Category Archives: Digitaal

KPN dient contract AT 5 uit tot 1-1-2007; NOS weigert AT 5

Koninklijke KPN NV dient het contract met AT 5 tot uitzending van de hoofdstedelijke zender via het gecodeerde betaalpakket ‘Digitenne van KPN’ uit tot 1 januari 2007. Eerder wilde KPN al per 15 december stoppen met uitzending van de hoofdstedelijke zender via DVB-T. Nu is het de bedoeling dat de uitzendingen per 1-1-2007 stoppen. AT 5 tracht met de gewonnen tijd een structurele oplossing te bereiken als lokale publieke omroep, aangezien het met het verlies van DVB-T dekking (opnieuw) een exclusieve kabelzender zou worden. Bij UPC – dat de kabel verzorgt in Amsterdam alsmede in een groot deel van de Stadsregio Amsterdam – hebben 81,99 % van de huishoudens die een abonnement kunnen nemen, daadwerkelijk een abonnement, waardoor 18,01 % van de huishoudens via andere infrastructuren televisie kijken. Naar schatting 9 % van de Amsterdamse huishoudens heeft een ‘Digitenne van KPN’ abonnement.

NOS Raad van Bestuur weigert AT 5 uit te zenden

AT 5 heeft met een beroep op het publieke karakter van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de aan haar toegewezen DVB-T frequentie gevraagd aan de NOS Raad van Bestuur of ze daarop kan uitzenden. De capaciteit wordt thans uitgewisseld met KPN, waardoor de commerciële zender CNN International thans op publieke NOS-capaciteit wordt uitgezonden. Eerder gaf de minister van media (Maria van der Hoeven) in de Tweede Kamer aan dat dit niet is toegestaan. Jeroen Wassenberg zegt namens de NOS Raad van Bestuur dat deze niet bereid is de hoofdstedelijke publieke zender ter wille te staan. “We zouden een precedent scheppen voor de andere lokale omroepen”, aldus de woordvoerder van de NOS Raad van Bestuur die vervolgens de uitzending van CNN International verdedigt als zou het om een ‘technische’ uitruil van frequentieruimte zijn, die gezien de uitspraak van de minister niet is toegestaan. Volgens de NOS Raad van Bestuur-zegsman is AT 5 nu eenmaal een lokale publieke omroep waarvoor ze geen plichten heeft, ook al is Amsterdam in inwoneraantal groter dan menig provincie. Wassenberg zei verder dat AT 5 hiertoe bij de mediaminister moet zijn. De NOS heeft van de mediaminister en de minister van Economische Zaken een accomodatieplicht verkregen voor de Free To Air uitzending van de regionale publieke zenders in DVB-T, ongeacht hoe groot hun publiek is die ze wettelijk bedienen.

SP, NVJ en AT 5 vragen regering/kamer om ingrijpen voor AT 5 op NOS-frequentie

De Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij (SP) heeft Minister Maria van der Hoeven (CDA) van media gevraagd zorg voor te dragen dat AT 5 een ‘verplicht’ via DVB-T uit te zenden omroep wordt die free-to-air via de frequentie van de NOS wordt uitgezonden, zoals thans bij de regionale publieke omroepen het geval is. Ook de NVJ en AT 5 zelf hebben hiertoe opgeroepen. AT 5 wijst de minister daarbij op de rol van de NOS die haar frequentieruimte voor commerciele doelen gebruikt, en vraagt de minister om maatregelen te treffen en de omissie met betrekking tot het niet (verplicht) hoeven te accomoderen van AT 5 door de NOS ongedaan te maken. AT 5 bedient in haar kerngebied Amsterdam meer dan 770.000 mensen; in de Stadsregio Amsterdam wonen 1,35 miljoen mensen. Regionale publieke zenders als Omroep Zeeland TV, TV Drenthe en TV Flevoland bedienen minder huishoudens en mensen, maar kennen desalniettemin wel een accomodatieplicht van de NOS die door de regering is afgedwongen. De NVJ noemt de inwoners van Amsterdam als grootste stad van Nederland vergelijkbaar met een regio en heeft daarbij aangedrongen op vrije ontvangst van AT 5 via DVB-T.

Nederland 1, 2 en 3 alsmede regiozenders maandag uit de lucht; KPN neemt het digitaal over in DVB-T!?

Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke tv-zenders worden komende maandag uit de lucht gehaald. Althans de analoge etheruitzendingen die resp. sinds 1951, 1963 en 1988 alsmede 1994 zijn gestart. De vier analoge Nederlandse ethertelevisienetten zijn na dit weekeinde niet meer. Dit is geen nieuws meer.

Tijdens een persconferentie die door Koninklijke KPN NV (als zenderexploitant) is georganiseerd, maakte KPN duidelijk klaar te zijn voor de omschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie. Grote afwezige tijdens de persconferentie was de NOS Raad van Bestuur. Als licentiehouder, verantwoordelijk uitzender en formeel opdrachtgever van de analoge én digitale uitzendingen voor de Nederlandse kijker van de publieke zenders, vertrouwde het de communicatie en campagne volledig toe aan het commerciele KPN en het ministerie van OCW. Op de websites van de publieke landelijke omroep alsmede Nederland 1, 2 en 3 is op het oog niets te vinden over de omschakeling. Volgens NOS-woordvoerder Jeroen Wassenberg is hiertoe al langer geleden in overleg met de regering besloten.

KPN-Publiek Omroep Pakket

En aldus heeft KPN een ‘Publieke Omroep Pakket’, met logogebruik van de publieke landelijke omroep geintrdocueerd, opdat consumenten een (door KPN) gesubsidieerde operator gebonden KPN DVB-T ontvanger kunnen aanschaffen met de mogelijkheid zich op het commerciele ‘Digitenne van KPN’ aanbod te abonneren middels een betaald abonnement en gebruik van een (ongevraagd bijgeleverde) Conax-smartcard die werkt met een ingebouwde Conax-CAM.

KPN legt beperkingen op voor ‘Publieke Omroep’ kijkers tegen andere Publieke Omroepen

De operator gebonden KPN DVB-T ontvanger kent enkele beperkingen die middels de KPN/Digitenne certificering er zorg voor dragen dat de gebruikers geen andere signalen dan die door KPN zijn gemarkeerd, kunnen ontvangen. Ontvangst van de de ongecodeerde DVB-T uitzendingen van de VRT in Zeeuws Vlaanderen, (zuidelijk) Noord-Brabant en Limburg alsmede ontvangst van het ruime Duitse ongecodeerde DVB-T aanbod is hierdoor op deze ontvangers onmogelijk gemaakt. Desgevraagd zei KPN Broadcast Sales Manager Jan Carel Teding van Berkhout zich in eerste instantie niet bewust te zijn van deze beperking, een KPN-collega bevestigde echter de beperking. Bram Oudshoorn, KPN-woordvoerder wilde niet ingaan op de vraag wat deze beperking betekent voor de aanbesteding van de publieke multiplex van de NOS in 2008, en of een eventueel andere operator daarmee de toegang tot de door KPN gesubsidieerde DVB-T ontvangers tot een (onafhankelijke) publieke multiplex kan worden ontzegd opdat daarmee KPN haar eigen markt zekerstelt. Op een vraag over de beschikbaarheid van DVB-T ontvangers in de markt, antwoorde KPN dat dat geheel bij de handel ligt, die hierop kan anticiperen. De handel is echter afhankelijk van hoe KPN daarmee omgaat, aangezien deze met tijdelijke kortingsacties werkt die een marktverstorend effect met zich meebrengt.

Onduidelijk merkbeleid

KPN erkende min of meer op de persconferentie het onduidelijke merkenbeleid van haar zijde. Digitenne, Digitenne van KPN, KPN TV, Digitale TV van KPN en ‘Publieke Omroep Pakket’ waarbij op internet gebruik wordt gemaakt van verschillende websites met verschillende ‘merklading’ van dezelfde merken, maken het er niet duidelijker op.

Vooralsnog vier Frequenties buiten de Randstad….

KPN zal buiten de Randstad vooralsnog bij de introductie van haar ‘eigen’ commerciële, betaalde ‘Digitenne van KPN’ aanbod in de eerste periode vooralsnog via in totaal vier frequenties haar zenderaanbod aanbieden. Eén daarvan is van de NOS. De uitrol van Digitenne van KPN geschiedt gefaseerd vanaf januari tot oktober volgend jaar buiten de Randstad. In de Randstad gebruikt Digitenne van KPN thans in totaal vijf (inclusief de NOS-frequentie). Volgens de KPN Broadcast-technici is hiervoor gekozen omdat niet tijdig frequenties beschikbaar zijn gekomen uit het RRC06 Geneve-onderhandelingsproces. Deze komen later wel beschikbaar. Gevolg is dat buiten de Randstad de beeldkwaliteit vermoedelijk van het DVB-T aanbod lager komt te liggen dan in de Randstad en dat BBC World buiten de Randstad niet via DVB-T zal worden aangeboden, aldus KPN Broadcast.

De belangrijkste zender voor het publieke omroep-aanbod is de zender Lopik die in ieder geval tot aan juli 2007 vanaf hetzelfde opstelpunt als thans met analoge ethertelevisie, een net zo breed bereik zal kennen, waarbij een aantal regionale zenders tijdelijk in heel het gebied dat deze zender bestrijkt, beschikbaar komt via DVB-T.

Agentschap Telecom heeft een kaartje gepubliceerd over het bereik van de zenders per 11 december.
Deze is te vinden via de website van Agentschap Telecom door hier op te klikken

Indicatieve uitroldata commerciele Digitenne van KPN-aanbod, zijn eveneens geopenbaard:
– Alkmaar, Wormer, 15 januari 2007
– Eindhoven Oost, januari 2007
– Nijmegen, januari 2007
– Smilde, januari 2007
– Oss, februari 2007
– Zwolle, (begin) februari 2007
– Groningen, februari 2007
– Hengelo (Overijssel), maart 2007
– Apeldoorn, maart 2007
– Hengelo, maart 2007
– Breda, april 2007
– Leeuwarden, april 2007
– Maastricht, mei 2007
– Heerlen, mei 2007
– Venlo, mei 2007
– Arnhem, mei 2007
– Eindhoven West, juli 2007
– Den Bosch, juli 2007
– Doetinchem, oktober 2007

REDACTIONEEL COMMENTAAR:

Parlement, kabinetten en NOS Raad van Bestuur laten KPN monopoliseren….?!

Opeenvolgende parlementen sinds 2002, opeenvolgende kabinetten (Paars II, Balkenende I, II en II) alsmede de huidige en vorige NOS Raad van Bestuur werken en werkte mee aan de langzame vorming van een zeer dominante nieuwe positie van Koninklijke KPN NV op het dossier digitale ether, waarin marktmisbruik en subjectieve commerciele belangen de boventoon voeren in plaats van rationele publieke en eerlijke belangen voor de Nederlandse televisiekijker en andere marktpartijen.

Met de afgifte van de DVB-T licentie in 2002 hebben toenmalige staatssecretarissen Rick van der Ploeg (PvdA) en Monique de Vries (VVD) de eerste stap gezet in wat komende maandag een nieuwe dimensie krijgt. Het DVB-T spectrum is toen in een monopolie vergeven aan één commerciële speler, Digitenne Holding BV. Toen nog in meerderheid eigendom van staatsdeelnemingen, vandaag in handen van KPN. Het gaat om vijf landelijke multiplexen waarvoor de licentie maar liefst tot 2018 is afgegeven.

Onder aanvoering van de liberalen en sociaal-democraten is daarnaast weliswaar een publieke afzonderlijke licentie afgegeven aan de NOS, maar is nagelaten heldere en duidelijke voorwaarden te scheppen aan de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke zenders. Gevolg was dat de NOS ging ‘samenwerken’ met de staatsdeelnemingen die nu allen op zijn gekocht door KPN. In de ‘samenwerking’ is vanaf de start van het Digitenne-aanbod sprake van frequentie-uitwisseling. Daarbij is in een overeenkomst tussen de NOS en wat nu KPN-deelnemingen zijn, tot 2008 de afspraak gemaakt dat KPN de zenderexploitatie doet alsmede frequentieruimte die ten behoeve van de publieke omroepdiensten zijn verleend eveneens kan gebruiken.

Digitenne ging overigens bijna failliet, waarop toenmalig minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) overheidsgeld investeerde via de toenmalige staatsdeelneming Nozema Services NV om dat te voorkomen De licentie van Digitenne Holding BV is afgegeven op voorwaarde dat concurrerende infrastructuren geen controlerend belang zouden verkrijgen; dit is een basis voor intrekking van de uitzendlicentie. Om Digitenne te ‘redden’, heeft Brinkhorst (D66) samen met minister Zalm (VVD) ervoor gekozen om de overname toe te staan.

Gevolg van deze politieke beslissing is dat in het omschakelproces KPN de algehele keten controleert van de publieke landelijke omroep, alsmede de toegang voor derden kan blokkeren. KPN hanteert – net als voorheen Digitenne – een certificering-systeem voor haar digitale etherontvangers. Daarbij is de blokkade van ontvangst van niet-KPN geoormerkte frequenties essentieel om derden te kunnen blokkeren tot een entree in de markt en een voordeel om meer frequenties te verwerven nu de regering een zesde en zevende landelijke DVB-T frequentie moet gaan verdelen. Een eventuele nieuwkomer zal bij de bestaande DVB-T huishoudens alleen met toestemming van KPN ‘binnen’ kunnen komen, ook al zendt deze ongecodeerd uit. Dat is marktafscherming, waar een overheid korte metten mee zou moeten maken. Het argument vanuit KPN dat ze dit doet om te voorkomen dat gesubsidieerde boxen in het buitenland terecht zouden komen is zwak. Voor de hoge kortingsacties moet men abonnee worden van KPN TV en de ontvangers die onder de noemer ‘Publieke Omroep Pakket’ worden verkocht met Conax, zijn dan weer duurder dan de buitenlandse Free to Air ontvangers en de codering Conax met DVB-T ontvangers is buiten Nederland zo goed als onbruikbaar.

Tevens zet KPN de NOS voor het blok. Immers bij een aanbesteding zal de NOS op de DVB-T ontvangers van KPN graag zichtbaar willen zijn, aangezien het anders een DVB-T bereik verkrijgt van slechts enkele liefhebbers die een onafhankelijke DVB-T ontvanger hebben aangeschafd. Doordat de DVB-T onvangers van KPN onder de marktprijs worden verkocht, kunenn andere decoderfabrikanten niet of nauwelijks toegang verkrijgen tot de Nederlandse markt. KPN kan het met een aanbesteding zich dusdanig opstellen opdat zij de enige is die de door haar gecre-erde huishoudens met de DVB-T KPN ontvangers, toegang kan geven tot de signalen van de Nederlandse publieke zenders. Als een ander de zenderexploitatie voor de NOS zou mogen doen, kan KPN zich als partij opstellen opdat een commerciele overeenkomst moet worden gesloten tot toegang van de ‘KPN’ afhankelijke ontvangers.

Met dit soort ‘foefjes’ heeft KPN zich slim in de markt gevochten, met gebruikmaking van alle mogelijke argumenten om een nieuw monopolie op te werpen. De houding van KPN en de NOS Raad van Bestuur jegens een hoofdstedelijke zender als AT 5 is wat dat betreft tekenend. KPN stelt zich op als dominante marktpartij, de NOS schaart zich daarachter met argumenten die precies in het straatje van KPN passen, maar zijn een publieke omroep onwaardig en strijdig met de telecommunicatiewet.

Weliswaar zit de NOS thans wellicht goedkoop in de digitale ether met een financiering van 2 miljoen euro op jaarbasis vanuit de regering, maar gezien de uitvoering zijn vooral de kijkers hiervan de dupe, aangezien aan de vrijheden van ontvangst wordt getornd, en de NOS Raad van Bestuur zichzelf op deze wijze met een flinke afhankelijkheid aan KPN heeft gebonden. Geen enkele andere Europese publieke omroep heeft haar zaken voor etherdistributie op zo’n afhankelijke wijze georganiseerd.

Het is zaak dat het parlement minimumregels opstelt opdat ontvangst van de ‘vrije’ ether ten alle tijden gegarandeerd is, opdat ook in grensgebieden zonder problemen vrij te ontvangen zenders, vrij ontvangen kunnen worden. Anders blijft net als op satelliet, de televisie een medium in een Europa MET grenzen; een situatie die zowel consumenten als de NOS op lange termijn ernstig benadelen, en contrair is aan de EU-wens van een Europa zonder grenzen….

UPDATE: op de dag van de omschakeling hebben de websites van Nederland 1, 2 en 3 te elfder ure een melding over de omschakeling geplaatst.

Oplossing KPN voor AT 5: in kanaaldeling met Nickelodeon. AT 5: onbespreekbaar

Amsterdams Wethouder Gehrels van media & cultuur heeft gemeld dat KPN een nieuw voorstel heeft gedaan om AT 5 te kunnen blijven uitzenden. Het voorstel is om AT 5 in de avond- en nachturen op het kanaal van Nickelodeon te laten uitzenden. The Comedy Box/The Box zou dan niet via DVB-T beschikbaar komen. Voor AT 5 is dit KPN-voorstel onbespreekbaar, ze ziet dit als luchtballon. Voor hoelang dit oplossingsvoorstel van KPN geldt (het AT 5-KPN contract verloopt op 1-1-2007), is onduidelijk. KPN gaf eerder aan niet in de openbaarheid over de kwestie te willen spreken totdat duidelijkheid is verkregen over wat er gaat gebeuren. Morgen organiseert KPN evenwel een nationale persconferentie over de omschakeling van analoge naar digitale etherltelevisie.

AT 5 sprak in de Commissie Media & Cultuur van de gemeenteraad van Amsterdam die zich unaniem achter het streven van AT 5 schaart. PvdA-raadslid Jos Straub verbaasde zich over het hoge percentage niet-kabelkijkers in het UPC-gebied (18 %). AT 5-directeur John de Zwart bepleitte een ontvangst ‘voor iedereen’, het liefst op de publieke frequentie van de NOS waar nu het commerciele CNN International op wordt uitgezonden ten behoeve van het commerciele KPN-aanbod. Gekscherend zei wethouder Gehrels dat als niet opgelet wordt, de slogan ‘Amsterdam kijkt een beetje AT 5’ in plaats van de AT 5 slogan ‘Een beetje Amsterdam kijkt AT 5’ moet worden geplaatst, doelend op het beperktere bereik met alleen kabeldistributie voor de hoofdstedelijke zender. In antwoord op vraag van D66-raadslid Petra Hoogerwerf zei John de Zwart dat politek Den Haag zenders als AT 5 zijn vergeten in de discussie over de digitale ether, terwijl provinciale publieke zenders en landelijke publieke zenders wel alle aandacht krijgen. Maarten van der Meer van GroenLinks wees er daarbij op het gek te vinden dat TV Noord-Holland met haar provinciale editie in Amsterdam te vinden is via DVB-T en niet met de Amsterdamse editie. Wethouder Gehrels zei toe alle wegen te bewandelen opdat AT 5 beschikbaar zal kunnen blijven via DVB-T.

Onduidelijk is wat de NOS Raad van Bestuur vindt van het idee van AT 5 om op de NOS-mux voor Amsterdam te worden geplaatst. De woordvoerder van de NOS Raad van Bestuur was niet bereikbaar voor commentaar .

Classic fM terug op satelliet in Familiepakket Canal Digitaal Satelliet

Classic fM keert per 18 december terug op de Astra1-satelliet. De licht klassieke muziekzender van Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) staakte 1 april 2004 haar uitzendingen op de Astra1 om redenen van kosten in relatie met de commerciële exploitatie nadat Classic fM haar FM-etheruitzendingen op 1 juni 2003 staakte. Aangezien de zender volgens eigen zeggen nu nieuwe mogelijkheden ziet die binnen het kostenplaatje van de zender passen en luisteraars erom vroegen, wil de radiozender aan de vraag voldoen. En dus zal Classic fM terugkeren op satelliet, maar dan in het betaalde Familiepakket (en hoger). Classic fM is de eerste Nederlandse radiozender die op satelliet in een ‘betaal’ pakket uit zal zenden. De vijf VRT-radiozenders, zitten overigens eveneens in dit ‘betaalpakket’ dat 12,95 euro per maand kost. De zender zal te ontvangen zijn via de Astra1, gecodeerd in Mediaguard2 (en Irdeto2) op 12515 GHz, H Symb.Rate 22000 FEC:5/6 en verkrijgt plekje 215 in de ‘standaard’ zaplijst van Canal Digitaal Satelliet. Testuitzendingen zijn reeds gestart.

Situatie AT 5/Talpa via DVB-T: AT 5 houdt KPN aan contract

AT 5 houdt KPN aan haar contract om de zender tot 1 januari te laten uitzenden. KPN gaf eerder aan AT 5 aan dat de zender per 15 december geschrapt zal worden uit het DVB-T aanbod. Een KPN-woordvoerster zegt daar desgevraagd over dat ze nog niet weet of (en wanneer) de Amsterdamse zender zal verdwijnen uit het (betaalde) DVB-T aanbod. “We zijn in gesprek met alle partijen om te kijken of er mogelijkheden zijn,” aldus KPN-zegsvrouwe Caroline Ubachs. “We hebben gekozen voor een landelijke uitrol van ons aanbod en dan worden prioriteiten gesteld,” aldus Ubachs. De bedoeling van KPN was om per 16 december Talpa/Tien een ‘eigen’ 24 uur kanaal te geven, waarbij Nickelodeon/The Box op de huidige frequentie 24 uur per dag blijft uitzenden. Om plek te maken zou AT 5, waarvan het contract per 1 januari verloopt, moeten verdwijnen.

KPN heeft aan AT 5 de optie aangegeven om bij TV Noord-Holland in kanaaldeling te gaan, opdat half om half AT 5 en TV Noord-Holland te zien is. Voor AT 5 is dat een onbespreekbare optie. “TV Noord-Holland zal dat ook niet willen en KPN gaat daar niet over,” aldus de nieuwe directeur van AT 5, John de Zwart. De Zwart heeft KPN te kennen gegeven dat deze KPN aan haar contract zal houden en niet per 15 december zal willen stoppen via DVB-T. De Zwart zegt te zoeken naar ‘alternatieve wegen’ en zegt dat AT 5 zich ‘altijd constructief heeft opgesteld’. De Zwart meldt verder zich niet bewust te zijn van uitnodigingen tot gesprekken en noemt de handelwijze van KPN ‘niet netjes’. KPN op haar beurt hekelt het media-offensief dat AT 5 is gestart, en stelt dat de gesprekken niet via de media lopen maar tussen directies en hier binnenkort meer helderheid over hoopt te verkrijgen. AT 5 is gister een actie gestart om te bewerkstelligen dat AT 5 via DVB-T beschikbaar blijft in de hoofdstad. AT 5 studeert naar mogelijkheden en wil graag – net als TV Noord-Holland – op het frequentieblok van de NOS uitzenden.

AT 5 verdwijnt bij DVB-T aanbod KPN (Digitenne van KPN)

AT 5 verwijnt per 15 december aankomende uit het DVB-T aanbod van KPN (Digitenne van KPN). Dit schrijft AT 5-adjunct-directeur Roel van den Ende in antwoord op vragen van DutchMedia. KPN verlengt de overeenkomst met AT 5 niet omdat ze ‘digitale ruimte nodig heeft voor alternatieve doeleinden’ aldus Van den Ende. “AT 5 kan helaas niet veel in het verweer brengen tegen een dergelijke beslissing,” aldus de AT 5-adjunct directeur. AT 5 is in de hoofdstad en omgeving de belangrijkste televisienieuwsbron voor hoofdstedelijk nieuws en wordt zeer goed bekeken. Voor sommigen was AT 5 de belangrijkste reden om een abonnement op het DVB-T aanbod van KPN te nemen, aangezien dit voor AT 5 het enige alternatief was ten opzichte van de hoofdstedelijke UPC-kabel.

Uit de sinds deze week geldende nieuwe frequentie-opbouw van het DVB-T netwerk blijkt dat AT 5 in de gehele Randstad wordt doorgegeven, net als (ongecodeerd) TV Rijnmond en TV Flevoland. In de loop van 2007 is het de bedoeling dat de beide regio-zenders alleen regionaal in DVB-T beschikbaar blijven en niet in de hele Randstad, zoals thans ook met TV Noord-Holland het geval is. AT 5 was sinds de start van het DVB-T aanbod dat KPN heeft overgenomen, beschikbaar tegen betaling als onderdeel van het ‘Digitenne van KPN’ pakket in de Stadsregio Amsterdam.

Bij de overschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie heeft de regering met de NOS, regionale zenders en KPN bewerkstelligd dat de regionale publieke zenders alsmede de publieke landelijke zenders via de digitale ether (DVB-T) free to air/ongecodeerd worden uitgezonden. De NOS heeft op haar eigen toegewezen frequenties daartoe een accomodatieplicht. Voor de hoofdstedelijke publieke (lokale) zender AT 5 is dit niet voorzien. AT 5 bedient in de gemeente Amsterdam (kerngebied) circa 743.000 mensen, onderverdeeld in circa 406.700 huishoudens.Sommige regionale zenders die thans in DVB-T (en satelliet) zijn gefaciliteerd hebben in hun kerngebied beduidend minder inwoners/huishoudens.

AT 5 is met deze stap alleen nog via de kabel te ontvangen in de Stadsregio Amsterdam (UPC, Casema, Multikabel, CAIW). Het nog commercieel te lanceren DSL-TV aanbod van KPN/Mine (IPTV) biedt AT 5 daarnaast ook aan. AT 5 heeft zelf onvoldoende middelen om op satelliet uit te zenden.

Overigens zal KPN naar verwachting per 16 december de zendercombinatie Nickelodeon/The Box doorgeven in DVB-T ten behoeve van haar betalende abonnees.

Multikabel kiest betaalmodel digitalisering; Essent/Casema: andere strategie

Zesko-dochter Multikabel kiest voor een andere strategie van digitalisering dan Essent Kabelcom/@Home en Zesko-dochter Casema. Essent Kabelcom/@Home (1,8 miljoen abonnees) zal afhankelijk van NMa-toestemming zo spoedig als mogelijk onderdeel worden van Zesko Holding.

De nieuwe strategie bestaat uit het heffen van een tarief voor de abonnees die het digitale ‘basis’ pakket wensen te ontvangen. Dit kost voortaan bij Multikabel 1,95 euro extra per maand bovenop het analoge standaardpakkettarief. Het (analoge) standaardpakket kost bij Multikabel daarbij voortaan 15,75 euro per maand (was 15,45 euro), terwijl zeven tv-zenders van het analoge standaardaanbod naar het digitale ‘basis’ pakket worden overgeheveld: de Duitse commerciele zender RTL, de Chinese zender Phoenix CNE, de Italiaanse publieke eerste zender Rai Uno, de Turkse zender TRT Int, de Spaanse internationale omroep TVE Internacional, de Franse publieke zender France 2 en de Duits/Franse publieke cultuurzender ARTE. In het analoge Multikabelaanbod blijft daarmee plek voor 35 tv-zenders. Volgens het kabelbedrijf komen op termijn waarschijnlijk weer twee zenders bij waaronder RNN7.

Woordvoerder Ramses de Vries zegt desgevraagd dat voor de nieuwe strategie gekozen is om zo het digitale basisaanbod aantrekkelijker te maken en te kunnen uitbreiden. Naast BBC 3, BBC 4, Sky News en de ‘gedigitaliseerde’ zenders, biedt Multikabel in dit pakket voortaan ook vier publieke themazenders alsmede 10 van de 13 publieke regionale zenders.
De Multikabel-abonnees die het zogeheten ‘pluspakket’ of ‘pluspakket extra’ afnemen hoeven niet extra te betalen voor het digitale basisaanbod. In het duurste segment (9,95 euro extra per maand) heeft Multikabel publieke themazenders als 3voor12 Central, HollandDoc, ConsumentenTV, Sterren.nl, /Geschiedenis en Humor TV geplaatst alsmede de commerciele zender Zone Horror.
De Multikabel woordvoerder verwacht niet dat er veel abonnees op zullen zeggen nu sec digitaal kijken zonder pluspakket duurder wordt. Volgens de woordvoerder heeft de beslissing van Multikabel niet zoveel te maken met Zesko-Holding, waar Multikabel onderdeel van is, en waar de Multikabel-directeur Marcel Nijhoff de voorzitter van de Raad van Bestuur van is.”We werken gewoon met een eigen merkbeleid en een eigen strategie”, zo licht de Multikabel-xegsman toe die daar aan toevoegt dat dit los staat van een mogelijke fusie met Casema en Multikabel. Multikabel wil niet ingaan op wat het betekent in de toekomst als er één strategie voor de Zesko-kabelaars gaat gelden.

Sinds januari 2005 was bij de Noordhollandse kabelaar het digitale basisaanbod inbegrepen bij het (analoge) standaardabonnement. Het aantal digitale kabelabonnes steeg bij Multikabel van circa 6300 (31 december 2004) tot 50.000 abonnees (november 2006). Dat is bijna 16 % van de Multikabel-abonnees. Voor 2005 wilde het met het aantal digitale kabelabonnees – die voor het digitale aanbod extra moesten betalen – maar niet opschieten, zo blijkt uit beursgegevens van Primacom waar Multikabel destijds onderdeel van was.

Gradus Vos, woordvoerde rvan Zesko-kabelaar Casema zegt desgevraagd dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de digitale strategie die ze thans hanteert. Een waarde-oordeel over wat Multikabel doet, wil Vos niet geven. “We hebben een eigen doelstelling, en afgesproken is dat we komend jaar ons eigen weg kunnen gaan” aldus Vos. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van Zesko Holding zijn Casema-directeuren (Walter Blom en Andrei Noppe). Casema biedt net als Multikabel en Essent Kabelcom/@Home sinds januari 2005 haar digitale standaardaanbod als onderdeel van haar standaardtarief aan.

Essent Kabelcom/@Home zegt bij monde van Jeroen Brouwers dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de thans gehanteerde strategie. Volgens Brouwers kan dat onder een nieuwe eigenaar altijd wijzigen, maar het gegeven dat het huidige management van de op één na grootste kabelaar de huidige strategie hanteert betekent volgens de zegsman dat dit wordt ondersteund. Essent Kabelcom/@Home wacht op de uitspraak van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) omtrent de op 19 oktober jl. ingediend beoordelingsverzoek tot verkoop door eigenaar Essent NV aan Zesko (Warburg Pincus en Cinven).

De keuze en beslissing van Marcel Nijhoff voor Multikabel moet bij een integratie en fusie van Essent Kabelcom/@Home, Multikabel en Casema betekenen dat ofwel het digitale standaardpakket weer onderdeel wordt van het standaardpakket in het Multikabel-gebied, ofwel dat ook in de gebieden van Essent Kabelcom/@Home en Casema het digitale standaardpakket voortaan een extra vergoeding vereist, indien de drie kabelaars toewerken naar één aanbod als één organisatie. UPC Nederland is overigens net als Multikabel als (thans) grootste kabelaar met dezelfde tariefopbouw als Multikabel actief: voor het digitale basisaanbod wordt een extra vergoeding gevraagd, nl. 2,16 euro per maand, zij het dat daarbij de huur van de digitale kabelontvanger is inbegrepen en multimediale diensten mogelijk zijn die bij Multikabel (vooralsnog) niet mogelijk zijn.

Zesko is de holdingnaam waarin Warbug Pincus en Cinven hun Nederlandse kabelactiviteiten hebben ondergebracht en zal bij een daadwerkelijke fusie/overname van Essent Kabelcom/@Home de grootste kabelaar worden met 3,4 miljoen kabelabonnees.

Voorlopig geen BBC HD bij Casema; wel HilversumBest Discovery HD, Film1 HD en Sport1 HD

Casema start bij nader inzien toch niet met de uitzendingen van het eerder aangekondigde pilotkanaal van de Britse publieke omroep, BBC HD. BBC HD, die op satelliet enkele uren per dag uitzendt, en moet uitgroeien tot een volwaardige BBC HDTV-zender zal volgens de kabelaar op een ‘later tijdstip’ worden opgenomen in het digitale kabelaanbod. “Nederland neem voor wat betreft de doorgifte van BBC via de kabel een unieke plaats in in Europa. Andere landen hebben zich beklaagd en nu duurt het iets langer voordat we het kunnen gaan uitzenden. Ik verwacht
januari of februari volgend jaar,” zo stelt Casema-woordvoerder Gradus Vos desgevraagd in een toelichting. Philip R. Bisschop, BBC-vertegenwoordiger in Nederland wilde eerder op vragen van DutchMedia over BBC HD niet ingaan.

Casema kondigt overigens in navolging van Essent Kabelcom/@Home aan per vandaag het kanaal HilversumBest in haar themapakket op te nemen. Dit ‘gouwe ouwe’ kanaal van de publieke landelijke omroep, zal programma’s uit de Hilversumse omroeparchieven tonen.

Discovery HD, de HDTV-versie van Discovery Channel is voortaan samen met National Geographic Channel HD en HD1 NL onderdeel van het HD-pakket van Casema. Vooralsnog is dit kosteloos, maar op termijn zal Casema hiertoe een nader te bepalen tarief voor rekenen. Waarschijnlijk zal dit rond de vier euro per maand komen te liggen.

Ook heeft Casema aangekondigd – als laatste grote kabelaar – Film1 en Sport1 ook in HDTV-kwalaiteit te zullen aanbieden. De premiumzenders van ChelloMedia Pay TV/Liberty Global zullen voor de Film1 en Sport1-abonnees daartoe per vandaag ook beschikbaar komen voor de Casema-klanten.

Misleidende ‘eigen’ campagnes omtrent digitalisering ethertelevisie

Verschillende commerciële operatoren in de digitale televisiemarkt zijn eigen campagnes gestart omtrent de digitalisering van de analoge ether. Opvallend is dat daarbij elk bedrijf zijn eigen gekleurde informatie over de omschakeling geeft.

Kabelexploitant Essent Kabelcom/@Home stelt bijvoorbeeld in een persbericht ten onrechte: “Tienduizenden televisiekijkers die nu nog kijken met een spriet of harkantenne zullen daarna geen televisie meer kunnen kijken en dus verstoken blijven van Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 en de regionale omroep.” Canal Digitaal Satelliet en het blad TVSatellite (van SBS Broadcasting BV) stellen in een advertentie ‘de antenne verdwijnt’ met de mededeling: “Op 11 december aanstaande wordt het aanaloge ethersignaal definitief stopgezet. Dit betekent dat iedereen die nog televisie kijkt via de hark- of sprietantenne, vanaf dat moment geen ontvangst meer heeft.”

Zowel Essent Kabelcom/@Home als Canal Digitaal Satelliet/TV Satellite gaan voorbij aan het gegeven dat antenne’s soms in gebruik kunnen blijven in de combinatie met een digitale etherontvanger opdat Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroep na 11 december ongecodeerd beschikbaar blijven en wijzen alleen op het ‘alternatief’ van satellietontvangst (Canal digitaal Satelliet) of kabelontvangst (Essent Kabelcom/@Home).

Essent Kabelcom/@Home spreekt zelfs van ‘ethertelevisiegedupeerden’. Het op één na grootste kabelbedrijf gaat alle niet-abonnees in haar verzorgingsgebied aanschrijven met een aanbieding om analoge en digitale kabelteievisie twee maanden op proef te gebruiken, waarbij het nieuwe abonnees een digitale kabelontvanger cadeau doet evenals de kabelaansluitkosten. Volgens woordvoerder Bart Ledegang is de actie vooral bedacht om meer kabelklanten te verkrijgen en ‘inactieven’ te laten overwegen om (weer) kabelklant te worden.

Canal Digitaal Satelliet doet overigens geen aanbieding aan nieuwe satellietkijkers. Volgens Kees Färber, operationeel directeur van Canal Digitaal Satelliet is er over de communicatie door de overheid en de operatoren wel een bijeenkomst geweest met als doel éénduidige communicatie. Concreet is afgesproken dat de datum éénduidig wordt gecommuniceerd, maar dat over de verdere manier en oplossingen de bedrijven elk hun eigen communicatie plegen. De overheid heeft op haar beurt zelf de verantwoordelijkheid om de eigen communicatie te doen, aldus Färber. Volgens de Canal Digitaal Satelliet-zegsman is het weliswaar zo dat soms een antenne gebruikt moet blijven worden, maar volgens Färber is het uiteindelijk zo dat een consument daar bij de speciaalzaak geinformeerd wordt over hoe de zaken exact zitten en hiertoe ook met de verschillende partijen over is afgesproken dat dit gecommuniceerd kan worden. Het ministerie van OCW heeft overigens vooral ingezet op advertenties via de regionale kranten en huis-aan-huis bladen, waarin ze verwijst naar haar eigen site.

Tevoren de campagne heeft de Tweede Kamer aangedrongen op een correcte informatie richting de kijkers. Verantwoordelijk CDA-minister Maria van der Hoeven heeft hiertoe ook toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

Koninklijke KPN NV heeft een ‘Publieke Omroep Pakket’ in het leven geroepen waarbij ze een operator gebonden DVB-T ontvangers en een kleine binnenhuisantenne levert. KPN meldt daarbij niet dat de DVB-T ontvanger operator gebonden is en geen free to air/ongecodeerde DVB-T signalen kan ontvangen die niet door haar zijn ‘geaccordeerd’. Gevolg is dat de Duitse en Vlaamse multiplexen uit resp. Vlaanderen (VRT), Wallonië (RTBF) en Duitsland met deze ontvangers niet zichtbaar worden. KPN levert overigens ook een smartcard opdat de huishoudens zich aanmelden voor het commerciële DVB-T pakket, maar vermeld in haar informatie niets over andere (goedkopere) etherontvangers of andere ontvangstwijzen.