Bart in ‘t Hout teruggefloten door RTL Group SA?

Bart in ‘t Hout heeft zich tijdens het Nationaal Omroepcongres versproken aangaande Endemol en RTL’s FremantleMedia. In ‘t Hout is lid van de RTL Nederland-directie, een (nu nog) volle dochter van het beursgenoteerde Bertelsmann-bedrijf RTL Group SA. In ‘t Hout zei in antwoord op vraag van dagvoorzitter Jort Kelder te verwachten dat vroeger of later FremantleMedia en Endemol één zouden worden. FremantleMedia is – net als RTL Nederland – onderdeel van RTL Group SA. Endemol is voor één derde in handen van een Cyrte Fund II, een investeringsfonds waarin John de Mol de leiding heeft. De Mol zal met Talpa Media Holding NV naar verwachting voor 1 oktober met de effectuering van een eerder aangekondigde overeenkomst, 26,3 % van RTL Nederland verkrijgen.

Een woordvoerder van RTL Group SA noemt de uitlatingen van In ‘t Hout pure ‘speculatie’ die deze op persoonlijke titel heeft gedaan. RTL Group SA heeft na de uitlating contact opgenomen hierover met RTL Nederland. In ‘t Hout was op het Omroepcongres vanuit zijn functie bij RTL Nederland in een discussie met SBS-directeur Eric van Stade en Nederland 2-netcoördinator Lennart van der Meulen. Volgens de woordvoerder is iets dergelijks absoluut niet aan de orde, en geldt het standpunt van de directie van RTL Group SA onveranderd: er bestaan geen plannen om FremantleMedia op enigerlei wijze samen te brengen met Endemol. Thomas Notermans, woordvoerder van John de Mol’s Cyrte stelt desgevraagd dat deze niet wil reageren op iets dat ‘niet aan de orde is’.

Het optreden van In ‘t Hout was naast de uitlating over Endemol opvallend, aangezien de 58-jarige te Rotterdam geboren Soestenaar zichtbaar moeite had met het gegeven dat deze niet meer voor SBS Broadcasting werkzaam is, maar voor RTL Nederland. Het meest duidelijk was dit toen de RTL-programmadirecteur na de uitleg van een voor hem belangrijk RTL-programma abusievelijk stelde dat deze op (‘zijn’ zender) SBS 6 te zien is. In ‘t Hout is sinds 1 januari 2006 in dienst van RTL Nederland en is benoemd door algemeen RTL Nederland-directeur (en ‘vriend’) Fons van Westerloo.

BVN-TV verhuist in Verenigde Staten opnieuw van satellietpositie

BVN-TV de zender voor Vlamingen en Nederlanders buiten Nederland én België verhuist opnieuw van satellietpositie voor satellietkijkers in de Verenigde Staten en Canada. Vanaf 1 januari zal BVN-TV alleen nog te ontvangen zijn via de AMC4-satelliet op 101 graden West (12120 GHz V symb.Rate 30.000 FEC 3/4). Op 1 januari 2005 wisselde BVN-TV ook van satellietpositie toen het contract met Dish Network (via Kelly Broadcasting op de Echostar3) werd beëindigd en de zender overging op de Galaxy25-satelliet op 97 graden West (voorheen bekend als Intelsat Americas 5). Destijds betekende de verhuizing voor kijkers dat deze dienden te investeren in apparatuur. Ook nu zullen kijkers – indien deze een vaste schotel gebruiken – hun satellietschotel moeten (laten) aanpassen om ontvangst te behouden. Op 1 september jl. zijn de uitzendingen op de AMC4 van start gegaan om kijkers de aanpassing van hun schotel mogelijk te maken.

BVN-TV zegt bij monde van RNW-woordvoerster Patrizia De Chiara dat de verhuizing een gevolg is van een Europese aanbesteding, waarbij deze aan GMDS (Global Media Distribution) is gegund. GMDS zendt BVN-TV uit op capaciteit van Home2US, een dienst waarop allerlei buitenlandse zenders worden gebundeld op één transponder. De AMC4-satelliet van SES Americom (net als SES Astra onderdeel van SES) is gecopositioneerd bij de DirecTV-satellieten DirecTV 4S en 8. Tot nu toe waren de contracten met GlobeCast North America (een dochter van France Télécom) afgesloten die ook voor een aanvoer via de Telstar12 zorgde. De uitzendingen op de Telstar12 en de Galaxy 25 zullen per 1 januari aankomende worden beëindigd. De nieuwe contractsduur op de AMC4 bedraagt vier jaar.

Schotel opnieuw positioneren

De tweede satellietpositieverhuizing van BVN-TV binnen drie jaar is opvallend voor een publieke internationale omroep. De BVN-woordvoerster stelt dat in algemene zin het bedrijf ‘zoveel mogelijk rekening met de behoeften en wensen van de kijkers’. Volgens de woordvoerster ‘valt de investering voor de kijkers wel mee’, waarbij deze erop wijst dat het niets kost als ‘ze het zelf doen’. Hiervoor dienen gebruikers wel verstand te hebben van schotels, ontvangstkoppen en het uitrichten daarvan. De praktijk is dat slechts een zeer beperkt deel van de satelliethuishoudens hiermee om kan gaan.

Toen BVN-TV drie jaar geleden verhuisde, leidde dit tot enig ongenoegen bij de kijkers in de Verenigde Staten. Op de Galaxy25 zenden voornamelijk niet-Amerikaanse zenders uit, evenals op de AMC4 waar BVN-TV de transponder deelt met o.a. een Koreaanse, Vietnamese en Poolse zender.

Europa: strategische keuze satellietuitzendingen BVN-TV?

BVN-TV is ook bezig met een onderzoek naar ‘verschillende opties’ voor haar Europese uitzendingen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2006 van BVN-TV. Hierin is opgenomen dat het contract voor BVN-TV met Canal Digitaal Satelliet ‘wederom met één jaar is verlengd zodat alternatieven in kaart kunnen worden gebracht’, aldus het jaarverslag. De satellietcapaciteit voor BVN-TV via zowel Hotbird als Astra1 kostte in totaal 997.000 euro op jaarbasis. Vragen die BVN-TV bezig houden zijn volgens een woordvoerster in het kader van een eventuele aanbesteding het verlaten van de Astra1 en op de Hotbird blijven uitzenden alsmede het elders huren op de Astra1 buiten Canal Digitaal Satelliet. Terwijl Radio Nederland Wereldomroep namens BVN-TV aangeeft met de (medewerkers van de) Raad van Bestuur van de NOS (NPO) ‘onderzoek’ te doen, ontkent een zegsman namens deze dat hier sprake van is, anders dan dat er ‘zo nu en dan’ contacten zijn waarin satellietontwikkelingen worden doorgenomen.  De huidige contracten voor Europa verlopen in het voorjaar van 2008. Tegen die tijd moet duidelijk zijn hoe het verder zal gaan met de Europese BVN-uitzendingen die thans voor in Nederland en Vlaanderen woonachtige satellietkijkers een vanzelfsprekendheid zijn dankzij de Astra1-uitzending, terwijl de Hotbird-uitzending dankzij de geografische dekking veel verder dan alleen Europa reikt (Noord-Afrika, Azië/Midden-Oosten).

Luxemburgse homeshoplicentie TeleShop 8 afgegeven: 17 uur per dag homeshopping op RTL 8

De Luxemburgse regering is in haar in haar eerste zitting na het zomerreces afgelopen donderdag accoord gegaan met de afgifte van een Luxemburgse homeshopuitzendlicentie ten behoeve van TeleShop 8 aan RTL Group SA (CLT-Ufa SA). TeleShop 8 is de zendernaam waarmee op het kanaal van RTL 8 ongelimiteerd homeshopping kan worden uitgezonden. Formeel is TeleShop 8 (net als TeleShop 4, TeleShop 5 en TeleShop 7) een aparte zender die het kanaal deelt met de ‘reguliere’ zender, aangezien met reguliere uitzendlicenties maximaal drie uur per dag aan homeshopping mag worden uitgezonden.

Nu RTL Group SA de Luxemburgse uitzendlicentie binnen heeft, is RTL 8 per vandaag gestart met de eerder aangekondigde uitzending van 17 uur per dag homeshopping. De nachtelijke herhalingen van RTL Nieuws en de herhalingen van andere programma’s overdag zijn daarmee komen te vervallen, zo blijkt uit de schema’s van RTL 8 op de site alsmede teletekst-diensten van RTL Nederland. RTL 5 zendt ook al (onder de naam TeleShop 5) zeer veel homeshopping uit per dag, circa 15 tot 16 uur. LiveShop, een deelname van Liberty Global’s ChelloMedia (zusterbedrijf van UPC) zendt met ingang van heden elke dag van 10 tot 17 uur uit op RTL 8.

Canal Digitaal Satelliet huurt twee transponders op Astra 23,5 Oost

Canal Digitaal Satelliet en SES Astra hebben bekend gemaakt een overeenkomst te hebben gesloten waarbij Canal Digitaal Satelliet twee transponders op de Astra-23,5 Oost positie te huren. Eén van de twee transponders zal worden ingezet ten behoeve van de lancering van een HDTV-aanbod dat naar verwachting eind eerste kwartaal van 2008 zal starten. De andere transponder zal een (onbekend) aantal later bekend te maken themazenders bevatten ter aanvulling op het pakketaanbod op de Astra1-positie. Deze zenders zullen vanaf 1 november aankomende worden aangeboden; in eerste instantie kosteloos tot eind dit jaar voor diegenen die zich hebben gemeld naar aanleiding van een enquete omtrent de overgang van de regionale publieke zenders naar de Astra 23,5 Oost-positie. Hoeveel dit aanvullende pakket daarna zal kosten is onbekend. Zo goed als zeker is wel dat een aantal publieke themakanalen te zien zal zijn op deze positie. Canal Digitaal en SES Astra hebben aangekondigd dat er inmiddels 50.000 duo-LNB’s zijn verkocht voor vaste schotelopstellingen opdat de Astra1 en Astra 23,5 Oost positie ontvangen kan worden.Daarmee hebben deze verkoopcijfers er voor gezorgd dat dit meer huishoudens zijn dan verwacht; de Duo LNB’s zijn daardoor uitverkocht. Canal Digitaal Satelliet zegt 40.000 inzendingen binnen te hebben gehad op haar enquetevraag.

Sociaal plan integratie Zesko Holding: CNV-leden accoord; FNV-leden verwerpen accoord nipt

Het sociaal plan voor de integratie van de bedrijfsonderdelen Casema, @Home en Multikabel bij Zesko Holding is door de CNV Publieke Zaak-leden in meerderheid geaccepteerd. Abvakabo FNV-leden hebben met een nipte meerderheid (52 %) het accoord verworpen. Dit melden vakbondsbestuurders desgevraagd. Abvakabo FNV zegt zich vrijdag te zullen beraden met kaderleden op de ontstane situatie. CNV Publieke Zaak kan met deze stemming achter het sociaal plan staan. Volgens een zegsman van Abvakabo FNV hebben met name de leden in Maastricht tegen het sociaal plan gestemd. Doordat deze locatie in de integratieplannen wordt geminimaliseerd en de activiteiten naar een andere provincie worden overgeplaatst, in combinatie met de werkgelegenheidsituatie in (Zuid) Limburg is dat voor veel Abvakabo FNV-leden een overweging geweest tegen te
blijven stemmen.

Nieuwe kantoorlocatie noordrand van Utrecht 

Volgens welingelichte kringen zal de nieuwe centrale kantoorlocatie van het bedrijf begin volgend jaar gevestigd worden aan de noordrand van Utrecht op het bedrijven/industriegebied Lage Weide (Atoomweg 100). Op korte termijn zal al een tijdelijke werklocatie in Utrecht-Lage Weide voor Zesko Holding beschikbaar komen. Komende week is de verwachting dat de werknemers in een eerste brief worden geinformeerd over hun eigen toekomst. De woordvoerder van Zesko Holding was niet bereikbaar voor commentaar.

Het Gesprek gaat voor voorkeuzeplek 9 bij 6 miljoen huishoudens; mede dankzij LiveShop

Het Gesprek, de op 2 oktober te lanceren televisiezender van Derk Sauer, Ruud Hendriks en Frits Barend claimt de negende zenderplek alsmede de slogan ‘wie durft’ en gaat voor ruim 6 miljoen te bereiken huishoudens vanaf de startdatum. De zender heeft met de homeshopzender LiveShop (ChelloMedia) een overeenkomst gesloten opdat Het Gesprek analoog dagelijks van 19 tot 24 uur te zien zal zijn op de kanaal van LiveShop van 2 oktober tot 16 december. Op deze wijze hoopt LiveShop een prominentere zenderpositie bij kijkers te verkrijgen. Bij Casema zal LiveShop naar verwachting spoedig bij beduidend meer huishoudens dan thans het geval is, beschikbaar komen, aldus welingelichte kringen. Daarnaast heeft Het Gesprek een overeenkomst met UPC Digital getekend, distributie via CAIW en enkele kleinere kabelaars weten veilig te stellen. Met Zesko Holding (Casema, @Home en Casema) alsmede Tele2 en Koninklijke KPN NV is het bedrijf nog in gesprek over 24 uur-doorgifte. “Als RTL Nederland voor RTL 8 op de dag voor de start nog in de late middag distributie-overeenkomsten weet te sluiten (Zesko Holding en Koninklijke KPN NV, red.), moet dat ons zeker ook lukken,” aldus initiatiefnemer Hendriks. Het Gesprek wil de komende maanden er (in overleg met kabelaars) zorg voor dragen dat ook na 16 december de analoge kabeluitzendingen van de zender voor 6 miljoen huishoudens beschikbaar blijven.

Het Gesprek kon afgelopen week een aantal definitieve overeenkomsten bekend maken. De zender zal voornamelijk uitzenden vanuit de nieuwe Centrale Bibliotheek van Amsterdam die op het Oosterdokeiland is gevestigd. Jort Kelder, Felix Rottenberg, Marc de Hond, Annemarie Postma, Huub Stapel, Theodor Holman, Youri Albrecht, Frits Barend, Sven Kockelman en anderen zullen als bekende presentatoren de zender een profiel moeten geven. Het voormalige AT 5-programma Duivels keert bij Het Gesprek terug. Rottenberg zei in een filmpje tijdens de zenderpresentatie dat zelfs op AT 5 programma’s als Duivels bij de hoofdstedelijke zender niet meer de ruimte krijgen omdat ze allemaal kort behoren te zijn, en Rottenberg blij is met Het Gesprek waarmee dat wel kan. Programmatisch zal dagelijks Spraakmakers te zien zijn alsmede ‘het Gesprek van de Dag’, met elke week een wisselende presentator. Verder valt het programma FC Het Gesprek op met  Frits Barend die de sportactualtiteit doorneemt met gasten alsmede de heruitzending van interviews van Theo van Gogh en Ischa Meijer.

Het budget van de zender is beperkt; het eerste jaar houdt de zender rekening met een verlies van 1,5 miljoen euro met mogelijk eind van het twee jaar een breakeven-punt. Zoals bekend is de zender een samenwerkingsverband aangegaan met de KRO. Ook met AT 5, NRC Lezersclub, Nieuwspoort en andere organisaties is Het Gesprek bezig met het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Over twee weken start de zender met de eerste testuitzendingen. In het begin zal de zender vier uur per dag’verse’ programmering uitzenden (vanaf 19 uur), daarna groeit de zender geleidelijk naar meer uren ‘verse’ uitzendingen (6 uur per dag in december) om uiteindelijk praktisch 24 uur per dag volledig nieuw in te vullen. De zender beloofde geen erotische reclames, homeshopping of belspellen te zullen programmeren, iets dat de meeste andere op Nederland gerichtte commerciele zenders in meer of mindere mate wèl uitzenden. Verder beloofde Het Gesprek dat online net zo belangrijk is als de ‘lineaire’ uitzendingen, de redactionele vrijheid ‘absoluut’ is, ‘elke mening telt’ alsmede ruim baan te geven aan talent en kwaliteit. De eerste drie maanden zal geen programma-onderbrekende reclame worden uitgezonden. In het voorjaar 2008 is het de bedoeling dat er een Vlaams venster komt van Het Gesprek, aangezien de zender ook in Vlaanderen (waarschijnlijk via Telenet) te zien zal zijn.

Body in Balance bij Canal Digitaal Satelliet: samenwerking YourChannels

De fitness en yoga-zender Body in Balance is gister onverwacht bij Canal Digitaal Satelliet van start gegaan. Het in Duitsland gevestigde kanaal is een initiatief van de Duitser Frank Apfel en de Brit Alexander Holland. Laatstgenoemde was directeur van CineNova (Europe MovieCo Partners Ltd), de ter ziele gegane filmzender van Sony, Disney en Liberty Global/UPC.

Body in Balance startte op 3 maart 2006 met haar uitzendingen in Duitsland, Oostenrijk en Duitstalige Zwitserland via de kabel. De start voor Nederland is onderdeel van een uitbreiding. Eerder dit jaar kwam de zender beschikbaar bij CAIW. Ferry Ouwendijk, die samen met J. Uittenboogaard met YourChannels TV actief is met Goede Doelen TV en Golfers TV is betrokken bij Body in Balance. “Wij als Your Channels zijn nu aan het uitwerken hoe we de zender kunnen verrijken met Nederlandse content en een programmering die daar meer op aansluit,” zo zegt Ouwendijk desgevraagd tegenover DutchMedia. Onduidelijk is wanneer dit gestalte zal moeten krijgen.

Afgelopen zaterdag zijn ook de 10 regionale zenders van de Astra1 (19,2 Oost) verdwenen en vervangen door nieuwe gecodeerde zenders voor het Franse CanalSat (o.a. Planete Justice, Babyfirst e.d.). De regionale publieke zenders zijn voortaan op satelliet alleen op de Astra 23,5 Oost positie te ontvangen, alsmede via (free to air) DVB-T. Eind vorige week heeft Canal Digitaal Satelliet eveneens aangekondigd dat de van origine Rotterdamse commerciële zender RNN7 eind van dit jaar alleen nog op de Astra 23,5 Oost beschikbaar zal zijn en is daartoe op deze positie (gecodeerd) op de transponder van de regiozenders geplaatst. Tegelijkertijd is Canal Digitaal Satelliet op de Astra 1-19,2 Oost positie bezig geweest om te bezien of de (harde) erotische zender Hustler TV technisch aan het aanbod kan worden toegevoegd. Canal Digitaal Satelliet hoopt dit najaar een extra betaalzenderaanbod op de Astra 23,5 Oost te lanceren en heeft hiertoe een enquete uitgezet bij haar klanten. Onduidelijk is hoeveel huishoudens met de switchover van de regionale zenders deze positie kunnen ontvangen. Er zijn naar schatting tussen 700.000 en 750.000 satelliethuishoudens in Nederland.

Cees Vis kandidaat nieuwe termijn lid Raad van Bestuur NOS (NPO)

Cees Vis stelt zich opnieuw beschikbaar om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO). Ook Ruurd Bierman zegt desgevraagd tegenover DutchMedia “daar in dit stadium niet afwijzend tegenover te staan, maar de mind nog niet helemaal te hebben opgemaakt.” Volgend jaar verloopt de benoemingstermijn van de drie leden van de Raad van Bestuur van de publieke landelijke omroep. Voorzitter Harm Bruins Slot heeft eerder aangegeven op 1 augustus 2008 zijn taken te zullen neerleggen en niet te willen doorgaan voor een nieuwe termijn.

Cees Vis vervult binnen de Raad van Bestuur de portefeuille financien, organisatie, technologie en distributie. Vis – die op 1 september 2003 zijn werkzaamheden in zijn huidige functie startte – zegt desgevraagd zijn functie leuk te vinden en die aldus graag zou willen voortzetten. Volgens Vis is het wel zo dat het voor de nieuwe Raad van Bestuur bij een nieuw te benoemen voorzitter het wel (net als met Bruins Slot thans het geval is) goed moet kunnen ‘klikken’ met de overige leden om te voorkomen dat men continu onderling verdeeld is. Ruurd Bierman zegt het gesprek met de Raad van Toezicht van de NOS aan te gaan. “Ik heb het naar mijn zin en de omstandigheden zijn goed,” aldus Bierman die zegt nog goed te willen nadenken over zijn toekomst. Ruurd Bierman is verantwoordelijk voor de portefeuilles televisie, radio en nieuwe media.
De Raad van Toezicht van de NOS benoemt de leden van de Raad van Bestuur waarbij wettelijk door het instemmingsrecht is vastgelegd dat PvdA-minister Plassterk een veto-recht heeft. De leden van de Raad van Toezicht worden direct door de minister van OCW (via een koninklijk besluit) benoemd.