RTL verbaast over Van der Laan

RTL Nederland zegt verbaasd te zijn over de stappen die Medy van der Laan (D66) heeft genomen door aan te kondigen tot wettelijke verplichtingen te komen voor ondertiteling voor doven en slechtshorenden. Volgens directeur communicatie Jacqueline Hekkers heeft haar bedrijf via de koepelorganisatie VESTRA recentelijk overleg gehad met het ministerie van OC&W. In oktober 2001 (onder het gezag van toenmalig Staatssecretaris Rick van der Ploeg) is een ‘plan ingeleverd’. ‘Iets klopt er niet aan wat ze zegt’, zo stelt de communicatiedirecteur. Hekkers stelt dat RTL middels VESTRA een ‘eigen voorstel’ in bespreking heeft met het ministerie en dat het vreemd is dat de staatssecretaris wettelijke maatregelen wil afkondigen om ondertiteling voor doven- en slechthorenden mogelijk te maken. Daarbij erkent Hekkers dat ook de vraag tot financiering door het ministerie tot de RTL-voorstellen behoort in het overleg. Hekkers wil niet uit de doeken welke voorstellen er exact vanuit de zijde van RTL resp. VESTRA liggen. Alhoewel Jacqueline Hekkers op vraag antwoordde dat haar bedrijf geen ondertiteling zou uitzenden, zenden RTL 4 en Yorin dagelijks bij de soapseries Onderweg naar MOrgen en Goede Tijden, Slechte Tijden ondertiteling uit voor doven- en slechthorenden. RTL 4 en RTL 5 zouden bij een wettelijke regeling geen plicht hebben tot ondertiteling gezien hun Luxemburgse status. Hekkers wilde niet ingaan op de aankondiging van de staatssecretaris hoe het bedrijf voor Yorin daarmee om zal gaan. Theoretisch kan Yorin ook een niet-Nederlandse zender worden. Hekkers houdt het erop dat ‘Yorin een Nederlandse licentie heeft’ en liever in gesprek wil blijven met het ministerie van OC&W.

Van Doodewaard’s opvattingen

NOVA met een video-onderwerp over het omroepbestel waarin TROS-voorzitter zijn mening geeft naar aanleiding van een rapport van het CDA over het publieke omroepstelsel. (gister uitgezonden)

De TROS beschreven volgens haar omroepvoorzitter Karel van Doodewaard:
‘Laagdrempelige nationale (specifiek) Nederlands
die burgelijke normen en waarden wil uitdragen’

(interviewer Jeroen Pauw)
Welke burgelijke normen en waarden draagt de TROS dan uit?

Van Doodewaard:
‘Eerlijkheid, kritisch naar overheid zijn, ja goed….’
[..]
(over leden en omroepen)
‘De politiek kan zoveel zeggen […] het gaat er mij om wat de Nederlandse burger vindt wat de belastingbetalende kijker vindt. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo geinteresseerd in wat die mensen er nou van zeggen. Het gaat er mij om wat de kijker, wat de belastingbetalende kijker in Nederland vindt van omroepen en dan blijkt dat 85 % van al die mensen lid is van een omroepvereniging. En dan denk ik die legitimiteit: wie bepaalt die legitimiteit? laat mensen dat zelf bepalen!

(over omroepvereniging en de koppeling van het lid zijn en abonnee van een blad?!):
‘Fijn dat dat blad er bij is!’ [..]

(Over monopolie omroepgegevens)
‘Als morgen de Telegraaf een omroepblad wil, ze hebben 30 % van SBS, ze kunnen het zo doen.’

(Veronica grootste publieke omroep dan?)
‘Geven mooi omroepblad uit, maar je moet boel niet door elkaar halen.’
[…]

(Over afschaffen omroepverenigingen en mening VVD)
‘Ik weet niet of je kan zeggen dat rechts tegen publieke omroep is.
Verstandige van rechts niet. Er zitten ook heel veel verstandige mensen
onder rechts. Moeilijk voor Nova om te accepteren, maar het is echt zo!’
[..]

Aldus de voorzitter van een omroepvereniging waarvan het salaris (vermoedelijk 205.000 euro) dankzij het stelsel van publieke omroepverenigingen dat door belastingbetalers gefinancierd wordt en door de Tweede Kamer telkens in stand wordt gehouden.

De omroepvereniging TROS is opgericht met het idee dat deze omroep commercieel kon gaan na het verbod op uitzendingen vanaf het REM eiland. Commerciële Nederlandse omroep is juridisch pas sinds 1992 mogelijk

Het door Van Doodewaard aangevoerde dat er 3,5 miljoen leden gelijk staat aan 85 % van de Nederlandse bevolking is een opvallende wijze van rekenen. Grofweg zijn er iets meer dan 12 miljoen mensen in Nederland boven de 18 (die lid mogen zijn van omroepen). Kortom hoe de TROS-voorzitter er pardoes 6,7 miljoen leden voor de omroepverenigingen bijverzint, is een mooi bewijs van de propagandaretoriek waarmee de beste man heeft gesproken. In die retoriek sprak deze ook over een bestel dat zonder omroepverenigingen direct zou neerkomen op een absolute staatsomroep. Een bekend fenomeen van verdedigen: extremiseren! Op dezelfde wijze benoemt Van Doodewaard mensen die een andere mening dan hem wat het omroepbestel betreft hebben ‘niet verstandig’ (er zijn immers ook verstandige mensen binnen rechts). 99 % van de landen ter wereld hebben dan in de optiek van Van Doodewaard onverstandige mensen die zich met mediabeleid bezig houden. Toch jammer om indirect ook zo de VRT te kwalificeren, waarmee de TROS graag samenwerkt!

Naast dit alles geeft de TROS-voorzitter onbedoeld met zijn mededeling dat het er om gaat wat de belastingbetaler wil in het verlengde de uitlokking voor de stelling: wil de belastingbetaler een publiek omroepstelsel met een ‘publieke’ programmering, of wil die belastingbetaler een publiek omroepstelsel met een publieke programmering met omroepverenigingen als schakel daarin?

En dan nog dit:
De NMa-case over omroepgegevens is case nummer één van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 1998. Het hoogste rechtsorgaan in deze zaak moet nog een ultieme uitspraak doen om de door NMa bewezen kartelvorming te bevestigen of ontkrachten. De opmerking van Van Doodewaard is een ontkenning van [vooralsnog] de juridische werkelijkheid van marktafscherming en monopolisering van omroepgegevens.

Na Viacom (MTV) nu ook Time Warner (CNN) …?

Nadat Viacom (MTV, VH1, BET, Spike TV, Nickelodeon, CMT, CBS e.d.) met EchoStar een conflict had over de satellietdistributie van haar zenders is het nu de beurt aan Time Warner.

Het gaat om de zenders CNN, CNN Headline News, Cartoon Network en TBS Superstation, die tezamen met TCM, TNT, Cartoon Network en Boomerang, Turner Broadcasting System vormen. EchoStar heeft 9 miljoen abonnees met haar ‘DISH Network’.

De satellietexploitant heeft Turner Broadcasting System gewaarschuwd dat bij het uitblijven van een accoord de zenders van DISH Network zullen verdwijnen. Het oorspronkelijke oude contract verliep op 31 december 2003, en is tot een geheime datum verlengd. Net als in het conflict met Viacom stelt EchoStar dat de zenderexploitant onredelijke vergoedingen vraagt. Tijdens het conflict tussen EchoStar en Viacom zijn de zenders van Viacom twee dagen op zwart gegaan. Dit conflict doet denken aan de Amsterdamse ‘kabeloorlog’ toen in september 1998 CNN en MTV tot medio 1999 van de kabel waren verdwenen. Aldaar was de situatie dat de kabelaar wilde dat de zenders een behoorlijk bedrag voor doorgifte betaalden, maar uiteindelijk ging aldaar – na een half jaar discussie en onderhandelingen – het kabeltarief met 1,54 euro per maand omhoog. Het opvallende is dat EchoStar in de Verenigde Staten met exact dezelfde partijen als waar de voorganger van UPC problemen had: CNN en MTV. Alleen gaat het hier om het omgekeerde: de distributeur betaalt aan de zenders, waarbij het principe dat de abonnee betaalt blijft staan!

Video Italia, Playlist/Video Italia, RadioItaliaTV

Nog een waardeloos nieuwtje….
De Italiaanse muziekcultuur is vrij divers en groot. Daarom bestaan er relatief veel radiozenders in Italia met alleen Italiaanstalige muziek. Tot afgelopen najaar was de Italiaanse radiozender Radio Italia Solo Musica Italiana dan ook met de televisiezender Video Italia Solo Music Italiana actief.

Deze zender is echter gesplitst in ééntje die bij Sky Italia (in het basispakket van dit betaalaanbod) te zien is (Video Italia Solo Musica Italiana) en Playlist Italia. En Playlist Italia blijkt nu haar naam weer gewijzigd te hebben in Video Italia. Deze zender is vrij te ontvangen voor een ieder op de Hotbird. Maar….nu is DVB-T (digitale ether) in Italië in opkomst. En dus is de zendergroep nu met nog een zender gestart: Radio Italia TV. En deze zender zendt naast DVB-T ook op satelliet uit. Via DVB-T wordt de zender uitgezonden op de multiplex van TF1(Eurosport)/Ben Amar (immers kleine ‘onschuldige’ themazenders doen geen kwaad aan het generalistische Mediaset met wie een deal is gesloten!).

Op satelliet kan nu een ieder gratis drie zenders met louter Italiaanstalige muziek bekijken: naast Video Italia en het nieuwe Radio Italia TV bestaat immers ook Italian Music Channel. En voor diegenen in Italië met abonnement op Sky Italia (2,4 miljoen huishoudens) is er ook Video Italia Solo Music Italiana. Een opvallende ontwikkeling….!

In Italie zijn Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Anni 60 (alleen Italiaanstalige ‘oldies’), Radio Latte e Miele(betekent melk en honing) en Radio Cuore(Radio hart) als landelijke zenders hiermee actief naast regionale zenders met wonderlijke namen als Radio Margherita Musica Italiana, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Venere Solo Musica Italiana en Radio Canelli Solo Musica Italiana.

EO en MTV-jock met meer nachtzendtijd op Radio 3FM

De Evangelische Omroep (EO) krijgt met ingang van de komende week meer nachtelijke zendtijd op Radio 3FM. Onder de naam ‘X-Noizz in Holland’ zal de nieuwe EO-DJ Miranda van Holland om 04-06 uur in de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag te horen zijn. De EO neemt daarmee deze zendtijd over van de NPS. Op de vrijdag- op zaterdag 03-06 uur blijft Gerard Ekdom te horen (VARA).

De zondag op maandagnacht en de donderdag op vrijdagnacht zal Sander Lantinga, een presentator van MTV bij de NPS tussen 04 en 06 uur met zijn ‘SanderShow’ zendtijd verkrijgen. Marisa Heutink (de vrouw van de aankomende VARA-ochtendjock Beelen) is vooralsnog verdwenen uit de nacht met haar KRO-programma ‘NachtMiss’ en wordt in de nacht van woensdag op donderdag 01-03 uur opgevolgd door Bart Arens met ‘ArensNest’ (NPS). Sander Lantinga is na Egbert Jan Weber de tweede televisiepresentator die thans zonder radio-ervaring een programma presenteert bij Radio 3FM….

(dit nieuws in het kader van zinloze nieuwtjes in het weekend!)

Digitenne: landelijke dekking 2008?

Digitenne heeft een vernieuwde website geopend. Opvallend is dat het bedrijf daarbij voor het eerst erkent dat landelijke dekking op zijn vroegst in 2008 volledig te verwachten is. Eerder hield Digitenne de datum ‘vanaf 2005’ aan. De landelijke Nederlands aanbieder van digitale betaaltelevisie via de ether (DVB-T) is thans in nagenoeg de hele Randstad beschikbaar. In augustus zullen Oegstgeest en Amersfoort volgen.

Zoals bekend heeft Digitenne weliswaar 4 landelijke DVB-T multiplexen toegewezen gekregen, deze zijn landelijk vooralsnog niet in Nederland beschikbaar. Dit is evenmin het geval als de analoge etherzenders van Nederland 1, 2 en 3 zijn uitgeschakeld. De NOS heeft (juridisch) een eigen multiplex die het technisch heeft ingebracht bij Digitenne. Landelijke dekking voor Digitenne is afhankelijk van onderhandelingen bij de zog. ITU-herzieningsconferentie Stockholm1961 in de periode 2004 tot 2006. Op die conferentie worden afspraken tussen (Europese) landen gemaakt over welke frequenties voor welk doeleinde gebruikt kunnen worden.

Opvallend op de website is dat Digitenne zelf niet correct vermeldt wat het uitzendt: Radio 10 FM heet sinds december 2003 immers Radio 10 Gold en Business NieuwsRadio heet sinds februari jl. BNR Nieuwsradio. De publieke nevenzender ConcertZender kent Digitenne mogelijk evenmin gezien de aanduiding ‘Concert’. Ook vermeldt Digitenne niet dat in Utrecht niet TV Noord Holland resp. Radio Noord Holland te ontvangen zijn, maar respectievelijk Regio TV Utrecht en Radio M Utrecht.

De nieuwe slogan van Digitenne is een schot voor open doel:

‘Waar je maar wilt: genieten van digitale tv en radio’. Jammer voor Digitenne dat DVB-T niet
in pak hem beet aan de camping bij een meer in Friesland kan, in een Limburgs vakantiekasteel of aan de middellandse zee in Frankrijk…waar je maar wilt!? Daar wordt wellicht satellietontvangst mee bedoeld……… Hoe kan je zo’n slogan verzinnen? De slogan wordtin advertentievorm gebruikt met een afbeelding van een bankstel bij een meer in de open lucht.

VH1 Classic logomania

Welk logo is nu mooier voor dezelfde zender? Het linker logo of het rechterlogo?

MTV Networks Europe heeft in ieder geval besloten dat het Europese logo voor VH1 Classic (linkerlogo) moest verdwijnen om ook in het Europa het Amerikaanse logo (rechterlogo) in te voeren. Het is begin april gebeurd….

Toch een heel klein beetje jammer….VH1 Classic is op zich best aardig met haar muziek! (op satelliet en bij enkele kabelaars tegen betaling als onderdeel van een pakket verkrijgbaar)

RTL Group Beheer’s Yorin FM begint nu al….

… met reclameren!

Yorin FM, een van de twee radiostations van RTL Group Beheer BV begint al maanden te voren richting luisteraars met de promotie van de komst van Rob Stenders en Robert Kjaerby Jensen op haar website.

Stenders zal pas per 1 september met zijn programma op Yorin FM beginnen. Nu maakt Stenders zijn dagelijkse ochtendprogramma nog bij de VARA voor de publieke zender Radio 3FM. Voor zover bekend is het voor het eerst dat zo lang te voren (bijna vijf maanden) al door een radiozender een toekomstige nieuwe diskjockey wordt gepromoot terwijl diezelfde DJ geacht wordt nu luisteraars te trekken op een andere zender. Bij Yorin FM heet vijf maanden ‘binnenkort’ op haar website.

Ook Kjaerby Jensen begint contractueel pas op 1 juni bij RTL Group Beheer BV. Of zou de man die deels van Deense origine is als ‘creatief directeur’ al actief zijn bij het radiostation waar zijn broer eveneens werkzaam is?!

Aangezien radiojocks tegenwoordig als heuze sterren worden gezien is het de vraag of contractueel de reclamering door RTL Group Beheer BV wel is toegestaan en of Talpa Radio (Noordzee FM) als vorige werkgever van Kjaerby Jensen en de VARA alsmede Radio 3FM als huidige werkgever van Stenders hier vrolijk van worden. In materiaal ten behoeve van het trekken van adverteerders heeft het bedrijf ook al beide heren op de voorgrond geplaatst.

UPDATE:
VPRO’s 3voor12 meldt middels het nieuwe zendschema dat Stenders per 1 juni niet meer te horen zal zijn bij de VARA op Radio 3FM…

Vergelijkingen van een consumentenprogramma…..

Verhitte discussies en reacties naar aanleiding van de uitzending van het consumentenprogramma TROS Radar. Via verscheidene fora. Bij TROS Radar zelf, Satellitemagazine.com maar ook via sat4all.com en de nieuwsgroep nl.media.tv en nl.media.satelliet.

In het programma dat met een kijkdichtheid van 8,5 % door 1,251 miljoen huishoudens werd bekeken (Marktaandeel 18,2 %) werd naast een uitgebreid item over voedselveiligheidsinformatie, de Nederlandse vergelijking tussen satellietontvangst, DVB-T en kabel gemaakt. Daarbij ging het programma vooral uit van de primaire ontvangstmogelijkheden: de ontvangst van publieke en commerciele televisiezenders.

Volgens mijn eigen berekening betaalt 89 % van de Nederlandse kabelhuishoudens (oftewel diegenen die klant zijn bij de Top 5 van de Nederlandse kabelaars: UPC, Essent Kabelcom, Multikabel, Casema en Delta Kabelcomfort) gemiddeld 14,20 euro per maand aan de kabel..Uit de prijsvergelijking bevestigde TROS Radar de eerder door de Consumentenbond gepresenteerde mening dat satellietontvangst uiteindelijk het goedkoopst is. Het eigenaardige aan de presentatie van satellietontvangst door het Nederland 2-consumentenprogramma is dat dit zonder vooroordelen heeft plaatsgevonden!

Opvallend aan de discussies op de verscheidene fora is dat mensen erop wijzen dat digitale betaaltelevisiepakketten van kabelaars niet gemeld zijn. Weliswaar is dit een optie, maar uiteindelijk is dit een tegen extra betaling beschikbare toevoeging aan het analoge kabel-aanbod, waarbij men verplicht is een analoog abonnement te hebben. Bovendien is digitale kabeltelevisie geen produkt dat zich als (makkelijk toegankelijke) primaire televisie-ontvangstmogelijkheid laat omschrijven. Wellicht zit hier ook de angel van dit produkt voor de kabelsector die er maar niet in slaag het aantal digitale kabelkijkers te verhogen.

Ander kritiekpunt op het programma is dat de beeldkwaliteit van de analoge kabel zou zijn vertekend en dat dit zou komen door slechte aansluitingen in huis. Bij sommigen is dat zo. Maar bij velen is het nog steeds zo dat het kabelsignaal niet mooi is vergeleken bij DVB-T en satellietontvangst. In Amsterdam (de grootste stad van Nederland) is het algemeen bekend dat bepaalde kabelkanalen gewoon slecht worden doorgegeven.

Ander misverstand dat velen vanuit de hoedanigheid van satellietkijker hebben, is dat voor de ontvangst van de publieke en commerciële zenders geld gevraagd wordt. Door de ingewikkelde wijze van het contract van Canal Digitaal Satelliet lijkt dit zo. Maar de praktijk is dat na de investeringen van de smartcard (en die is relatief duur) en de satellietontvanger desgewenst zonder abonnement naar de gecodeerde zenders Nederland 1, 2, 3, RTL 4, RTL 5, Yorin, SBS 6, Net 5, Veronica, Fox Kids, TMF, Radio 2, 3FM en 4 gekeken en geluisterd kan worden (naast al het vrije ongecodeerde aanbod). De 19,95 euro per jaar die Canal Digitaal Satelliet voor het zogeheten ‘settopboxpakket’ vraagt is vooral voor de mogelijkheid om goedkoper (let wel!) te mogen bellen naar hun servicenummer alsmede een ‘garantie’ bij diefstal/verlies. De praktijk is dat als maandelijks de updatepuls voor de Mediaguard2-smartcard binnen is, het settopboxpakket overbodig is.

Uiteindelijk heeft elke infrastructuur zijn voor- en nadelen. (ja bij satellietontvangst kan bij aansluiting van meerdere televisies alleen hetzelfde signaal worden gedistribueerd tenzij met meer ontvangers of twintuners wordt gewerkt. Maar hier staan uiteraard weer voordelen tegenover [mogelijkheden ingebouwde harddisks e.d.] en ontbreekt de realisatie dat op lange termijn uiteindelijk de kabel hetzelfde probleem bij digitalisering zal kennen).

Nederlandse huishoudens die voor meer dan 90 % een kabelabonnement hebben (en daarmee samen met Belgie uit de EU-boot valt qua marktverdeling), realiseren zich veelal te weinig welke mogelijkheden er verder bestaan voor primaire televisie-ontvangst. Radicaal stijgende kabeltarieven de afgelopen drie jaar bij vooral UPC, Essent Kabelcom Casema zorgen er wellicht voor dat de consument uitkijkt naar andere mogelijkheden. Getuige een forse stijging van het aantal satelliethuishoudens naar meer dan een half miljoen (het afgelopen jaar) blijkt hier een vorm van resultaat uit.

Uit de discussies blijkt overigens hoe met valse argumenten op de site van TROS Radar vermoedelijke medewerkers van UPC en Essent Kabelcom zichtbaar zich als kabelpropagandisten zich in de discussie mengen met uitlatingen die reguliere consumenten niet zouden bezigen.
(‘Voor de meeste gezinnen is een schotel gewoon geen optie’ – ondanks dat onderzoekcijfers van de Stichting KijkOnderzoek het tegendeel bewijst), (‘Maar Essent Kabelcom pakt alles wel goed aan in het voordeel van de klant’ – terwijl de administratie van Essent al zeer lange tijd een puinhoop is, getuige de langdurige vermelding bij de Top 3 van Vara’s Kassa, het nog niet hebbend over UPC).

Misschien is het juist deze wijze van opstelling van de kabelsector (zie ook de uitlatingen van Rob van Esch bij AVRO Radio 2-Antenne 2) die ertoe leiden dat het imago van de kabelsector maar niet kan verbeteren, ondanks pogingen met campagneslogans als ‘Haal alles uit de kabel’. Als repliek is hier – net als bij een eerdere oude slogan ‘bij de kabel heb je keuze’ – het probleem dat je moeilijk kan kiezen op de kabel uit hetgeen ondergetekende graag ‘uit’ die kabel zou wensen te ontvangen waar satellietontvangst als enige infrastructuur – middels free to air ontvangst – het antwoord op heeft als het om radio en televisie gaat…

De uitzending van TROS Radar is hier terug te beluisteren (druk daarna op PLAY)

De vergelijking van TROS Radar is op hun website na te lezen

Het forum van TROS Radar over kabel, satelliet en DVB-T

Het forum van Satellitemagazine.com over de uitzending en de vergelijking

Sat4all.com met een discussie over de uitzending en de vergelijking

de nieuwsgroep nl.media.tv

de nieuwsgroep nl.media.satelliet

L1 nu ECHT verdwenen op satelliet

L1 Radio en L1 TV verdwenen in de avond van 2 april jl. van de Astra 1 satelliet (19,2 Oost). Immers doordat het CDA en VVD in de Provinciale Staten van Limburg geen middelen beschikbaar wilden stellen voor een definitieve continuering van de satellietuitzendingen, was er voor de Limburgse regionale publieke omroep geen mogelijkheid meer om op satelliet te blijven uitzenden. De zender werd op basis van vooral goede wil door SES Astra vier maanden lang op de Astra 1 uitgezonden. Ter aanvoer naar de uplinklocatie in Luxemburg (Betzdorf) werd daarbij de Astra 3A op 23,5 graden Oost ingezet. Nadat op 2 april jl. L1 Radio en L1 TV verdwenen, bleven de Limburgse publieke radio- en televisiezender voor bezitters van een draaibare satellietinstallatie in Europa beschikbaar.

Tot vanmiddag. Nu is het echt over en uit voor L1 op satelliet. L1 was de eerste en enige Nederlandse regionale publieke omroep die op satelliet heeft uitgezonden. Het monopolie op de distributie van L1 TV is vanaf nu teruggekomen bij de kabel, en met name bij Essent Kabelcom, Nutsbedrijven Maastricht (een dochter van Essent NV), CAI Brunssum en UPC (in Mook). Opvallend, omdat op satelliet uit heel Europa steeds meer regionale zenders en regionale vensters verschijnen. Mensen die geen kabel hebben of willen, hebben voor de ontvangst van de met publieke middelen gefinancierde L1 in Limburg (en daarbuiten) pech. Toch jammer; L1 is een best aardige zender om zo af en toe bekijken….!