Classic fM terug op satelliet in Familiepakket Canal Digitaal Satelliet

Classic fM keert per 18 december terug op de Astra1-satelliet. De licht klassieke muziekzender van Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) staakte 1 april 2004 haar uitzendingen op de Astra1 om redenen van kosten in relatie met de commerciële exploitatie nadat Classic fM haar FM-etheruitzendingen op 1 juni 2003 staakte. Aangezien de zender volgens eigen zeggen nu nieuwe mogelijkheden ziet die binnen het kostenplaatje van de zender passen en luisteraars erom vroegen, wil de radiozender aan de vraag voldoen. En dus zal Classic fM terugkeren op satelliet, maar dan in het betaalde Familiepakket (en hoger). Classic fM is de eerste Nederlandse radiozender die op satelliet in een ‘betaal’ pakket uit zal zenden. De vijf VRT-radiozenders, zitten overigens eveneens in dit ‘betaalpakket’ dat 12,95 euro per maand kost. De zender zal te ontvangen zijn via de Astra1, gecodeerd in Mediaguard2 (en Irdeto2) op 12515 GHz, H Symb.Rate 22000 FEC:5/6 en verkrijgt plekje 215 in de ‘standaard’ zaplijst van Canal Digitaal Satelliet. Testuitzendingen zijn reeds gestart.

Situatie AT 5/Talpa via DVB-T: AT 5 houdt KPN aan contract

AT 5 houdt KPN aan haar contract om de zender tot 1 januari te laten uitzenden. KPN gaf eerder aan AT 5 aan dat de zender per 15 december geschrapt zal worden uit het DVB-T aanbod. Een KPN-woordvoerster zegt daar desgevraagd over dat ze nog niet weet of (en wanneer) de Amsterdamse zender zal verdwijnen uit het (betaalde) DVB-T aanbod. “We zijn in gesprek met alle partijen om te kijken of er mogelijkheden zijn,” aldus KPN-zegsvrouwe Caroline Ubachs. “We hebben gekozen voor een landelijke uitrol van ons aanbod en dan worden prioriteiten gesteld,” aldus Ubachs. De bedoeling van KPN was om per 16 december Talpa/Tien een ‘eigen’ 24 uur kanaal te geven, waarbij Nickelodeon/The Box op de huidige frequentie 24 uur per dag blijft uitzenden. Om plek te maken zou AT 5, waarvan het contract per 1 januari verloopt, moeten verdwijnen.

KPN heeft aan AT 5 de optie aangegeven om bij TV Noord-Holland in kanaaldeling te gaan, opdat half om half AT 5 en TV Noord-Holland te zien is. Voor AT 5 is dat een onbespreekbare optie. “TV Noord-Holland zal dat ook niet willen en KPN gaat daar niet over,” aldus de nieuwe directeur van AT 5, John de Zwart. De Zwart heeft KPN te kennen gegeven dat deze KPN aan haar contract zal houden en niet per 15 december zal willen stoppen via DVB-T. De Zwart zegt te zoeken naar ‘alternatieve wegen’ en zegt dat AT 5 zich ‘altijd constructief heeft opgesteld’. De Zwart meldt verder zich niet bewust te zijn van uitnodigingen tot gesprekken en noemt de handelwijze van KPN ‘niet netjes’. KPN op haar beurt hekelt het media-offensief dat AT 5 is gestart, en stelt dat de gesprekken niet via de media lopen maar tussen directies en hier binnenkort meer helderheid over hoopt te verkrijgen. AT 5 is gister een actie gestart om te bewerkstelligen dat AT 5 via DVB-T beschikbaar blijft in de hoofdstad. AT 5 studeert naar mogelijkheden en wil graag – net als TV Noord-Holland – op het frequentieblok van de NOS uitzenden.

Belgische CSA legt RTL boete van half miljoen euro op vanwege Luxemburgschap

De Belgisch-Franstalige mediatoezichthouder CSA (Conseil Superieur de l’Audiovisuel) heeft RTL-TVi en Club RTL een boete van een half miljoen euro opgelegd. De boete is officieel opgelegd omdat in de optiek van de mediawaakhond de twee op Franstalig België gerichte zenders van RTL Group sinds 1 januari jl. uitzenden zonder geldige uitzendlicentie.

De boete zal niet worden ingevorderd als de RTL-zenders alsnog binnen drie maanden een uitzendlicentie voor Franstalig België aanvragen. CSA wil met deze beslissing het toezicht over de Franstalige Belgische RTL-zenders terug krijgen.

RTL-TVi en Club RTL hadden tot 1 januari jl. zowel een Luxemburgse als Franstalig Belgische uitzendlicentie via twee verschillende holdingmaatschappijen van RTL Group. Omdat de Franstalig Belgische mediawet strenger is dan de Luxemburgse, en er (in tegenstelling tot Luxemburg) een serieuze mediatoezichthouder bestaat in Franstalig België verkoos RTL Group – net als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 – Luxemburgse uitzendlicenties voor deze zenders. Desalniettemin vinden nagenoeg alle uitzendactiviteiten en programmatische beslissingen voor RTL-TVi en Club RTL plaats in Brussel. CLT-Ufa SA – de RTL Group holding die de licenties in Luxemburg houdt, claimt dat ze sinds 1955 actief is met televisie-activiteiten met een internationaal doel en deze heeft voortgezet in 1987 voor Franstalig Belgie onder de naam RTL-TVi en dat zij de enige verantwoordelijke is. Er is volgens de CSA ten opzichte van voor 1 januari 2006 geen wijziging in de programmering van RTL-TVi en Plug RTL. In de optiek van RTL Group is niet de Belgische dochter ‘SA TVi’ de uitzender, maar CLT-Ufa SA. Tot 1 januari jl. had SA TVi de Belgisch Franstalige uitzendlicentie. Volgens RTL richt de CSA zich bovendien op de verkeerde holdingmaatschappij, waarbij CLT-Ufa SA wijst op de Europese richtlijn televisie zonder grenzen, met de mededeling dat alle programmatische en zenderbeslissingen van de twee Franstalig Belgische tv-stations in Luxemburg genomen zouden worden.

CSA schuift de argumenten van de RTL Group-dochters terzijde en redeneert met haar uitspraak dat RTL Group nooit weersproken heeft RTL-TVi en Club RTL zich expliciet op Franstalig Belgie richten. CSA wijst in haar onderbouwing op jaarverslagen en de locaties van de grote kantoren waar de RTL-directies in Bruxxel zetelen en beslisisngen nemen, en oordeelt dat de beslissingen te Luxemburg niet anders dan een (mogelijke) formaliteit is, aangezien de RTL Group onmogelijk de schema’s van 36 tv-stations en 33 radiozenders waarin ze deelneemt vaststelt.

De kwestie lijkt op de Nederlandse situatie waarbij het Commissariaat voor de Media eveneens getracht heeft RTL 4 en RTL 5 onder Nederlands mediatoezicht te verkrijgen. In augustus 2005 verhuisde RTL Group haar derde Nederlandse zender vanuit Nederland naar Luxemburg, om zich volledig aan de Nederlandse mediawet te kunnen onttrekken. Over enige tijd zal duidelijk worden of de Franstalig Belgische autoriteiten deze zaak zullen voortzetten om te kunnen bepalen of RTL Group rechtmatig handelt met betrekking tot haar op Franstalig Belgie gerichtte zenders die in de optiek van de CSA de daar geldende wetten trachten te ontduiken..

AT 5 verdwijnt bij DVB-T aanbod KPN (Digitenne van KPN)

AT 5 verwijnt per 15 december aankomende uit het DVB-T aanbod van KPN (Digitenne van KPN). Dit schrijft AT 5-adjunct-directeur Roel van den Ende in antwoord op vragen van DutchMedia. KPN verlengt de overeenkomst met AT 5 niet omdat ze ‘digitale ruimte nodig heeft voor alternatieve doeleinden’ aldus Van den Ende. “AT 5 kan helaas niet veel in het verweer brengen tegen een dergelijke beslissing,” aldus de AT 5-adjunct directeur. AT 5 is in de hoofdstad en omgeving de belangrijkste televisienieuwsbron voor hoofdstedelijk nieuws en wordt zeer goed bekeken. Voor sommigen was AT 5 de belangrijkste reden om een abonnement op het DVB-T aanbod van KPN te nemen, aangezien dit voor AT 5 het enige alternatief was ten opzichte van de hoofdstedelijke UPC-kabel.

Uit de sinds deze week geldende nieuwe frequentie-opbouw van het DVB-T netwerk blijkt dat AT 5 in de gehele Randstad wordt doorgegeven, net als (ongecodeerd) TV Rijnmond en TV Flevoland. In de loop van 2007 is het de bedoeling dat de beide regio-zenders alleen regionaal in DVB-T beschikbaar blijven en niet in de hele Randstad, zoals thans ook met TV Noord-Holland het geval is. AT 5 was sinds de start van het DVB-T aanbod dat KPN heeft overgenomen, beschikbaar tegen betaling als onderdeel van het ‘Digitenne van KPN’ pakket in de Stadsregio Amsterdam.

Bij de overschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie heeft de regering met de NOS, regionale zenders en KPN bewerkstelligd dat de regionale publieke zenders alsmede de publieke landelijke zenders via de digitale ether (DVB-T) free to air/ongecodeerd worden uitgezonden. De NOS heeft op haar eigen toegewezen frequenties daartoe een accomodatieplicht. Voor de hoofdstedelijke publieke (lokale) zender AT 5 is dit niet voorzien. AT 5 bedient in de gemeente Amsterdam (kerngebied) circa 743.000 mensen, onderverdeeld in circa 406.700 huishoudens.Sommige regionale zenders die thans in DVB-T (en satelliet) zijn gefaciliteerd hebben in hun kerngebied beduidend minder inwoners/huishoudens.

AT 5 is met deze stap alleen nog via de kabel te ontvangen in de Stadsregio Amsterdam (UPC, Casema, Multikabel, CAIW). Het nog commercieel te lanceren DSL-TV aanbod van KPN/Mine (IPTV) biedt AT 5 daarnaast ook aan. AT 5 heeft zelf onvoldoende middelen om op satelliet uit te zenden.

Overigens zal KPN naar verwachting per 16 december de zendercombinatie Nickelodeon/The Box doorgeven in DVB-T ten behoeve van haar betalende abonnees.

RAB: Radio Advies Bureau ten doop gehouden

Het Radio Advies Bureau (RAB) is in het gebouw van FD Mediagroep ten doop gehouden. Algemeen directeur George Bohlander heeft ten overstaan van ‘vakbroeders’ tijdens een zogeheten ‘In2Radio’ sessie de intenties en uitgangspunten van RAB uit de doeken gedaan. RAB is de nieuwe opdrachtgever
van het Continu Luister Onderzoek (CLO) en de radiobranche-organisatie die de algehele radiosector moet omvatten. Bohlander benadrukte in zijn presentatie open te staan voor ‘alle’ radiostations en niet alleen één bepaald segment, alle regionale, landelijke, publieke en commerciele stations zijn dan ook aangesloten bij RAB. RAB is de opvolger van het Platform Radio Exploitanten (PRE), waarin radiostations voorheen zelf hun belangen behartigden. Volgens Bohlander betekent RAB een professionalisering van de radiosector naar het Britse model waar al lange tijd een RAB-concept bestaat.

Het imago van de radiosector kan volgens de RAB-directeur beter. Waar radiostations vooral zichzelf als jong en flexibel positioneren, zien mensen uit de reclamewereld radiostations voorals als behoudend, weinig vernieuwend, terwijl de radio zelf een autoriteit is die onafhankelijk, snel. innovatief, top of mind en innovatief kan zijn, aldus Bohlander. “Radio moet meer gevisualiseerd worden,” aldus Bohlander. Daartoe stelde de RAB-zegsman dat dit met spotjes op het medium zelf getracht kan worden. Vanuit de zaal hadden sommigen daar nog twijfels bij, aangezien een roep om vooral één op één communicatie, gezien de beperkte doelgroep van adverteerders/mediabureaus.

Bohlander verdedigde in zijn betoog het huidige Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat door IntomartGFK wordt uitgevoerd, maar erkende de makken van het onderzoek. De zogeheten ‘gouden standaard’, waarbij dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek op basis van CBS-bevolkingsopbouwcijfers wordt gebruikt, wordt per 1-1-2007 ook voor het CLO-onderzoek ingevoerd. Eerder kondigde de Stichting KijkOnderzoek dit ook voor de kijkcijfers aan. De ‘dagboekjes’ moeten komend jaar grotendeels tot het verleden behoren. Weliswaar blijft het CLO een herinneringsonderzoek, maar de bedoeling is dat dit voortaan via internetpeilingen zal plaats vinden, en nog slechts een klein gedeelte via dagboekjes, waarbij de volgorde van radiostations op volgorde van het luistergedrag van de deelnemer zal plaats vinden.

Bohlander wees de radiobranche in zijn presentatie erop dat het radio-onderzoek in Europa sterk verschillend is. Nederland is samen met enkele andere landen actief met continu-onderzoek met elke maand luistercijfers, maar dat is geenszins overal het geval. Alleen Zwitserland en Noorwegen hebben electronische luistermetingen ingevoerd, het Verenigd Koninkrijk zag daar tot nu toe, ondanks plannen daartoe, van af. Toch wordt er in veel Europese landen onderzoek gedaan naar de meters. Tijdens de
bijeenkomst bleek er uit met name de mediabureauhoek behoefte aan. Uit de presentatie van de RAB-directeur bleek dat 80 % van de radiostations ook voorstander is, maar ondanks jarenlange discussie nooit de daad bij het woord heeft gevoegd. Bohlander zegt de komende periode – maar wilde daarbij
geen concrete termijn aangeven – te kijken naar tests en mogelijkheden om te bezien hoe de kansen voor Nederland liggen. Een samenwerking met het Continu Kijkonderzoek (dat net als het Continu Luister Onderzoek door IntomartGFK wordt uitgevoerd) vindt Bohlander voor de hand liggen. Het onderzoek betekent in ieder geval een compleet andere benadering van het medium radio voor de branche, zo betoogde Bohlander aan de hand van voorbeelden uit de ervaringen in Noorwegen.

RAB zal de komende periode een bureau opbouwen om haar functies invulling te geven. Op internet wil de branchevereniging met name via een te openen website (www.rab.fm )haar informatieve functie invulling geven. Tot nu toe heeft de Sky Radio Groep die met haar eigen website ‘radionieuws.nl’
ingevuld. Onduidelijk is of deze naast elkaar blijven bestaan. Mark Berendsen, commercieel directeur bij Sky Radio Groep zegt hierover dat daar nog geen beslissing over genomen is. “Dit hangt sterk af van wat de content wordt van www.rab.fm,” aldus Berendsen.

Multikabel kiest betaalmodel digitalisering; Essent/Casema: andere strategie

Zesko-dochter Multikabel kiest voor een andere strategie van digitalisering dan Essent Kabelcom/@Home en Zesko-dochter Casema. Essent Kabelcom/@Home (1,8 miljoen abonnees) zal afhankelijk van NMa-toestemming zo spoedig als mogelijk onderdeel worden van Zesko Holding.

De nieuwe strategie bestaat uit het heffen van een tarief voor de abonnees die het digitale ‘basis’ pakket wensen te ontvangen. Dit kost voortaan bij Multikabel 1,95 euro extra per maand bovenop het analoge standaardpakkettarief. Het (analoge) standaardpakket kost bij Multikabel daarbij voortaan 15,75 euro per maand (was 15,45 euro), terwijl zeven tv-zenders van het analoge standaardaanbod naar het digitale ‘basis’ pakket worden overgeheveld: de Duitse commerciele zender RTL, de Chinese zender Phoenix CNE, de Italiaanse publieke eerste zender Rai Uno, de Turkse zender TRT Int, de Spaanse internationale omroep TVE Internacional, de Franse publieke zender France 2 en de Duits/Franse publieke cultuurzender ARTE. In het analoge Multikabelaanbod blijft daarmee plek voor 35 tv-zenders. Volgens het kabelbedrijf komen op termijn waarschijnlijk weer twee zenders bij waaronder RNN7.

Woordvoerder Ramses de Vries zegt desgevraagd dat voor de nieuwe strategie gekozen is om zo het digitale basisaanbod aantrekkelijker te maken en te kunnen uitbreiden. Naast BBC 3, BBC 4, Sky News en de ‘gedigitaliseerde’ zenders, biedt Multikabel in dit pakket voortaan ook vier publieke themazenders alsmede 10 van de 13 publieke regionale zenders.
De Multikabel-abonnees die het zogeheten ‘pluspakket’ of ‘pluspakket extra’ afnemen hoeven niet extra te betalen voor het digitale basisaanbod. In het duurste segment (9,95 euro extra per maand) heeft Multikabel publieke themazenders als 3voor12 Central, HollandDoc, ConsumentenTV, Sterren.nl, /Geschiedenis en Humor TV geplaatst alsmede de commerciele zender Zone Horror.
De Multikabel woordvoerder verwacht niet dat er veel abonnees op zullen zeggen nu sec digitaal kijken zonder pluspakket duurder wordt. Volgens de woordvoerder heeft de beslissing van Multikabel niet zoveel te maken met Zesko-Holding, waar Multikabel onderdeel van is, en waar de Multikabel-directeur Marcel Nijhoff de voorzitter van de Raad van Bestuur van is.”We werken gewoon met een eigen merkbeleid en een eigen strategie”, zo licht de Multikabel-xegsman toe die daar aan toevoegt dat dit los staat van een mogelijke fusie met Casema en Multikabel. Multikabel wil niet ingaan op wat het betekent in de toekomst als er één strategie voor de Zesko-kabelaars gaat gelden.

Sinds januari 2005 was bij de Noordhollandse kabelaar het digitale basisaanbod inbegrepen bij het (analoge) standaardabonnement. Het aantal digitale kabelabonnes steeg bij Multikabel van circa 6300 (31 december 2004) tot 50.000 abonnees (november 2006). Dat is bijna 16 % van de Multikabel-abonnees. Voor 2005 wilde het met het aantal digitale kabelabonnees – die voor het digitale aanbod extra moesten betalen – maar niet opschieten, zo blijkt uit beursgegevens van Primacom waar Multikabel destijds onderdeel van was.

Gradus Vos, woordvoerde rvan Zesko-kabelaar Casema zegt desgevraagd dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de digitale strategie die ze thans hanteert. Een waarde-oordeel over wat Multikabel doet, wil Vos niet geven. “We hebben een eigen doelstelling, en afgesproken is dat we komend jaar ons eigen weg kunnen gaan” aldus Vos. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van Zesko Holding zijn Casema-directeuren (Walter Blom en Andrei Noppe). Casema biedt net als Multikabel en Essent Kabelcom/@Home sinds januari 2005 haar digitale standaardaanbod als onderdeel van haar standaardtarief aan.

Essent Kabelcom/@Home zegt bij monde van Jeroen Brouwers dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de thans gehanteerde strategie. Volgens Brouwers kan dat onder een nieuwe eigenaar altijd wijzigen, maar het gegeven dat het huidige management van de op één na grootste kabelaar de huidige strategie hanteert betekent volgens de zegsman dat dit wordt ondersteund. Essent Kabelcom/@Home wacht op de uitspraak van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) omtrent de op 19 oktober jl. ingediend beoordelingsverzoek tot verkoop door eigenaar Essent NV aan Zesko (Warburg Pincus en Cinven).

De keuze en beslissing van Marcel Nijhoff voor Multikabel moet bij een integratie en fusie van Essent Kabelcom/@Home, Multikabel en Casema betekenen dat ofwel het digitale standaardpakket weer onderdeel wordt van het standaardpakket in het Multikabel-gebied, ofwel dat ook in de gebieden van Essent Kabelcom/@Home en Casema het digitale standaardpakket voortaan een extra vergoeding vereist, indien de drie kabelaars toewerken naar één aanbod als één organisatie. UPC Nederland is overigens net als Multikabel als (thans) grootste kabelaar met dezelfde tariefopbouw als Multikabel actief: voor het digitale basisaanbod wordt een extra vergoeding gevraagd, nl. 2,16 euro per maand, zij het dat daarbij de huur van de digitale kabelontvanger is inbegrepen en multimediale diensten mogelijk zijn die bij Multikabel (vooralsnog) niet mogelijk zijn.

Zesko is de holdingnaam waarin Warbug Pincus en Cinven hun Nederlandse kabelactiviteiten hebben ondergebracht en zal bij een daadwerkelijke fusie/overname van Essent Kabelcom/@Home de grootste kabelaar worden met 3,4 miljoen kabelabonnees.

Voorlopig geen BBC HD bij Casema; wel HilversumBest Discovery HD, Film1 HD en Sport1 HD

Casema start bij nader inzien toch niet met de uitzendingen van het eerder aangekondigde pilotkanaal van de Britse publieke omroep, BBC HD. BBC HD, die op satelliet enkele uren per dag uitzendt, en moet uitgroeien tot een volwaardige BBC HDTV-zender zal volgens de kabelaar op een ‘later tijdstip’ worden opgenomen in het digitale kabelaanbod. “Nederland neem voor wat betreft de doorgifte van BBC via de kabel een unieke plaats in in Europa. Andere landen hebben zich beklaagd en nu duurt het iets langer voordat we het kunnen gaan uitzenden. Ik verwacht
januari of februari volgend jaar,” zo stelt Casema-woordvoerder Gradus Vos desgevraagd in een toelichting. Philip R. Bisschop, BBC-vertegenwoordiger in Nederland wilde eerder op vragen van DutchMedia over BBC HD niet ingaan.

Casema kondigt overigens in navolging van Essent Kabelcom/@Home aan per vandaag het kanaal HilversumBest in haar themapakket op te nemen. Dit ‘gouwe ouwe’ kanaal van de publieke landelijke omroep, zal programma’s uit de Hilversumse omroeparchieven tonen.

Discovery HD, de HDTV-versie van Discovery Channel is voortaan samen met National Geographic Channel HD en HD1 NL onderdeel van het HD-pakket van Casema. Vooralsnog is dit kosteloos, maar op termijn zal Casema hiertoe een nader te bepalen tarief voor rekenen. Waarschijnlijk zal dit rond de vier euro per maand komen te liggen.

Ook heeft Casema aangekondigd – als laatste grote kabelaar – Film1 en Sport1 ook in HDTV-kwalaiteit te zullen aanbieden. De premiumzenders van ChelloMedia Pay TV/Liberty Global zullen voor de Film1 en Sport1-abonnees daartoe per vandaag ook beschikbaar komen voor de Casema-klanten.