoonlijke titel spreekt mbt zijn gedane opmerkingen over de toekomst voor omroepverenigingen die volgens hem desnoods opgeheven kunnen worden. De slangenkuil was te verwachten…..

Moet miljoenenpubliek voor 747AM?

Radio 1 en 747AM. Als ik Henk Burger op het gastenboek van de Bezorgde Omroepmedewerkers goed begrijp, wordt Radio 4 steeds meer een muziek voor miljoenenprodukt en 747AM moet voortaan ook jongeren gaan aanspreken met het schrappen van documentaires (ook op Radio 1).

De preciese plannen zullen binnenkort wel duideljk worden. Wel begreep ik dit weekend dat het enige onderhoudende talkradio programma van de Nederlandse radio verdwijnt. De Doofpot van Marcoen Hopstaken bij BNN Radio 1 moet kappen…..

Triest word ik als ik lees dat Paul van Liempt de ambance van VPRO De Avonden beschrijft als vrijwilligersradio in het Rosa Spier-huis. Blijkbaar dient volgens Paul van Liempt en vele anderen alleen radio voor de massa gemaakt te worden. Wellicht leven deze heren buiten de Europese realiteit. Publieke omroepen ZONDER omroepvereningen als France Culture, France Musiques, VRT Klara, RTBF La Première, DeutschlandRadio Berlin, Deutschlandfunk, Rai Radio 3, BBC Radio 3, BBC Radio 4 en zo nog velen anderen blijken het van belang te vinden dat er in Europa cultuur op de radio is. En dat hoeft niet per sé met een miljoenenpubliek als je publieke omroep bent!

UPDATE: AVRO ANTENNE 2 meldt net dat de NCRV met deel 2 van Met Het Oog op Morgen komt waarin middels een ‘huiskamersfeer’ op ‘informele wijze’ doorgesproken wordt over nieuws……En EEN van de presentatoren is Sjors Fröhlich….Weg verdieping (documentaires), welkom vervlakking?

Duidelijk maken wat je wel en niet mag uitzenden?

Duidelijk maken wat je wel en niet ‘mag’ uitzenden. Als een minister-president daar uitlatingen over doet is de polemiek geopend. Als de Italiaanse minister-president zich uitlaat over de journalistiek wordt daar zwaar veroordelend over gesproken.

Als de minister-president spreekt (zeer waarschijnlijk mede uit naam van het staatshoofd) over wat volgens hem wel en niet toelaatbaar is in de media over het koningshuis, is de vraag waarom de minister-president in deze de lijn van Berlusconi volgt….

Het koningshuis kan zelf reageren. Wat is er verkeerd met satire over een niet democratisch ingestelde instituut dat als staatshoofd fungeert?

Grappig trouwens dat Balkenende toegaf de programma’s waarover hij spreekt niet zelf te hebben gezien…..