Category Archives: Kabelzaken

Essent Kabelcom officieel verkocht aan Zesko Holding. Nieuw bestuur Zesko Holding

Essent NV heeft bekend gemaakt dat per vandaag Essent Kabelcom officieel is verkocht aan het consortium van Cinven en Warburg Pincus (Zesko Holding). Het bedrijf heeft daarbij per direct haar bedrijfsnaam gewijzigd in @Home. Dit is de naam die het bedrijf eerder al introduceerde voor haar consumentenprodukten. De overnameprijs van het kabelbedrijf bedraagt 2,6 miljard euro. Essent NV moet nog beslissen wat ze met dit bedrag zal doen. Volgens een woordvoerder zal 1 miljard euro ter aflossing van obligaties worden gebruikt. Over de resterende 1,6 miljard euro moet het bedrijf en haar (vooral provinciale) overheden nog beslissen: uitkering aan overheden via een dividend en/of verdere aflossing behoort tot de mogelijkheden, aldus een woordvoerder.

Cinven en Warburg Pincus die hun kabelbelangen (Casema en Multikabel) eerder in Zesko Holding BV hebben ondergebracht hebben daarbij een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. Deze bestaat uit Bernard Dijkhuizen als voorzitter en algemeen directeur (CEO, afkomstig van Essent Kabelcom), Marcel Nijhof als commercieel directeur (CCO, afkomstig van Multikabel), Walter Blom als financieel directeur (CFO, afkomstig van Casema) en Andrei Noppe als technisch directeur (CTO, afkomstig van Casema).

De bedoeling is dat de komende periode de kabelbedrijven onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur komen tot een integratie van personeel, locaties, waarbij een uniform aanbod voor de klant zal worden gerealiseerd. Volgens woordvoerders Bart Ledegang (@Home) en Gradus Vos (Casema) is het de bedoeling tot één merk te komen. De woordvoerders verwachten dat hierover binnen enkele weken tot twee maanden helderheid zal komen. Het staat daarbij niet vast dat @Home het merk zal worden. “Alle opties worden onderzocht,” aldus Vos. Eerder werd vastgeleggd door de nieuwe eigenaren dat het hoofdkantoor van de nieuwe kabelcombinatie in Groningen zou worden gevestigd. Of dat ook de zetel zal worden van de Raad van Bestuur is nog niet duidelijk. Op dit moment werken deze vanuit verschillende locaties.

Het is overigens niet duidelijk wat Essent NV met de opbrengst zal doen. Het energiebedrijf dat voornamelijk in handen is van provincies buiten de Randstad, heeft overigens wel aangegeven ‘praktische bezwaren’ te hebben aan de continuiteit van de bedrijfsnaam Essent Kabelcom, aangezien die de link met Essent benadrukt. Dat is de reden dat het bedrijf per direct de naam @Home heeft aangenomen.

Met de overname van @Home is Zesko Holding met ingang van vandaag de grootste kabelexploitant met circa 3,4 miljoen abonnees.

MTV Networks BV opnieuw met digitale urbanzender

MTV Networks BV wil dit jaar opnieuw starten met een urban-themakanaal. Dit maakte het bedrijf bekend via haar eigen publicatie ‘Fuse’. Menno Wagenaar, hoofd van TMF en voormalig marketing manager van The Box stelt in het blad ‘urban’ de ruimte te willen geven die het verdient via TMF-platforms.

Op 1 augustus 2006 staakte MTV Networks BV de urbanthemazender TMF Pure om plek te maken voor de themazender MTV Brand New die zich richt op progressieve en nieuwe muziek. The Box die zich eveneens op urban richtte maakte op 1 december jl. plek voor Nickelodeon en ‘s avonds een comedyprogrammering die moet evolueren tot een volwaardig comedymerk Comedy Central. Volgens het muziekzenderbedrijf zal op TMF een urbanprogramma worden gestart met o.a. live optredens alsmede meer urban in de reguliere programmering. Ook zal ‘X Chart’ (een samenwerking met het radiostation FunX) worden overgeheveld naar TMF.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe urbanthemazender van TMF zal starten. De zender zal – net als TMF Pure destijds – zich richten op R&B, soul en hip-hop met nieuwe en minder bekende muziek. Ook is volgens een woordvoerster nog onbekend via welke platforms de zender te zien zal zijn. Thans is MTV Networks BV naast MTV Brand New onder eigen vlag digitaal actief met TMF NL (Nederlandse muziek), TMF Party (dancemuziek) en Nick Jr. (kinderprogramma’s voor kleintjes). MTV Base wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk thans via enkele platforms waaronder Canal Digitaal Satelliet aangeboden als internationaal urban-kanaal.

 

BNN trekt zich terug uit FunX supported by BNN

BNN heeft zich eind vorig jaar teruggetrokken uit de landelijke publieke kabelzender ‘FunX supported by BNN’ die uitzendt op het kabelkanaal van de Stichting Colorful Radio, een neventaak van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De zender heeft daarop haar naam aangepast en heet voortaan ‘FunX’. Dit bevestigen BNN-radiodirecteur Dave Kentie en FunX directeur Willem Stegeman tegenover DutchMedia. FunX supported by BNN startte op 6 september 2005. Dave Kentie verklaarde aan DutchMedia dat “de inhoudelijke/programmatische samenwerking wel goed liep,” maar dat die geen bestuurlijke samenwerking nodig had. Volgens Kentie liep de bestuurlijke samenwerking ‘moeizaam’ en leverde het voor BNN ‘te weinig’ op. Dit was voor BNN reden om zich terug te trekken uit de radiozender voor (multiculturele) stadsjongeren. De Raad van Bestuur van de NOS beraadt zich volgens Kentie over de gewenste constructie met FunX. Daarbij doelt Kentie op mogelijk een andere omroep(vereniging) die

De Raad van Bestuur van de NOS is de grootste indivudele financier van FunX BV die (via de stichting G4 Radio) in handen is van de vier lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden die borg staan voor de editie met FM-dekking Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De gemeente Den Haag kondigde aan overigens te stoppen met de financiering.De gemeente Amsterdam kondigde aan haar bijdrage (300.000 euro) voor FunX voortaan uit het potje ‘Kinderen Eerst’ te zullen financieren en niet langer uit de mediapost. ‘Kinderen Eerst’ is in Amsterdam er op gericht problemen met de jeugd (opvoeding en opgroeiproblematiek) op te lossen. De landelijke publieke omroep besteedt in 2007 in totaal 1,7 miljoen euro aan middelen voor FunX, waarvan 1,5 miljoen euro daadwerkelijk bij FunX BV terecht komt.

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.

TMF Radio nu officieel aangekondigd

De start van TMF Radio op 27 december aankomende is vanmiddag officieel door MTV Networks BV, Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) en RTL Nederland BV aangekondigd middels een persaankondiging. TMF Radio zal met de ondertitel ‘altijd hits’ zich met non stop hitmuziek richten op ‘populaire hits uit de hitlijsten van dit moment en de hits van morgen en Nederlands talent’. Daarmee wil TMF Radio aansluiten bij het televisiemerk TMF. De zender is een ‘samenwerkingsverband’ genoemd tussen de drie bedrijven. Eerder berichtte o.a. DutchMedia al over deze zaak (zie hieronder).

RTL FM BV (cq. Music Country BV) – onderdeel van RTL Nederland BV – blijft eigenaar van het kabelkavel en de uitzendlicentie. TMF Radio zal per komende woensdag de partij die worden die de muzikale en technische invulling voor RTL FM BV zal verzorgen. Sky Radio Groep verzorgde dit sedert 1 oktober jl, waarbij het sinds eind november de zender ‘Sky Radio the Christmas Station’ op het RTL FM-netwerk uitzond.

Woordvoerder Jan Willem van Hofwegen van Sky Radio Groep kon nog geen nadere informatie geven over hoe de exacte verhouding tussen de samenwerkingspartners er uit ziet. “In principe werkt TMF Radio met de gelijke inbreng van MTV Networks BV en Sky Radio Groep, waarbij bijvoorbeeld Erik Kross (muziekprogrammeur) van MTV Networks en Uunco Cerfontaine (creative director) van Sky Radio Groep elk hun eigen expertise inbrengen voor de programmering van de radiozender.” aldus Van Hofwegen. De radio-operatie zal technisch – net als thans het geval is – bij Sky Radio Groep vandaan komen.

Over de financiele investering willen de partners MTV Networks en Sky Radio Groep desgevraagd geen mededelingen doen evenmin over het te verwachten winstmoment. Dan Ligtvoet (algemeen directeur MTV Networks BV) zei hier eerder in een uitgelekt Adformatie-stuk over dat dit in 2008 zover zou zijn. Volgens Van Hofwegen was het thans niet aan de orde om RTL FM te kopen, en heeft RTL Nederland deze situatie geprefereerd. RTL Nederland heeft na het teloorgaan van de etherfrequenties van RTL FM aangegeven de zender te willen verkopen. Onduidelijk is waarom dit nooit is gebeurd.

Het is de bedoeling TMF Radio op zoveel mogelijk platforms aan te bieden, daarom zal ook op internetradio en toekomstige digitale toepassingen worden ingespeeld. Onduidelijk is overigens waarom MTV Networks niet gekozen heeft voor de aankoop van een FM-radiostation, zoals bijvoorbeeld Slam! FM.

De kabeldistributie van de radiozender is volgens woordvoerder Jan Willem van Hofwegen bij de start 100 %. Toch hebben steeds meer programmaraden RTL FM (en dus ook TMF Radio) niet langer opgenomen in hun adviezen voor uitzendingen op de kabel. Het gaat daarbij o.a. om de gebieden Haarlem, Amsterdam e.o., Hilversum, Flevoland, Rotterdam, Gelderland-Zuid, Zuid-Oost Noord-Brabant en Harderwijk. Deze adviesen worden uiterlijk 1 juli (als het om UPC-gebieden gaat) geimplementeerd; alleen met een overeenkomst met de kabelexploitant buiten het basispakket om of een herzien advies, kan de radiozender distributie in deze gebieden behouden. Met het verlies van deze gebieden zou de radiozender een fors deel van haar bereik verliezen, aangezien het om de grootstedelijke UPC-Randstadgebieden gaat.

TMF Radio is niet de enige landelijke zender die zich op jongeren richt met hitmuziek. Zenders als Slam! FM, Radio 538, Radio 3FM, Caz en Q-Music pretenderen dat evenzo, en hebben daarbij het voordeel van FM-etherdekking. De praktijk is dat onder de doelgroep 20-34 jarigen Radio 538, Radio 3FM, Q-Music, Radio Veronica en Sky Radio de beste vijf beluisterde stations zijn in die doelgroep, terwijl dit voor 13 tot 19 jarigen resp. Radio 538, Q-Music, Sky Radio, Slam! FM en Caz zijn (Radio 3FM volgt daar net na). RTL FM behaalde in de laatste luistercijfermeting (oktober/november) een marktaandeel van 0,9 % en een luisterdichtheid van 0,2 %, haar dalende trend voortzettend sinds het op 8 juli jl. haar FM-etherfrequenties verloor.

TMF Radio neemt plek RTL FM in?

TMF Radio neemt hoogstwaarschijnlijk na kerst de plek van RTL FM in. Dit blijkt uit uitgelekte berichtgeving van Adformatie en Radiofreak. Desgevraagd bevestigt MTV Networks BV directeur Dan Ligtvoet de lezing dat deze samen met Sky Radio Groep een internet & kabelradiostation op aan het zetten is met non stop hitmuziek onder het credo ‘Altijd Hits’ voor 16 tot 24 jarigen. De zender start volgens de door Ligtvoet bevestigde berichten op 27 december aankomende. RTL Nederland verloor op 8 juli jl. de etherfrequenties voor RTL FM, waarna het op 1 oktober jl. de uitzendingen van RTL FM uitbesteedde aan Sky Radio Groep. Eind november doopte Sky Radio Groep de zender om in ‘RTL FM presents Sky Radio The Christmas Station’. RTL Nederland heeft sinds de zomer aangegeven de zender van de hand te willen doen.

Sky Radio Groep die eigenaar wordt van het kabel/satellietkavel van RTL FM en partner van MTV Networks BV wil desgevraagd (nog) geen commentaar geven. Uit gegeven van de Kamer van Koophandel blijkt dat RTL Nederland nog steeds eigenaar is van RTL FM BV resp. Music Country BV (waar de kabelcontracten invallen). Het Adformatie-bericht over de verkoop die op de ‘eigen’ Sky Radio Groep-site radionieuws.nl stond, is verwijderd, evenals een bericht op de site van Broadcastmagazine. “Als er nieuws is komen we met een persbericht,” aldus Jan Willem van Hofwegen van Sky Radio Groep. Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) is in handen van Telegraaf Media Groep NV (28,33 %), Vereniging Veronica (10 %), ING Corporate Investments Participaties BV (28,33 %) en een trust (28,33 %), waarbij Telegraaf Media Groep NV in de praktijk de meeste zeggenschap heeft over met name de door de ING en door de trust gehouden aandelen. MTV Networks BV is in handen van het beursgenoteerde Viacom (op haar beurt voor 70,8 % in handen van de 83-jarige Sumner M. Redstone, geboren als Sumner Murray Rothstein).

DutchMedia publiceert in de reacties hieronder de – de al dan niet onder druk van Sky Radio Groep – weggehaalde/zelfgecensureerde publicaties van Adformatie en Broadcast Magazine. Noot: het Adformatie-bericht is dus ook om mysterieuze redenen weggehaald van de ‘eigen’ site van Sky Radio Groep, Radionieuws.nl

REKAM digitaliseert; CAIW tweede digitale kabelaanbieder Gouda

Kabelexploitant Rekam heeft aangekondigd samen met CAIW een digitaliseringslag te gaan doorvoeren op de kabelnetten van Rekam in Gouda en omgeving. CAIW zal daarbij als tweede kabelaanbieder haar digitale kabelpakketten gaan aanbieden via de Rekam-kabelnetten. Daarmee is voor Nederland een primeur bereikt, waarbij kabelkijkers in Gouda en omgeving kunnen kiezen uit verschillende aanbieders via één kabelnet.

De bedoeling is dat Rekam uiterlijk 1 mei haar analoge televisie-kabelaanbod verkleint tot 24 tv-zenders, waarbij voor 10 euro afhandeling/verzendkosten in april digitale kabelontvangers beschikbaar wordt gesteld aan Rekam-klanten die dit wensen af te nemen. Met de digitalisering wil Rekam haar principe van doorgeefluik van te ontvangen zenders die geen algemene vergoeding vragen, handhaven. Hoe het analoge én digitale Rekam-kabelpakket eruit zal zien, is nog niet bekend; digitaal zal zoveel mogelijk het huidige analoge Rekam-pakket alsmede eventueel meer zenders worden doorgegegeven. Het analoge pakket zal volgens directeur Herman Grooten naar verwachting vooral de best bekeken, bekende Nederlandstalige zenders omvatten. Als het beleid van de op Nederland gerichtte afdeling van RTL Group SA niet wijzigt, zullen de Luxemburgse zenders RTL 4, RTL 5 en RTL 7 niet digitaal via het Rekam-aanbod beschikbaar komen, aangezien deze een (extra) vergoeding vragen. Rekam zal ook in de toekomst onafhankelijk van CAIW haar kabelexploitatie voortzetten voor het tarief van 6,60 euro per maand.

CAIW zal bij Rekam een aantal frequenties huren opdat het haar eigen (volledige) digitale kabelaanbod kan aanbieden. De afnameprijs van een CAIW-abonnement bij Rekam is 13,95 euro per maand (waarbij inbegrepen een Rekam-kabelabonnement). In de praktijk is de optieprijs voor een digitale standaardaanbod van CAIW  voor Rekam-klanten dus 7,35 euro per maand. Middels het CAIW-aanbod komen in het Rekam-gebied zenders als Discovery Channel, Animal Planet en Eurosport beschikbaar die een algemene vergoeding vragen voor hun uitzendingen op de kabel. CAIW zal overigens bovenop haar standaardabonnement ook de digitale optiepakketten ‘Taste’, ‘Enjoy’, ‘Delight’ en ‘Complete’ aanbieden.

De intentie-overeenkomst die CAIW en Rekam hebben afgesloten moet leiden tot een overeenkomst voor vijf jaar. Eind januari is het de bedoeling dat de overeenkomst omgezet zal zijn in een definitief contract. Voor Rekam zal de nieuwe kabelaanbieder een proeve worden om te bezien in hoeverre haar concept. CAIW-directeur Aart Verbree zegt desgevraagd blij te zijn als 50 % van de Rekam-klanten een abonnement op ‘zijn’ aanbod zal nemen. CAIW was overigens al internetaanbieder in het Rekam-gebied. CAIW en Rekam zullen dezelfde techniek als CAIW gebruikt inzetten. Het Rekam aanbod zal ‘free to cable’ worden uitgezonden; het CAIW aanbod zal Irdeto2-gecodeerd worden uitgezonden op het Rekam-net, waarbij middels een smartcard toegang kan worden verkregen hiertoe. Rekam kwam enige tijd geleden in het nieuws omdat het niet bereid is een algemene vergoeding te betalen – anders dan de auteursrechtenvergoeding – voor de kabeluitzending van BBC 1 en BBC 2. Indien de BBC en Rekam niet tot op een oplossing komen, zou dit betekent dat beide Britse publieke zenders in het Rekam-gebied op termijn alleen via het (duurdere) CAIW-aanbod beschikbaar blijft.

CAIW-dreicteur Verbree zegt niet de intentie te hebben zijn digitale kabelaanbod elders middels de grote kabelaars (Zesko, UPC e.d.) aan te bieden. Daarvoor is de situatie te ingewikkeld, al zegt Verbree dat als deze gevraagd wordt het best wil onderzoeken, maar de CAIW-directeur noemt dat een ‘theoretische’ situatie. Bovendien wijst CAIW er op dat de tariefverschillen kleiner zijn met de grote kabelaars en CAIW meestal goedkoper is dan de grote kabelaars, waarbij te bezien valt hoeveel deze zou moeten betalen voor de huur van frequentieruimte en of dat – al dan niet af te dwingen via Opta na ellenlang procederen – dan nog rendabel is.

RTL Klassiek: zomer 2007?

RTL Klassiek, de samen met Foreign Media aangekondigde eerste themazender voor RTL Nederland zal niet op 1 januari aankomende van start gaan, maar waarschijnlijk op z’n vroegst rond de zomer van 2007. Dit blijkt uit welingelichte kringen. Het eerste themakanaal voor Nederland vanuit RTL Nederland zou zich middels de expertise en catalogus van Foreign Media richten op klassieke muziek met verspreiding via digitale pluspakketten op o.a. de kabel. Op 18 september jl. kondigden RTL Nederland en Foreign Media de start van het kanaal aan, waarbij het kanaal als ‘belangrijk onderdeel van de digitale strategie’ werd omschreven voor de Nederlandse tak van Bertelsmann-dochter RTL Group SA. Onduidelijk is wat de reden is van het uitstel, al heeft nog geen van de drie grote kabelaars bekend gemaakt de zender te zullen distribueren. Eerder maakte RTL Nederland ook bekend met Endemol en KPN themazenders te willen opzetten. Net als bij de aankondigingen van concurrent SBS Broadcasting BV is het tot op heden gebleven bij aankondigingen tot de lancering van themazenders en heeft vooral de publieke landelijke omroep de door RTL gewenste ‘markteleiderspositie’ als omroep in de digitale (televisie) markt verkregen. *

Fusie voor vorming grootste Nederlandse kabelaar goedgekeurd

De overname van Essent Kabelcom/@Home door Warburg Pincus en Cinven is door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) goedgekeurd. 2,6 miljard euro zullen beide bedrijven betalen voor de overname aan Essent NV, het energiebedrijf van overheden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De NMa heeft in een persbericht de overname goedgekeurd.

De overnamegoedkeuring is opmerkelijk omdat de nieuwe combinatie met 3,41 miljoen kabelabonnees 48 % van de Nederlandse huishoudens van televisiesignalen voorziet en daarmee 55 % van de Nederlandse kabelhuishoudens tot een zeer dominante speler kan worden beschouwd. De NMa stelt dat er geen negatieve gevolgen kunnen zijn voor het televisie-aanbod aan consumenten ten aanzien van de positie van tv-stations. De NMa ziet evenmin negatieve effecten voor de ontwikkeling van IPTV of DVB-T.

Nu de overname is goedgekeurd begint de voorbereiding voor een integratieproces van Casema, Multikabel en Essent Kabelcom/@Home. Casema en Multikabel zijn immers sinds enige tijd al eigendom van Warburg Pincus en Cinven die hiertoe de ‘Zesko Holding’ in het leven hebben geroepen. De verwachting is dat de feitelijke overname nog voor eind januari zal plaats vinden. Dan zal ook meer duidelijk moeten worden hoe de integratie van de drie kabelexploitanten in de praktijk er uit zal zien. De verwachting is dat er één merk, propositie en directie (met hoofdkantoor te Groningen) zal komen. Het integratieplan omvat zowel het organisatorische deel (inclusief directievoering en de bedrijfslocaties), het merk, het aanbod alsmede de prijsproposities van de diverse produkten en een planning daartoe. Aangezien voor Essent Kabelcom/@Home een baangarantie is overeengekomen tot 1 januari 2009 en dit niet voor Casema- en Multikabel-medewerkers het geval is, wordt bekeken hoe daarmee zal worden omgegaan de komende periode.

Casema-woordvoerder Gradus Vos en Essent Kabelcom/@Home-woordvoerder Jeroen Brouwers zeggen beiden blij te zijn met de toestemming van de NMa. De toestemming heeft circa 7 weken op zich laten wachten, waarbij deze in één keer is afgegeven zonder tweede procedure. Volgens Brouwers zou Bernard Dijkhuizen – thans algemeen directeur van Essent Kabelcom/@Home het een ‘eer’ vinden om voor de nieuwe eigenaren te mogen werken. Dijkhuizen is echter in dienst van Essent NV en is daardoor niet automatisch verbonden aan het kabelbedrijf na de verkoop. Marcel Nijhoff (Multikabel, directievoorzitter), Walter Blom (Casema) en Andrei Noppei (Casema) vormen thans de Raad van Bestuur van Zesko Holding. Zesko kondigde eerder aan dat dat na de overname ‘de samenstelling van de holdingdirectie nog gaat wijzigen’. De woordvoerders van de huidige twee kabelbedrijven zeggen nog niet vooruit te willen lopen op het integratieplan, aangezien de plannen de periode worden ingevuld.

Multikabel kiest betaalmodel digitalisering; Essent/Casema: andere strategie

Zesko-dochter Multikabel kiest voor een andere strategie van digitalisering dan Essent Kabelcom/@Home en Zesko-dochter Casema. Essent Kabelcom/@Home (1,8 miljoen abonnees) zal afhankelijk van NMa-toestemming zo spoedig als mogelijk onderdeel worden van Zesko Holding.

De nieuwe strategie bestaat uit het heffen van een tarief voor de abonnees die het digitale ‘basis’ pakket wensen te ontvangen. Dit kost voortaan bij Multikabel 1,95 euro extra per maand bovenop het analoge standaardpakkettarief. Het (analoge) standaardpakket kost bij Multikabel daarbij voortaan 15,75 euro per maand (was 15,45 euro), terwijl zeven tv-zenders van het analoge standaardaanbod naar het digitale ‘basis’ pakket worden overgeheveld: de Duitse commerciele zender RTL, de Chinese zender Phoenix CNE, de Italiaanse publieke eerste zender Rai Uno, de Turkse zender TRT Int, de Spaanse internationale omroep TVE Internacional, de Franse publieke zender France 2 en de Duits/Franse publieke cultuurzender ARTE. In het analoge Multikabelaanbod blijft daarmee plek voor 35 tv-zenders. Volgens het kabelbedrijf komen op termijn waarschijnlijk weer twee zenders bij waaronder RNN7.

Woordvoerder Ramses de Vries zegt desgevraagd dat voor de nieuwe strategie gekozen is om zo het digitale basisaanbod aantrekkelijker te maken en te kunnen uitbreiden. Naast BBC 3, BBC 4, Sky News en de ‘gedigitaliseerde’ zenders, biedt Multikabel in dit pakket voortaan ook vier publieke themazenders alsmede 10 van de 13 publieke regionale zenders.
De Multikabel-abonnees die het zogeheten ‘pluspakket’ of ‘pluspakket extra’ afnemen hoeven niet extra te betalen voor het digitale basisaanbod. In het duurste segment (9,95 euro extra per maand) heeft Multikabel publieke themazenders als 3voor12 Central, HollandDoc, ConsumentenTV, Sterren.nl, /Geschiedenis en Humor TV geplaatst alsmede de commerciele zender Zone Horror.
De Multikabel woordvoerder verwacht niet dat er veel abonnees op zullen zeggen nu sec digitaal kijken zonder pluspakket duurder wordt. Volgens de woordvoerder heeft de beslissing van Multikabel niet zoveel te maken met Zesko-Holding, waar Multikabel onderdeel van is, en waar de Multikabel-directeur Marcel Nijhoff de voorzitter van de Raad van Bestuur van is.”We werken gewoon met een eigen merkbeleid en een eigen strategie”, zo licht de Multikabel-xegsman toe die daar aan toevoegt dat dit los staat van een mogelijke fusie met Casema en Multikabel. Multikabel wil niet ingaan op wat het betekent in de toekomst als er één strategie voor de Zesko-kabelaars gaat gelden.

Sinds januari 2005 was bij de Noordhollandse kabelaar het digitale basisaanbod inbegrepen bij het (analoge) standaardabonnement. Het aantal digitale kabelabonnes steeg bij Multikabel van circa 6300 (31 december 2004) tot 50.000 abonnees (november 2006). Dat is bijna 16 % van de Multikabel-abonnees. Voor 2005 wilde het met het aantal digitale kabelabonnees – die voor het digitale aanbod extra moesten betalen – maar niet opschieten, zo blijkt uit beursgegevens van Primacom waar Multikabel destijds onderdeel van was.

Gradus Vos, woordvoerde rvan Zesko-kabelaar Casema zegt desgevraagd dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de digitale strategie die ze thans hanteert. Een waarde-oordeel over wat Multikabel doet, wil Vos niet geven. “We hebben een eigen doelstelling, en afgesproken is dat we komend jaar ons eigen weg kunnen gaan” aldus Vos. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van Zesko Holding zijn Casema-directeuren (Walter Blom en Andrei Noppe). Casema biedt net als Multikabel en Essent Kabelcom/@Home sinds januari 2005 haar digitale standaardaanbod als onderdeel van haar standaardtarief aan.

Essent Kabelcom/@Home zegt bij monde van Jeroen Brouwers dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de thans gehanteerde strategie. Volgens Brouwers kan dat onder een nieuwe eigenaar altijd wijzigen, maar het gegeven dat het huidige management van de op één na grootste kabelaar de huidige strategie hanteert betekent volgens de zegsman dat dit wordt ondersteund. Essent Kabelcom/@Home wacht op de uitspraak van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) omtrent de op 19 oktober jl. ingediend beoordelingsverzoek tot verkoop door eigenaar Essent NV aan Zesko (Warburg Pincus en Cinven).

De keuze en beslissing van Marcel Nijhoff voor Multikabel moet bij een integratie en fusie van Essent Kabelcom/@Home, Multikabel en Casema betekenen dat ofwel het digitale standaardpakket weer onderdeel wordt van het standaardpakket in het Multikabel-gebied, ofwel dat ook in de gebieden van Essent Kabelcom/@Home en Casema het digitale standaardpakket voortaan een extra vergoeding vereist, indien de drie kabelaars toewerken naar één aanbod als één organisatie. UPC Nederland is overigens net als Multikabel als (thans) grootste kabelaar met dezelfde tariefopbouw als Multikabel actief: voor het digitale basisaanbod wordt een extra vergoeding gevraagd, nl. 2,16 euro per maand, zij het dat daarbij de huur van de digitale kabelontvanger is inbegrepen en multimediale diensten mogelijk zijn die bij Multikabel (vooralsnog) niet mogelijk zijn.

Zesko is de holdingnaam waarin Warbug Pincus en Cinven hun Nederlandse kabelactiviteiten hebben ondergebracht en zal bij een daadwerkelijke fusie/overname van Essent Kabelcom/@Home de grootste kabelaar worden met 3,4 miljoen kabelabonnees.