Radio 6 wijzigt profiel en format: Radio 6 voortaan ‘jazzzender’

De kabel/internet/satellietzender Radio 6 past vanaf morgen haar profiel en format aan. De publieke ‘zesde’ radiozender van Nederland moet als het aan haar zelf ligt, voortaan bekend worden als ‘dé jazz-zender’ van Nederland. Radio 6 nam begin september 2006 de kabel- en satellietfrequenties in van Concertzender. Daarbij werd Radio 6 gepositioneerd als zender met ‘jazz, cross-over muziek, wereldmuziek, informatieve en culturele programma’s’. Feitelijk nam het deze programmasoorten over van met name Radio 2, Radio 4 en Radio 5. Eind december verdwenen de laatste Concertzender-programma’s op Radio 6 en werd een centrale muziekredactie ingevoerd.

In de nieuwe opzet is Radio 6 volgens eigen zeggen een radiostation die zich ‘volledig op jazz en jazzgerelateerde genres als soul, blues, Rythm & Blyes en de wereldmuziek die van die stromingen is afgeleid’ richt. De tijdelijke aangestelde zendermanager (Bernard  Kobes) stelde in een persverklaring dat je nu ‘precies weet wat je kunt verwachten’ en dat dat ‘ontbrak door de diversiteit in de muziek’.

Volgens woordvoerster Noelle Beyne is hier langer over gesproken en heeft voormalig zendermanager Florent Luyckx zich hier vooral mee bezig gehouden. Beyne ontkent het verband met Arrow Jazz FM die op 11 maart jl. haar etherdistributie verloor en enige tijd later alle gepresenteerde programma’s schrapte. “De bedoeling is een jazz-zender te zijn met vooral een link naar de programmering van het North Sea Jazz Festival, ook daar wordt in de breedte van het woord, geprogrammeerd, aldus de woordvoerster. De programmering overdag zal niet wijzigen in programmatitels, maar de muziek in de programma’s die de centrale muziekredactie samenstelt, zal voortaan afwijkende jazz-stijlen niet langer programmeren.

Volgens Beyne zal in de avond wel meer ‘verkenning’ mogelijk blijven. Het culturele programma van de VPRO, De Avonden en andere programma’s in de late avond met andere muziekstijlen, blijven. “We willen herkenbaarheid hebben voor de luisteraar. De oude programmering was verwarrend. We proberen binnen de radiostations van de Nederlandse publieke omroep heel veel mensen te bedienen. Je kan niet iedereen bedienen. Liefhebbers van koormuziek, americana en rockmuziek willen de hele dag hun soorten muziek luisteren. Daar zijn internetstations voor. Het klopt dat we nu meer gaan voor Grote Gemene Deler,” aldus de woordvoerster. De radiozender wil hogere marktaandelen halen met het nieuw ingezette muziekprofiel. De Raad van Bestuur van de Nederlandse publieke omroep gaf kort geleden aan in een persgesprek dat ze graag wil gaan voor FM-etherdistributie voor Radio 6. De toekomst van de (brede) serieuze muziekradiozender Concertzender die tot 1 september 2007 op de frequenties van Radio 6 uitzond, is nog onduidelijk; eerder uitte de Raad van Bestuur van de NPO het voornemen om deze radiozender op te heffen en enkele niche-onderdelen daarvan via de digitale kabelradiokanalen te continueren.

Morgenochtend rechtszaak Radio 10 Gold tegen staatssecretaris Frank Heemskerk over

Radio 10 Gold (van Talpa Media Holding) spant een kort geding aan tegen staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) tegen het uitsluiten van Radio 10 Gold bij de procedure tot verdeling van etherfrequenties van FM-kavel A7. Radio 10 Gold is uitgesloten daarvan. De rechtbank Rotterdam, Talpa Media Holding en Agentschap Telecom hebben DutchMedia bevestigd dat er een rechtszitting zal plaats vinden. Ook vind er een rechtszitting plaats die door Radio Jazz BV is aangespannen tegen de staatssecretaris.

Talpa Media-woordvoerder Thomas Notermans zegt desgevraagd dat de uitsluiting door de staatssecretaris (Agentschap Telecom) is beargumenteerd vanwege een niet toegestane zeggenschap in andere zenders waarbij alleen het belang van 26,3 % in RTL Nederland Holding BV is aangevoerd. RTL Nederland Holding BV is de eigenaar van Radio 538 BV die een ongeclausuleerd kavel heeft; het is voor aan elkaar verbonden partijen niet toegestaan twee ongeclausuleerde FM-kavels te bezitten. Volgens Notermans is geen andere reden aangegeven en is Talpa Media Holding van mening dat dit een onjuiste grond is.

Agentschap Telecom stelt desgevraagd bij monde van woordvoerder Gernant Deekens dat er ‘een besluit’ is genomen over de aanvragen van Radio Jazz en Radio 10 Gold, maar wil desgevraagd het besluit niet openbaren en evenmin nadere informatie daarover geven. “Totdat besloten is over de volledige aanvragen geven wij daar geen informatie over aan niet-direct betrokkenen”, aldus de woordvoerder.  De woordvoerder wil verder niet ingaan op de rechtszaak van morgen.

Aldus zal er morgen een openbare zitting zijn over een niet-openbaar besluit van staatssecretaris Heemskerk. Femke van der Hoeven, woordvoerster van Radio 538 (van RTL Nederland Holding) én Radio 10 Gold (van Talpa Media Holding) verklaarde eind maart aan DutchMedia dat “hoewel Radio 10 Gold en Radio 538 op papier twee aparte bedrijven zijn, de verbondenheid tussen beide bedrijven groot is. De mensen die voor beide zenders werken, zijn collega’s van elkaar en voelen dat ook. Zo zitten de accountmanagers die voor 1 van beide zenders werken bij elkaar en niet in aparte panden. Beide zenders (lees de studio’s) zitten weliswaar in aparte panden maar de betrokkenheid tussen beide bedrijven is hierom niet minder. Bij interne bijeenkomsten wordt geen onderscheid gemaakt en is iedereen welkom. Ook bij de communicatie binnen het bedrijf (personeelsuitjes, mail, intranet) wordt geen onderscheid gemaakt tussen collega’s die bij Radio 10 Gold of bij Radio 538 werken,” aldus de woordvoerster van Radio 538 en Radio 10 Gold. De woordvoerster stelde eind maart eveneens dat er “geen reden” gezien werd om de huidige gang van zaken te veranderen.

Radio Jazz BV – een initiatief van Martijn Barkhuis (DJ Meastro) en Bernard Koeleman – is van mening dat haar aanvraag correct en juist is en stel dat ze op onterechte gronden niet is toegelaten. De initiatiefnemer (Bernard Koeleman) zegt desgevraagd in het kader van de rechtsgang geen verdere mededelingen te willen doen.

UPDATE:

Niels Hoogland die bij Radio 538 programmadirecteur is, is volgens de Kamer van Koophandel bij Radio 10 Gold BV en Talpa Radio BV eveneens programmadirecteur. Jan Willem Bruggenwirth die bij Radio 538 de operationele leiding heeft (algemeen directeur) is eveneens volgens de Kamer van Koophandel algemeen directeur van Radio 10 Gold BV en Talpa Radio BV. Remko van de Vlag, financieel directeur van Radio 538, is eveneens – volgens de Kamer van Koophandel – financieel directeur van Radio 10 Gold BV en Talpa Radio BV. En Peter Mulder is zowel commercieel directeur van Radio 538 als – wederom volgens de Kamer van Koophandel van Radio 10 Gold BV en Talpa Radio BV. Talpa Radio BV is de bestuurder van Radio 10 Gold BV. Genoemde personen hebben allen een beperkte volmacht gekregen waarbij Talpa Media Holding de enige volwaardige bestuurder is (waar John de Mol en Markc Ramakers op hun beurt het bestuur van vormen). Radio 538 BV wordt formeel bestuurd door RTL Nederland Holding BV met Bert Habets als statutair directeur. Uit deze gegevens blijkt dat verbondenheid in de (operationele) directie van beide radiozenders onderbouwd wordt.

Minister Plasterk accepteert ‘slap’ toezicht RTL/Luxemburg en weigert ingrijpen; PvdA-fractie vreest ‘honderd RTLs’

Minister Plasterk (PvdA) van Media wil niet ingrijpen in de situatie van het Luxemburgschap van RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL24. Dit blijkt uit het gisteren gevoerde mediadebat over de implementatie van de nieuwe EU-tv-richtlijn.

Martijn van Dam hekelde in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid de situatie dat “Brussel” verzuimt heeft te regelen ‘dat tv-zenders Europa niet mogen misbruiken om nationale regels te ontduiken’. Van Dam stelde daarbij dat Luxemburg een ‘slap toezicht’ heeft en nauwelijks regels hanteerde in de afgelopen jaren waarmee RTL Group SA in Nederland een voorsprong heeft ten opzichte van in Nederland gevestigde tv-zenders. Volgens Van Dam is de discussie er steeds geweest of met de nieuwe richtlijn daar verandering kon worden gebracht en of ‘wij stations die zich echt alleen op de Nederlandse markt richten, niet gewoon onder Nederlandse regels zouden kunnen brengen,’ aldus Van Dam die stelde dat het ‘niet gelukt’ is.

Minister Plasterk zei daarop ‘dat de situatie op zichzelf niet actueel is’ omdat ‘ten aanzien van alcoholreclame als van ondertiteling voor mensen met diverse handicaps, [..] zich schikt in de situatie die in Nederland bestaat’. Volgens de minister geeft ‘het gedrag van RTL in ieder geval geen reden tot wapengekletter’.

Van Dam vreest straks ‘honderd RTL’s’, oftewel zender die ‘zich zonder enig probleem overal in Europa vestigen en hun produkten op Nederland richten’, aldus Van Dam. Hierop stelde de minister nog dat ‘mocht men daar aanleiding toe geven dan zal de Europese weg bewandeld kunnen worden’. Daarmee doelt de minister op een met de EU-richtlijn mogeljik gemaakte procedure om in een geval als die van RTL 4/RTL 5/RTL 7/RTL 8/RTL24  ‘passende maatregelen’ te nemen tegen de omroeporganisatie als het omwille van het omzeilen van ’strengere’ voorschriften in een andere EU-lidstaat is gevestigd (lees Luxemburg), maar zich volledig of hoofdzakelijk op Nederland richt. Als dit niets oplevert, kan een ingewikkelde procedure van start gaan tegen het andere land.

Ook zenders als Discovery Channel, Hallmark Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, Sci Fi, MGM Channel en Zone Horror die zich met Nederlandse versies op Nederland richten, onttrekken zich middels Britse uitzendlicenties aan het Nederlands mediawettelijk ‘regime’ en daarmee het toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Met de opmerkingen heeft Plasterk aangegeven accoord te gaan met ‘slap’ toezicht van Luxemburg en daarmee een concurrentienadeel voor Nederlands gelicenceerde tv-zenders. De Luxemburgse wijze van toezicht op tv-zenders bestaat feitelijk uit nauwelijks of geen toezicht en geen sanctieprocedures bestaan. Hierdoor is geen controle op de naleving van de EU/Luxemburgse-mediaregelgeving en kunnen RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL24 concurrentievoordeel behalen boven de in Nederland gelicenceerde tv-zenders die wel onder toezicht van het Commissariaat voor de Media staan.

De VVD toonde zich in het debat voorstander van de RTL-route. Remkes herinnerde de Tweede Kamer en regering eraan dat “het jarenlange politieke verzet in deze Kamer tegen de toelating van commerciële omroepen” de reden is van de Luxemburgse licenties en noemde de verhalen van nu ‘een beetje krokodillentranen’. Remkes vroeg zelfs terughoudendheid omdat het anders ‘steeds moeilijker wordt voor dit type buitenlandse ondernemingen zich te gedragen naar het regime van de Nederlandse wetgever’ en press RTL dat ze zich voegt ‘naar een aantal lopende en in de maak zijnde afspraken’. Overigens hebben andere buitenlands gelicenceerde zenders die van eind jaren ’80 dateren, op een bepaald moment wèl gekozen voor een Nederlandse uitzendlicentie: Radio 10 Gold en Sky Radio zijn hier voorbeelden van. Dit is verklaarbaar omdat de (huidige) verdeelprocedures van etherfrequenties bepalen dat een Nederlandse uitzendlicentie verplicht is. Ook Radio 538 – onderdeel van RTL NEderland Holding – heeft een Nederlandse licentie.

Ziggo verliest zaken Commissariaat voor de Media; programmaraden houden bevoegdheden

ontheffingsverzoek voor programmaraden afgewezen; France 2, TVE Internacional en Rai Uno moeten analoog op de kabel bij programmaraaadsadvies

Kabelaar Ziggo heeft bot gevangen bij het Commissariaat voor de Media, zo blijkt uit een uitspraak die DutchMedia heeft verkregen. De kabelaar die de ‘oorlog’ had verklaard aan programmaraden, heeft getracht een algeheel ontheffingsverzoek te verkrijgen op de verplichte doorgifte van het analoge televisie-aanbod waarover de programmaraden adviseren. Dit in het kader van de door haar aangevoerde reden van ‘innovatie’ en een groeiend aantal digitale kabelhuishoudens. Circa 65 % van de Ziggo-huishoudens heeft louter analoge kabeltelevisie (stand 31 december jl.); 35 % heeft naast analoge kabeltelevisie ook digitale kabel tot zijn beschikking.

Het Commissariaat voor de Media heeft het ontheffingsverzoek afgewezen, omdat het in haar optiek niet mogelijk is een ontheffing toe te wijzen op basis van de wetsartikelen waar Ziggo zich op beroept. Aangezien Ziggo nog steeds 30 analoge tv-zenders blijft doorgeven en alleen ontheffing wenste op het deel dat de programmaraad aangaat (dus tv-zenderplek 8 t/m 15), gaat dit volgens het Commissariaat voor de Media niet op. Volgens de media-toezichthouder is juist bij zwaarwichtige redenen die aangetoond dienen te worden, Ziggo zou kunnen afwijken, maar dat een ontheffing niet aan de orde is, te meer omdat Ziggo geen ontheffing heeft verzocht van het minimaal aantal te verspreiden analoge zenders (15 inclusief de wettelijke mustcarry zenders).

Als gevolg van de door de programmaraden Multikabel (Noord-Holland Noord/Haarlemmermeer) aangespannen en gewonnen zaak, dient Ziggo binnen zes weken TVE Internacional en France 2 door te geven. In Breda dient Ziggo TVE Internacional, Rai Uno en France 2 analoog op de kabel door te geven. Hiervoor heeft Ziggo tot 14 juli aankomende de tijd, waarna het Commissariaat voor de Media bij het uitblijven daarvan nadere handhavingsbesluiten zal nemen. Ziggo kan ook tot 14 juli aankomende nog in bezwaar gaan tegen de uitspraak. Of Ziggo dat gaat doen is nog onderwerp van ‘studie’, aldus Ziggo woordvoerder Gradus Vos.

Ziggo stelt dat het nu moeilijker is om innovatie te kunnen plegen en haar analoge zenderaanbod af te bouwen; omdat het in haar optiek lastig is om per regio meer afwijkingen in het zenderaanbod te handhaven en omdat ze voor haar internet, digitale en interactieve televisie en telefonietoepassingen bandbreedte nodig zegt te hebben. Volgens de uitspraak van het Commissariaat heeft het ‘enkele feit’ dat het programma-aanbod van zenders als France 2, TVE Internacional en Rai Uno een gering bereik kent, niet de betekenis dat Ziggo niet ‘voort kan gaan met ontwikkeling van haar digitale pakketten, indien dit programma-aanbod in het analoge aanbod wordt gehandhaafd.’ en dat Ziggo nog ‘voldoende andere mogelijkheden heeft om transmissiecapaciteit voor digitale diensten vrij te maken’, waarbij het wijst op de wetgever die het belang van de 15 analoge tv-zenders aangeeft.  Ziggo heeft – zo is gebleken – bepaald in haar hele gebied min of meer 27 zenders analoog gelijk door te geven in het kader van harmonisering. Met de uitspraak van het Commissariaat voor de Media wordt dit niet langer hanteerbaar. “We zijn teleurgesteld en met name omdat programmaraden geen rekening houden met de kijkers en diens zendervoorkeuren. Dit betekent dat populaire zenders mogelijk analoog verdwijnen,” aldus Ziggo-woordvoerder Gradus Vos. Vos kon niet aangeven of Ziggo de uitspraak van het Commissariaat voor de Media zal uitvoeren. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar uitspraak dat de programmaraden hebben voldaan aan de wettelijke opdracht en daarmee de toezichthouder niet op de stoel van de programmaraden wil gaan zitten. Volgens de toezichthouder heeft de programmaraad rekening gehouden met het algehele analoge aanbod (van 30 zenders), en is dat wettelijk toegestaan.

Hoe Ziggo omgaat met andere programmaraden die soortgelijke zaken aanhangig hebben gemaakt, en met name over de uitzending van de Franse zender France 2 (als vervanger voor het niet langer analoog beschikbaar zijnde TV5Monde), wil de Ziggo-woordvoerder nog niet aangeven. Het ‘eigen’ promotiekanaal Ziggo TV dat het kabelbedrijf in haar hele gebied analoog uitzendt, is door Ziggo nooit genoemd als mogelijk in te ruilen analoog kanaal.