Country weg op RTL FM

RTL FM beloofde na de overname van de kabeldekking van Country FM enige country te blijven uitzenden. De uitvoering van deze belofte is met ingang van 10 mei jl. komen te vervallen. RTL FM zond sinds 10 oktober tussen 23 en 00 uur een specifiek country-uur uit dat nu is komen te vervallen, aangezien het is vervangen door liefdesliedjes. RTL FM heeft zichzelf sinds vorige week opnieuw gepositioneerd.

Een aantal kabel-programmaraden heeft met het vervallen van Country FM, al dan niet met een nieuwe adviesronde geadviseerd RTL FM van de kabel te halen. De verwachting is dat dit per 1 juli (ingangsdatum uitvoering nieuwe adviezen) in een aantal UPC-gebieden zal gebeuren waaronder Amsterdam.

De Australische toezichthouder (Australian Broadcasting Authority) heeft een onderzoek ingesteld naar ‘adult services’ die via satelliet in Australië wordt aangeboden. De Australische toezichthouder zegt klachten te hebben binnengekregen over pornografische beschikbaarheid via deze ‘adult’ diensten. Het gaat daarbij om zenders als Free XTV, BlueKiss en Backroom. Free XTV en Backroom opereren met een Nederlandse licentie en zijn gevestigd in Maastricht. In Australische is ‘harde’ erotiek verboden. Daarom zal de Australische autoriteit onderzoek doen naar de zenders en de eigenaren van de zenders hierop aanspreken en de satellietoperators . Hierbij kan wederom een in Nederland gevestigd bedrijf aangesproken worden: New Skies Satellite (NSS) is immers in Den Haag gevestigd: de NSS 6 levert de signalen richting Australië van de genoemde zenders.

Baas Fons van Westerloo, Gerhard Zeiler snel weg?

De baas van Fons van Westerloo, Gerhard Zeiler zal volgens de Financial Times Deutschland over maximaal twee jaar terugtreden. Zeiler is algemeen directeur van de Duitse RTL-zenders, en tegelijkertijd algemeen directeur van RTL Group SA. Daarmee heeft Zeiler een dubbele pet. In die laatste rol is hij de ‘baas’ van Fons van Westerloo (directeur RTL Nederland). Zeiler werkt sinds 1998 voor RTL.

Het in Luxemburg en Brussel beursgenoteerde RTL Group wordt voor 90,4 % gecontroleerd door Bertelsmann AG

Cijfers SBS Broadcasting SA bekend

De eerste kwartaalcijfers 2004 voor SBS Broadcasting SA zijn vannacht bekend gemaakt.

SBS Broadcasting BV behaalde met haar televisie-activiteiten (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) een netto omzet van 41,913 miljoen euro over het eerste kwartaal 2004. Dat is 2,295 miljoen euro (5,8 %) meer ten opzichte van vorig jaar. Veronica Uitgeverij BV (Veronica Magazine & Satellite) behaalde 14,641 miljoen euro omzet en een winst voor belasting van 2,568 miljoen euro.

SBS Broadcasting SA behaalde in het eerste kwartaal 2004 een netto omzet over al haar deelnemingen van 140,674 miljoen euro met een netto verlies van 3,906 miljoen euro. Het operationeel resultaat was een verlies van 2,522 miljoen euro. Zowel het netto als operationeel resultaat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. SBS Broadcasting SA bezit 63 % van SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6, Veronica TV, Veronica Uitgeverij BV).

Ter informatie:
In tegenstelling tot SBS Broadcasting SA, maakt concurrent RTL Group SA geen kwartaalcijfers bekend.

Malone’s Liberty Media wil Telenet?

Liberty Media, het bedrijf van mediamagnaat John Malone is volgens de Vlaamse krant de Standaard geintereseerd in het overnemen van het belang van Cable Partners LLC in de Vlaamse kabelexploitant Telenet. Cable Partners LLC is de nieuwe naam voor het investeerdersbedrijf dat voorheen bekend was onder de naam Callahan. Cable Partners bezit 21,8 % van Telenet en is de grootste individuele aandeelhouder. Telenet bedient bijna 67 % van de Vlaamse kabelhuishoudens. Liberty Media is in Nederland actief middels haar meerderheidsbelang in UnitedGlobalCom (UGC) met UPC atief. Gezamenlijke gemengde Vlaamse ‘intercommunales’ (33,5 %), het Suez-bedrijf Electrabel (4,9 %) en GIMV (15,2 %) zouden volgens de krant middels een beursgang van Telenet hun aandelen willen verzilveren. Telenet zou financieel ‘erg krap’ zitten. Achter Cable Partners LLC zitten thans vooral Amerikaanse investeerdersgroepen. Indien Telenet onder leiding van Liberty Media zou komen, komt ook de aan Telenet verkochte Vlaamse betaaltelevisie activiteiten van Canal+ Vlaanderen (PayTVCo NV) onder. De armen van Liberty Media blijven zich met andere woorden uitstrekken over Europa!

Rai in volle crisis?

“Met levendige tevredenheid verwelkomen we het aftreden van Lucia Annunziata, voorzitter van de Rai. De beste wensen voor de toekomst. Ze is nog op tijd voor de Europese verkiezingen [om zich kandidaat te stellen], dat zal zeker geen verrassing zijn. [..]
Annunziata heeft zich sinds haar benoeming bezig gehouden met politieke kleuring die niets te maken heeft met haar rol van garantie (tot pluralisme) waarvoor ze is benoemd. Het is een verplichte beslissing [..] aangezien ze zich opstelde tegen de Raad van Bestuur en tegen de belangen van de omroep. De militarisering behoorde tot Zaccaria (president van de Rai tot 2002) en de aan de leidinggevenden van links; nu is echte pluralisme ontstaan, objectiviteit en correcte regels voor informatie. Een publieke omroep die competitief is en winstgevend.”

Zo reageerde de regeringspartij van Berlusconi’s Forza Italia op het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Annunziata heeft overigens verklaard zich NIET kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen. De Raad van Bestuur van de Rai bestaat nu nog uit 5 leden, waarvan de voorzitter door de oppositie voorgedragen werd nadat de vorige Raad van Bestuur opstapte. Annunziata stapte op met de verklaring dat wat haar betreft een ‘bezetting van het bedrijf’ aan de orde is gekomen. Vandaag heeft na het ontslag van de voorzitter de Rai-Raad van Bestuur een groot aantal benoemingen van directeuren gedaan waarmee Anunziata niet kon instemmen. Volgens Anunziata – die eveneens grote problemen zei te hebben met de nieuw aangenomen communicatie/mediawet van minister van Communicatie & Media Gasparri (Alleanza Nazionale) worden bepaalde essentiele beslissingen buiten de Rai genomen, waarbij alle interne pluralisme is verdwenen. Een lid van de Raad van Bestuur (Marcello Veneziani) verklaarde na het vertrek dat Annunziata met veel rumour is vertrokken, maar dat werkelijkheid is dat deze het al maanden geleden aankondigde te vertrekken. Volgens Veneziani zijn de boenemingen van vandaag in balans en in het teken van professionaliteit en pluralisme. Veneziani noemt de acties van Annunziata er een van ‘kamikaze’, schade toebrengend aan de publieke radio en televisie in Italië.

Zoals bekend heeft het Europees Parlement, Reporters Sans Frontiers (Journalisten zonder grenzen), IFJ (Internationale Federatie van Journalisten) en vele andere organisaties Italië veroordeelt als het gaat om persvrijheid en belangenverstrengeling. Op de dag na de dag van de persvrijheid en de week voor deze dag geeft de Italiaanse regering er blijk van lak te hebben hieraan De sociaal(democratische/linkse) oppositiepartijen in het parlement geven Annunziata gelijk in haar aftreden en hopen dat de overige leden van de Raad van Bestuur worden ontslagen. Volgens de nieuwe wet die President Ciampi nog moet tekenen zou binnen zes maanden een nieuwe Raad van Bestuur moeten aantreden volgens een andere benoemingswijze. De oppositie heeft trouwens eerder gesteld dat zodra deze in de volgende verkiezingen zou winnen (2006) de nieuwe wet Gasparri zo veel mogelijk zou terugdraaien als een van de eerste maatregelen.

40 % voor KPN en Nozema in Digitenne!

Binnenkort de nieuwe aandeelhoudersverdeling van Digitenne Holding BV:
Nozema NV 40 %
Koninklijke KPN NV 40 %
Cahanoves Beheer BV 10 %
NOB Holding BV resteert maximaal 10 %

De Staat der Nederlanden behoudt in dat geval 50 % middels de deelnemingen NOB Holding BV en Nozema NV deelneming….Uit de brieven van Brinkhorst blijkt de betrokkenheid van de Staat eens te meer!

Opvallend is daarbij dat de staats-deelneming Nozema NV haar aandeel vergroot. Interessant is ook de zin van minister Brinkhorst waarin deze meldt: “Uitgangspunt bij de start van Digitenne in het voorjaar van 2003 is geweest dat Nozema na een eerste periode van introductie van digitale televisie geen extra financiële middelen in Digitenne meer zou steken.”
Opvallend omdat Nozema NV haar aandeel nu ziet vergroten naar 40 %, ook al stelt de minister dat “In concreto betekent dat dat voor de financiering van Digitenne na 1 juli 2004 nieuwe externe financiering gezocht moest worden. Het zoeken naar externe financiers, gestart aan het einde van 2003, leverde al snel het beeld op dat deze niet zouden worden gevonden.”

Referenties:
Kamerbrief Minister Brinkhorst
Bijlage 1
Bijlage 2 (NMa)

Persverijheid & Italiaanse mediawet…

Vandaag is de dag van de PERSVRIJHEID! Maar….

Afgelopen donderdag heeft de Italiaanse Senaat (Eerste Kamer) heeft ingestemd met de omstreden nieuwe communicatiewet (Gasparri) die de oude Italiaanse mediawet (Meccanico) vervangt. De wet werd begin december ook al door het parlement aangenomen, maar president Carlo Azeglio Ciampi weigerde deze te tekenen waarop de wet werd teruggestuurd naar het parlement. Slechts een deel van de aanbevelingen van Ciampi zijn meegenomen in de nieuwe aanvaarde wetteksten. De wet die in de Tweede Kamer met 311 tegen 246 stemmen werd aangenomen, maakt het voor het bedrijf van Silvio Berlusconi’s Fininvest (Mediaset) mogelijk om 2 miljard euro aan extra omzet te draaien door het loslaten van mededingingsregels. Dankzij een noodwet heeft Berlusconi ervoor gezorgd dat de Mediaset-zender Rete 4 in de (analoge) ether kon blijven en Rai Tre reclame kon blijven uitzenden.
President Ciampi heeft nu de plicht om de te ondertekenen en mag deze de wet niet opnieuw weigeren te behandelen. De partij van Berlusconi heeft er alles aan gedaan de wet voor eind april door de senaat te loodsen: 30 april was de vervaldatum van de noodwet.

Wat betekent de wet nu eigenlijk?
De nieuwe wet betekent dat bedrijven in de brede media & communicatiesector niet meer dan 20 % van de omzet mogen maken. Voor Italie gaat er in die sector volgens de krant Il Sole 24 Ore circa 26 miljard euro om. Daarbij gaat het om kijk- en luistergeld, reclame op radio, televisie, homeshopping, betaaltelevisie, uitgeven van kranten en tijdschriften, publicatie via internet en andere diensten. Boeken, muziek, film en fictieproducties en enkele andere onderdelen zijn geschrapt uit de oorspronkelijke definitie van de media/communicatiesector. Gezien de positie van de (voormalige) nationale telefoonmaatschappij Telecom Italia, mag deze maximaal 10 % omzet in de markt behalen, terwijl het 40 % in de telecommunicatiesector haalt (als enige). Tot 2010 mogen eigenaren van tv-zenders (nationale zenders) geen kranten bezitten (oorspronkelijk was dit twee-duizend acht).

De publieke omroep Rai die reeds in meer dan 50 % van het land in DVB-T (digitale ether) uitzendt, zal dit voor eind dit jaar in 70 % van Italië beschikbaar moeten zijn. Op 1 januari 2007 is het nog steeds de bedoeling analoge televisie in de Italiaanse ether uit te schakelen.
60 dagen na de inwerkingtreding van de wet zal de Rai om worden gezet naar ‘Rai Holding’. Vier maanden nadien zal een nieuwe Raad van Bestuur van de Rai moeten aantreden. Dit nieuwe bestuur zal benoemt worden door een parlementaire commissie in de verhouding vier leden voor de regeringscoalitie, drie voor de oppositie. De voorzitter en het negende lid zal door de minister van Economische Zaken worden benoemd. De voorzitter dient daarbij tweederde meerderheid van de parlementaire commissie ter voordracht te verkrijgen. Tot eind 2005 mag de Rai geen onderdelen verkopen. De Rai zal om te beginnen 10 % van de aandelen op de markt brengen, waarbij per partij men maximaal 1 % van de Rai in bezit mag hebben. De wet die door de regering Berlusconi werd ingediend (door Aleanza Nazionale minister Maurizio Gasparri), kon de steun van Forza Italia, Aleanza Nazionale, Lega Nord en UDC verkrijgen. De opositie (waaronder DS, Margerita en de Groenen (Verdi)) stemden tegen. De nieuwe wet betekent dat Mediaset zeer veel nieuwe omzetmogelijkheden biedt. Rai en Mediaset bedienen 90 % van het kijkerspubliek en de televisie-reclamemarkt.

(c) DutchMedia/DutchMedia Web-log

RTL Nederland SA een feit

Uit het jaarverslag 2003 van RTL Group SA blijkt dat de naam RTL/de Holland Media Groep SA inmiddels geschiedenis is (c). De juridische Luxemburgse bedrijfsnaam is omgezet in RTL Nederland SA. Naast RTL Nederland SA, bestaat ook de holding RTL Group Beheer BV. Hieronder vallen o.a. Yorin TV BV, Yorin FM BV en RTL FM BV. RTL Nederland SA kondigde in september 2003 aan dat het ‘in de loop van dit jaar’ haar naam zou wijzigen naar RTL Nederland. Het exacte moment waarin het bedrijf zelf de term ‘HMG’ in haar communicatie overboord zal zetten, (c) is nog niet bekend gemaakt.

(c) DutchMedia/DutchMedia Web-Log