Casema, @Home en Multikabel harmoniseren r/tv-tarieven: 15,56 euro per maand

De Zesko-kabelaars Casema, @Home en Multikabel harmoniseren per 1 juli zo veel mogelijk hun analoge standaardpakkettarieven. Dit bevestigen woordvoerders Gradus Vos (Casema), Ward Griffioen (@Home) en Nico Rijkhof (Multikabel) tegenover DutchMedia. Het nieuwe geharmoniseerde tarief zal 15,56 euro per maand zijn. Alleen in enkele gemeenten waar nog bepaalde overnamecontracten (al dan niet dankzij uitspraken van rechters) van kracht zijn, gelden lagere tarieven

Voor de circa 315.000 abonnees van Multikabel betekent dit weliswaar een verlaging van het tarief (is nu nog 15,75 euro per maand), maar voor de abonnees van @Home en Casema (in totaal circa 3 miljoen) betekent dit een lichte verhoging van resp. 11 en 7 eurocent per maand. Op 1 januari jl. verhoogden @Home, Casema en Multikabel hun tarieven omwille van de indexering. Netto betekent de tariefsverhoging voor Zesko Holding circa 2,3 miljoen euro aan extra inkomsten op jaarbasis. De verwachting is dat op 1 januari aankomende het tarief opnieuw zal worden herzien. Gradus Vos duidt voor zijn bedrijf de tariefswijziging als ‘functionele’ wijziging. De bedoeling is dat grofweg de prijsstelling van het aanbod van de drie werkmaatschappijen in aanloop tot een integratie gelijk worden. Met het eerder gewijzigde tarief voor het digitale pluspakket bij @Home (naar 9,95 euro per maand), is dat voor de volwaardige pluspakketten bij de drie kabelaars ook bij digitale kabeltelevisie het geval: totale kosten zijn per 1 juli 25,51 euro per maand. Alleen Multikabel hanteert een afwijkend concept bij afname van alleen het digitale standaardaanbod, waarvoor – in tegenstelling tot @Home en Casema – 1,95 euro boven het standaardpakkettarief betaald dient te worden. Dit is sinds 1 januari jl. het geval. Volgens de woordvoerders wordt op termijn ook hiernaar ‘gekeken’, maar is de uitkomst van de integratie van de verschillende modellen nog onduidelijk. Uiteindelijk zullen de Zesko-kabelaars één naam, en één produktportfolio bieden.

COLUMN – Radiomannenkartèl

COLUMN – Onlangs diende een groep ambitieuze vrouwen een aanklacht in bij de Nederlandse mededingingsautoriteit aangaande een vermeend mannenkartèl in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met het vertrek van Claudia de Breij van Radio 3FM dringt de vraag op hoe dat zit met de best beluisterde Nederlandse landelijke radiozenders.

Uiteraard zij Rob Stenders een mooi radioprogramma gegund. Net als mensen als Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg, Edwin Evers, Daniel Dekker en vele andere radiomannen.

Radio 538, Radio 2, Sky Radio en Radio 3FM behoren tot de best beluisterde radiozenders van Nederland; gezamenlijk 39,7 % marktaandeel in het jaar 2006. Radio 1 – waarop wèl enige radiovrouwen te beluisteren zijn, is samen met het laag marktaandeel scorende BNR Nieuwsradio en 100 % NL een uitzondering in de FM-ether op een ongeschreven praktijkregel van weinig of geen vrouwen op de radio. Met het vertrek van Claudia de Breij laat de publieke jongerenradiozender voor 94 % van haar zendtijd mannen als DJ’s, resp. presentatoren horen. Slechts bij de weinige zendtijd van de protestants-christelijke NCRV mag Barbara Karel op zondagavond én in nachtelijke uren aanschuiven. En ook weer de protestants-christelijke Evangelische Omroep geeft zondagavond laat Miranda van Holland nog een plekje. Late uitzendtijdstippen zijn ook voor de enige vrouwelijke TROS-DJ Annemieke Schollaardt de plek die zij op 3FM mag invullen achter de microfoon in een nachtprogramma. Voor uitzendingen voor militairen op missie wordt zij op normale tijdstippen wel geschikt geacht, maar die zijn niet voor het binnenland bedoeld! Kortom Radio 3FM heeft niet alleen weinig vrouwelijke DJ/presentatoren, maar die weinigen die er zijn, zijn alleen op weinig relevante uren te beluisteren!

Op Radio 2 is het niet veel beter. Ook daar weten protestants-christelijke omroepen vrouwen nog een (bescheiden) plekje te geven. Ghislaine Plag mag voor de NCRV op zaterdagmorgen vroeg presenteren, en de Evangelische Omroep geeft in de late avond Petra Blokhuis een kans. Uiteraard zijn er ook nog Rinske Wels (VARA) en Meta de Vries (MAX) die in de weekendavonduren nog mogen presenteren, maar ook op Radio 2 is de zendtijdindeling voor vrouwelijke presentatoren beperkt: 7 % van de totale Radio 2-zendtijd. Bij Radio 538 is dat zelfs zowat 0 %, aangezien de weinige vrouwen die daar op de radio ‘mogen’, ‘mogen’ dat alleen als mede-presentatoren (Froukje de Both en Kimberly van de Berkt) en niet als hoofdpresentatoren/DJ’s.

Is dit in leidinggevende sfeer dan beter? Meestal niet. Alleen Kink FM, Radio 4/6, Concertzender, Slam! FM en 100%NL kennen vrouwelijk radiomanagement. Jantien van Tol, Margreet Teunissen, Jacqueline Bierhorst, Gusta Korteweg en Denny Terpstra vervullen leidinggevende functies bij deze radiostations. Meestal resulteert dit – gezien de vrouwelijke presentatoren/jocks op de genoemde zenders in positieve effecten: het gehalte vrouwen is op de genoemde zenders meestal hoger dan bij andere zenders (al kan het op Radio 6 en Slam! FM beter). FunX is ook in staat vrouwen te programmeren, maar misschien is het denken met de maatschappij daar iets verder doorgedrongen dan sommige andere zenders.

Veelal beweren radiobazen dat vrouwen niet te vinden zijn. Ook is bewering wel eens waarneembaar dat vrouwen niet echt geschikt zouden zijn voor radio. Bij de zuiderburen in België bewijzen stations als VRT Donna, Q-Music maar ook RTBF Pure FM, RTBF Classic21 en Bel RTL dat het anders kan. Ook Duitse, Britse, Franse en Italiaanse radiostations bewijzen dit. In Nederland kan het ook, zoals eerder gesteld.

De helft van de bevolking met of zonder opzet uitsluiten op de best beluisterde radiozenders is in feite het negeren van hun bestaan. Kortom een nobele taak voor mensen als Harm Bruins Slot, Ruurd Bierman, Cees Vis (NOS Raad van Bestuur, formeel verantwoordelijk voor de programmering van Radio 1 t/m 6), Jan Westerhof (radiodirecteur Radio 1 t/m 6), Florent Luyckx (zendermanager Radio 3FM), Jan Willem Bruggenwirth (Talpa Radio-directeur voor Radio 538, Radio 10 Gold en Juize FM) en Kees Toering (zendermanager Radio 2) om daar alsnog verandering in aan te brengen. Of is het tijd dat een website als ‘radiobitches’ deze heren aanklaagt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met de beschuldiging van het bedoeld of onbedoeld vormen van een radiomannenkartèl!?

Voorlopig wederom GEEN TV Oase: financien niet rond

TV Oase de ‘kwalitatieve’ zender zal voorlopig niet van start gaan. Dit heeft o.a. Harry de Winter programmaraden laten weten. “Investeerders hebben nog geen onomkeer ‘ja’ kunnen zeggen tegen hun investering in TV Oase. De consequentie hiervan is dat het onmogelijk is om TV Oase per 1 juli of wellicht zelfs per 1 september aanstaande te lanceren,’ zo schrijven de initiatiefnemers van de zender. Harry de Winter verkondigt sinds begin 2004 met een kwaliteitszender te komen. De afgelopen twee jaar heeft De Winter het bedrijf Frontdoor met Monique van Wijngaarden actief programmaraden laten benaderen die de zender – ondanks de onzekerheid over de start – in een aantal gevallen adviseerden. Het is voor de tweede keer dat TV Oase kenbaar maakt dat de plannen (vooralsnog) niet door gaan.

Bij programmaraden verkondigde de zender nog PCM Uitgevers NV, resp. de stichting Democratie & Media als investeerders te zien. Begin april jl. kocht de Stichting Democratie & Media haar meerderheidsbelang in PCM Uitgevers NV terug. PCM Uitgevers NV liet enkele maanden geleden al aan DutchMedia weten dat wat betreft de investeringsbeslissing de bal bij Harry de Winter ligt om zijn plannen te verbeteren.

De Winter schrijft over PCM Uitgevers NV in zijn brief aan programmaraden “De laatste maanden hebben wij ons met een team van specialisten de nodige inspanningen getroost om de financiele perikelen die zijn ontstaan bij de overname van PCM het hoofd te bieden en de lancering van TV Oase op korte termijn alsnog mogelijk te maken. De tijd bleek echter te kort om een dergelijke grote, deels ideeële financiering volledig rond te krijgen.” De Winter stelt dat het niet de vraag is of TV Oase er komt, maar wanneer, waarop deze stelt dat de zender ‘de verloedering in de maatschappij’ wil tegengaan en daar een bijdrage aan wil leveren. TV Oase zegt zich pas weer aan te bieden aan programmaraden als deze zekerheid heeft over een startdatum. Eerder trok het tv-station al Bert van der Veer aan en verklaarde het 150 miljoen euro aan budget voor drie jaar te willen hebben. Ondertekenaars van de brief zijn naast De Winter ook Monique van Wijngaarden en Henk Krop (eigenaar Frontdoor).

DVB-T/KPN nieuws: antwoord kamervragen, uitstel freq. wijzigingen, CDA ziet KPN als publieke taakuitvoerder

Koninklijke KPN NV heeft minister Ronald Plasterk laten weten de aangebrachte beperkingen softwarematig op te zullen heffen voor alle DVB-T ontvangers die voor december 2006 op de markt zijn gebracht. Dit blijkt uit een antwoordbrief in reactie op kamervragen van kamerlid Martijn van Dam (PvdA) naar aanleiding van een in december verschenen artikel van DutchMedia. KPN heeft inmiddels voor alle Samsung-ontvangers dergelijke software beschikbaar gesteld. Voor Topfield, Finepass en Rebox-ontvangers is onduidelijk of deze software beschikbaar komt.

KPN (resp. Digitenne) beperkte de ontvangstmogelijkheden van free-to-air uitzendingen die niet door haarzelf verzorgd worden om – zo schrijft de minister – ‘oneigenlijk’ gebruik van de ontvangers buiten Nederland te voorkomen. Aldus konden DVB-T kijkers met hun ‘Digitene van KPN’ ontvanger niet naar de Duitse of Vlaamse zenders kijken die free to air uitzenden. Ook kon KPN met deze handelswijze bij een eventuele aanbesteding van de zenderexploitatie van Nederland 1, 2 en 3 of de uitgifte van nog te vergeven DVB-T kavels, concurrenten buitensluiten.

KPN vreesde dat de gesubsidieerde ontvangers (die overigens alleen met een betaald abonnement verkregen kunnen worden) massaal naar het buitenland zouden worden geëxporteerd voor de free to air ontvangst. Dit bleek echter niet of nauwelijks het geval. De minister schrijft dat Agentschap Telecom KPN, resp. Digitenne zal monitoren om te bezien of KPN haar toezegging nakomt om de beperkingen op de DVB-T ontvangers op te heffen. DVB-T KPN ontvangers die sinds december 2006 op de markt zijn gebracht zouden geen ingebouwde beperkingen meer hebben.

Opvallend is dat de antwoordbrief van Plasterk niet te vinden is op de website van het ministerie van OCW, maar wel naar de Kamer is verstuurd.  KPN reageerde desgevraagd niet op vragen van DutchMedia hierover.

Beëindiging uitruil frequentieruimte NOS/KPN uitgesteld tot 6 juni

De aangekondigde beindiging van de uitruil van frequentieruimte van de NOS (NPO) met KPN is voor de tweede keer uitgesteld. Dit keer tot woensdag 6 juni. KPN kondigde begin april met een persbericht aan dat dit per 8 mei het geval zou zijn; deze datum wordt echter niet gehaald, aangezien KPN nog niet klaar voor was, aldus een zegsman van de NOS. Het uitstel betekent dat FunX (landelijke versie) en Concertzender circa een maand later dan aangekondigd landelijk via DVB-T beschikbaar zullen komen. Ook zal dan de beeld- en geluidskwaliteit van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de publieke radiozenders iets verbeteren. Uitstel is er ook voor het ‘uitzetten’ van de frequentie in de Randstad die KPN voor DVB-H doeleinden wil inzetten. BBC Prime en BBC World zullen pas per 6 juni landelijk beschikbaar zullen komen, waarbij de beeldkwaliteit van het commerciële aanbod zal worden verslechterd. Aangezien KPN alle wijzigingen op een moment wenst te laten plaats vinden, zullen geen losse wijzigingen plaats vinden. Opvallend is overigens dat KPN weliswaar op haar eigen website de datum 6 juni meldt, maar dat op het ‘infokanaal’ dat via DVB-T wordt uitgezonden nog de foutieve datum van 8 mei vermeld staat, evenals op de website van Digitenne. KPN reageerde desgevraagd niet op vragen van DutchMedia hierover.

CDA: KPN vervult ‘publieke taak’

CDA-mediawoordvoerder Joop Atsma liet DutchMedia weten dat KPN in zijn optiek een ‘publieke taak’ heeft, aangezien KPN de zenderexploitatie van de publieke zenders uitvoert en zich best iets kan voorstellen met het zo goed als voorwaardenvrij maken van de DVB-T licenties die KPN dankzij overnames vorig jaar in handen heeft gekregen.
Volgens Atsma blijft het reguliere toezicht altijd van kracht, waarbij in optiek van de CDA-mediawoordvoerder het wettelijke regime om de licentie te kunnen intrekken ‘niets toevoegt’.
Mediawoordvoerders van andere politieke fracties reageerden desgevraagd niet op vragen hierover. Tijdens de laatste ministeriële periode van Joop Wijn (CDA) heeft deze de mogelijkheid tot intrekken van de licentie van Digitenne Holding BV (een 90 % van KPN) onmogelijk gemaakt door de beleidsregels hiertoe in te trekken. Dat kon destijds indien een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, een aanbieder van een omroepnetwerk (kabelexploitant) of openbaar satellietnetwerk meer dan 30 % van Digitenne Holding BV zou bezitten. Dat is met KPN het geval. Frank Heemskerk, PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken en portefeuille-opvolger van oud-minister Wijn wil desgevraagd geen ‘kwalificaties’ geven aan handelingen van zijn voorganger.

Sinds vorig jaar voert KPN de landelijke zenderexploitatie van de (wettelijk verplichte) free-to-air uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 ver onder de kostprijs uit, waarbij geen aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dit is mogelijk geworden na de overname van Digitenne Holding na gesprekken tussen het ministerie van OCW en Economische Zaken alsmede de NOS. In 2008 zal naar verwachting wèl een aanbesteding plaats vinden.

NostalgieNet tijdelijk via Tele2 Voetbal1

KPN is op 16 april jl. gestart met het tijdelijk uitzenden via het abonnee-pakket ‘Digitenne van KPN’ van NostalgieNet via het kanaal van Tele2 Voetbal1 tijdens voetballoze uren. NostalgieNet – een joint venture van KPN en Tijdsbeeld Media Holding BV (Camiel Swildens, Martin de Vries & Wim Jan Kolpa) – zendt nostalgische televisieprogramma’s uit en was al via het IPTV-produkt Mine beschikbaar. 

Eerder verschenen DutchMedia-artikelen over dit onderwerp:

1) Nederland 1, 2 en 3 alsmede regiozenders maandag uit de lucht; KPN neemt het digitaal over in DVB-T/Parlement, kabinetten en NOS Raad van Bestuur laten KPN monopoliseren….?! (9 december 2006)

2) Martijn van Dam (PvdA) vraagt opheldering handelwijze KPN bij DVB-T ontvangers (9 maart 2007)

3) Directe intrekking licentie Digitenne van KPN dankzij Joop Wijn niet meer mogelijk (4 april 2007)

4) DVB-T: aanbod Digitenne van KPN voortaan op 3 muxen; KPN en NOS (NPO) beëindigen uitruil (4 april 2007)

5) KPN operator gebonden Samsung ontvangers voortaan ook met vrije FTA-ontvangst (7 april 2007)

Boomerang van start in Familiepakket Canal Digitaal Satelliet

Boomerang, het zusterkanaal van Cartoon Network met tekenfilmklassiekers is per direct beschikbaar gekomen via Canal Digitaal Satelliet en daarmee voor het eerst in heel Nederland beschikbaar. Dit bevestigt een zegsman van het satellietbedrijf tegenover DutchMedia. De satellietoperator biedt Boomerang aan via het zogeheten ‘familiepakket’ (12,95 euro per maand). Later deze maand is het de verwachting dat Sailing Channel beschikbaar zal komen via Canal Digitaal Satelliet. Tevens is het de verwachting dat Q-Music Nederland (gecodeerd) via satelliet beschikbaar zal komen eind mei, nadat de satellietuitzendingen van Radio R54 zullen zijn beëindigd. Boomerang is te ontvangen via de Astra1, 10921 GHz H Symb.Rate 22.000 FEC 5/6 en voor gebruikers van de ‘standaardlijst’ van Canal Digitaal Satelliet op voorkeurpositie 34 gekregen. Deze zenderlijst van Canal Digitaal Satelliet is overigens deze week herschikt.