Open journalistieke vraag/brief aan D66

Naar aanleiding van uw aandacht in de pers voor het willen bepleiten van een debat in de Tweede Kamer over media die in buitenlandse handen zouden komen, wil ik u eea hierover vragen.

Immers: ik vraag me af waarom u zich hier wèl zorgen over lijkt te maken (aannemend dat dat klopt) bij geschreven traditionele media (kranten/uitgeverijen), maar blijkbaar niet bij de electronische media: televisie, radio, kabel- & satellietexploitanten.

Graag ben ik benieuwd naar uw reactie.

In sommige landen is/was (Frankrijk, Duitsland,
Italie, Verenigd Koninkrijk) het gebruikelijk om voor media (radio, televisie, krantenuitgevers) regelgeving op te stellen waarin opgenomen is dat niet-EU ondernemers (met name uit de Verenigde Staten) niet meer dan 49 % van de aandelen van mediabedrijven met groot bereik. Immers de Verenigde Staten heeft ook belemmerende regelgeving rondom niet-Amerikanen en hun mogelijkheden voor het bezit van media. In Nederland is deze regelgeving sinds het legaal mogen uitzenden van commerciële radio & televisie (1992) nooit aan de orde geweest. Ik ben benieuwd waarom dit door uw partij tot nu nooit is aangekaart alsmede wat u hiervan vindt.

Hieronder een snel gemaakt overzicht van het bezit van de grootste electronische mediabedrijven, waaruit blijkt dat slechts een aantal radiostations nog door Nederlanders wordt gecontroleerd (dus meer dan 50 % kapitaalbezit), en een aanzienlijk deel van de media in handen is van niet-EU partijen.

RTL 4, RTL 5, Yorin, RTL FM, Yorin FM is via RTL Group SA (100 %) in handen (90,4 %) van het Duitse Bertelsmann AG

SBS 6, Net 5, Veronica TV (alsmede Veronica Magazine, het grootste Nederlandse weekblad) in handen (63 %) van het Noordamerikaanse kapitaal van SBS Broadcasting SA

MTV, TMF, Nickelodeon in handen (100 %) van het Noordamerikaanse Viacom

FOX Kids in handen (75,7 %) van het Noordamerikaanse Walt Disney Corp.

The BOX in handen van het Duitse Viva Media AG (45,6 % Noordamerikaans kapitaal!)

Sky Radio, Classic fM, Radio Veronica (90,5 %) in handen van het Amerikaans/Australische News Corp (Keith Rupert Murdoch)

Radio 538 in handen (90 %) van het Noordamerikaanse Advent International

Canal+ in handen van (100 %) het Franse Vivendi Universal SA (staat te koop!)

CineNova in handen van overwegend NoordAmerikaans kapitaal (Disney/UPC/Sony=100 %)

UPC in handen van UGC Europe oftewel via UnitedGlobalCom Noordamerikaans kapitaal (53,6 %, John Malone’s Liberty Media)

Casema is in handen van overwegend Noordamerikaans kapitaal (Carlyle, Providence, 92 %, 8 % Britse GMT)

Multikabel is in handen van het Duitse Primacom AG (100 %)

Canal Digitaal Satelliet is in handen van het Franse Vivendi Universal SA (staat te koop!)

alleen
= ID&T Radio (Duncan Stutterheim)
= Talpa Radio (NoordzeeFM/Radio 10 Gold)(John de Mol)
= BusinessNieuws Radio (Willem Sijthof/HAL Investments) en
= Arrow (Willem v Kooten/Ad Ossendrijver/JW Parelberg)
zijn in handen van Nederlandse investeerders, naast uiteraard alle publieke media (landelijke, regionale en lokale publieke radio-/televisiezenders)

Ik hoop spoedig iets van u te vernemen,

Met vriendelijke groet,
David de Jong,
DutchMedia.

De een na de ander?!

De ene na de andere radio-aankondiging vandaag!

De Stichting Colorful Radio – gevestigd te Hilversum, Sumatralaan 45 – is per vandaag eigenaar geworden van Colorful Radio. De radiozender is daarmee vanaf vandaag een publieke nevenzender en de zevende publieke landelijke radiozender van Nederland. Kabeldekking: 95 % (waarvan circa een derde mono).

Het stichtingbestuur van Colorful Radio bestaat uit o.a. Ruurd Bierman, lid van de Raad van Bestuur van de NOS. De uitzendingen van Colorful Radio zijn met onmiddelijke ingang overgeheveld van Amsterdam naar het Hilversumse Mediapark. De komende tijd zal gewerkt worden aan de verdere invulling van de zender. Vooralsnog blijft het DJ-persneel onder de zeggenschap van de Stichting Colorful Radio werken, over personele afspraken wordt volgens een woordvoerder van de NOS nog gesproken.
Hoeveel betaald is voor de overname is onduidelijk. De komende tijd zal een kort geding dienen door de NVCR (Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio) tegen de overname.

Opvallend genoeg stelde NOS in een persbericht dat Colorful Radio zich richt op ‘migranten’. Letterlijk vertaald zijn dit ‘landverhuizers’ of ‘buitenlandse werknemers’. Tot nu richtte Colorful Radio zich als multiculturele hitzender op een ieder die het interesseerde, met name jongeren. De komende tijd zal het format van Colorful Radio en de programmering ingevuld worden. Ook zal een nieuwe zendercoördinator benoemd worden. Tot die tijd neemt Florent Luyckx (Radio 3FM) deze functie waar. Overigens is NRG Nederlandse Radio Groep BV niet overgenomen, maar alleen de feitelijke kabeldekking.

ROB STENDERS verlaat samen met een (deel) van zijn team per eind augustus de VARA en Radio 2 en 3FM. Margreet van Gils zal in ieder geval per september 2004 meeverhuizen met Rob Stenders naar Yorin FM, de radiozender van RTL. Stenders verliet RTL/de Holland Media Groep SA rond 1996. Destijds was het radiostations van RTL/de Holland Media Groep SA, VeronicaFM alwaar Stenders zich niet meer thuisvoelde. “Ineens kwam er een research group uit Amerika die vertelde hoe het moest. Daar diende iedereen zich aan te houden. Voor het maken van een programma werden vastomlijnde regels opgesteld. Je kreeg een playlist voor je neus met dertien plaatjes en dat waren niet de spannendste. Ook kreeg je verbale restricties.”[..]”Nou, ik heb nogal sterk de afwijking een muziekliefhebber te zijn en dan wil je af en toe ook iets kunnen draaien wat buiten de mainstream ligt. Bij een commerciële omroep is dat een afwijking, ja. Daarom ben ik teruggegaan naar de publieke omroep, waar je niet alleen wordt afgerekend op luistercijfers en marktaandelen. Daar kun je je tenminste ook nog wat experimenten veroorloven. Ik hoor wel eens: Commercieel of publiek, wat maakt het nou uit? De platen zijn toch hetzelfde. Dat is pertinent onwaar. Je hoort wél veel verschil, want de platen zijn niét hetzelfde.” stelde Stenders in een interview met Rob Janssen voor de SP in 1999.

RTL stelt morgen meer over de inhoudelijke kanten van de programmering te kunnen vertellen. Dan zal ook duidelijk worden of zijn eigen programma ‘Freakolympics’ een vervolg zal krijgen bij de commerciele omroep waarbij hij wellicht zijn ‘afwijking’ nu wel ten toon mag spreiden?

Michiel Beelen (de officiele naam van het pseudoniem Giel Beelen) zal van de NPS per september 2004 naar de VARA overgaan waarbij Beelen het ochtendprogramma op Radio 3FM zal verzorgen voor de VARA na het vertrek van Stenders. Beelen werd overigens in oktober 2001 ontslagen bij de VARA vanwege oproepen tot het versturen van poederbrieven naar de KRO alwaar deze eerder dat jaar was ontslagen….(en dat allemaal op Radio 3FM)

BusinessNieuws Radio wordt BNR Nieuwsradio?

Komende maandag past BusinessNieuws Radio haar naam en vormgeving aan, zo meldt de vormgever Showbizz (Eric Holzauer). Uit welingelichte kringen blijkt het hoogstwaarschijnlijk dat de nieuwe naam BNR Nieuwsradio wordt. BNR Nieuwsradio is ook de BV-naam van BusinessNieuws Radio.

Tegelijkertijd – zo melden de welichte kringen – dat BNR Nieuwsradio nu daadwerkelijk de muziek (jazz/funky/soul) voor het grootste deel in de avond en nachturen zou lozen. Slechts enkele plaatjes per uur zouden nog te horen kunnen blijven, het laatste woord schijnt hier nog niet over gezegd te zijn aan de burelen van de Vondelstraat te Amsterdam.

Overigens blijft het programma van Hans Dulfer: BusinessNieuws JAZZradio gewoon bestaan.

AT 5 probeert het opnieuw met RTVNH

Albert Moens (Groen Links, gedeputeerde staten Noord-Holland), Hannah Belliot (PvdA, wethouder Amsterdam), Jos van Kemenade (PvdA, in zijn rol als voorzitter Raad van Toezicht RTVNH), Erik van Zwam (hoofdredacteur/directeur AT 5) en Robert Zaal (directeur RTVNH) zijn betrokken bij nieuwe fusiebesprekingen tussen AT 5 en RTVNH. Dit maakte Roel van den Ende (programmaleider/hoofd P & O AT 5) afgelopen avond bekend tijdens een vergadering van de Algemene Programmaraad (APR) te Amsterdam alwaar Van den Ende AT 5 kwam presenteren tijdens een presentatie-avond voor tv-zenders die op de kabel wensen uit te zenden in Amsterdam e.o. Volgens Van den Ende zijn de gesprekken al langer gaande en is het de bedoeling dat er uiteindelijk vier edities van TVNH komen: één voor het Gooi, één voor Kennemerland, één voor de kop van Noord-Holland (Noord-Holland Noord) en één voor ‘Groot-Amsterdam’ (Amsterdam en omgeving). De Raad van Commissarissen van AT 5 en de Raad van Toezicht van RTVNH zijn intensief betrokken bij de besprekingen. Volgens Van den Ende is er geen deadline afgesproken, maar lopen de gesprekken al geruime tijd.

Eind 2002 kwam strandde fusiegesprekken tussen de toenmalige Provinciale besturen, de gemeente Amsterdam, AT 5 en RTVNH. Het breekpunt was toen het kunnen garanderen van een toekomst voor AT 5 als zelfstandige stadszender op lange termijn. Na het strandden van de fusie gingen TV Noord-Holland en AT 5 elkaar in Amsterdam beconcurreren. Als de fusie door zou gaan, zouden de twee zenders op de kabel één kanaal worden. De toenmalige gesprekspartners in de fusiegesprekken (Allard Berends bij AT 5 alsmede Huib Elzerman bij RTVNH) hebben beide stations als leidinggevenden verlaten.

RTVNH wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland als regionale publieke omroep, AT 5 wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. De financiering van alle kanalen van Salto, A1, A2, AT 5 alsmede de radiokanalen staat onder druk, aangezien per medio 2005 de financiering door UPC zou kunnen stoppen, aangezien dan het kabelcontract tussen de gemeente Amsterdam en UPC afloopt.

Zou Jan Houwert spijt hebben?

Wegener verkocht TV 10 in 1997 aan het in de Verenigde Staten gevestigde News Corp/FOX. In 2001 werd 50 % doorverkocht aan SBS Broadcasting BV dat voor de meerderheid uit noordamerikaans kapitaal bestaat en het thans voor de zender Veronica tv gebruikt. De overige 50 % is in handen van Disney die het voor Fox Kids gebruikt.
The Music Factory (TMF) verkocht Wegener in 2001 aan MTV Networks BV, een bedrijf dat in handen is van het Amerikaanse bedrijf Viacom.

Wegener’s bestuursvoorzitter Jan Houwert windt zich op over mededingingsregels in het kader van de PCM discussie. Tevens meldt deze dat het kennelijk zo is dat liever een buitenlander geprefereert wordt dan een machtige Nederlander. Houwert verwijst daarbij naar de omroepwereld.

Houwert zelf heeft bijgedragen aan de vervolmaking van het in niet-Nederlands kapitaal maken van de commerciële televisie-industrie. Door de keuze van partijen die uit Amerikaans kapitaal bestaan, is dit nog explicieter, nl. niet Europees. Dan is het vreemd als Wegener’s topman zich hierover opwindt, terwijl bij de verkoop van bijvoorbeeld TMF andere partijen door hemzelf de zender blijkbaar niet mochten kopen. Waarom mocht het Franse Lagardère of het Duitse Viva Media AG destijds niet actief worden op Nederlandse muziektelevisiemarkt?

De stap van Houwert heeft ertoe geleid dat MTV Networks BV een aanmerkelijke machtspositie heeft verworven in de nichemarkt die muziektelevisie heet, alhoewel MTV beweert met alle zenders te concurreren. Een troost voor Houwert: de publieke omroepsector is de enige echt Nederlandse sector, ook al protesteert de krantensector daar hevig tegen vanwege vermeende oneerlijke concurrentie….

KabelSlak?

Consumentenprogramma’s hebben veelal lijstjes om aan te tonen wat er aan de hand is met bedrijven en hun klant(on)vriendelijkheid.

De VARA heeft met KASSA de ‘Top 3’ waarin Essent, Casema en UPC afwisselend in voorkomen, KRO’s Ook dat Nog heeft tegenwoordig de ‘Gouden Slak’. Middels nominaties komen elke uitzending bedrijven aanbod die voor deze titel kunnen gaan.

De eerste keer was Casema aan de beurt. Casema heeft overigens aangekondigd de helpdesk en de klantenservice op orde te brengen.
Voor UPC geldt hetzelfde. Casema zat in de eerste nominatie, UPC in de vijfde. Typerend is dat beide bedrijven beterschap beloven in de toekomst, van UPC is dat al jaren bekend. Essent staat nu op nummer 10, maar komt mogelijk dus nog aan de beurt….

‘Dit is het moment op alles uit uw kabel te halen’ met die slogan propageren de kabelbedrijven dat alle produkten via EEN bedrijf zouden kunnen lopen. Deze slogan opvolgen, heeft altijd een risico: immers als er een probleem ontstaat, geldt gelijk voor alle diensten een potentieel afsluitrisico. Interessant dat nota bene vanavond Ook dat Nog de tip gaf om diensten nooit allemaal bij EEN bedrijf onder te brengen.

Kijk ook op:
Casema-nominatie Gouden Slak
UPC-nominatie Gouden Slak

Wat overigens soms moeilijk te begrijpen is, indien het gaat om het willen aangaan van abonnementen of problemen met bestaande abonnementen, is dat sommige mensen overstappen naar andere bedrijven blijkbaar moeilijk vinden…..

Televisie & radio: er bestaat (overal in Nederland) satellietontvangst met schotels, en evt. in bepaalde gebieden DVB-T, Internet: ADSL is er zowat overal zeker eind dit jaar, telefonie: er bestaan ook secundaire operators naast KPN. Consumentenorganisaties en -programma’s wijzen er nauwelijks op dat overstappen in veel gevallen mogelijk is (daarmee zouden de dominante machtposities overigens minder kunnen worden)!