Category Archives: Digitaal

Film1Sport1: 265.000 abonnees na flinke dip

De abonneetelevisiezenders Film1 en Sport1 tellen één ja na hun vuurdoop circa 265.000 abonnees. Dit was een jaar geleden nog circa 170.000. De abonneezenders die de plek van het toenmalige Canal+ Nederland innamen, kwamen op 12 oktober 2005 in bezit van Liberty Global Inc., die de zender bij ChelloMedia onderbracht. Op 16 november 2004 toen de overname bekend werd gemaakt, had het toenmalige Canal+ Nederland 215.000 abonnees. Met name het verlies van het Eredivisievoetbal alsmede de digitalisering en uitfasering van de analoge signalen van de betaaltelevisiezender betekende dat het aantal abonnees op het betaaltelevisieconcept vanaf medio 2005 in een vrije val terecht kwam. Pas ruim na de introductie van het Film1/Sport1-concept begon het abonnetelevisie-aantal weer te stijgen. Financiële details over de prestaties van de betaaltelevisiezender wilde ChelloMedia niet prijsgeven. De zenders werden overgenomen voor een overnamesom van 24,75 miljoen euro.

Sport1 en Film1 meer op internet

Sport1 en Film1 willen ze de komende periode meer richten op internet. Hiertoe heeft de LibertyGlobal-dochter de portals ‘sportone.nl’ en ‘filmfocus’ overgenomen van de oprichters. De bedoeling is dat beide sites met hun content onderzeel zullen worden van resp. de Sport1 en Film1-websites. Het betaaltelevisiebedrijf wil op deze wijze toegeveogde content bieden voor geinteresseerden en via het digitaal multimediaplatform dat UPC bij Film1 en Sport1 aanbiedt, aanvullende informatie bieden. Sport1 is overigens afgelopen jaar al gestart met het aanbieden van pay-per-view uitzendingen op internet, waarbij ze alle Champions League wedstrijden aanbiedt en met name Barcelona- en Galatasaray-wedstrijden zeer goed werden afgenomen. De capaciteit van de streams worden daartoe uitgebreid tot maximaal 50.000 afnemers, terwijl dit er thans nog 5000 zijn.

Sport1 wil eredivisierechten

Nu de liverechten voor het Eredvisie-voetbal naar verwachting eind dit jaar opnieuw zullen worden verdeeld voor de seizoenen vanaf 2008/2009, heeft Sport1 zich inmiddels daartoe gemeld. ChelloMedia beklaagt zich er over dat met het concept van Tele2, de kabelkijkers in feite zijn buitengesloten, aangezien Tele2 niet via de kabel de live voetbalrechten ter beschikking stelt. Onder de noemer ‘exclusiviteit’ niet langer noodzaak stelt het bedrijf ‘graag partner te willen zijn voor kabeldistributie’ van de live voetbalwedstrijden en het rechtenbedrag graag door meerdere ‘schouders’ te willen dragen inclusief de produktiekosten. Daarmee doelt Sport1 op de mogelijkheid om bijvoorbeeld met KPN en Tele2 (tbv IPTV) de rechten verdeeld te kopen; op satelliet zou dit in de optiek van Sport1 dan door Canal Digitaal Satelliet kunnen worden gedragen. In het kader van de Video-On-Demand ontwikkeling is het de bedoeling dat later dit jaar bepaalde programma’s op aanvraag tegen betaling via UPC Digital beschikbaar zullen komen, zoals ‘De Discussie’, De Goals’ en ‘De Hoogtepunten’. Overigens schuift Mari Carmen Ouden Dijk opnieuw aan als presentatrice bij de betaaltelevisiezender als eerste vrouwelijke presentatrice bij Sport1. Volgens het management kan zij juist de ‘vrouwelijke’ kant van de sport op vrijdagavond belichten. Alle overige presentatoren en het overgrote deel van de medewerkers van Sport1 bestaat overigens uit mannen. Sport1 is op de kabel beschikbaar met in totaal 8 kanalen alsmede een HDTV-versie; op satelliet is één kanaal beschikbaar.

Film1: video-on-demand en internet

De filmzender Film1 die op de kabel met vier zenders en een HDTV-variant actief is, zal volgens general manager Casper Keller in het tweede kwartaal bij UPC starten met een video-on-demand dienst. Daarbij is het de bedoeling films op aanvraag tegen betaling aan te bieden, waarbij zonder te hoeven wachten films kunnen worden afgenomen. Thans biedt UPC nog een zogeheten ‘near video on demand’ dienst aan. De bedoeling is dat de dienst naast losse ‘afname’ ook met een zogeheten ‘Subscription video on demand’ modus afgenomen kan worden opdat ongeacht de hoeveelheid afname een abonnement genomen kan worden. ChelloMedia hoopt dat ook andere kabelaars op termijn de VOD-techniek zullen kunnen aanbieden. Film1 zal overigens ook via internet films gaan aanbieden tegen betaling. Het is overigens opvallend dat waar voorganger Canal+ de focus meer legde op een mix tussen Amerikaanse en Europese films, Film1 naar eigen zeggen de focus primair legt bij de Amerikaanse films. Toch zegt Keller vooral met onafhankelijke labels te trachten ook onbekendere films ten behoeve van met name Film1.3 te programmeren. Volgens het betaaltelevisiebedrijf houdt het zich overigens wel aan de Europese quotaregeling die bepaalt dat de helft van de totale programmering uit Europees produkt dient te bestaan.

KPN verhoogt abonnementsprijs Digitenne van KPN en schrapt klantenvoorwaarde

Koninklijke KPN NV heeft de prijs van het ‘Digitenne van KPN’ aanbod met twee euro per maand verhoogd zo blijkt uit de prijsinformatie op de website van KPN. Tot voor kort kostte het abonnement op het gecodeerde digitale betaaltelevisie aanbod via de ether nog 7,95 euro per maand met als voorwaarde dat men al op een of andere wijze klant was van KPN (mobiel, vast, internet e.d.). Indien men dat niet was, kostte het abonnement 13,95 euro per maand. Met het schrappen van deze voorwaarden kost een betaalabonnement op ‘Digitenne van KPN’ voortaan 9,95 euro per maand. De prijs van het KPN-aanbod is sinds 18 oktober 2004, toen KPN daarmee begon ongewijzigd gebleven. KPN heeft op haar websites geen informatie vermeld over de gevolgen van bestaande abonnees. KPN biedt overigens op één abonnement maximaal drie smartcards aan, maar vermeldt dit meer op haar site. Abonnees die een abonnement hebben gesloten op het toenmalige zelfstandige ‘Digitenne’ betaalden destijds 8,95 euro per maand. Dit was mogelijk van 18 april 2003 tot medio oktober 2006.

In het gecodeerde aanbod van Digitenne van KPN worden 19 tv-kanalen aangeboden (waaronder de erotische zender Private Spice) en 10 radiostations. Buiten de Randstad bestaat het aanbod – indien het wordt aangeboden – vooralsnog uit 17 tv-kanalen, aangezien BBC World en BBC Prime aldaar niet worden uitgezonden. Het ‘Digitenne van KPN’ aanbod alsmede de ‘optie’ Tele2 Voetbal met twee kanalen kost voortaa in totaal 15,95 euro per maand. Voor de publieke landelijke en regionale zenders hoeft niet betaald te worden, deze zenden free to air uit. KPN heeft thans overigens een actie waarbij het het aankoopbedrag van het zogeheten ‘startpakket’ met een digitale etherontvanger, binnenhuisantenne en smartcard. In de laatste gerapporteerde kwartaalcijfers (30 september 2006) telde KPN in totaal 245.000 betalende DVB-T abonnees.

UPDATE:

KPN-voorlichter Bram Oudshoorn zegt desgevraagd tegenover DutchMedia over de prijsverhoging: “Reden is dat klanten een voorkeur hebben voor lagere instapkosten versus abonnementskosten. In de nieuwe abonnementsvorm is de eerste tuner in het basisabonnement opgenomen. Zoals je weet zijn we Digitenne nog volop aan het uitrollen. Dat betekent voor de mobiele tv-kijker (bijvoorbeeld met de boot) dat een steeds groter dekkingsgebied ontstaat. Meer kwaliteit en kwantiteit rechtvaardigt een iets hogere abonnementsprijs. We streven overigens naar zo min mogelijk prijsaanpassingen en er is voor de toekomst ook nog niets verder gepland. Voor de bestaande klanten verandert er overigens niets.Nog steeds kunnen op een abonnement driesmartcards gebruikt worden. “

Neelie Kroes veroordeelt Berlusconi-regering alsmede o.a. Telecom Italia Media en Berlusconi-deelneming Mediaset

EU-Commissaris Neelie Kroes (VVD) van mededinging heeft Italië veroordeeld naar aanleiding van het bevoordelen van bepaalde marktpartijen door de Berlusconi-regering in 2004 en 2005. De Berlusconi-regering heeft in die jaren een methode gehanteerd waarbij het subsidie gaf aan de kopers van DVB-T MHP ontvangers waarmee multimediatoepassingen mogelijk waren. In totaal gaat het om 200 miljoen euro; kopers konden hierdoor op een bepaald moment voor maar liefst 19 euro DVB-T MHP aanschaffen, als ze kijk- en luistergeld betaalden. Sky Italia, de satellietoperator van Keith Rupert Murdoch’s News Corp. klaagde samen met andere benadeelden Italië aan bij de Europese Commissie omdat deze zich benadeeld voelde. Silvio Berlusconi’s Fininvest deelneming Mediaset kon dankzij de subsidie een markt opbouwen om pay-per-view activiteiten te starten en wist behendig daarmee met de voetbalrechten van de Serie A die Sky Italia tot dan toe in het bezit had, te concurreren met Sky dankzij de DVB-T MHP-boxen waarin ze een codering kon laten opnemen.

De Commissie oordeelde dat het op zich best mogelijk is om subsidie voor digitale ontvangers te geven, maar dat dit technologieneutraal moet gebeuren met een open ‘API’ (Aplicatie interface). Dat is in Italië niet gebeurd. De Berlusconi-regering heeft destijds de Europese Commissie niet ingelicht of gevraagd of haar handelwijzen toegestaan waren.

Het pikante van de kwestie is dat de Europese Commissie heeft besloten dat de uitzenders die het meeste geprofiteerd hebben van de staat-steun, deze moeten terugbetalen. De praktijk is dat Mediaset hierdoor in feite de grootste boete opgelegd krijgt. Italië krijgt twee maanden de tijd om noodzakelijke stappen te nemen. Sinds afgelopen voorjaar heeft Italië een andere regering (de centrumlinkse regering Prodi) die volstrekt andere ideeën op het mediavlak heeft dan de regering Berlusconi. Telecom Italia Media (met La 7/MTV Italia/Qoob) die eveneens pay-per-view activiteiten heeft ontplooid dankzij de subsidies zal eveneens gelden moeten terugbetalen evenals Fastweb. De subsidies die Italië gaf voor twee specifieke regio’s (Sardinië en Aosta) zijn overigens wel toegestaan, omdat deze techniek-onafhankelijk werden verstrekt ten behoeve van een toen geplande switch off van analoge ethertelevisie werden mogelijk gemaakt.

Berlusconi oppositieleider via zijn politieke partij Forza Italia en via Fininvest de hoofdaandeelhouder van Mediaset verklaarde in de Italiaanse media dat dit een regelrechte aanval is op Fininvest om Keith Rupert Murdoch te bevoordelen. Mediaset bracht haar visie middels een persbericht onder de aandacht door te stellen dat de subsidies niet zozeer ten behoeve van Mediaset ten voordele zijn gekomen, maar dat ze vooral ten voordele van consumenten bedoeld waren, en dat deze nooit ten economisch voordeel van Mediaset zouden hebben geleid. Ook wees Mediaset erop dat de Europese Commissie tot nu toe nooit bedrijven veroordeelde om afgegeven subsidies terug te betalen.

Mediaset die in de commerciële omroepmarkt – ondanks de vele Italiaanse zenders – de markt domineert en beheerst – verklaarde verder dat de veroordeling nu een voordeel betekent voor het satellietplatform (Sky Italia) die in een monopolieregime opereert, aldus Mediaset die de beslissing zal aanvechten. De huidige minister van Communicatie Gentiloni (Margherita) verklaarde in een reactie in de Italiaanse media dat de uitspraak aantoont dat Italië zich ten tijde van de vorige legislatuur ernstig heeft vergist en het noodzakelijk is het mediabestel te reorganiseren en zich op digitalisering voor te bereiden.

Het curieuze bij deze kwestie is dat een (Nederlandse) liberale (VVD) Eurocommissaris met deze actie de zichzelf als meest liberale Italiaanse politicus verklaarde Silvio Berlusconi om een concurrentiebelemmerend feit heeft veroordeeld.

UPDATE:
Berlusconi heeft tijdens de uitreiking van Italiaanse televisieprijzen (Telegatti) de plannen van de communicatieminister Gentiloni aangeduid als een ‘criminele plannen tegen een beursgenoteerd bedrijf’ dat is ontstaan uit ‘haat’ tegen de oppositieleider. Berlusconi dreigt er mee om met een massademonstratie te komen om de plannen van de Prodi-regering om de Italiaanse mediasector te hervormen te dwarsbomen.

MTV Networks BV opnieuw met digitale urbanzender

MTV Networks BV wil dit jaar opnieuw starten met een urban-themakanaal. Dit maakte het bedrijf bekend via haar eigen publicatie ‘Fuse’. Menno Wagenaar, hoofd van TMF en voormalig marketing manager van The Box stelt in het blad ‘urban’ de ruimte te willen geven die het verdient via TMF-platforms.

Op 1 augustus 2006 staakte MTV Networks BV de urbanthemazender TMF Pure om plek te maken voor de themazender MTV Brand New die zich richt op progressieve en nieuwe muziek. The Box die zich eveneens op urban richtte maakte op 1 december jl. plek voor Nickelodeon en ‘s avonds een comedyprogrammering die moet evolueren tot een volwaardig comedymerk Comedy Central. Volgens het muziekzenderbedrijf zal op TMF een urbanprogramma worden gestart met o.a. live optredens alsmede meer urban in de reguliere programmering. Ook zal ‘X Chart’ (een samenwerking met het radiostation FunX) worden overgeheveld naar TMF.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe urbanthemazender van TMF zal starten. De zender zal – net als TMF Pure destijds – zich richten op R&B, soul en hip-hop met nieuwe en minder bekende muziek. Ook is volgens een woordvoerster nog onbekend via welke platforms de zender te zien zal zijn. Thans is MTV Networks BV naast MTV Brand New onder eigen vlag digitaal actief met TMF NL (Nederlandse muziek), TMF Party (dancemuziek) en Nick Jr. (kinderprogramma’s voor kleintjes). MTV Base wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk thans via enkele platforms waaronder Canal Digitaal Satelliet aangeboden als internationaal urban-kanaal.

 

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.

DAB niet langer dé opvolger FM; DAB-frequentieveiling najaar 2007

DAB is niet langer de ‘enige’ opvolger van de analoge FM-techniek en niet langer hèt digitale radioplatform; en toch zullen de frequentie ‘technologieneutraal’ worden geveild met licentieverlening in het najaar van 2007. “De unieke positie van DAB is niet langer houdbaar”, dit schrift demissionair CDA-minister Joop Wijn van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. “Niet mag worden verwacht dat digitale radio via DAB voldoende bereik zal hebben om de radiofunctie van FM over te nmeen. Inmiddels is in internationaal verband bovendien begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe standaard waarmee de FM-band digitaal gebruikt kan worden (DRM+ of DRM120). Mede hierdoor is TDAB niet meer de enige, vanzelfsprekende opvolger van de FM”, aldus de EZ-minister. Daarmee neemt Balkenende III nu officieel afstand van de tijdens Balkenende II ingezette lijn die de NOS Raad van Bestuur evenzo had ingezet om DAB als de enige digitale opvolger van de analoge radio te zien.

Joop Wijn ziet wèl een toekomst voor de DAB-frequentieruimte in een multimediale omroep-omgeving. Daaarom wil de CDA-bewindsman inzetten op een veiling van DAB-frequenties opdat de afgifte van licenties in het najaar van 2007 plaats kan vinden. Als het aan Wijn ligt zal de verplichting voor minimaal 80 % aan radiotoepassingen die in het Nationaal Frequentieplan is opgenomen gewijzigd worden in omroeptoepassingen. DAB is in de optiek van de EZ-minister niet langer een radiostandaard, maar een digitale multimediastandaard, waarmee ‘concurreert’ met ‘andere digitale omroepstandaarden, zoals de DVB-T techniek, aldus Wijn.

Wijn stelt evenzo tegenover de algehele radio-industrie dat de (analoge) FM-uitzendingen niet zullen worden uitgeschakeld “zolang er geen goed en vergelijkbaar digitaal alternatief is voor de partijen die nu op de FM uitzenden.” Daarmee lijkt het er op dat Wijn afstand neemt van de stellingname van voorganger Laurens Jan Brinkhorst (D66) die het jaartal 2015 noemde als switchover voor de analoge radio-uitzendingen. Wijn noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor radiopartijen om aan te haken bij de beschikbaar te komen DAB-frequentieruimte of door aan te haken bij een digitalisering van de FM-band met bijvoorbeeld de DRM-techniek, alsmede mogelijkheden tot digitaal gebruik van de middengolf (eveneens DRM). Concrete beleidsuitgangspunten omtrent DRM-gebruik op de FM-band is nog niet uitgewerkt; de DRM-technologie voor de FM-band wordt tot omstreeks 2010 gestandaardiseerd, waarbij overigens ook ontwikkelingen als internetradio en WiFi Radio-technieken opkomen.

Veiling voor licentie-afgifte in najaar 2007

Als het aan Wijn ligt zullen twee DAB-kavels met landelijke dekking kunnen worden uitgegeven middels een veiling. Het proces tot veilen zal als het aan de huidige demissionaire minister ligt, na het voorjaar van 2007 kunnen starten, waarna licentie-verlening in het najaar van 2007 kan plaats vinden. Daarbij noemt Wijn in zijn brief ‘flexibiliteit’ waarbij technieken als DAB-IP en DMB (Digital Multimedia Broadcasting) gebruikt kunnen worden, oftewel een technologieneutrale uitgifte. Ook dit is een nieuw beleidsuitgangspunt ten opzichte van de voorgaande regering. Wijn erkent dat digitale DAB-radio in conintentaal Europe waar het op de markt is gebracht, een beperkt aantal luisteraars weet te bereiken, en noemt het Verenigd Koninkrijk ‘relatief’ succesvol omdat daar nieuwe programma’s en toepassingen op de markt zijn gebracht die nog niet beschikbaar waren. Dit draagt bij tot een andere kijk op het gebruik van de DAB-frequenties. Omdat er concrete belangstelling bestaat voor de DAB-frequenties, wil Wijn overgaan tot een verdeling. De reden voor een veiling en geen vergelijkende toets is volgens Wijn dat met multimediatoepassingen het moeilijk te voorspellen is wat het beste aan de vraag voldoet. De pluriformiteitsgedachte is daarbij tevens al gegarandeerd met de FM-verdeling. Wijn is van mening dat die systematiek niet gewijzigd hoeft te worden. “Het valt immers niet langer te verwachten dat DAB in 2011 of vlak daarna de rol van de FM als belangrijkste distributiekanaal voor radioprogramma’s door de ether zal overnemen,” aldus de EZ-minister. Het zal een nieuwe regering moeten zijn die de beleidsuitgangspunten van Wijn zou moeten implementeren.

DVB-T aanbod Tele2 uitgesteld tot eerste kwartaal 2007

Tele2 zal digitale ethertelevisie in het eerste kwartaal van 2007 op de markt brengen. Het bedrijf kondigde op 8 september jl. een samenwerkingsovereenkomst met Koninklijke KPN NV aan, waarbij KPN o.a. via ‘Digitenne van KPN’ twee Tele2 Voetbalkanalen kon gaan aanbieden en Tele2 het DVB-T aanbod van KPN zelf ook zal verkopen onder een eigen merknaam. Tele2-woordvoerder Remco Meerstra zegt nu tegenover DutchMedia dat besloten is de introductie van het Tele2 betaalaanbod via de digitale ether uit te stellen tot het eerste kwartaal van volgend jaar. Meerstra kon niet ingaan op de vraag waarom dit uitstel. Het is nog niet bekend met welke prijs-stelling het digitale ethertelevisiepakket van Tele2 op de markt zal komen. Wèl is bekend dat het aanbod exact hetzelfde zal zijn als ‘Digitenne van KPN’ (inclusief de twee Tele2 Voetbalkanalen). KPN is begonnen met de landelijke uitrol van het eigen betaalaanbod ‘Digitenne van KPN’, die in het najaar van 2007 zal zijn afgerond. Thans is het alleen in de Randstad beschikbaar.

REKAM digitaliseert; CAIW tweede digitale kabelaanbieder Gouda

Kabelexploitant Rekam heeft aangekondigd samen met CAIW een digitaliseringslag te gaan doorvoeren op de kabelnetten van Rekam in Gouda en omgeving. CAIW zal daarbij als tweede kabelaanbieder haar digitale kabelpakketten gaan aanbieden via de Rekam-kabelnetten. Daarmee is voor Nederland een primeur bereikt, waarbij kabelkijkers in Gouda en omgeving kunnen kiezen uit verschillende aanbieders via één kabelnet.

De bedoeling is dat Rekam uiterlijk 1 mei haar analoge televisie-kabelaanbod verkleint tot 24 tv-zenders, waarbij voor 10 euro afhandeling/verzendkosten in april digitale kabelontvangers beschikbaar wordt gesteld aan Rekam-klanten die dit wensen af te nemen. Met de digitalisering wil Rekam haar principe van doorgeefluik van te ontvangen zenders die geen algemene vergoeding vragen, handhaven. Hoe het analoge én digitale Rekam-kabelpakket eruit zal zien, is nog niet bekend; digitaal zal zoveel mogelijk het huidige analoge Rekam-pakket alsmede eventueel meer zenders worden doorgegegeven. Het analoge pakket zal volgens directeur Herman Grooten naar verwachting vooral de best bekeken, bekende Nederlandstalige zenders omvatten. Als het beleid van de op Nederland gerichtte afdeling van RTL Group SA niet wijzigt, zullen de Luxemburgse zenders RTL 4, RTL 5 en RTL 7 niet digitaal via het Rekam-aanbod beschikbaar komen, aangezien deze een (extra) vergoeding vragen. Rekam zal ook in de toekomst onafhankelijk van CAIW haar kabelexploitatie voortzetten voor het tarief van 6,60 euro per maand.

CAIW zal bij Rekam een aantal frequenties huren opdat het haar eigen (volledige) digitale kabelaanbod kan aanbieden. De afnameprijs van een CAIW-abonnement bij Rekam is 13,95 euro per maand (waarbij inbegrepen een Rekam-kabelabonnement). In de praktijk is de optieprijs voor een digitale standaardaanbod van CAIW  voor Rekam-klanten dus 7,35 euro per maand. Middels het CAIW-aanbod komen in het Rekam-gebied zenders als Discovery Channel, Animal Planet en Eurosport beschikbaar die een algemene vergoeding vragen voor hun uitzendingen op de kabel. CAIW zal overigens bovenop haar standaardabonnement ook de digitale optiepakketten ‘Taste’, ‘Enjoy’, ‘Delight’ en ‘Complete’ aanbieden.

De intentie-overeenkomst die CAIW en Rekam hebben afgesloten moet leiden tot een overeenkomst voor vijf jaar. Eind januari is het de bedoeling dat de overeenkomst omgezet zal zijn in een definitief contract. Voor Rekam zal de nieuwe kabelaanbieder een proeve worden om te bezien in hoeverre haar concept. CAIW-directeur Aart Verbree zegt desgevraagd blij te zijn als 50 % van de Rekam-klanten een abonnement op ‘zijn’ aanbod zal nemen. CAIW was overigens al internetaanbieder in het Rekam-gebied. CAIW en Rekam zullen dezelfde techniek als CAIW gebruikt inzetten. Het Rekam aanbod zal ‘free to cable’ worden uitgezonden; het CAIW aanbod zal Irdeto2-gecodeerd worden uitgezonden op het Rekam-net, waarbij middels een smartcard toegang kan worden verkregen hiertoe. Rekam kwam enige tijd geleden in het nieuws omdat het niet bereid is een algemene vergoeding te betalen – anders dan de auteursrechtenvergoeding – voor de kabeluitzending van BBC 1 en BBC 2. Indien de BBC en Rekam niet tot op een oplossing komen, zou dit betekent dat beide Britse publieke zenders in het Rekam-gebied op termijn alleen via het (duurdere) CAIW-aanbod beschikbaar blijft.

CAIW-dreicteur Verbree zegt niet de intentie te hebben zijn digitale kabelaanbod elders middels de grote kabelaars (Zesko, UPC e.d.) aan te bieden. Daarvoor is de situatie te ingewikkeld, al zegt Verbree dat als deze gevraagd wordt het best wil onderzoeken, maar de CAIW-directeur noemt dat een ‘theoretische’ situatie. Bovendien wijst CAIW er op dat de tariefverschillen kleiner zijn met de grote kabelaars en CAIW meestal goedkoper is dan de grote kabelaars, waarbij te bezien valt hoeveel deze zou moeten betalen voor de huur van frequentieruimte en of dat – al dan niet af te dwingen via Opta na ellenlang procederen – dan nog rendabel is.

RTL Klassiek: zomer 2007?

RTL Klassiek, de samen met Foreign Media aangekondigde eerste themazender voor RTL Nederland zal niet op 1 januari aankomende van start gaan, maar waarschijnlijk op z’n vroegst rond de zomer van 2007. Dit blijkt uit welingelichte kringen. Het eerste themakanaal voor Nederland vanuit RTL Nederland zou zich middels de expertise en catalogus van Foreign Media richten op klassieke muziek met verspreiding via digitale pluspakketten op o.a. de kabel. Op 18 september jl. kondigden RTL Nederland en Foreign Media de start van het kanaal aan, waarbij het kanaal als ‘belangrijk onderdeel van de digitale strategie’ werd omschreven voor de Nederlandse tak van Bertelsmann-dochter RTL Group SA. Onduidelijk is wat de reden is van het uitstel, al heeft nog geen van de drie grote kabelaars bekend gemaakt de zender te zullen distribueren. Eerder maakte RTL Nederland ook bekend met Endemol en KPN themazenders te willen opzetten. Net als bij de aankondigingen van concurrent SBS Broadcasting BV is het tot op heden gebleven bij aankondigingen tot de lancering van themazenders en heeft vooral de publieke landelijke omroep de door RTL gewenste ‘markteleiderspositie’ als omroep in de digitale (televisie) markt verkregen. *

Combo Nickelodeon/Tien via Digitenne van KPN blijft voorlopig

De kanaaldeling van Nickelodeon (05-18 uur) en Tien (voorheen Talpa, 18-05 uur) blijft via het betaalaanbod ‘Digitenne van KPN’ voorlopig bestaan. Via satelliet, kabel en IPTV-aanbieders is Tien sinds zaterdag jl. 24 uur per dag te zien, Nickelodeon deelt de zendtijd (05-20 uur) op die infrastructuren voortaan met The Box/Comedy Box. 

Reden hiervan is dat KPN op haar eigen capaciteit geen mogelijkheid meer zag om een extra zender vrij te maken, nu ze het contract met AT 5 uitdient tot eind dit jaar. Dan zal – zoals het er nu naar uitziet – AT 5 niet langer 24 uur per dag door KPN worden uitgezonden, frequentieruimte vrijkomen om eventueel beide landelijke zenders volledig door te geven. Zoals bekend, strijdt AT 5 voor een plek op de DVB-T frequentie van de publieke landelijke omroep (NOS), maar AT 5 is in de tussentijd ook nog met KPN in gesprek om deze opties te bezien. Een zegsman van MTV Networks BV zegt desgevraagd dat ook deze in gesprek is met KPN/Digitenne en alle opties besproken worden waarbij MTV Networks BV het liefst de volledige uitzending van Nickelodeon/The Box wil bieden voor de kijkers van Digitenne van KPN. Tien-voorlichter Marc van Hal (Talpa TV BV) verwijst voor vragen hierover naar KPN die op haar beurt naar Tien verwijst, zodat geen duidelijkheid verkregen kon worden over hoe Tien tegenover Digitenne/KPN kijkers aankijkt.