Category Archives: Televisie

BNN en NOS Raad van Bestuur lijnrecht tegenover elkaar vanwege ‘Steengeyl’.

De omroepvereniging BNN en de NOS Raad van Bestuur staan lijnrecht tegenover elkaar aangaande het programma ‘Steengeyl’. BNN stuurde afgelopen ochtend een persbericht met de mededeling het televisieprogramma ‘Steengeyl’ terug te trekken omdat vanuit de netcoördinatie ‘besloten’ was de uitzending rond 01 uur ‘s nachts te verplaatsen terwijl oorspronkelijk het uitzendtijdstip van vrijdagavond 23:30 uur was aangewezen. De NOS Raad van Bestuur reageerde daarop met de mededeling dat netcoördinator Roek Lieps het besluit van BNN ‘voorbarig’ vindt.

Volgens de NOS Raad van Bestuur is besloten ‘in overleg met alle omroepen’ en ‘op verzoek van veel kijkers’ de herhaling van De Wereld Draait Door te vervroegen naar 23:30 uur. Daarnaast heeft de ‘netcoördinatie’ op basis van een proefaflevering ‘gerede twijfel’ over de vraag of het programma ‘in zijn huidige opzet en op het beoogde tijdstip kan bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen van Nederland 3’.
Vanuit deze gedachte – zo stelt de NOS Raad van Bestuur – is na overleg met BNN voorgesteld om de uitzendingen ‘vanuit de luwte van de nacht’ door te ontwikkelen om ‘bij succes alsnog elders in het schema te gaan uitzxenden’. BNN-mediadirecteur Maarten van Dijk stelt in een verklaring daarop ‘veel vertrouwen’ te hebben in de samenwerking met GeenStijl, maar geen ‘geld te gaan uitgeven en moeite te doen voor een programma dat diep in de nacht wordt uitgezonden. [..] We gaan geen televisie maken voor vier man en een paardenkop; dat is een diskwalificatie van ons en van onze achterban. Het is jammer dat een zender als Nederland 3 veilige televisie laat prevaleren boven een experiment,” aldus de BNN-verantwoordelijke.

Zendercoördinator Roek Lips zegt in zijn verklaring de beslissing van BNN te betreuren. Woordvoerder Jeroen Wassenberg zegt in een toelichting dat met name op basis van de kwaliteit van de proefaflevering het besluit is gevallen. Wassenberg zegt te snappen dat hiermee de NOS Raad van Bestuur zich begeeft op het snijvlak van discussie over de inhoud en het zenderprofiel. De woordvoerder verwacht niet dat BNN naar juridische wegen zal zoeken om haar gelijk te halen. BNN heeft zich altijd constructief in de overleggen opgesteld en heeft tot nu geen kostbare juridische middelen aangegrepen om te trachten gelijk te halen. Het aangekochte BNN-programma ‘The Dudesons’ blijftr overigens wel in de nacht geprogrammeerd staan.

KPN verhoogt abonnementsprijs Digitenne van KPN en schrapt klantenvoorwaarde

Koninklijke KPN NV heeft de prijs van het ‘Digitenne van KPN’ aanbod met twee euro per maand verhoogd zo blijkt uit de prijsinformatie op de website van KPN. Tot voor kort kostte het abonnement op het gecodeerde digitale betaaltelevisie aanbod via de ether nog 7,95 euro per maand met als voorwaarde dat men al op een of andere wijze klant was van KPN (mobiel, vast, internet e.d.). Indien men dat niet was, kostte het abonnement 13,95 euro per maand. Met het schrappen van deze voorwaarden kost een betaalabonnement op ‘Digitenne van KPN’ voortaan 9,95 euro per maand. De prijs van het KPN-aanbod is sinds 18 oktober 2004, toen KPN daarmee begon ongewijzigd gebleven. KPN heeft op haar websites geen informatie vermeld over de gevolgen van bestaande abonnees. KPN biedt overigens op één abonnement maximaal drie smartcards aan, maar vermeldt dit meer op haar site. Abonnees die een abonnement hebben gesloten op het toenmalige zelfstandige ‘Digitenne’ betaalden destijds 8,95 euro per maand. Dit was mogelijk van 18 april 2003 tot medio oktober 2006.

In het gecodeerde aanbod van Digitenne van KPN worden 19 tv-kanalen aangeboden (waaronder de erotische zender Private Spice) en 10 radiostations. Buiten de Randstad bestaat het aanbod – indien het wordt aangeboden – vooralsnog uit 17 tv-kanalen, aangezien BBC World en BBC Prime aldaar niet worden uitgezonden. Het ‘Digitenne van KPN’ aanbod alsmede de ‘optie’ Tele2 Voetbal met twee kanalen kost voortaa in totaal 15,95 euro per maand. Voor de publieke landelijke en regionale zenders hoeft niet betaald te worden, deze zenden free to air uit. KPN heeft thans overigens een actie waarbij het het aankoopbedrag van het zogeheten ‘startpakket’ met een digitale etherontvanger, binnenhuisantenne en smartcard. In de laatste gerapporteerde kwartaalcijfers (30 september 2006) telde KPN in totaal 245.000 betalende DVB-T abonnees.

UPDATE:

KPN-voorlichter Bram Oudshoorn zegt desgevraagd tegenover DutchMedia over de prijsverhoging: “Reden is dat klanten een voorkeur hebben voor lagere instapkosten versus abonnementskosten. In de nieuwe abonnementsvorm is de eerste tuner in het basisabonnement opgenomen. Zoals je weet zijn we Digitenne nog volop aan het uitrollen. Dat betekent voor de mobiele tv-kijker (bijvoorbeeld met de boot) dat een steeds groter dekkingsgebied ontstaat. Meer kwaliteit en kwantiteit rechtvaardigt een iets hogere abonnementsprijs. We streven overigens naar zo min mogelijk prijsaanpassingen en er is voor de toekomst ook nog niets verder gepland. Voor de bestaande klanten verandert er overigens niets.Nog steeds kunnen op een abonnement driesmartcards gebruikt worden. “

Neelie Kroes veroordeelt Berlusconi-regering alsmede o.a. Telecom Italia Media en Berlusconi-deelneming Mediaset

EU-Commissaris Neelie Kroes (VVD) van mededinging heeft Italië veroordeeld naar aanleiding van het bevoordelen van bepaalde marktpartijen door de Berlusconi-regering in 2004 en 2005. De Berlusconi-regering heeft in die jaren een methode gehanteerd waarbij het subsidie gaf aan de kopers van DVB-T MHP ontvangers waarmee multimediatoepassingen mogelijk waren. In totaal gaat het om 200 miljoen euro; kopers konden hierdoor op een bepaald moment voor maar liefst 19 euro DVB-T MHP aanschaffen, als ze kijk- en luistergeld betaalden. Sky Italia, de satellietoperator van Keith Rupert Murdoch’s News Corp. klaagde samen met andere benadeelden Italië aan bij de Europese Commissie omdat deze zich benadeeld voelde. Silvio Berlusconi’s Fininvest deelneming Mediaset kon dankzij de subsidie een markt opbouwen om pay-per-view activiteiten te starten en wist behendig daarmee met de voetbalrechten van de Serie A die Sky Italia tot dan toe in het bezit had, te concurreren met Sky dankzij de DVB-T MHP-boxen waarin ze een codering kon laten opnemen.

De Commissie oordeelde dat het op zich best mogelijk is om subsidie voor digitale ontvangers te geven, maar dat dit technologieneutraal moet gebeuren met een open ‘API’ (Aplicatie interface). Dat is in Italië niet gebeurd. De Berlusconi-regering heeft destijds de Europese Commissie niet ingelicht of gevraagd of haar handelwijzen toegestaan waren.

Het pikante van de kwestie is dat de Europese Commissie heeft besloten dat de uitzenders die het meeste geprofiteerd hebben van de staat-steun, deze moeten terugbetalen. De praktijk is dat Mediaset hierdoor in feite de grootste boete opgelegd krijgt. Italië krijgt twee maanden de tijd om noodzakelijke stappen te nemen. Sinds afgelopen voorjaar heeft Italië een andere regering (de centrumlinkse regering Prodi) die volstrekt andere ideeën op het mediavlak heeft dan de regering Berlusconi. Telecom Italia Media (met La 7/MTV Italia/Qoob) die eveneens pay-per-view activiteiten heeft ontplooid dankzij de subsidies zal eveneens gelden moeten terugbetalen evenals Fastweb. De subsidies die Italië gaf voor twee specifieke regio’s (Sardinië en Aosta) zijn overigens wel toegestaan, omdat deze techniek-onafhankelijk werden verstrekt ten behoeve van een toen geplande switch off van analoge ethertelevisie werden mogelijk gemaakt.

Berlusconi oppositieleider via zijn politieke partij Forza Italia en via Fininvest de hoofdaandeelhouder van Mediaset verklaarde in de Italiaanse media dat dit een regelrechte aanval is op Fininvest om Keith Rupert Murdoch te bevoordelen. Mediaset bracht haar visie middels een persbericht onder de aandacht door te stellen dat de subsidies niet zozeer ten behoeve van Mediaset ten voordele zijn gekomen, maar dat ze vooral ten voordele van consumenten bedoeld waren, en dat deze nooit ten economisch voordeel van Mediaset zouden hebben geleid. Ook wees Mediaset erop dat de Europese Commissie tot nu toe nooit bedrijven veroordeelde om afgegeven subsidies terug te betalen.

Mediaset die in de commerciële omroepmarkt – ondanks de vele Italiaanse zenders – de markt domineert en beheerst – verklaarde verder dat de veroordeling nu een voordeel betekent voor het satellietplatform (Sky Italia) die in een monopolieregime opereert, aldus Mediaset die de beslissing zal aanvechten. De huidige minister van Communicatie Gentiloni (Margherita) verklaarde in een reactie in de Italiaanse media dat de uitspraak aantoont dat Italië zich ten tijde van de vorige legislatuur ernstig heeft vergist en het noodzakelijk is het mediabestel te reorganiseren en zich op digitalisering voor te bereiden.

Het curieuze bij deze kwestie is dat een (Nederlandse) liberale (VVD) Eurocommissaris met deze actie de zichzelf als meest liberale Italiaanse politicus verklaarde Silvio Berlusconi om een concurrentiebelemmerend feit heeft veroordeeld.

UPDATE:
Berlusconi heeft tijdens de uitreiking van Italiaanse televisieprijzen (Telegatti) de plannen van de communicatieminister Gentiloni aangeduid als een ‘criminele plannen tegen een beursgenoteerd bedrijf’ dat is ontstaan uit ‘haat’ tegen de oppositieleider. Berlusconi dreigt er mee om met een massademonstratie te komen om de plannen van de Prodi-regering om de Italiaanse mediasector te hervormen te dwarsbomen.

Wie weet de beide benen op de grond te zetten te en voor Hilversum?

ANALYSE/COMMENTAAR – Eens in de zoveel tijd organiseert de NOS Raad van Bestuur persbijeenkomsten met het mediajournaille om de mogelijkheid te bieden vragen te kunnen stellen over ontwikkelingen en nieuws bij het publieke landelijke omroepbestuur. Meestal zit daar een bepaalde vorm van ontwikkeling of nieuwsfeit in.

Maar soms, heel soms bekruipt je het gevoel: waar ben ik in terecht gekomen? In welke jaartal en in welk stelsel leef ik en waarom is altijd alles zo eindeloos compromisgericht in een zo naar binnen gekeerd omroepbestel ? Harm Bruins Slot, Cees Vis en Ruurd Bierman hebben wellicht voor Hilversumse begrippen baandoorbrekend werk verricht samen met de gedelegeerde netcoördinatoren. Maar eigenlijk. Eigenlijk zou je het ook als ‘gewoon’ moeten kunnen betitelen. Ze hebben gewoon gedaan waarvoor ze wettelijk zijn aangesteld. Hulde daarvoor. 

En toch knaagt het. Want ja, 22 omroepspelers tegen 1. Zo heet dat. Eigenlijk is het aantal grote spelers die er toe doen veel kleiner, maar toch. De essentiele kwestie van het bestaansrecht van de publieke financiering van omroepverenigingen neerleggen durft bijna niemand te Hilversum. En te Den Haag ook niet. Een eindeloze wurggreep waarin men elkaar vasthoudt die al 60 jaar duurt. Omroepverenigingen strijden uiteraard voor hun eigen bestaan. Gebouwen. Bestuurders. Directeuren. Overlegorganen. En baantjes. Hoeveel meer kan er gebeuren met de middelen die opgaan in de financiering van omroepverenigingen en het bijbehorende bestel? In feite vertegenwoordigen ze niet de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Veronica is de grootste omroepvereniging. Jawel! Maar dat is geen publieke omroepvereniging! Dan komen de AVRObode/Televizier, KRO Magazine, VARA TV Magazine, TROSkompas/TV Krant etc. Het door de NMa bestreden, maar door de Raad van State toegestane omroepbladenmonopolie viert nog steeds hoogtij, want of mensen nu echt lid zijn van een gids of een omroep, het blijft erg troebel.  Wèl investeren de publieke omroepverenigingen met het middels het omroepbladenmonopolie vergaarde geld vele juridische processen tegen de NOS Raad van Bestuur die zich dan weer met publiek geld moet verweren. Er gebeuren veel vreemde dingen in Europa op omroepgebied, maar dit soort ‘gekke’ dingen nu net even niet!

En dus mocht oud-EO man Ad de Boer een 26 pagina’s tellend rapport in december afleveren onder de gekscherende titel ‘De springer en de Vanger’ over de interne omroepproblematiek. De interne vraag was in feite vwerkt het nieuwe programmeren nu met de omroepverenigingen. Op produktniveau wel. Nederland 1, 2 en 3 staan er. De radiozenders stonden al. En de themazenders zijn wildgegroeid. En toch procederen omroepverenigingen door. Hebben bepaalde omroepbestuurders er de grootste lol in om via weblogs en columns al dan niet in eigen omroepbladen hun gelijk willen ventileren, als ware het een stokoude politieke partijen die voor eigen parochie willen preken. En dat ook nog dankzij publieke financiering!? Een commerciele Evangelische Omroep. Het bestaat in sommige andere landen. Net als een Katholieke omroep. Waarom de staat die moet financieren anno 2007, begrijpen velen niet.

Wellicht toont het nieuwe programmeermodel ook iets anders aan. Zijn publiek gefinancierde omroepverenigingen nog wel nodig? Kan dat ook anders? Kunnen er ook gewoon radionetten, televisienetten, een geintegreerde afdeling nieuwe media bestaan. Kan er niet gewoon één publiek Nederlands omroepbestel bestaan? De naam is misschien al gevonden: Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Nu de invulling nog. Wellicht is dit opschrijvende een extremistische opvatting voor het sterk naar binnen gekeerde publieke bestel. Maar dat onderzoeken, dat onderzoeken is misschien onmogelijk.

Harm Bruins Slot, bestuursvoorzitter heeft het over clustering maar durft niet uiteen te zetten hoe dat dan moet. Het past binnen het stramien van een bestel waarover de bestuursvoorzitter kort geleden in een interview meldde dat Hilversum het slechtste in mensen naar boven brengt.

Dit doet denken aan oude discissies van jaren geleden toen dat ook aan de orde was. De geschiedenis herhaalt zich in telkens andere variaties. Nederland telt circa 18 publiek gefinancierde themazenders. Ondanks dat het een mooi initiatief in het digitale landschap is (de meeste commerciele partijen laten het behoorlijk afweten!), is het een onnodige vesnippering. Wie kan het nut begrijpen van TWEE protestants-christelijke publiek gefinancierde themakanalen waarvan a-religieuze buitenstaanders het verschil niet kunnen duiden en zelfs de bestuursvoorzitter van de NOS Raad van Bestuur de namen onderling verwisselt? Wat is het nut van meerdere educatieve themakanalen met verschillende afzenders en dubbelingen? Waarom moet de NCRV met een ander publiek initiatief (ETV.nl) concurreren en dubbel werk verrichten alsmede het wiel opnieuw uitvinden ten behoeve van ROC’s? Waarom weigeren omroepen materiaal aan andere themakanalen af te staan om het op hun ‘eigen’ kanaal te kunnen programmeren, ook al is het thema niet helemaal passend? Dan is het opvallend dat de NOS Raad van Bestuur weer ‘bosdagen’ wil organiseren om het te proberen te repareren. Maar het principe dat elke omroep zijn eigen kanalen weer moet kunnen uitventen, daar wil ze niet aan tornen. Maar het zijn wel publieke middelen!

Met dezelfde middelen had met één publiek omroepbestel met interne pluriformiteit veel effectiever een kleiner aantal kanalen met meer kwaliteit gebracht kunnen worden. Alle andere landen met publieke omroepen op aarde zijn echt niet zo slecht zoals sommigen propageren vanuit een Nederlandse hooghartige, arrogante toon. Het lijkt dan ook enigszins surrealisme te omtvatten dat eeuwige discussies over netcoördinatoren die zich wel of niet met de inhoud mogen bezighouden, wel of niet mogen ‘spreken’ met programmamakers, omroepvoorzitters die fel ageren al dan niet voor de rechtbank tegen hun financiers, en rapporten die worden geschreven voor de buitenwacht over de onderlinge relaties door een oud-Evangelisch Omroepman die er de grootste lol in lijkt te hebben een priester aan te halen om de titel van zijn werk (springer en trapeze) te verklaren. Wellicht dat het tijd wordt dat de algehele landelijke publieke omroepsector circa 60 jaar na de herinvoering van het zuilenstelsel weer met beide benen op de grond komt te staan. Een klein beetje hoop is er misschien bij een nieuwe regering, maar de meeste politieke partijen willen er niet van weten. Misschien was het achterliggende idee van Radio Herrijzend Nederland en Radio Nederland in Overgangstijd misschien zo gek nog niet als publiek omroepstelsel?!

NOX: vanaf donderdag experimentele nachttelevisie op Tien

Het creatieve televisieproductiebedrijf CCCP.tv en Talpa TV BV starten komende donderdag met experimentele nachttelevisie onder de noemer Nox. Nox – de latijnse benaming voor nacht – krijgt volgens de initiatiefnemers een half jaar de tijd zich te bewijzen. CCCP.tv heeft voor dit doel het voormalige Amro/Amsterdamsche Bank hoofdkantoor aan de Amsterdamse Herengracht/Rembrandtplein gehuurd om vandaar uit live op donderdag en vrijdag een uur lang nachttelevisie uit te zendern. Het monumentale pand dat intern voor het grootste deel gesloopt is, dient de komende maanden als huisvesting en studio van de nachtuitzendingen van Nox.

Zakelijk CCCP.tv-directeur Eelco Kreune zegt dat zijn bedrijf weliswaar de programma’s in opdracht van Tien maakt, maar dat het vooral als samenwerking gezien worden, aangezien het bedrijf er zelf ook een investering in doet. De programmaconcepten zijn zo opgebouwd dat er telkens korte programma’s van 5 tot 15 minuten worden uitgezonden met telkens andere formats. Nox wil vooral grensverleggend en experimenteel alsmede gedurfd overkomen. Met een knipoog naar het NOS Journaal start de zender met een NOX Journaal (samen met amateurnieuwsdienst Skoeps). Het meest opzienbarend is het programma ‘Jouw Begrafenis’ waarin een begrafenis van een levend persoon wordt gesimuleerd. Verder staat de komende tijd een comedybattle, ‘tsjikkaz’ (‘onbevreesde meiden met een opdracht’), Sterrenbingo en ‘Wat de boer niet kent’ (docusoap over boeren die naar de stad komen) op het programma. Nox wil overigens ook bewerkstelligen dat men naar de studio in het voormalige bankhoofdkantoor komt.Doordat bij de sloop van het interne gedeelte van het gebouw de verwarming is weggehaald, is het gebouw overigens niet verwarmd. Het zakelijk model is volgens de initiatiefnemers dat enerzijds met telkens nieuwe formats bekeken wordt wat wellicht een kans voor verdere ontwikkeling kan maken (de bedoeling is elke acht weken de programma’s voor het grootste deel te vervangen) en anderzijds met commerciele partijen nieuwe reclame-concepten (zoals live reclame) worden ontwikkeld. CCCP.tv die onder andere bekend is van Sixpack (samenwerking met Heineken), zei desgevraagd dat achter dit programma niet een bepaalde sponsor zit. Nox werkt overigens ook via internet en wil de mening van haar programma’s via haar website. Voor het programma heeft het zes vaste presentatoren aangenomen, veelal nieuw talent (Joost Rutte, Maxim Hartman, Lauren Verster, Dennis van de Ven, Tim Haars en Marien van der Kooij). Het motto van Nox is ‘slapen kan altijd nog’.

Minister Van der Hoeven ontwijkt vraagstelling SP free-to-air DVB-T uitzending AT 5

CDA-Minister Maria van der Hoeven heeft met enigszins ontwijkende antwoorden op vragen van de SP in een brief aan de Tweede Kamer slechts gesteld dat er ‘overleg’ zal plaatsvinden tussen de diverse partijen over de DVB-T uitzending van de hoofdstedelijke zender AT 5. Van der Hoeven ging daarbij niet in op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk of Van der Hoeven bereid is om met de NOS (Nederlandse publieke omroep) in overleg te gaan om AT 5 bijvoorbeeld via het ‘zogenaamde free to air gedeelte’ via de digitale ether te laten uitzenden. Van der Hoeven spreekt daarbij slechts in termen van ‘diverse partijen’, waaronder haar eigen minsterie, maar negeerde de verdere vraagstelling omtrent de NOS.

De vragen van Jasper van Dijk bleken onvoldoende precies om een goede stellingname van de CDA-minister van OCW te verkrijgen. Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) middels een brief aan de Tweede Kamer door het stellen van feitelijke onjuistheden bijgedragen aan het creëren van onduidelijkheden waardoor Van der Hoeven niet op de kernvraag hoefde in te gaan, aangezien Van Dijk zich baseerde op de NVJ-informatie. De  NVJ stelde immers dat er een lijst zou bestaan van “verplicht door te zetten publieke omroepen bij KPN TV/Digitenne.” Deze bestaat niet. Bovendien wist de NVJ in haar brief het onderscheid tussen de free-to-air uitzendingen in DVB-T (zoals in elk Europees land standaard beschikbaar is) en het commerciele (gecodeerde) aanbod van ‘Digitenne van KPN’ niet te maken.

De NOS heeft immers als Nederlandse publieke omroep een eigen landelijk frequentiepakket met in elke regio de accomodatieplicht voor de regionale publieke omroep en moet het Nederland 1, 2 en 3 – conform de mediawet artikel 13c – free to air uitzenden.

De Limburgse CDA-bewindsvrouwe antwoordde dan ook in haar brief dat een ‘verplichte lijst’ van door te zetten zenders alleen voor de kabel geldt en ‘ervoor KPN TV/Digitenne derhalve geen lijst met verplicht door te zetten zenders  bestaat.’ Van der Hoeven heeft het in haar brief verder niet over de NOS-frequentie die thans voor commerciële doeleinden aan KPN ter beschikking wordt gesteld in een wat vreemde frequentieruil, waarbij het capaciteit voor de commerci묥 exploitatie van ‘Digitenne van KPN’ ten behoeve van CNN International laat gebruiken, terwijl op andere frequenties slechts enkele radiostations worden uitgezonden, waardoor de NOS netto commerciële capaciteit aan KPN ter beschikking stelt. In eerder kamerdebat hierover zei Van der Hoeven dat dat niet is toegestaan, aangezien publieke frequenties.alleen voor publieke omroepen (landelijk, regionaal, lokaal) ingezet mogen worden.

De NOS Raad van Bestuur heeft de wens van de hoofdstedelijke publieke zender AT 5 om op de publieke frequentie free to air te mogen uitzenden met een volmondig ‘NEE’ beantwoord, ook al bedient deze meer mensen dan sommige regionale publieke zenders die ze dankzij de interventie van het kabinet Balkenende III wèl accomodeert. De minister verwijst in haar brief naar de ‘tijdelijke’ oplossing die Koninklijke KPN NV met AT 5 heeft getroffen om in deeltijd met Nickelodeon via het gecodeerde betaalaanbod van KPN te worden uitgezonden, maar vermeld daarbij niet dat het om een betaalaanbod gaat. Bij UPC, kabelaanbieder van de hoofdstad, heeft 81,99 % van de mensen die een abonnement kan hebben daadwerkelijk een abonnement. Hierdoor heeft in de hoofdstad minstens 18 % van de Amsterdammers thans niet 24 uur de beschikking over de hoofdstedelijke publieke stadszender, terwijl dit in principe wel voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede TV Noord-Holland het geval is.

 NOOT: Opvallend genoeg heeft operator KPN overigens niet de plicht om free to air uitzendingen ook toonbaar te maken op de ontvangers die zij verkoopt. Hierdoor is KPN in staat om op de meeste van de door haar gelicenceerde/verkochte DVB-T ontvangers de free-to-air DVB-T ontvangst van publieke zenders uit Duitsland (ARD/ZDF/WDR/NDR), Franstalig Belgie (RTBF) en Vlaanderen (VRT) te blokkeren en is het de vraag of KPN automatisch Nederland 1, 2 en 3 zal blijven beschikbaar stellen aan de gebruikers van KPN gelicenceerde DVB-T apparatuur indien de NOS in een aanbesteding in 2008 haar DVB-T zenderexploitatie door een ander dan een KPN-bedrijf zal laten uitvoeren.

MTV Networks BV opnieuw met digitale urbanzender

MTV Networks BV wil dit jaar opnieuw starten met een urban-themakanaal. Dit maakte het bedrijf bekend via haar eigen publicatie ‘Fuse’. Menno Wagenaar, hoofd van TMF en voormalig marketing manager van The Box stelt in het blad ‘urban’ de ruimte te willen geven die het verdient via TMF-platforms.

Op 1 augustus 2006 staakte MTV Networks BV de urbanthemazender TMF Pure om plek te maken voor de themazender MTV Brand New die zich richt op progressieve en nieuwe muziek. The Box die zich eveneens op urban richtte maakte op 1 december jl. plek voor Nickelodeon en ‘s avonds een comedyprogrammering die moet evolueren tot een volwaardig comedymerk Comedy Central. Volgens het muziekzenderbedrijf zal op TMF een urbanprogramma worden gestart met o.a. live optredens alsmede meer urban in de reguliere programmering. Ook zal ‘X Chart’ (een samenwerking met het radiostation FunX) worden overgeheveld naar TMF.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe urbanthemazender van TMF zal starten. De zender zal – net als TMF Pure destijds – zich richten op R&B, soul en hip-hop met nieuwe en minder bekende muziek. Ook is volgens een woordvoerster nog onbekend via welke platforms de zender te zien zal zijn. Thans is MTV Networks BV naast MTV Brand New onder eigen vlag digitaal actief met TMF NL (Nederlandse muziek), TMF Party (dancemuziek) en Nick Jr. (kinderprogramma’s voor kleintjes). MTV Base wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk thans via enkele platforms waaronder Canal Digitaal Satelliet aangeboden als internationaal urban-kanaal.

 

MTV Arabiya: Arabische MTV op komst

Viacom-dochter MTV Networks International werkt aan de lancering van MTV Arabiya, een specifieke 24 uursversie van MTV ten behoeve van het Midden-Oosten.

Het Amerikaanse muziektelevisiebedrijf werkt daartoe samen met Arabic Television Network (ATN), dat in handen is van Arabic Broadcasting Network (ABN) van Abdullatif Al Sayegh. Al Sayegh kondigde eind vorig jaar aan met zijn bedrijf vanuit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten te willen komen met een aantal themazenders die zich op Arabieren richten.

De helft van de populatie in het Midden-Oosten is onder de 25 jaar. MTV Arabiya wil deze groepen jonge mensen bereiken met haar content. In een persverklaring stellen ATN en MTV dat MTV wereldwijd met respect voor de kijkersdiversiteit en de verschillende culturen opereert als onderdeel van de jongerencultuur. De zender zal muziek, lifestyle, tekenfilms, realityprogramma’s, dramaseries, inverviews, reportages en muzieknieuws uitzenden. MTV Arabiya zal ook een aantal Arabische programma’s gaan produceren voor de zender die in de tweee helft van 2007 gelanceerd wordt.

MTV is in het Midden-Oosten thans alleen te ontvangen voor diegenen die de betaaldienst Showtime Arabia afnemen. Dit kost minimaal 29 euro per maand, waarbij de Aziatische/India versie van MTV alsmede de ‘rest van Europa’ versie van MTV aangevuld met VH1 ontvangen kan worden. Slechts 175.000 huishoudens op 36 miljoen huishoudens in het midden-Oosten hebben een abonnement op Showtime Arabia. In totaal zijn er in het Midden-Oosten 1,02 miljoen betaaltelevisiehuishoudens (met verder ADD en Orbit Network), terwijl het (digitaal) schotelbezit (voor de vrij te ontvangen zenders) hoog is onder de 190 miljoen inwoners die het midden-Oosten rijk is. Showtime Arabia is voor 21 % in handen van CBS Corporation, dat voorheen onderdeel was van Viacom, de eigenaar van MTV Networks.

MTV zendt thans onder de naam MTV Mashaweer (Mashaweer betekent kleine reis) dagelijks om 19 uur al een Arabisch programma uit voor de kleine schare abonnees van Showtime Arabia. Het is onbekend hoe MTV Arabiya distributiebeleid er uit zal zien, maar met alleen Showtime Arabia is het bereik zeer gering te noemen.

In het midden-Oosten zijn er in sommige landen redelijk conservatieve normen en waarden waardoor bepaalde muziek(clips) en tv-programma’s niet geaccepteerd worden en bepaalde westerse televisieprodukties niet kunnen worden vertoond voor een groot publiek. Daarnaast wordt MTV als Amerikaanse produkt gezien, en wellicht ook als iconen van een Amerikaanse overheersing, gezien de Amerikaanse politiek in het midden-Oosten. MTV is immers als onderdeel van het beursgenoteerde Viacom via National Amusements Inc.in handen van de 82-jarige Amerikaan Sumner M. Redstone die als miljardair de Democratische partij (financieel) openlijk steunt. Redstone was aanhanger van o.a. president Jimmy Carter en Bill Clinton.

In Saudi Arabië, bekend staand als zeer conservatief, is echter de grootste omzet te behalen voor televisiezenders in het midden-Oosten doordat de reclametelevisiemarkt daar het grootst is.
MTV krijgt overigens in het midden-Oosten ook te maken met al bestaande concurrentie. Het Amerikaanse blad Variety meldde dat de Saudische prins Al Waleed bin Talal (met de zogeheten Rotana zenders) en de Egyptische media-ondernemer Gamal Ashraf Marwan (met de ‘Melody’-zenders) met hun zenders exclusieve overeenkomsten hebben met de meest populaire Arabische muzikanten waarbij deze actief zijn op meerdere platforms.

MTV is in de wereld te zien met 123 zenders in 179 landen in 32 talen voor 495 miljoen huishoudens waaronder ook in een aantal dictatoriale landen waaronder China met MTV China.

Digitenne van KPN: Nickelodeon/AT 5 en 24 uur Tien gestart

Zoals eerder aangekondigd zendt de Talpa-zender Tien voortaan 24 uur per dag uit via het DVB-T betaalaanbod Digitenne van KPN. Nickelodeon en AT 5 delen voortaan een kanaal, maar AT 5 zal met de uitrol van Digitenne van KPN buiten de Randstad ook landelijk via DVB-T zichtbaar worden van 18 tot 06 uur. Van 06 tot 18 uur is Nickelodeon op dit kanaal zichtbaar. KPN kondigde aan dat deze situatie in ieder geval tot 1 oktobe als zodanig overeengekomen is. Zoals bekend wenst AT 5 als publieke (lokale) hoofdstedelijke zender in de regio Amsterdam ongecodeerde distributie via de publieke multiplex van de NOS en hoopt op politieke interventie nu de NOS Raad van Bestuur daar nee op heeft geantwoord.

Als gevolg van de wijzigingen bij KPN heeft het ‘groene’ bedrijf besloten BBC Prime – net als BBC World – alleen binnen de Randstad beschikbaar te stellen. KPN verwacht dat eind maart BBC Prime ook voor kijkers buiten de Randstad beschikbaar zal komen. Hoe ze dat wenst te realiseren is niet duidelijk. KPN heeft voor landelijke distributie van Nickelodeon/AT 5 gekozen met name omdat MTV Networks BV (eigenaar Nickelodeon) landelijke distributie van de kinderzender west. Als gevolg van de overeenkomsten is de avondzendtijd met Nickelodeon en Comedy Box (The Box) niet te zien via DVB-T. Ook is de beeldkwaliteit voor AT 5 iets lager, aangezien op EEN frequentie met een bandbreedte van 19,91 Mbit/s uitzendt waar in totaal acht tv-zenders op worden uitgezonden, terwijl het voorheen op een frequentie van vijf tv-stations en drie radiostations met soortgelijke bandbreedte uitzond.

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.