College van Omroepen: TEGEN

Het College van omroepen, oftewel het gremium waar de omroepvoorzitters van publieke omroepverenigingen in verenigd zijn is tegen de plannen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) omtrent de bezuinigingen en de programmeerwijze van Nederland 1, 2 en 3. NOS-RTV (die onder de Raad van Bestuur valt!), de 39F-omroepen (uitgezonderd de Rooms Katholieke Kerk die samenwerk met de KRO) en BNN delen de mening van de EO, KRO, NCRV, TROS, AVRO en VPRO niet, terwijl de NPS een ‘genuanceerder’ standpunt heeft en het voorgenomen besluit niet afwijst. Dit was in grote lijnen al bekend. Morgen zal de NOS-Raad van Bestuur de voorgenomen plannen naar verwachting accorderen.

DutchMedia publiceert bij deze de integrale documentatie van het College van Omroepen, zoals door Vera Keur opgesteld. Prof. dr. Peter Neijens van de Universiteit van Amsterdam, dr. Arie K. den Boon (Daphne Communications Management) en Meindert Landsmeer (Landsmeer Management en advies) zijn in opdracht van het College van Omroepen een contrarapport geschreven. De zienswijze van het College van Omroepen is onderbouwd door een ‘taakgroep’ bestaande uit Mark Minkman (zakelijk directeur VARA), Coen Abbenhuis (directeur NCRV), Henk Hagoort (directeur EO) en Gerben Eggink (interim-directeur AVRO) en Frans Klein (directeur RTV VARA).
Daarnaast is advocaat J.R. van Angeren van advocatenkantoor Stibbe ingehuurd voor een ‘juridische advies’. Vera Keur wijst de NOS-Raad van Bestuur er op dat in haar optiek het voorgenomen besluit op gespannen voet staat met de Mediawet, missie en taakopdracht van de publieke omroep en een aantal beginselen van behoorlijk bestuur.

De brief van het College van Omroepen aan de NOS-Raad van Bestuur is te vinden in Acrobat/PDF door hierop te klikken.

Het rapport ‘zienswijze College van Omroepen’ inclusief de bijlage 1 (rapport ‘Een sprong in het duister’) en 2 (juridisch advies Stibbe) is te vinden in Acrobat/PDF door hierop te klikken.

Ter achtergrond: Het College van Omroepen reageert op deze documenten

SBS-man Patrick Tillieux loopt Vlaams blauwtje op

Patrick Tillieux (48) heeft een blauwtje opgelopen in zijn geboortestad Brussel. Tillieux heeft zich in de functie van gedelegeerd bestuurder van SBS Belgium NV in de Vlaamse kranten de Standaard en de Morgen alsmede op de VRT Televisie kandidaat gesteld als koper van VRT Radio Donna. Dit radiostation dat zich profileert als de ‘hitradio’ van de VRT richt zich volgens de Vlaamse publieke omroep met ‘leuke hits van vroeger en nu met vrolijke babbels’ op ‘jonge, trendgevoelige luisteraars’. Tillieux wil volgens eigen zeggen in Vlaanderen met ‘dezelfde wapens’ strijden met de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa bestaande uit VTM, KanaalTwee, Jim en het radiostation Q-Music) en de VRT (twee tv-zenders en vijf radiostations). Tillieux stelde eveneens twee onderwerpen te beantwoorden die bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT een rol spelen: de precies taak van de publieke omroep en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Tillieux stelde met enige trots dat door Vlaamse parlemtsleden van ‘alle partijen’ niemand een reden kon geven kon worden waarom Radio
Donna binnen het publieke omroepbestel moet zitten.

Geert Bourgeois, Vlaams minister voor o.a. media (van de nationalistische partij N-VA) maakte samen met Tony Mary, gedelegeerd bestuurder van de VRT korte metten met de suggesties van Patrick Tillieux. Bourgoeis stelde dat hetgeen de SBS-topman wil ‘niet aan de orde is, niet in het regeeraccoord staat’, daaraan toevoegend dat het ook geen onderdeel is van de beleidsvisie van het Vlaamse mediabeleid. Bovendien voegde Bourgeois daaraan toe dat deze de uitlatingen van Tillieux betreurt, omdat deze van mening is dat het niet aan de commercielen is om de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en VRT te schrijven. De publieke waarde ziet de Vlaams mediaminister voor VRT Radio Donna terugkomen in de verscheidenheid op muzikaal vlak. Tony Mary voegde daar in zijn nieuwjaars-speech aan toe dat er ‘geen plannen’ bestaan om deze radiozender te verkopen en Radio Donna voor de VRT nodig is om de opdracht voor alle Vlamingen te vervullen. Marc Coenen legde bij het VRT-televisieprogramma TerZake uit dat de taak voor VRT Radio Donna ‘meer is dan een commeciele zender’, waarbij het gaat om de perceptie, waarbij VRT Radio Donna luisteraars bij de tijd informeert over weer, sport, nieuws en cultuur op een laagdrempelige manier waarmee met de muziek 1 miljoen mensen worden bereikt. Bovendien stelde Coenen dat het voor SBS als commerciele omroep er om gaat om via de omroep wasmachines te verkopen, wat voor een publieke omroep geen taak is. Het idee voor het moeten afstoten van VRT Radio Donna is overigens de afgelopen jaren al eerder door commerciele Vlaamse omroepen geuit. Tillieux – Vlaamse Brusselaar van geboorte – die in Nederland de voorzitter is van de Raad van Bestuur van SBS Broadcasting BV, wist in Nederland vorige week het slecht presterende radiostation Yorin FM van RTL Nederland over te nemen.

VVD tegen analoge pub. tv-themazender distributie

VVD tegen analoge publieke tv-themazender distributie

Naast de drie publieke landelijke hoofdtaakzenders (Nederland 1, 2 en 3) wil de VVD niet dat neventaak-televisiezenders als VPRO’s 3voor12 Central analoog via de kabel wordt doorgegeven in het basispakket. De VVD reageert hiermee op het basispakketadvies van de Haarlemse programmaraad die voor het eerst in Nederland een thematelevisie-kanaal van de publieke landelijke omroep adviseerde in het wettelijke basispakket. Voor radiostations geldt dat dit al langer het geval is: de ConcertZender en FunX supported by BNN (middels de Stichting Colorful Radio) worden als neventaak-zenders veelal in het basispakket geadviseerd, evenals de door het parlement ingestelde ‘Tweede Kamerlijn’ die op analoge telefoonlijnkwaliteit de Tweede Kamervergaderingen uitzendt via de FM-kabelradioband.

Het VVD-kamerlid Fadime Örgü heeft de staatssecretaris van OC&W gevraagd om al dan niet via het Commissariaat voor de Media maatregelen te nemen om de ontwikkeling van een extra analoog televisiekanaal van de landelijke publieke omroep tegen te gaan en noemt het onwenselijke ontwikkeling in het kader van gewenste stimulering van digitale televisie. Daarbij wijst het kamerlid erop dat het ‘publieke beslag van de landelijke publieke omroep op beschikbare schaarse analoge capaciteit wordt uitgebreid’. Het kamerlid wil voorkomen dat alle door de publieke landelijke omroep ontwikkelde en nog te ontwikkelen themakanalen door programmaraden in het analoge basispakket kunnen worden gekozen. De publieke landelijke omroep heeft zich overigens positief opgesteld ten aanzien van analoge distributie van de themakanalen indien programmaraden deze adviseren, zij het dat daar voor de publieke landelijke omroep geen kosten aan verbonden kunnen zijn. Bij UPC is 3voor12 Central tezamen met andere publieke landelijke themazenders overigens alleen tegen extra betaling (4,16 euro per maand boven het analoge standaardabonnement) beschikbaar in het ‘extra channel pack’.

WiFi internetradiotoestellen op de markt

Nadat de VPRO als pionier heeft getracht WiFi-internetradiotoestellen op de markt te brengen met de ontwikkelaar Reciva, start naar verwachting eind januari/begin februari de Nederlandse commerciële levering van internetradiotoestellen. Het is het merk Acoustic Energy die vlak voor kerst in het Verenigd Koninkrijk als eerste gelicenceerde de wifi-internetradiotechniek van Reciva op de markt heeft gebracht. Het zullen deze ontvangers van Acoustic Energy zijn die vanaf eind januari/begin februari in de Nederlandse speciaalzaken zullen liggen, zo heeft DutchMedia van de importeur vernomen. Volgens Reciva en Acoustic Energy was de introductie in het Verenigd Koninkrijk een groot succes. Het toestel is in staat om zonder PC bij de nabije aanwezigheid van een Wifi-internet-netwerk als het ware een gewone radio duizenden op internet uitgezonden radiostations uit de hele wereld hoorbaar te maken, waaronder meer dan 200 Nederlandse radiostations die op internet uitzenden. De hoorbaar te maken kwaliteit is afhankelijk van de compressie in combinatie met de gebruikte bitrate die nogal per radiostation varieert. Het radiotoestel kan RealAudio, MP3 en de formaten van Microsoft Windows Media Player aan, alsmede Ogg Vorbis en in AAC(+) uitgezonden streams. Daarmee is dit toestel beduidend completer dan het door Philips enige tijd geleden op de markt gebrachte ‘streamium’ produkt. Ook is het radiotoestel in sommige gevallen (zoals bij VPRO’s 3voor12 of BBC Radio 1) in staat om radioprogramma’s op aanvraag (on demand) makkelijk beluisterbaar te maken. De introductie (advies)prijs van het toestel is 299 euro. Op termijn komen ook andere modellen op de markt van ook andere merken waarmee Reciva een licentie-overeenkomst heeft gesloten.

RTL en SBS bezig met strafbare activiteiten?

De belspellen die RTL Nederland (op RTL 4 en RTL 5) en SBS Broadcasting BV (op Net 5, SBS 6 en Veronica) uitzenden, worden ook na 1 januari jl. in twijfel getrokken en zijn mogelijk in Nederland strafbare activiteiten. Een woordvoerder van het parket generaal van het Openbaar ministerie meldt desgevraagd tegenover DutchMedia dat belspellen zoals deze door RTL Nederland en SBS Broadcasting BV worden uitgezonden, indien deze niet samenhangen met de promotie van een produkt niet valt onder de op 1 januari jl van kracht geworden gedragscode promotionele kansspelen. Daardoor zijn deze vergunningsplichtig. Zonder vergunning zijn deze kansspelen in strijd met de wet en is uitzending daarvan strafbaar en kan een ieder daarover aangifte doen bij de lokale politie, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie. RTL Nederland en SBS Broadcasting BV zijn niet in het bezit van een kansspel-vergunning.

Jan de Wit, kamerlid voor de Socialistische Partij (SP) die zich al enige jaren met het dossier belspellen bezig houdt, heeft minister Piet Hein Donner (CDA) van justistie gevraagd op te treden tegen RTL Nederland en SBS Broadcasting BV. De Wit wil dat Donner zich aan de toezegging houdt dat eze het Openbaar Ministerie zou vragen op te treden tegen belspellen als deze na 1 januari jl. zouden doorgaan met hun ‘dubieuze praktijken’.

De Wit wijst er op dat in feite met de strafbaarheid de besturen van RTL Nederland (met aan de leiding Fons van Westerloo) en SBS Broadcasting BV (met Patrick Tillieux als topman) persoonlijk vervolgd kunnen worden, aangezien het vermoedelijk om strafbare feiten gaat. Volgens het SP-kamerlid wordt in de markt van de belspellen jaarlijks tussen de 59 en 200 miljoen euro verdiend met de illegale en misleidende praktijken. Sinds 1 januari jl. is er volgens de socialist niets verandert en doen de zenders soms pogingen zaken anders te presenteren, maar in de praktijk blijft het gaan om dubieuze praktijken. Het SP-kamerlid overweegt bij het uitblijven van acties door de justitieminister zelf aangifte tegen de zenders te doen.

In het geval van RTL Nederland kon het Openbaar Ministerie niet aangeven of deze met de belspellen en gebruik van Nederlandse 09-nummers onder de Nederlandse jurisdictie valt of niet. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 zijn zoals bekend Luxemburgse zenders die zich aan de Luxemburgse mediawet behoren te houden (waar overigens nauwelijks toezicht plaatsvindt). RTL zou overigens middels gebruik van internationale nummers bij het strafbaar zijn van het gebruik van de 09-nummers de Nederlandse regelgeving ook op dit vlak volledig kunnen omzeilen.

Eric Eljon, beleidswoordvoerder van SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) zegt dat zijn bedrijf zich wat de kansspelen betreft ‘volledig aan de wet en regelgeving’ houdt en zegt niet bewust te zijn van overtredingen. De zender heeft te voren protest aangetekend tegen de op 1 januari jl. gedragscode op promotionele belspellen. Uit een snelle analyse op de uitgezonden SBS-belspellen blijkt dat kijkers op misleidende wijze worden gelokt waarbij de kans op het winnen van een prijs voor bellers onderling verschillend is en de kijker geen invloed uit kan uitoefenen op bijvoorbeeld selectiemethodes. Ook wordt op bepaalde momenten minderjarigen opgeroepen te bellen. Algemeen principe van de uitzendingen is dat deze zo zijn ingericht dat bellers het in het begin zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt en vooral gelokt worden om te bellen, opdat aan het einde de oplossingen worden weggegeven, waarbij kijkers zo lang mogelijk aan het lijntje worden gehouden met de gedachte dat er zoveel mogelijk mensen verleid moeten worden om te bellen opdat de inkomsten daarmee behaald worden.

Paul de Man, directeur bij Endemol Nederland (producent van een groot deel van de belspellen op RTL 4 en RTL 5) reageert.. Naar aanleiding van eerdere uitspraken van Jan de Wit vermoedt De Man dat deze ‘niet zal rusten voor hij iets bereikt heeft’. “De focus wordt erg op belspellen gelegd. De situatie is niet zo eenvoudig. De vraag is of er sprake is van een kansspel. Vervolgens is de vraag of er sprake is van een promotioneel kansspel. Dan zijn we gehouden aan de code.” In de optiek van Endemol kan het begrip promotie breed worden uitgelegd, het uitzenden van het logo met een spelprogramma kan al als promotie worden gezien. De code zegt hierover: “elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van een organisatie of de afzet van goederen of diensten.” De Endemol-directeur voegt daar aan toe dat het uiteraard aan rechterlijke instanties kan zijn om een oordeel daarover te vellen, maar elke spelsituatie kan anders uitpakken.

De Man wijst er op dat de overheid met twee maten meet en het hele kansspelbeleid veel breder is dan alleen televisie waarop de focus ligt. “Aan de ene kant is de overheid middels het staatsbedrijf Holland Casino exploitant en wil het zoveel mogelijk inkomsten binnenhalen, aan de andere kant is het een regelgever en meet het met twee maten, zeker omdat ook (spel)belasting betaald wordt, ook over televisiespellen” aldus De Man. Daarmee verwijst de Endemol-directeur naar de strenge Nederlandse regelgeving die is ingesteld omdat de regering van mening is dat kansspelen neveneffecten kennen die zeer schadelijk zijn (met name verslaving), maar wel graag de inkomsten incasseert. “Als gekeken wordt naar ontwikkelingen als internet en interactiviteit moet je breder kunnen kijken, omdat het niet tegen te houden is. Feitelijk is met de gedragscode die met betrokken marktpartijen tot stand is gebracht verruiming ontstaan in de regelgeving,” aldus de Endemol Nederland-directeur.

Uit het antwoord van de minister van Justitie moet blijken of de regering politieke wil heeft de televisiebelspellen daadwerkelijk aan te pakken…

Radio-uitleg in de (verdwijnende) Radio 1-nacht

Ruurd Bierman (lid Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting), Florent Luyckx (zendercoördinator Radio 3FM), Gusta Korteweg (directeur ai ConcertZender), Vincent van Engelen (presentator/muzieksamensteller Radio 4FM voor NPS/MAX), Ben Mendes (NPS Output webradio), Aad van Nieuwkerk (VPRO Radio 4, 747 en VPRO Grensverkeer) en Hugo van Krieken (presentator/muzieksamensteller VARA), Leo Blokhuis (muzieksamensteller voor de NPS, VARA e.a.) bijeen in een speciale aflevering van het VARA-Radio 1 programma ‘Over de Schutting’ zoals gisternacht uitgezonden. Na te beluisteren via deze link door hierop te klikken.

Opnieuw: Radio 538 versus ID&T

Radio 538 staat opnieuw diametraal tegenover ID&T. In 2004 en 2005 had 538-directeur Jan Willem Bruggenwirth problemen met het format van het toen volledig in handen van Duncan Stutterheim’s ID&T-zijnde Slam! FM. Nu gaat het om het mediapartnership van het dance-evenement Trance Energy. Radio 538 kondigde deze week aan een kort geding te voeren tegen ID&T om een samenwerkingsovereenkomst verlengd te zien. Radio 538 – integraal onderdeel van John de Mol’s Talpa Media Holding – stelt dat ID&T voor het sinds 1999 bestaande trancefeest zich aan de toen gemaakte afspraken dient te houden. In de optiek van het Talpa radio-bedrijf mag de naam Trance Energy niet gebruikt worden indien een van de partners zich terugtrekt uit de samenwerking. Trance Energy had naast Radio 538 ook MTV Networks’ TMF als televisiepartner. Laatstgenoemde heeft zich teruggetrokken. Radio 538 stelt dat ID&T verzoeken negeert om de samenwerking te continueren. Daarbij is het radiostation van mening dat het succes een ‘gedeeld’ succes is dat ID&T zich niet zo maar mag toeg-eigenen.

ID&T kondigde daarop aan een nieuw mediapartnership met Slam! FM aan te gaan. ID&T stelt daarbij dat Slam! FM erg goed bij het evenement past, waarbij Radio 538 meer als ‘familiezender’ en niet als jongerenzender gezien wordt. ID&T bezit overigens 33,3 % van Slam! FM dat voor de meerderheid in handen is van Ruud Hendriks, Lex Harding en Marcel Dijkhuizen (2H Media BV).

Bas Meijer, directielid van ID&T zegt ‘niets’ te begrijpen van de ophef van Radio 538. “Er zijn diverse contracten geweest met deze radiozender. De contractuele samenertking liep tot aan de edtie van 2005. Daarin staat niet hetgeen Radio 538 stelt”, aldus Meijer. Niets staat ID&T
volgens het directielid van om in de weg om met andere mediapartners in zee te gaan. Radio 538 verwacht dat het kort geding binnen twee weken zal plaats vinden. Trance Energy staat op 11 februari aanstaande gepland in Utrecht.

‘Bod Yorin FM 10 miljoen euro’

Het oorspronkelijke bod dat SBS Broadcasting BV heeft gedaan op Yorin FM (kavel A7) bij eigenaar RTL Nederland bedraagt vermoedelijk circa 10 miljoen euro. Dit heeft o.a. een ingewijde van zeer nabij DutchMedia laten weten. Het daadwerkelijke overnamebedrag ligt vermoedelijk lager dan dit bod. Naast SBS Broadcasting BV hebben ook onder andere Manaus Holding BV (Michiel Herter) en een consortium bestaande uit APAX Partners (circa een derde) tesamen met 2HMedia BV (Lex Harding, Marcel Dijkhuizen en Ruud Hendriks) via ABN Amro bij RTL Nederland een bod gedaan op het zevende FM-kavel dat een ongeclausuleerde status heeft. APAX Partners heeft 52,5 % van de stemrechten en 47,5 % van het kapitaal van PCM Uitgevers NV. Door wettelijke crossmediaregels mogen (eigenaren van) dagbladen met een aanmerkelijk marktaandeel geen aanmerkelijk belang in een radio- of tv-zender bezitten, wat voor APAX reden was om een consortium te vormen.

Eric Eljon, beleidswoordvoerder van SBS Broadcasting BV wil desgevraagd niet ingaan op details als de verkoopprijs en de plannen voor de radiozender. Reden voor de aankoop is volgens Eljon de crossmediastrategie opdat adverteerders een volwaardig aanbod van mediatypes geboden kan worden: televisiestations, bladen en een radiostation. De financiële en marktaandeeldoelstellingen wilde de SBS-zegsman niet prijsgeven. Op het aan te kopen kavel A7 is de last voor etherfrequentie (tot 2011) aan de overheid 4,24 miljoen euro per jaar.

De overname blijkt ondanks eerdere berichtgeving per direct met terugwerkende kracht per 1 januari jl. te zijn geëffectueerd. Totdat het radiostation fysiek naar de zevende verdieping van het SBS Broadcasting BV-pand zal overgaan, blijft het vooralsnog in de RTL-gebouwen op het Hilversumse mediapark gevestigd. De verwachting is dat de radiozender omstreeks maart/april zal verhuizen. Binnenkort zal duidelijk moeten worden wie namens SBS Broadcasting BV de leiding krijgt over de radiozender. Tot nu toe was Arthur Weijers bij RTL Nederland als radiodirecteur onder leiding van Fons van Westerloo verantwoordelijk voor het radiostation, waarbij Robert Kjaerby-Jensen de creatieve leiding heeft. SBS Broadcasting BV stelt dat in grote lijnen het personeel door kan onder de SBS-vlag. Eljon wilde niet ingaan op de door Henk Westbroek in het Algemeen Dagblad geuitte kritiek op het radiostation. Westbroek stelde dat het radiostation heeft ‘gezwalkt’ en nooit een heldere lijn heeft gekozen en luisteraars ‘eigenhandig’ werden weggejaagd door het zenderbeleid.

Vooralsnog wil SBS Broadcasting BV de naam Yorin FM handhaven, ondanks de slechte connotatie van de naam die RTL voor haar televisietak overboord gooide. Rob Stenders speelde in een ludieke locatie-uitzending tegenover het SBS-pand met de naamsuggestie Stenders Broadcast Services 6 en riep luisteraars op een nieuwe naam te verzinnen voor de zender.

Het is niet voor het eerst dat SBS in Nederland een belang neemt in een radiostation. Tot het najaar van 2002 het het via SBS Radio BV de economische controle over het toenmalige Noordzee FM. Strengholt was toen met 49 % van de aandelen, de beherende vennoot, die niet in staat was het radiostation winstgevend te maken. SBS Broadcasting SARL – voorheen SBS Broadcasting SA – de eigenaar van SBS Broadcasting BV waar KKR en Permira inmiddels 80 % van bezitten, is in Scandinavië al jaren actief met radio, vooral met regionale radiostations.

RTL Nederland verkoopt Yorin FM omdat het radiostation jaar-op-jaar ondanks miljoeneninvesteringen verliesgevend blijft en het mediabedrijf niet in staat is gebleken om het ongeclausuleerde radiostation tot een succes te maken, noch in omzet of winstcijfers, noch in marktaandeelcijfers (laatste stand was 2,8 %). RTL Nederland, dochter van het beursgenoteerde Bertelsmann-bedrijf RTL Group SA blijft eigenaar van RTL FM (kavel A9). Op dit kavel ligt een frequentielicentielast van 2,87 miljoen euro op ligt, maar heeft net iets meer luisteraars dan Yorin FM. Door succesvolle juridische procedures van 100 % NL (RadioCorp OY), Arrow Media Groep en BizNed (Ruud Hendriks) moet de minister van Economische Zaken een nieuwe beslissing nemen op de verdeling van kavel A9 (geclausuleerd kavel voor Nederlands en Europees produkt), die aan RTL FM is gelicenceerd. RTL Nederland boekte op haar twee landelijke commerciele radiostations in de eerste helft van 2005 een omzet van 6 miljoen euro met een EBITA-verlies (verlies voor rente, belasting en ammortisatie) van 3 miljoen euro.

SBS 6-Interactiviteit

Interactiviteit 2005? De visie op SBS 6-belspellen middels een door ‘Rokerskerk’ gemaakte compilatie (deel 1)…(klik hierop voor een Microsoft Windows Media filmpje)!

Interactiviteit 2006? De visie op SBS 6-belspellen middels een door ‘Rokerskerk’ gemaakte compilatie (deel 2)…(klik hierop voor een Microsoft Windows Media filmpje)!

Inmiddels heeft SBS Broadcasting BV een van de openbaarders van dit filmpje dat op veel plekken op internet te downloaden is gesommeerd hiermee te stoppen vanwege inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten…