FunX ‘beretrots’ op TNO-onderzoek

De publieke randstedelijke stadsjongerenzender FunX is beretrots op het evaluatie-onderzoek dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van OC&W. Dit liet directeur Willem Stegeman DutchMedia weten.

Het rapport van TNO dat als evaluatie aan de subsidiegevers (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag alsmede het Ministerie van OC&W) en de Tweede Kamer is gestuurd, concludeert dat dat FunX in bijna vier jaar tijd jongeren en daarbinnen vooral allochtone jongeren aanspreekt die tot dan toe onvoldoende werd bereikt door publieke radiozenders. FunX heeft als een van de publieke doelstellingen een bijdrage te leveren aan integratie. Volgens de onderzoekers kent FunX vooral een groeiende populariteit onder allochtone jongeren en is de zender een belangrijk identificatiepunt en forum waarop zij hun stem kunnen laten horen voor zaken die voor jongeren belangrijk zijn. Daarnaast stelt TNO dat FunX-luisteraars bestaan uit jongeren van zeer diverse
afkomst, en het lijkt erop dat FunX erin slaagt om hen met een muziekkeuze en onderwerpen aan te spreken die voor allen interessant zijn, terwijl het aantal autochtone luisteraars groeiende is. TNO noemt FunX een ‘multiculturele showcase’ en stelt dat FunX als voorbeeld gesteld kan worden voor hoe andere organisaties hun personeelsbeleid kunnen vormgeven of in communicatie allochtone jongeren kunnen
bereiken.

TNO heeft naast een flink aantal complimenteuze paragrafen ook enkele kritische aandachtspunten voor de zender op een rij gezet: Het Commissariaat voor de Media heeft nog niet kunnen constateren of de ‘wettelijke’ ICE norm (norm voor lokale publieke omroepen om de helft van hun programmering aan informatie, cultuur en educatie in te richten) inmiddels behaald worden, nieuwe metingen moeten dat uitwijzen. Ook stelt TNO dat de journalistieke kwaliteit van de zender een punt van aandacht moet zijn, onder andere door scholing van personeel. Ook adviseert TNO een actievere moderatie van de internetfora van FunX.

TNO wijst er op dat het Continu LuisterOnderzoek (CLO) beter de representativiteit van de steekproef (lees de aanwezigheid van jonge allochtenen in de grote steden) dient te verbeteren, zoals staatssecretaris Medy van der Laan ook al vroeg. Dan zou deelname van FunX aan het onderzoek zinvol zijn. Het CLO wordt in opdracht van de stichting PRE (Platform Radio Exploitanten) uitgevoerd, waarin de commerciele omroepen een meerderheid het bestuur vormt.

Tenslotte: het rapport meldt over NOS Headlines, het radionieuws dat de NOS vanuit Hilversum primair voor Radio 3FM maakt – en dat FunX ook doorgeeft, het volgende: “Uit een onderzoek naar jongeren en nieuws (Costera Meijer, 2005) bleek dat jongeren geïnteresseerd zijn in nieuws en niet willen dat nieuwslezers op hun knieën gaan om het nieuws voor hen begrijpelijk te maken. Wel willen ze nieuws liefst kort en op hoofdlijnen gepresenteerd en behalve het wereldnieuws ook nieuwtjes dicht bij huis.” Dit is voor de NOS een opvallend gegeven, aangezien deze bij de algemene publieke radiodiscussie omtrent de bezuinigingen eerder investeert in NOS Headlines en met name op het segment cultuur-radio bezuinigt. FunX is overigens blij met NOS Headlines en vindt dat ten opzichte van het reguliere NOS Journaal of ANP RadioNieuws op de radio een betere keuze die verzorgd, volwassen en levendig is.

Wijze van financiering FunX na 2006 onduidelijk

De wijze waarop FunX na dit jaar gefinancierd zal moeten worden is onzeker. Dit blijkt uit het rapport dat TNO in opdracht van het minister van OC&W heeft gemaakt. FunX heeft in vier jaar tijd 7,25 miljoen euro aan subsidie verkregen van het ministerie van OC&W en de vier gemeenten. Opvallend is dat de hoofdstad de meeste financiering pleegt ten opzichte van de andere drie gemeenten, maar dat de hoofdvestiging van FunX niet in Amsterdam, maar in Rotterdam gevestigd is. Rotterdam heeft overigens – zo blijkt uit het rapport de vestiging in natura ter beschikking gesteld. TNO verwacht dat als allochtenen evenredig in de luisteronderzoeken zouden voorkomen, het radiostation 3 à 4 miljoen euro aan reclame-inkomsten zou kunnen genereren. In het laatst volledig gerapporteerde boekjaar 2004 was dat 480.000 euro; in 2005 behaalde FunX tot aan september jl. een omzet van 562.000 euro.

Doordat de gemeente Den Haag voor de vier jaar dat FunX bestaat, slechts een éénmalige subsidie heeft willen geven, moet het model van financiering worden geevalueerd. Volgens TNO kan alleen met de continuiteit van de financiering van de vier steden het huidige model worden gecontinueerd. De gemeente Rotterdam twijfelt bovendien over de financiering, zo blijkt het rapport. Rotterdam stelt immers – volgens het TNO-rapport dat onderzocht kan worden of FunX commercieel kan worden of uit (geheel) landelijke middelen gefinancierd kan worden. TNO schetst overigens verschillende scenario’s voor de toekomstfinanciering van FunX. Eén daarvan is het onderbrengen van de financiering van de Haagsche editie bij het ministerie van OC&W, maar die wordt ontraden omdat de regeling van ‘match’ financiering zonder stadsfinanciering op ‘losse schroeven’ komt te staan en andere steden makkelijker hun financiering zouden kunnen stopzetten.
Ook schetst TNO het scenario dat aansluiting wordt gezocht bij meer steden die meefinancieren. Volgens TNO zit daar echter een nadeel aan, omdat de organisatiekosten hoger worden en dit ten koste gaat van de slagkracht van FunX, maar het voordeel is dat de lokale inbedding een versterking voor de steden met multiculturele bevolking-samenstelling met zich meebrengt. Ook schetst TNO het scenario om FunX in haar geheel onderdeel te laten worden van de publieke landelijke omroep, met behoud van het editiestelsel. Toch is hierbij het nadeel volgens TNO dat FunX het gevaar loopt om als kleine organisatie onderdeel te worden van de Hilversumse bureaucratie en de vraag is hoe een dergelijke constructie zich verhoudt met de etherfrequenties die aan de lokale publieke omroepen zijn gelicenceerd. FunX heeft overigens met de verzorging van een landelijke versie voor de publieke landelijke omroep al een intense relatie via BNN. TNO betwijfelt of met een commercieel gaan van FunX een vergelijkbaar format kan hanteren door dat commerciele zenders vaak risicomijdend zijn en al snel leidt tot een format met bewezen succes en investeringen in redactie en live verslaggeving niet aantrekkelijk is voor een FunX op commerciele leest geschoeid. Bovendien betwijfelt TNO of met een commercieel FunX het recht op FM-etherfrequenties wel bestaat.

FunX directeur Willem Stegeman reageert met vertrouwen over de toekomstfinanciering: “bij zo’n mooi rapportcijfer bij de evaluatie kan ik mij in dit stadium niet al te druk maken. Het komend jaar zullen we met alle partijen kijken hoe we 2007 en verder optuigen qua organsiatie en financiering. Ik zie dat proces met vertrouwen tegemoet.”

KPN maakt voorlopig IPTV pakket bekend

Koninklijke KPN NV heeft het voorlopige zenderpakket bekend gemaakt dat het via IPTV zal aanbieden. Het omvat 59 tv-zenders en 28 radiostations alsmede 40 non stopaudiokanalen van Music Choice. De prijsstelling, de exacte startdatum en de verdere propositie van de nieuwe infrastructuur is nog niet bekend gemaakt. De bedoeling is dat het aanbod ergens tussen 1 april en 30 juni officieel van start zal gaan.

Opvallend aan het aanbod is dat alle regionale publieke omroepen (zowel radio als televisie) worden aangeboden. Daarmee is KPN de eerste distributeur die alle regionale radio- en televisiezenders landelijk zal aanbieden. Ook valt op dat themakanalen van de publieke landelijke omroep als /Geschiedenis, HollandDoc, 3voor12 Central, 3voor12 On Stage en NOS Journaal24 worden aangeboden, alsmede alle themazenders van TMF. Verder is een opvlallendheid aan de zenderlijst dat van de buitenlandse publieke zenders de Duitse versie van RTL wordt aangeboden, alsmede Rai Uno maar WDR Fernsehen en TVE Internacional ontbreken. De belangrijkste zenders die verder ontbreken zijn BBC 1, BBC 2, BBC World, CNN International en het Amsterdams-grootstedelijke AT 5. Het pakket omvat ook erotische zenders, waaronder ook de ‘harde’ erotische zender Spice Platinum. Deze zal overigens naar verwachting niet automatisch voor een ieder zichtbaar zijn (men moet zich aanmelden). Over de BBC – die wel via KPN’s DVB-T product met BBC Prime en BBC World vertegenwoordigd is – zei Ad Scheepbouwer dat deze geen nieuwe distributie zou wensen op nieuwe infrastructuren, maar dat KPN nog steeds in gesprek is met de BBC. Dat laatste bevestigt de Nederlandse BBC-vertegenwoordiger Philip Roosegaarde Bisschop desgevraagd: “We praten met elkaar, vandaag nog hebben we overleg met elkaar gevoerd. De opmerking van Scheepbouwer is nieuw voor mij”.

Zoals eerder aangekondigd zal KPN IPTV ook video-on-demand en een variant op ‘uitzending gemist’ aanbieden. KPN zal de dienst standaard aanbieden met de mogelijkheid van een ‘personal recorder’ opdat de klant 100 uur kan opnemen en een pauzeknop (zoals bij satelliet-PVR al standaard is). KPN zegt overigens nog met partijen in onderhandeling te zijn over de verdere invulling van meer themazenders. De bedoeling is dat er themapaketten komen naast het brede basispakket van 60 zenders. Bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer bevestigde tijdens de persconferentie van de jaarcijfers het doel om in totaal 700.000 klanten te werven via haar tv-pakketten. KPN biedt thans ook via DVB-T televisie aan in samenwerking met Digitenne. In totaal hebben Digitenne en KPN thans 184.000 klanten. KPN IPTV zal bij de start in 70 % van Nederland beschikbaar komen.

KPN heeft een niet bindende intentieovereenkomst met Endemol Nederland gesloten over de opzet van een joint venture opdat de (rechtentechnisch beschikbare) programma’s uit de Endemol-bibliotheek via themakanalen en video on demand kunnen worden aangeboden. Het gaat dan om programma’s als ‘Tien voor Taal’, ‘De Fabriek’, ‘Medisch Centrum West en ‘Mini Playback Show’. Een deel is exclusief voor KPN, een ander deel zal ook aan derden worden aangeboden. Overigens wil KPN met de joint venture de content niet alleen via IPTV, maar ook via internet en mobiele telefonie aanbieden. KPN en Endemol hebben aangegeven ook met andere partners gesprekken te voeren over deelname in de joint venture. Wie dat zijn wilde KPN niet bekend maken, evenmin de termijn waarop de joint venture van start zal moeten gaan.


De geopenbaarde zenderlijst van KPN IPTV is hier te vinden

Digitaal gebruik AM/FM en kortegolf wordt mogelijk

De Nederlandse regering gaat digitaal gebruik van de huidige AM, FM en kortegolfbanden op termijn mogelijk maken in Nederland. Dit schrijft minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken in de ‘Nota Omschakelbeleid’ die deze naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. De minister erkent voor het eerst in deze nota het belang van DRM (Digital Radio Mondiale, thans internationaal gedefinieerd als digitalisering-standaard voor de midden-, lange en korte golf) en omschrijft daarbij ook de ontwikkelingen van DRM op de FM-band. De digitalisering op de FM-frequentiebanden wil de regering overigens ‘technologie-onafhankelijk’ mogelijk maken. Verder stelt verder het kabinet dat thans DAB ‘de enige volwaardige en volgroeide standaard voor digitale radio in de ether’ zou zijn, maar erkent het dat de DRM-standaard op FM vermoedelijk rond 2009 een realiteit zal zijn.

Het kabinet wil ter stimulering van digitale (DAB) radio de start ‘stimuleren’. Hoe dat zal gebeuren, is nog niet bekend. De verwachting is dat komende zomer de verdeling van DAB frequenties zal plaatsvinden. Voor de middengolf zal de regering het mogelijk maken voor vergunninghouders om hun vergunning te laten omzetten naar analoge en digitale vergunning, opdat deze ‘zelf het tempo en de timing van digitalisering bepalen en zij zelf mogen proberen de vraagzijde hiervoor te interesseren.’, aldus Brinkhorst. Voor kortegolf is dit al wel mogelijk (Radio Nederland Wereldomroep doet dit overigens al als publieke internationale omroep).

Tot op heden zette de regering enkelzijdig in op de uit begin jaren ’80 stammende DAB-techniek, die in de wereld alleen in het Verenigd Koninkrijk een beperkt succes kan worden genoemd. In de nota is overigens voor de digitalisering van radiofrequenties vermeld dat
het kabinet de keuze ten aanzien van het moment van het beëindigen van de analoge radiouitzendingen in principe aan de markt wil overlaten. Daarbij plaatst Brinkhorst de kanttekening dat als internationale afspraken, ondoelmatig ethergebruik of de groep luisteraars van analoge luisteraars te gering is geworden en er voldoende betaalbare alternatieven zijn, besloten kan worden tot een einde aan analoge radio-uitzendingen op de AM/FM band. Voor de algehele publieke omroepsector (lokaal, regionaal en landelijk) stelt de minister verder dat de kosten in verhouding met de bereikte groep in verhouding moeten staan, anders zou omschakeling aan de orde komen. De regering blijft overigens wel verwachten dat de analoge FM-uitzendingen in 2015 kunnen worden beëindigd. Over het einde van de AM-uitzendingen van Radio 747 doet het kabinet geen uitspraak, anders dat dat ze verwacht dat ‘eerder’ dan 2015 het geval zal zijn. Zoals bekend wil de Raad van Bestuur van de NOS dit al per 1 september aankomende realiseren in het kader van bezuinigingen.

Onduidelijkheid uitfasering Nederland 1/2/3

De regering heeft wederom geen duidelijkheid gegeven over de uitschakeling van de analoge etheruitzending van Nederland 1, 2 en 3. De afgelopen jaren hebben opeenvolgende regeringen telkens de beslissing hierover uitgesteld en nooit echte helderheid gegeven. In de ‘Nota Omschakelbeleid’ schrijft minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken dat
“beëindiging van de analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 zal plaatsvinden als de burgers
die nu gebruik maken van het analoge signaal goede en betaalbare alternatieven kunnen worden
geboden (waarborgen publiek belang)”. De vrijkomende frequenties wil het kabinet gebruiken om ‘de al verstrekte digitale vergunningen volledig te kunnen faciliteren tot een landelijk dekkend kavel’ (met andere woorden voor de NOS en Digitenne Holding BV, die resp. 1 en 4 kavels gelicenceerd hebben). De overige frequenties zegt Brinkhorst ‘flexibel’ te zullen vergunnen.

Voor de regionale publieke omroepen zegt Brinkhorst simpelweg de vergunningen voor analoge ethertelevisie die per 2008 en 2009 aflopen niet te verlengen, ‘tenzij er geen goede en betaalbare alternatieven zijn’. Deze frequenties zullen voor DVB-T gebruik worden ingezet. Brinkhorst wil verder ‘de mogelijkheden om de vergunningen van de regionale publieke omroepen voor 2008 in te trekken zorgvuldig bezien’. Het kabinet stelt daarbij een ‘afweging van alle betrokken belangen’ te maken.

Nu de regering maar geen beslissing durft te nemen blijft volstrekt onduidelijk wanneer de analoge uitzendingen gestaakt zullen worden. De regering heeft de financiering van de analoge uitzendingen (11 miljoen euro per jaar) aan de NOS formeel stopgezet, maar als resultaat van overleg tussen de regering en de NOS wordt nog steeds analoog uitgezonden. Hoe deze gefinancierd blijft, heeft de regering evenmin duidelijk gemaakt. Minister Brinkhorst en staatssecretaris Van der Laan (beiden D66) schreven op 18 november jl. dat ‘de kosten voor de analoge verspreiding van de publieke (tv) omroep via de ether onevenredig hoog zijn’ en ‘er betaalbare alternatieven beschikbaar’ zijn. Tevens schreven de beide kabinetsleden dat ‘voor alle alternatieven geldt dat er kosten aan verbonden zijn. Digitale ethertelevisie is vooralsnog niet in het gehele land beschikbaar.’ De conclusie van het kabinet was echter dat de omschakeling per 1 januari jl. ‘niet verantwoord is’, ‘gelet op het kunnen aanbieden van een betaalbaar alternatief voor de huidige analoge uitzendingen en het feit dat een zorgvuldige communicatie naar de burgers noodzakelijk is’. Het tijdspad waarbij de omschakeling wel gerealiseerd zou worden, beloofden de bewindslieden eind vorig jaar aan de Tweede Kamer toe te zenden. Van der Laan nuanceerde dit in een debat tot januari 2006.

Het kabinet rapporteerde in november vorig jaar dat er in 2004 op basis van IntomartGFK gegevens 242.800 huishoudens (3,4 %) en 113.000 ‘buitenhuizen’ nog analoog keken. Een vele malen hoger percentage aan huishoudens vond de regio Berlijn – en in navolging ook andere Duitse regio’s – geen dilemma om aldaar het analoge ethersignaal van de uitzendende tv-stations op 4 augustus 2003 uit te schakelen ten faveure van ongecodeerde digitale tv-uitzendingen. Ook het algehele Zwitserse kanton Ticino in Zwitserland zal het per 24 juli 2006 (ondanks bezwaren van Noord-Italiaanse zijde die de Zwitser-Italiaanse zender TSI 1 zal moeten missen) zonder analoge televisie moeten doen.

KPN heeft eind vorig jaar aangekondigd dat zodra zij Nozema Services NV zal hebben overgenomen en de facto 80 % van Digitenne Holding BV in handen krijgt, ze nog voor dit jaar het DVB-T aanbod van Digitenne/KPN landelijk wil hebben uitgerold en de publieke zender gratis wil hosten en free to air uit wil zenden. Onduidelijk is hoe dit aanbod in verhouding staat met het beleid van Brinkhorst.

KPN-directeur Michiel Buitelaar: “D66 irrelevant”

Michiel Buitelaar, directeur consumentenzaken van Koninklijke KPN NV heeft zich uitgesproken uitgelaten over regeringspartij D66. Buitelaar deed dat in het programma Mediazaken van BNR Nieuwsradio waarin een voorspelling werd gevraagd: “Laat ik eens iets ritueels roepen. Het bestaan van D66 is geheel irrelevant geworden en dat zal de komende tijd ook bewaarheid worden.” Zoals bekend levert D66 thans de minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst die ook over telecommunicatie gaat en aldus zeer belangrijk is voor KPN. Brinkhorst is sinds de oprichting van D66 betrokken bij deze partij. Ook Medy van der Laan, staatssecretaris van Media & Cultuur is een voor het mediabeleid van de regering relevant D66’er. Over de (landelijke) publieke omroep, onderdeel van de portefeille van D66’er Van der Laan liet de KPN-directeur zich eveneens uit in de radio-uitzending:
“Dan een warm lijk, nee, zo mag ik dat niet zeggen. Ik ben zeer gesteld op de publieke omroep maar ik denk wel dat de kijkcijfers en laat ik zeggen het gewicht van de publieke omroep nog sneller zullen doen afnemen, tot mijn verdriet, maar ik denk dat het helemaal niet goed gaat,” aldus Michiel Buitelaar. Buitelaar rapporteert als directeur consumentenzaken rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van KPN. De staat – portefeuille van minister Gerrit Zalm (VVD) – is nog voor 7,8 % eigenaar van Koninklijke KPN NV, maar heeft geen ‘gouden’ aandeel meer.

Analyse NOS Journaalverslag:vreemde journalistiek!

DutchMedia heeft een éénmalige analyse gemaakt van het verslag over Silvio Berlusconi, de Italiaans premier die afgelopen woensdag 1 februari jl. in de NOS Journaaluitzending van 22 uur is uitgezonden. Hieronder de bevinden met de commentaren van DutchMedia.

AANKONDIGING IN LEADER met housebeat:

GERARD ARNINKHOF: Het tien uur journaal van woensdag 1 februari:[..]
housebeatje…[.onderwerpen…]Berlusconi misbruikt Italiaanse staats-TV[housebeatje]
[..]
GERARD ARNINKHOF:
“Silvio Berlusconi is vastbesloten om opnieuw premier van Italie te worden. Hij heeft alleen een probleem. Hij staat ruim 4 % achter in de peilingen. En om kiezers terug te winnen, verschijnt Berlusconi dag in dag uit op de televisie. Zo vaak dat zelfs president Ciampi de publieke omroep Rai heeft gevraagd de zendtijd eerlijk te verdelen over de politieke partijen,”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
In de inleiding van het NOS-Journaal wordt met het onderwerp ‘Berlusconi misbruikt Italiaanse staats-TV’ politieke stellingname ingenomen, medel door het gebruik van de term staats-TV. Maar ja het bekt lekker…Het is overigens geen nieuws, aangezien zulks gebeurt sinds dat Berlusconi premier is! Bovendien: De Rai is officieel een publieke omroep – net als de NOS. De Rai is immers een S.p.A. (Societa’ per Azioni, oftewel BV/NV) waarvan middels wet de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur wordt geregeld, niet anders dan in Nederland. Wel is duidelijk dat er verschil bestaat en dat het er dan om gaat hoe de benoemingen wettelijk geregeld zijn (politiek), maar het maakt van de Rai geen staatsomroep, al is het maar omdat het geen onderdeel van een ministerie is!

BAS MESTERS (verslaggeverstem):
“Als een wervelwind raast Berlusconi door de Italiaanse televisieprogramma’s,
Hij verschijnt in ontbijtshows, sportprogramma’s, praatprogramma’s en zelfs in de verkeersinformatie op de radio. De toenemende kritiek op zijn media-offensief wuift hij weg.”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
In de reportage is behalve de in de vertaling verdraaide woorden van de Usigrai (vakbond Rai) voorzitter geen kritiek te zien. Niet van centrumlinkse tegenstanders, niet van Ciampi zelf, niet het wederwoord van de Rai, kortom een erg EENzijdige door de NOS onvoldoende onderbouwde stellingname!

Quote SILVIO BERLUSCONI: (aangeduid als Premier Berlusconi (Italie))
“Dovunque il ministro del consiglio è andato a racontare delle cose fatte in questi quattro anni e mezzo , c’è stato un incremento del ascolto e credo che questo abbia terrorizata la sinistra
che si e prodotta in questo scandalo inventato.”

ECHTE VERTALING (gemaakt door DutchMedia/David de Jong)
Overal waar de premier naar toe is gegaan om te vertellen over de zaken die gedaan zijn in de afgelopen 4,5 jaar, is er een stijging van de kijkcijfers en ik denk dat dit links bang heeft gemaakt waardoor dit resulteerde in een verzonnen schandaal.

NOS-VERTALING:
“Elk programma waarin de premier vertelt over alle vooruitgang van de afgelopen vier jaar trekt enorm veel kijkers. Ik denk dat links daar zo van in paniek is geraakt dat ze dit zogenaamde mediaschandaal in het leven hebben geroepen”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
Er is verschil tussen enorm veel kijkers trekken en een stijging van kijkcijfers! Daar moet zelfs de NOS toch wel van op de hoogte zijn!

BAS MESTERS (verslaggever NOS Journaal):
“Hij heeft niet alleen vrije toegang tot zijn eigen commerciele zenders, maar controleert als premier ook de publieke kanalen zegt de voorzitter van de vakbond van Rai-journalisten”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
In beeld wordt dit helemaal niet gezegd door de Usigrai-vakbondsvoorzitter! Wederom slecht onderbouwd door de NOS die toch kan weten hoe de Italiaanse publieke omroep georganiseerd is en dat heel makkelijk kan uitleggen aan de kijker in plaats van wel heel vreemde onderbouwingen te hoeven gebruiken!

Quote voorzitter Usigrai ROBERTO NATALE:
(aangeduid in beeld als ‘vakbondsvoorzitter’, maar dat moet zijn voorzitter vakbond Usigrai)
“Basta aver fatto negli anni scorso la scelta di mettere alla guida di un telegiornale
di quel telegiornale una persona di approvatissima fedelta il che non significa che tutti i giornalisti del TG1 siano alineati”

ECHTE VERTALING:
“Het is voldoende om in de afgelopen jaren te kiezen voor een een toegewijd persoon aan de leiding van een journaal, wat niet betekent dat alle journalisten van TG1 daaraan gelieerd zijn”

NOS VERTALING
“Hij hoeft alleen maar aan de top van de tv journaals vriendjes te benoemen. Journalisten die zich daar niet in konden vinden zijn allemaal op een zijspoor gezet”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
Hier gaat de NOS over de schreef. Immers de vakbondsman heeft in het getoonde
fragment helemaal niet gezegd dat journalisten die zich niet in die lijn konden vinden, deze allemaal
op een zijspoor zijn gezet! Je kan rustig spreken van een schandalige werkwijze, door iemand een uitspraak toe te dichten voor de Nederlandse argeloze niet Italiaans sprekende kijker, die deze niet heeft gedaan. Blijkbaar kwam het het NOS Journaal zo uit opdat het een en ander kon worden aangedikt in een bruggetje van Bas Mesters?!

STEM Bas Mesters:
“sommige onderwerpen zullen daardoor nooit het journaal halen”

Quote voorzitter Usigrai ROBERTO NATALE:
“Il tema del origine delle fortune di Berlusconi sostazialmente non viene mai tratatto
dal informazione Rai è stato trattato una volta nella campagnia eletorale del 2001
cinque anni fa, che Berlusconi reagi’ in maniera cosi dura da chiedere a ottenere
le due persone un comico e un giornalista che avevano trattato quel tema,
fossero cancellato dalla televisione pubblica.

ECHTE VERTALING:
“Het onderwerp van de herkomst van het fortuin van Berlusconi wordt hoofdzakelijk nooit behandeld door de informatie die van de Rai komt. Het is een keer behandeld tijdens de verkiezingscampagne van 2001, vijf jaar geleden, opdat Berlusconi op een dusdanig harde wijze reageerde dat deze vroeg om verwijdering van een komiek en een journalist die dit onderwerp hebben behandeld”

NOS VERTALING:
“De vraag hoe Berlusconi zijn rijkdom heeft vergaard wordt nooit behandeld
Het is een keer gebeurd en toen heeft Berlusconi keihard gereageerd. Hij regelde meteen dat de twee makers een komiek en een journalist nooit meer op tv konden komen”

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
Het NOS-Journaal houdt er blijkbaar niet van als geinterviewden genuanceerde verklaringen afleggen: “Hij regelde meteen” is nooit gezegd door de vakbondsman en is (wederom) het onnodig aandikken van hetgeen Roberto Natale zei. Immers dat is helemaal niet ‘meteen’ geregeld, maar daar ging enige tijd en een aantal schakels overheen. Bovendien was Berlusconi toen geen premier en is zulks vermoedelijk nadat deze premier werd uitgevoerd.

BAS MESTERS (verslaggever NOS Journaal):
Berlusconi trekt zich van alle kritiek niks aan. Voor wie hem niet op tv willen zien heeft hij een eenvoudige tip.

Quote SILVIO BERLUSCONI:
“Aparte chi a chi da fastidio di vedere Berlusconi ricordo che c’è il telecomando che un instrumento fantastica, per cui ci sono centania di canali televisivi, basta sciaciare un, premere un pulsante al telecomando e si passa da un altra parte”

Echte vertaling:
“Behalve dat voor wie het een last is om Berlusconi te zien, ik wil herinneren aan de afstandsbediening, dat een fantastisch apparaat is, waarmee waarmiddels honderden tv-kanalen beschikbaar zijn; het is voldoende om er een in te drukken, op een knop te drukken van de afstandsbediening en je gaat naar een andere kant”

NOS VERTALING:
“Wie Berlusconi niet wil zien, herinner ik er aan, dat er zoiets bestaat als een afstandsbediening
Een fantastisch apparaat waarmee je honderden andere kanalen kan kiezen”

BAS MESTERS (verslaggever NOS Journaal):
De verkiezingen in Italie zijn op 9 april.

DutchMedia-COMMENTAAR (David de Jong):
De NOS heeft met deze reportage een EENzijdig beeld willen neerzetten, zonder het toepassen van hoor- en wederhoor. Immers de onderbouwing van de NOS standpunten wordt slechts door een vakbondsman gedaan. Forza Italia (de partij van Berlusconi) is niks gevraagd – ook andere centrumrechtse Italiaanse partijen niet; centrumlinkse partijen is ook niks gevraagd, maar geselecteerde naar eigen believen vertaalde fragmenten van Berlusconi en de Usigrai-vakbondsvoorzitter zijn blijkbaar afdoende voor deze reportage van de door de Raad van Bestuur van de NOS en wettelijk vastgelegd geachte ‘onafhankelijke’ NOS-Journaal onder leiding van hoofdrecteur Hans Laroes. Deze reportage zou voor Forza Italia aanleiding kunnen zijn het NOS Journaal aan te klagen. Iets dat in Italie heel normaal is, maar door de betrekkelijke irrelevantie van Nederland en de kleinschaligheid van Nederland in Europa is dat wellicht niet te verwachten. In het geval dat wel zou plaats vinden, zou Forza Italia vermoedelijk gelijk krijgen omdat met deze reportage onvoldoende hoor/wederhoor is toegepast en daardoor een niet onderbouwd EENzijdig negatief beeld over Forza Italia en Silvio Berlusconi is geschetst. En dat is jammer, aangezien het onderwerp zich leent voor een goede reportage.

Berlusconia: l’Ultimo Atto!

Ondergetekende kan melden dat afgelopen maand in Italië een boek is verschenen waar deze met veel plezier aan heeft meegewerkt. Het boek met de titel ‘Berlusconia: Ultimo Atto’ is op initiatief van documentairemaker Gianmarco Serra tot stand gekomen. De boektitel betekent Berluosconia: de laatste daad.
Marco Sedda, journalist bij Il Giornale di Sardegna legt geheimen bloot over de villa La Certosa, DutchMedia’s bijdrage bestaat uit een gedocumenteerde beschrijving van het media-imperium van Berlusconi’s Fiuninvest en Mediaset alsmede de ontwikkelingen uit de laatste jaren omtrent het medialandschap van het Italië in de Berlusconiaanse tijd. Het boek begint met een 23 pagina tellende omschrijving van toonaangevende (actieve) politici uit zowel de centrumrechtse Berlusconi/Casa della Libertà alliantie alsmede in de centrumlinkse ‘L’Unione/Ulivo’ alliantie die in Italië door de rechter zijn veroordeeld. Deze lijst is gemaakt door Marco Ottanelli van ‘Democrazialegalita.it’. Het voorwoord is van Elio Veltri. Het overgrote deel van het boek omslaat een bibliografie van meer dan 100 pagina’s met omschrijvingen van verschenen boeken over het Berlusconiaanse tijdperk en Berlusconi. Het boek is overigens alleen in het Italiaans verschenen. Berlusconia: l’ultimo atto is o.a. via Gullivertown te bestellen

ING koopt ca. 70 % Sky Radio; Telegraaf ca. 30 %

ING Corporate Investments Partipaties BV, een zelfstandig onderdeel van ING Groep NV, krijgt circa 70 % van de radiogroep Sky Radio Ltd in handen. De Telegraaf Media Groep NV krijgt circa 30 % in handen, terwijl Vereniging Veronica haar 3,5 % belang in het radiobedrijf behoudt. Albert (Ab) Trick (1 %) en Ton Lathouwers (2,5 %) verkopen daarmee samen met News Corp (93 %) hun belang in de radiogroep. Met de verkoop heeft Sky Radio Ltd volgens de bedrijven een ondernemerswaarde van 190 miljoen euro. De overname zal volgens betrokkenen naar verwachting in april worden geëffectueerd.

Hans Elekan, woordvoerder van de Telegraaf Media Groep NV zegt dat zijn bedrijf vooral in het radiobedrijf is gestapt omdat het naadloos aansluit bij de andere activeiten van het dagbladbedrijf en past in de mediamix. “Het tijdsaandeel dat mensen aan media besteden is niet zozeer veranderd, maar wel de mix van media,” aldus Elekan. Door in de Mediawet opgenomen limieten mag de Telegraaf Media Groep NV echter geen hoger aandeel dan 33 1/3 procent hebben in een radio of televisiebedrijf. Telegraaf Media Groep NV verwacht dat deze regelgeving binnenkort – zeker voor radiobedrijven – zal worden geschrapt. Elekan wijst daarbij op een ruime kamermeerderheid die zich inmiddels in de publieke opinie samen met het Commissariaat voor de Media en de Wetenschappelijke Raad vor het Regerinigsbeleid (WRR) die zichi ervoor heeft uitgesproken. Elekan wijst er op dat in de nieuwe situatie Telegraaf Media Groep NV niet meer dan 30 % aan zeggenschap zal hebben. Toch blijkt intern bij Sky Radio Ltd, het bedrijf de overname te zien als een overname door de Telegraaf Media Groep NV. De Telegraaf Media Groep NV heeft met de dochter van ING Groep NV, de huisbankier van Telegraaf Media Groep NV afgesproken dat het een optie heeft op het verkrijgen van een meerderheidsbelang in de radiogroep zodra dit wettelijk mogelijk is. Elekan ziet voor zijn bedrijf goede groeimogelijkheden met het radiobedrijf. Telegraaf Media Groep NV heeft geen bod gedaan op Yorin FM dat aan SBS Broadcasting BV is verkocht. Telegraaf Media Groep NV heeft overigens 20 % van SBS Broadcasting SARL in handen, dat 100 % van SBS Broadcasting BV bezit. Voor het kunnen uitzenden in de Nederlandse FM-ether ligt op Sky Radio Nederland een last van 7 miljoen euro per jaar; op Radio Veronica 4,2 miljoen euro.

Ondertussen is de verwachting dat de ING Groep-dochter haar meerderheidsbelang slechts kort zal houden. ING beschouwt het eigendom van een radiostation niet als onderdeel van haar strategische activiteiten, en neemt het belang als voorschot op de door te voeren wetswijziging. Circa 35 % van de aandelen Sky Radio Ltd zal de dochter van ING Groep NV naar verwachting binnen vier maanden na de effectuering van de overname uitzetten bij andere financiële instellingen. Het is niet de bedoeling het uit te zetten bij partijen die dat om strategische redenen wensen te bezitten. Doel is dat zolang de mediawet ongewijzigd is, ervoor te zorgen dat geen van de aandeelhouders een meerderheid houdt.

Onder Sky Radio Ltd vallen Sky Radio Nederland, Radio Veronica, een meerderheid (63,62 %) in Classic ƒM Nederland alsmede het Duitse radiostation Sky Radio Hessen. Aangezien het in Duitsland gebruikelijk is om bij overname van radiostations, de uitzendlicenties opnieuw uit te geven, is het waarschijnlijk dat dit bij Sky Radio Hessen eveneens zal geschieden. In de meeste gevallen blijft het desbetreffende radiostation haar licentie behouden. Daar gaat ook algemeen directeur van Sky Radio Ltd, Ab Trick vanuit. In Nederland vindt daarentegen achteraf een toets plaats door het Commissariaat voor de Media.

Ab Trick zegt blij te zijn met de overname. Zoals bekend had News Corp het radiobedrijf vorig jaar in de verkoop geplaatst. “Ik ben blij met de overname voor het bedrijf”, aldus Trick die eveneens tevreden over zijn eigen positie. De aankomende nieuwe eigenaren zijn voornemens het huidige management (met o.a. Ab Trick als algemeen directeur, Carlo de Boer als directeur Nederland, Tom Adams als directeur van Sky Radio Hessen) in functie te laten. Volgens de nieuwe eigenaren was het al zo dat Sky Radio Ltd binnen News Corp een redelijk autonome positie innam. Wel zal een nieuwe Raad van Commissarissen worden benoemd door de nieuwe eigenaren, zodra de overname geëffectueerd is. Sky Radio Ltd boekte in het laatste bij de Britse Kamer van Koophandel geregistreerde jaarcijfers (over de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004)
een omzet van 41,543 miljoen Britse Pond, een winst voor belasting van 364.681 Britse pond en een netto verlies van 1,45 miljoen Britse Pond; daarbij hoort overigens nog een valutaverekening van 196.529 Britse Pond. Ab Trick verklaarde in augustus jl. toen duidelijk werd dat het bedrijf te koop stond, dat de cijfers over 2003/2004 lager waren door investeringen in Denemarken, verhoogde licentiekosen en investeringen in Radio Veronica. Sky Radio Nederland draaide overigens zeer goede cijfers. Hoe de cijfers er voor het boekjaar 2004/2005 uit zien is niet bekend.
Op 14 november jl. stopte Sky Radio overigens met de Deense verlieslatende versie van het radiostation, waarbij het een claim heeft neergelegd bij de Deense overheid volgens eigen zeggen vanwege vermeend gebrek aan (beloofde) FM-dekking.

Film1/Sport1: dit was Canal+ …in Nederland!

Geen synthesische tunetjes meer. Geen Kanaal Plus, Channel Plus, Kennel Plus of Kanaal Pluu meer waarmee Canal+ bedoeld werd. Canal+ Blauw, Canal+ Rood en Canal Geel hebben vanmorgen in alle vroegte de uitzendingen gestaakt om Film1.1, Film1.2, Film1.3, Film1+1 en Sport1 de ruimte te geven. Daarmee heeft de merknaam Canal+ het 102 maanden in Nederland volgehouden, precies 8,5 jaar. Op 1 augustus 1997 namen Canal+ 1 en Canal+ 2 de plek in van FilmNet 1 en FilmNet 2 nadat de Canal+ Groep/Vivendi Universal het betaaltelevisiebedrijf van
wat nu het Zuidafrikaanse Naspers is (toen Mih Holding/MultiChoice/NetHold) overnam. FilmNet is sindsdien in Europa alleen in Griekenland blijven bestaan. Bij de start van Canal+ in Nederland had het bedrijf zo’n 175.000 abonnees en werden films 9 maanden lang uitgezonden, terwijl Canal+ beloofde de vertoontijd te verkorten tot 2 maanden. Uiteindelijk heeft Canal+ 230.000 abonnees behaald in haar eindtijd. Canal+ heeft getracht naast live voetbal en films ook (tevergeefs) met documentaires en live evenementen abonnees te werven. Joop Daalmeijer was de eerste ‘Canal+-directeur’ die overigens in opdracht van ‘Parijs’ het toen bestaande pluspakket op satelliet sloot, wat pas eind 1999 werd heropend met wat nu het bedrijf Canal Digitaal Satelliet is geworden. De Canal+ Groep/Vivendi Universal maakte op 1 september 2004 bekend dat het Nederlandse bedrijf aan AirField Holding was verkocht. Onder heerschappij van Vivendi Universal stond Canal+ onder leiding van de Fransman Stephane David. AirField Holding verkocht het Nederlandse Canal+ op 12 oktober jl. aan ChelloMedia Pay TV, een dochter van het Amerikaanse Liberty Global. De merknaam Canal+ blijft in Europa nog in gebruik bij Vivendi Universal-deelnemingen in Spanje, Polen en het ‘hoofdland’ Frankrijk (en haar kolonieën). In Scandinavië gebruikt het SBS-bedrijf C More de merknaam Canal+ eveneens. In de Benelux is Canal+ – net als de merknaam FilmNet – definitief verdwenen…
En aldus zijn vanaf vandaag de merken van de betaaltelevisiezenders omgedoopt tot Film1 en Sport1 met als slogan ‘alleen op één’. Een slogan die overigens in theorie ook op de Vlaamse zender VRT één kan slaan, zij het dat die de slogan ‘ieder zijn één’ hanteert. Op 29 maart kan Film1 de 21e verjaardag vieren als erfgenaam van FilmNet dat door Rob Houwer en o.a. Esselte is opgezet!