Category Archives: Televisie

Oplossing KPN voor AT 5: in kanaaldeling met Nickelodeon. AT 5: onbespreekbaar

Amsterdams Wethouder Gehrels van media & cultuur heeft gemeld dat KPN een nieuw voorstel heeft gedaan om AT 5 te kunnen blijven uitzenden. Het voorstel is om AT 5 in de avond- en nachturen op het kanaal van Nickelodeon te laten uitzenden. The Comedy Box/The Box zou dan niet via DVB-T beschikbaar komen. Voor AT 5 is dit KPN-voorstel onbespreekbaar, ze ziet dit als luchtballon. Voor hoelang dit oplossingsvoorstel van KPN geldt (het AT 5-KPN contract verloopt op 1-1-2007), is onduidelijk. KPN gaf eerder aan niet in de openbaarheid over de kwestie te willen spreken totdat duidelijkheid is verkregen over wat er gaat gebeuren. Morgen organiseert KPN evenwel een nationale persconferentie over de omschakeling van analoge naar digitale etherltelevisie.

AT 5 sprak in de Commissie Media & Cultuur van de gemeenteraad van Amsterdam die zich unaniem achter het streven van AT 5 schaart. PvdA-raadslid Jos Straub verbaasde zich over het hoge percentage niet-kabelkijkers in het UPC-gebied (18 %). AT 5-directeur John de Zwart bepleitte een ontvangst ‘voor iedereen’, het liefst op de publieke frequentie van de NOS waar nu het commerciele CNN International op wordt uitgezonden ten behoeve van het commerciele KPN-aanbod. Gekscherend zei wethouder Gehrels dat als niet opgelet wordt, de slogan ‘Amsterdam kijkt een beetje AT 5’ in plaats van de AT 5 slogan ‘Een beetje Amsterdam kijkt AT 5’ moet worden geplaatst, doelend op het beperktere bereik met alleen kabeldistributie voor de hoofdstedelijke zender. In antwoord op vraag van D66-raadslid Petra Hoogerwerf zei John de Zwart dat politek Den Haag zenders als AT 5 zijn vergeten in de discussie over de digitale ether, terwijl provinciale publieke zenders en landelijke publieke zenders wel alle aandacht krijgen. Maarten van der Meer van GroenLinks wees er daarbij op het gek te vinden dat TV Noord-Holland met haar provinciale editie in Amsterdam te vinden is via DVB-T en niet met de Amsterdamse editie. Wethouder Gehrels zei toe alle wegen te bewandelen opdat AT 5 beschikbaar zal kunnen blijven via DVB-T.

Onduidelijk is wat de NOS Raad van Bestuur vindt van het idee van AT 5 om op de NOS-mux voor Amsterdam te worden geplaatst. De woordvoerder van de NOS Raad van Bestuur was niet bereikbaar voor commentaar .

Situatie AT 5/Talpa via DVB-T: AT 5 houdt KPN aan contract

AT 5 houdt KPN aan haar contract om de zender tot 1 januari te laten uitzenden. KPN gaf eerder aan AT 5 aan dat de zender per 15 december geschrapt zal worden uit het DVB-T aanbod. Een KPN-woordvoerster zegt daar desgevraagd over dat ze nog niet weet of (en wanneer) de Amsterdamse zender zal verdwijnen uit het (betaalde) DVB-T aanbod. “We zijn in gesprek met alle partijen om te kijken of er mogelijkheden zijn,” aldus KPN-zegsvrouwe Caroline Ubachs. “We hebben gekozen voor een landelijke uitrol van ons aanbod en dan worden prioriteiten gesteld,” aldus Ubachs. De bedoeling van KPN was om per 16 december Talpa/Tien een ‘eigen’ 24 uur kanaal te geven, waarbij Nickelodeon/The Box op de huidige frequentie 24 uur per dag blijft uitzenden. Om plek te maken zou AT 5, waarvan het contract per 1 januari verloopt, moeten verdwijnen.

KPN heeft aan AT 5 de optie aangegeven om bij TV Noord-Holland in kanaaldeling te gaan, opdat half om half AT 5 en TV Noord-Holland te zien is. Voor AT 5 is dat een onbespreekbare optie. “TV Noord-Holland zal dat ook niet willen en KPN gaat daar niet over,” aldus de nieuwe directeur van AT 5, John de Zwart. De Zwart heeft KPN te kennen gegeven dat deze KPN aan haar contract zal houden en niet per 15 december zal willen stoppen via DVB-T. De Zwart zegt te zoeken naar ‘alternatieve wegen’ en zegt dat AT 5 zich ‘altijd constructief heeft opgesteld’. De Zwart meldt verder zich niet bewust te zijn van uitnodigingen tot gesprekken en noemt de handelwijze van KPN ‘niet netjes’. KPN op haar beurt hekelt het media-offensief dat AT 5 is gestart, en stelt dat de gesprekken niet via de media lopen maar tussen directies en hier binnenkort meer helderheid over hoopt te verkrijgen. AT 5 is gister een actie gestart om te bewerkstelligen dat AT 5 via DVB-T beschikbaar blijft in de hoofdstad. AT 5 studeert naar mogelijkheden en wil graag – net als TV Noord-Holland – op het frequentieblok van de NOS uitzenden.

Belgische CSA legt RTL boete van half miljoen euro op vanwege Luxemburgschap

De Belgisch-Franstalige mediatoezichthouder CSA (Conseil Superieur de l’Audiovisuel) heeft RTL-TVi en Club RTL een boete van een half miljoen euro opgelegd. De boete is officieel opgelegd omdat in de optiek van de mediawaakhond de twee op Franstalig België gerichte zenders van RTL Group sinds 1 januari jl. uitzenden zonder geldige uitzendlicentie.

De boete zal niet worden ingevorderd als de RTL-zenders alsnog binnen drie maanden een uitzendlicentie voor Franstalig België aanvragen. CSA wil met deze beslissing het toezicht over de Franstalige Belgische RTL-zenders terug krijgen.

RTL-TVi en Club RTL hadden tot 1 januari jl. zowel een Luxemburgse als Franstalig Belgische uitzendlicentie via twee verschillende holdingmaatschappijen van RTL Group. Omdat de Franstalig Belgische mediawet strenger is dan de Luxemburgse, en er (in tegenstelling tot Luxemburg) een serieuze mediatoezichthouder bestaat in Franstalig België verkoos RTL Group – net als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 – Luxemburgse uitzendlicenties voor deze zenders. Desalniettemin vinden nagenoeg alle uitzendactiviteiten en programmatische beslissingen voor RTL-TVi en Club RTL plaats in Brussel. CLT-Ufa SA – de RTL Group holding die de licenties in Luxemburg houdt, claimt dat ze sinds 1955 actief is met televisie-activiteiten met een internationaal doel en deze heeft voortgezet in 1987 voor Franstalig Belgie onder de naam RTL-TVi en dat zij de enige verantwoordelijke is. Er is volgens de CSA ten opzichte van voor 1 januari 2006 geen wijziging in de programmering van RTL-TVi en Plug RTL. In de optiek van RTL Group is niet de Belgische dochter ‘SA TVi’ de uitzender, maar CLT-Ufa SA. Tot 1 januari jl. had SA TVi de Belgisch Franstalige uitzendlicentie. Volgens RTL richt de CSA zich bovendien op de verkeerde holdingmaatschappij, waarbij CLT-Ufa SA wijst op de Europese richtlijn televisie zonder grenzen, met de mededeling dat alle programmatische en zenderbeslissingen van de twee Franstalig Belgische tv-stations in Luxemburg genomen zouden worden.

CSA schuift de argumenten van de RTL Group-dochters terzijde en redeneert met haar uitspraak dat RTL Group nooit weersproken heeft RTL-TVi en Club RTL zich expliciet op Franstalig Belgie richten. CSA wijst in haar onderbouwing op jaarverslagen en de locaties van de grote kantoren waar de RTL-directies in Bruxxel zetelen en beslisisngen nemen, en oordeelt dat de beslissingen te Luxemburg niet anders dan een (mogelijke) formaliteit is, aangezien de RTL Group onmogelijk de schema’s van 36 tv-stations en 33 radiozenders waarin ze deelneemt vaststelt.

De kwestie lijkt op de Nederlandse situatie waarbij het Commissariaat voor de Media eveneens getracht heeft RTL 4 en RTL 5 onder Nederlands mediatoezicht te verkrijgen. In augustus 2005 verhuisde RTL Group haar derde Nederlandse zender vanuit Nederland naar Luxemburg, om zich volledig aan de Nederlandse mediawet te kunnen onttrekken. Over enige tijd zal duidelijk worden of de Franstalig Belgische autoriteiten deze zaak zullen voortzetten om te kunnen bepalen of RTL Group rechtmatig handelt met betrekking tot haar op Franstalig Belgie gerichtte zenders die in de optiek van de CSA de daar geldende wetten trachten te ontduiken..

AT 5 verdwijnt bij DVB-T aanbod KPN (Digitenne van KPN)

AT 5 verwijnt per 15 december aankomende uit het DVB-T aanbod van KPN (Digitenne van KPN). Dit schrijft AT 5-adjunct-directeur Roel van den Ende in antwoord op vragen van DutchMedia. KPN verlengt de overeenkomst met AT 5 niet omdat ze ‘digitale ruimte nodig heeft voor alternatieve doeleinden’ aldus Van den Ende. “AT 5 kan helaas niet veel in het verweer brengen tegen een dergelijke beslissing,” aldus de AT 5-adjunct directeur. AT 5 is in de hoofdstad en omgeving de belangrijkste televisienieuwsbron voor hoofdstedelijk nieuws en wordt zeer goed bekeken. Voor sommigen was AT 5 de belangrijkste reden om een abonnement op het DVB-T aanbod van KPN te nemen, aangezien dit voor AT 5 het enige alternatief was ten opzichte van de hoofdstedelijke UPC-kabel.

Uit de sinds deze week geldende nieuwe frequentie-opbouw van het DVB-T netwerk blijkt dat AT 5 in de gehele Randstad wordt doorgegeven, net als (ongecodeerd) TV Rijnmond en TV Flevoland. In de loop van 2007 is het de bedoeling dat de beide regio-zenders alleen regionaal in DVB-T beschikbaar blijven en niet in de hele Randstad, zoals thans ook met TV Noord-Holland het geval is. AT 5 was sinds de start van het DVB-T aanbod dat KPN heeft overgenomen, beschikbaar tegen betaling als onderdeel van het ‘Digitenne van KPN’ pakket in de Stadsregio Amsterdam.

Bij de overschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie heeft de regering met de NOS, regionale zenders en KPN bewerkstelligd dat de regionale publieke zenders alsmede de publieke landelijke zenders via de digitale ether (DVB-T) free to air/ongecodeerd worden uitgezonden. De NOS heeft op haar eigen toegewezen frequenties daartoe een accomodatieplicht. Voor de hoofdstedelijke publieke (lokale) zender AT 5 is dit niet voorzien. AT 5 bedient in de gemeente Amsterdam (kerngebied) circa 743.000 mensen, onderverdeeld in circa 406.700 huishoudens.Sommige regionale zenders die thans in DVB-T (en satelliet) zijn gefaciliteerd hebben in hun kerngebied beduidend minder inwoners/huishoudens.

AT 5 is met deze stap alleen nog via de kabel te ontvangen in de Stadsregio Amsterdam (UPC, Casema, Multikabel, CAIW). Het nog commercieel te lanceren DSL-TV aanbod van KPN/Mine (IPTV) biedt AT 5 daarnaast ook aan. AT 5 heeft zelf onvoldoende middelen om op satelliet uit te zenden.

Overigens zal KPN naar verwachting per 16 december de zendercombinatie Nickelodeon/The Box doorgeven in DVB-T ten behoeve van haar betalende abonnees.

Voorlopig geen BBC HD bij Casema; wel HilversumBest Discovery HD, Film1 HD en Sport1 HD

Casema start bij nader inzien toch niet met de uitzendingen van het eerder aangekondigde pilotkanaal van de Britse publieke omroep, BBC HD. BBC HD, die op satelliet enkele uren per dag uitzendt, en moet uitgroeien tot een volwaardige BBC HDTV-zender zal volgens de kabelaar op een ‘later tijdstip’ worden opgenomen in het digitale kabelaanbod. “Nederland neem voor wat betreft de doorgifte van BBC via de kabel een unieke plaats in in Europa. Andere landen hebben zich beklaagd en nu duurt het iets langer voordat we het kunnen gaan uitzenden. Ik verwacht
januari of februari volgend jaar,” zo stelt Casema-woordvoerder Gradus Vos desgevraagd in een toelichting. Philip R. Bisschop, BBC-vertegenwoordiger in Nederland wilde eerder op vragen van DutchMedia over BBC HD niet ingaan.

Casema kondigt overigens in navolging van Essent Kabelcom/@Home aan per vandaag het kanaal HilversumBest in haar themapakket op te nemen. Dit ‘gouwe ouwe’ kanaal van de publieke landelijke omroep, zal programma’s uit de Hilversumse omroeparchieven tonen.

Discovery HD, de HDTV-versie van Discovery Channel is voortaan samen met National Geographic Channel HD en HD1 NL onderdeel van het HD-pakket van Casema. Vooralsnog is dit kosteloos, maar op termijn zal Casema hiertoe een nader te bepalen tarief voor rekenen. Waarschijnlijk zal dit rond de vier euro per maand komen te liggen.

Ook heeft Casema aangekondigd – als laatste grote kabelaar – Film1 en Sport1 ook in HDTV-kwalaiteit te zullen aanbieden. De premiumzenders van ChelloMedia Pay TV/Liberty Global zullen voor de Film1 en Sport1-abonnees daartoe per vandaag ook beschikbaar komen voor de Casema-klanten.

Dagprogrammering Tien: herhalingen, Tijd voor Tien, homeshopping en belspellen

De per 16 december tot Tien om te dopen zender Talpa zal in haar dagprogrammering vooral herhalingen, het ochtendmagazine ‘Tijd voor Tien’, homeshopping en belspellen uitzenden. Dit blijkt uit de programmering van de week van 16 t/m 22 december.

De zender die voor 80 % in handen is van John de Mol neemt per 16 december het 24 uur-kanaal over van MTV Networks BV die thans nog de uitzendingen van Nickelodeon tot 18 uur verzorgt. Homeshopping zal vijf uur per dag worden uitgezonden in de nieuwe dagprogrammering op werkdagen van 06 tot 09 en van 12 tot 14 uur. Woordvoerder Maarten van Rooijen kon desgevraagd nog niet aangeven of het hier om welke uitzendingen het gaat (Tel Sell of bijv. LiveShop). Van 15:15 tot 16:15 uur zullen belspellen worden uitgezonden. Talpa zendt deze al ‘s nachts uit en gaat daar ook in de nachtelijke uren mee door. Op werkdagen zal van 09:45 tot 10:15 en van 11 tot 12 uur alsmede nagenoeg de hele zondagmorgen het programma ‘Tijd voor Tien’ worden uitgezonden, wat volgens Van Rooijen zal lijken op het RTL 4-programma Lijn4, waarin belspellen met informatie voor huisvrouwen wordt gecombineerd en bekende Nederlanders langs komen. In het weekend zal Tien ook films uitzenden. Ter gelegenheid van de start van de dagprogrammering van Tien zal op zaterdag 16 december eenmalig van 06 tot 16 uur een marathonuitzending van herhalingen van ‘Deal or No Deal’ worden uitgezonden. Woordvoerder Van Rooijen wilde overigens op voorhand niet ingaan op hetgeen de zender op langere termijn zal uitzenden.

Misleidende ‘eigen’ campagnes omtrent digitalisering ethertelevisie

Verschillende commerciële operatoren in de digitale televisiemarkt zijn eigen campagnes gestart omtrent de digitalisering van de analoge ether. Opvallend is dat daarbij elk bedrijf zijn eigen gekleurde informatie over de omschakeling geeft.

Kabelexploitant Essent Kabelcom/@Home stelt bijvoorbeeld in een persbericht ten onrechte: “Tienduizenden televisiekijkers die nu nog kijken met een spriet of harkantenne zullen daarna geen televisie meer kunnen kijken en dus verstoken blijven van Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 en de regionale omroep.” Canal Digitaal Satelliet en het blad TVSatellite (van SBS Broadcasting BV) stellen in een advertentie ‘de antenne verdwijnt’ met de mededeling: “Op 11 december aanstaande wordt het aanaloge ethersignaal definitief stopgezet. Dit betekent dat iedereen die nog televisie kijkt via de hark- of sprietantenne, vanaf dat moment geen ontvangst meer heeft.”

Zowel Essent Kabelcom/@Home als Canal Digitaal Satelliet/TV Satellite gaan voorbij aan het gegeven dat antenne’s soms in gebruik kunnen blijven in de combinatie met een digitale etherontvanger opdat Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroep na 11 december ongecodeerd beschikbaar blijven en wijzen alleen op het ‘alternatief’ van satellietontvangst (Canal digitaal Satelliet) of kabelontvangst (Essent Kabelcom/@Home).

Essent Kabelcom/@Home spreekt zelfs van ‘ethertelevisiegedupeerden’. Het op één na grootste kabelbedrijf gaat alle niet-abonnees in haar verzorgingsgebied aanschrijven met een aanbieding om analoge en digitale kabelteievisie twee maanden op proef te gebruiken, waarbij het nieuwe abonnees een digitale kabelontvanger cadeau doet evenals de kabelaansluitkosten. Volgens woordvoerder Bart Ledegang is de actie vooral bedacht om meer kabelklanten te verkrijgen en ‘inactieven’ te laten overwegen om (weer) kabelklant te worden.

Canal Digitaal Satelliet doet overigens geen aanbieding aan nieuwe satellietkijkers. Volgens Kees Färber, operationeel directeur van Canal Digitaal Satelliet is er over de communicatie door de overheid en de operatoren wel een bijeenkomst geweest met als doel éénduidige communicatie. Concreet is afgesproken dat de datum éénduidig wordt gecommuniceerd, maar dat over de verdere manier en oplossingen de bedrijven elk hun eigen communicatie plegen. De overheid heeft op haar beurt zelf de verantwoordelijkheid om de eigen communicatie te doen, aldus Färber. Volgens de Canal Digitaal Satelliet-zegsman is het weliswaar zo dat soms een antenne gebruikt moet blijven worden, maar volgens Färber is het uiteindelijk zo dat een consument daar bij de speciaalzaak geinformeerd wordt over hoe de zaken exact zitten en hiertoe ook met de verschillende partijen over is afgesproken dat dit gecommuniceerd kan worden. Het ministerie van OCW heeft overigens vooral ingezet op advertenties via de regionale kranten en huis-aan-huis bladen, waarin ze verwijst naar haar eigen site.

Tevoren de campagne heeft de Tweede Kamer aangedrongen op een correcte informatie richting de kijkers. Verantwoordelijk CDA-minister Maria van der Hoeven heeft hiertoe ook toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

Koninklijke KPN NV heeft een ‘Publieke Omroep Pakket’ in het leven geroepen waarbij ze een operator gebonden DVB-T ontvangers en een kleine binnenhuisantenne levert. KPN meldt daarbij niet dat de DVB-T ontvanger operator gebonden is en geen free to air/ongecodeerde DVB-T signalen kan ontvangen die niet door haar zijn ‘geaccordeerd’. Gevolg is dat de Duitse en Vlaamse multiplexen uit resp. Vlaanderen (VRT), Wallonië (RTBF) en Duitsland met deze ontvangers niet zichtbaar worden. KPN levert overigens ook een smartcard opdat de huishoudens zich aanmelden voor het commerciële DVB-T pakket, maar vermeld in haar informatie niets over andere (goedkopere) etherontvangers of andere ontvangstwijzen.

30 oktober NL 1-2-3 analoog uit de lucht: gecodeerd! (UPDATE)

Nederland 1, 2 en 3 alsmede de acht in de ether uitzendende regionale publieke tv-stations gaan per 30 oktober aankomende analoog ‘uit de lucht’. Na jarenlang uitstel van een daadwerkelijk omschakelplan heeft de ministerraad gister de knoop doorgehakt.

Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-zenders zullen landelijk gecodeerd worden uitgezonden in de digitale ether (DVB-T). Thans zijn Nederland 1 en 3 alsmede de regio-zenders in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland als onderdeel van het KPN/Digitenne aanbod gecodeerd beschikbaar in DVB-T. In de nieuwe situatie zullen per 30 oktober de publieke tv-zenders met een smartcard van 20 euro (bij KPN/Digitenne beschikbaar) kosteloos beschikbaar blijven, waarbij deze alleen met registratie en Conax-decodeer ontvangers (bij voorkeur KPN/Digitenne ontvangers) te ontvangen zijn. De regering meldt hier verder over dat ‘deze smartcard heeft een beperkte geldigheid, maar kan zonder meerkosten worden gereactiveerd.’

De strategie is tot stand gekomen nadat Koninklijke KPN NV bij de overname van zenderexploitant Nozema Services NV vorig jaar aan de regering aanbood de publieke zenders free to air uit te willen zenden voor de kijkers. Uiteindelijk is dit niet free to air, maar free to view geworden. Formeel blijft de NOS overigens beschikken over een eigen multiplex, maar maakt ze zich voor de DVB-T uitzendingen afhankelijk van KPN.

In de omschakeling worden alle analoge televisie-uitzendlicenties van de regionale en landelijke publieke zenders ingetrokken in het kader van doelmatig ethergebruik. Op de ‘oude’ analoge frequenties kunnen de publieke zenders direct met in ieder geval één multiplex landelijk uitzenden. De ontvangst is in het beginstadium landelijk gegarandeerd middels dakantenne; waar KPN/Digitenne thans beschikbaar is (Randstad) in ieder geval ook via binnenhuisontvangst. In de berekeningen van de regering die op basis van informatie van IntomartGFK is gemaakt, zijn er thans maximaal 70.500 huishoudens die exclusief analoge ethertelevisie gebruiken; daarnaast zijn er nog eens 56.400 die dit op een tweede of derde toestel gebruiken en zijn er nog eens maximaal 94.700 overige gebruikers (recreanten, schippers, kermisondernemers e.d.). Overigens blijft ook de semi-gratis ontvangst op satelliet van Nederland 1, 2 en 3 een optie om de publieke landelijke zenders zonder abonnementskosten te ontvangen. De regionale publieke zenders zijn met uitzondering van L1 niet op satelliet beschikbaar. KPN/Digitenne zal haar eigen aanbod naar verwachting begin 2007 landelijk beschikbaar hebben, dankzij o.a. vrij te komen frequentie-capaciteit door uitfasering van de analoge zenders. Daartoe zal landelijk volgens de regering drie frequentieblokken beschikbaar komen.

Nederland zal na uitfasering vermoedelijk één van de weinige landen ter wereld zijn waar de publieke zenders NIET free to air zullen uitzenden. Mensen zonder adres in Nederland (toeristen, [zakelijke] bezoekers, e.d.) zullen dan ook onmogelijk zonder de hulp van ingezetenen tv-stations kunnen ontvangen in Nederland. De reden van de codering van de publieke zenders via DVB-T wordt niet in de brief aan de Tweede Kamer gegeven. Mogelijk dat KPN dit prefereert, opdat deze de gegevens van deze groep kijkers kan verzamelen, alsmede daarmee voorkomt dat onafhankelijke DVB-T ontvangers in de markt een plek kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld in de grensregio’s. KPN en Digitenne-ontvangers zijn in principe ongeschikt voor de ontvangst van onafhankelijke free to air-signalen in DVB-T, door een blokkade hierop.

De regering schrijft dat deze situatie als het ware voortkomt uit het principe dat wat de publiek omroep aan distributie besteedt niet kan uitgeven aan de productie van de inhoud. Tevens stelt de regering dat als de publieke omroep alle distributiekosten voor eigen rekening neemt en voor iedereen ‘gratis’ te ontvangen is, dat dan iedere Nederlander daar via belastinggelden toch aan meebetaalt, terwijl als ze verlegt worden aan de distributeurs mensen meebetalen via abonnementen. Vandaar – zo stelt de regering bij monde van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) en minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) – dat vrije onderhandeling tussen betrokken partijen het werk moeten doen. Daarbij – zo stelt de regering kan met marktconforme contracten met private derden de publieke omroep eigen inkomsten maximaliseren. Met de uitfasering en deze werkwijze bespaart de publieke landelijke omroepsector 11 miljoen euro op jaarbasis. En aldus zenden de publieke tv-zenders in de ether per 30 oktober alleen (digitaal) gecodeerd uit. En met deze ingezette lijn is het niet de verwachting dat de meer dan 650.000 satelliethuishoudens naast het Limburgse L1 ook andere regio-zenders op satelliet kunnen zien. Van de publieke zenders zijn – zo blijkt uit de regerings-informatie – vanaf dan alleen de internationale Nederlandstalige tv-zender BVN-TV en de regionale Limburgse omroep L1 (op satelliet) free to air beschikbaar zonder dat decodeerapparatuur benodigd is.

UPDATE (zaterdag)
RTV Oost wil op satelliet, naast DVB-T, Omrop Fryslan roert zich ook in de discussie

De regionale omroep voor de provincie Overijssel, RTV Oost heeft bij monde van Marcel Oude Wesselink (adjunct-directeur/hoofdredacteur) verklaard op eigen zender dat deze inzet op satellietuitzending bij de uitfasering van de analoge etherfrequenties. De Overijsselse regionale omroep zendt thans met haar tv-zender TV Oost uit via de ether met twee analoge zenders vanuit Hengelo en Zwolle. De minister van Economische Zaken kondigde aan deze uitzendlicenties per 30 oktober in te trekken. TV Oost zal door KPN moeten worden geaccomodeerd op de door KPN/Digitenne te coderen multiplex van de publieke landelijke omroep (NOS).

Oude Wesselink verklaarde dat deze nog in gesprek is met KPN om ‘in ruil voor het vrijgeven van de analoge frequenties hulp te krijgen om op satelliet te komen. Thans is alleen L1 (die geen etherfrequenties voor haar tv-uitzendingen heeft, als enige Nederlandse regionale zender op satelliet (free to air) te vinden). Volgens de adjunct-directeur/hoofdredacteur kan als het ‘vervelend’ mocht worden, deze als gezamenlijke regionale omroepen naar de rechter stappen. Samen met de andere regionale publieke zenders die in ROOS zijn verenigd, is afgesproken gezamenlijk op te trekken. Oude Wesselink verwacht echter dat het er gunstig uitziet en zover niet komt. Een aantal regionale zenders waaronder RTV Oost en TV Gelderland bepleiten bij het vrijkomen van middelen bij afschakeling van analoge etheruitzendingen satellietuitzending, omdat daar al een bestaande massa bereikt wordt die veelal geen kabelabonnement heeft, terwijl voor DVB-T uitzendingen buiten de Randstad nog nul ontvangers uitstaan.

Pim Gaanderse, algemeen directeur van Omrop Fryslan liet op de eigen zender het volgende weten en uitte ernstige twijfels over de omschakeling:

“Ik ben bang weer zelfde verhaal wordt. De mogelijkheden die KPN/Digitenne heeft voorzover wij die hebben kunnen begrijpen zijn onvoldoende om de provincie Fryslan op een redelijke manier te bedekken. De buitenkanten van de provincie maar ook in de stedelijke gebieden als Herenveen en drachten, verwacht ik dat er heel slechte ontvangst zal zijn. We werken met alle regionale omroepen in een lobby naar het ministerie van Economische Zaken die deze verbindingen uitgeeft en we proberen duidelijk te maken wat nu dreigt te gebeuren echt niet kan. We hebben een goede etherverspreiding van de televisie die nu nog analoog is. We vinden het prima dat die digitaal wordt, maar dan moet de kwaliteit minstens gelijk zijn.”

Gaanderse is wel te spreken over de situatie bij consumenten:
“Dat is niet aan de orde als het goed is op die manier. Maar het punt is dat was met de radio ook zo. De overheid probeert ons vanaf te schepen met een simpele oplossing met als gevolg de lusiteraar in dit geval de kijker de dupe van wordt. Ik verwacht dat het niet doorgaat, ik heb begrepen dat de politiek zich d’r ook mee gaat bemoeien omdat men ook daar weet dat dit geen goede afdoende oplossing is.”

Afgelopen week heeft overigens het CDA Deurne (in de provincie Noord-Brabant) kenbaar gemaakt groot voorstander te zijn van een komst van Omroep Brabant TV op satelliet, maar de provincie Noord-Brabant is daar geen voorstander van bleek uit een artikel uit het Eindhovens Dagblad waarbij de provinciewoordvoerder kenbaar maakte dat digitale satelliet binnenkort ‘verouderd’ zou zijn, en deze uiterst merkwaardige stellingname beargementeerde door te melden dat KPN/Digitenne (digitale ether) in Noord-Brabant beschikbaar zal komen.