AVRO introduceert ‘vrijheid’ als nieuw uitgangspunt en berust in de zendtijdindeling

De AVRO heeft een nieuw uitgangspunt gepresenteerd dat in haar programma’s tot uitdrukking moet komen. Kern daarvan is ‘vrijheid’. De AVRO zal dit ondersteunen met de slogan ‘een breder beeld’ en wil daarmee een ‘brede kijk op de samenleving’ bieden als onafhankelijke omroeporganisatie. Dit presenteerde de ‘algemene’ gister tijdens haar seizoenspresentatie.

De afgelopen jaren kenschetste de AVRO zich door bestuurlijke strubbelingen. Willemijn Maas, de nieuwe algemeen directeur van de AVRO en Tom Kok, de (nieuwe) voorzitter van deze omroepvereniging meldden daarbij dat ze toewillen naar een nieuw systeem voor maatschappelijke verantwoording van omroepverenigingen. Een hoogleraar van de TU Delft is gevraagd om te onderzoeken hoe omroepen op een andere wijze hun binding kunnen aantonen met kijkers en luisteraars. Als opzet noemde de AVRO-directrice het idee van het kunnen zijn van ‘fan’ van een zender, programma, presentator of programma. Daarbij gaf de AVRO ook aan dat het vreemd is dat de gegarandeerde zendtijd thans bij de grote omroepen niet onderling verschilt, ook al is het ledenaantal soms sterk verschillend. De AVRO wil overigens ook andere omroepen en de NOS Raad van Bestuur betrekken bij de ideeën hierover en uiteindelijk komen met een afgerond voorstel opdat de Tweede Kamer een wetswijziging kan doorvoeren.

De AVRO is overigens opvallend positief gestemd over de nieuwe netindelingen op de publieke landelijke radio- en televisie-zenders. Voor het televisiegedeelte zegt televisieleider Kees Tukker tevreden te zijn over de uitkomsten van het nieuwe model. Volgens Tukker is zijn omroep er voor de komende maanden op onderdelen zelfs op vooruitgegaan. De AVRO ziet het nieuwe model vooral als mogelijkheid om programma’s onder een breder publiek te kunnen brengen omdat ze nu gegarandeerd over meerdere zenders worden gespreid. Toch blijft volgens Willemijn Maas de discussie gaande hoever de invloed van de NOS Raad van Bestuur kan gaan voor de wel of niet plaatsing van programma’s en in hoeverre deze gaat over de inhoud van programma’s. Bewust presenteerde de AVRO de gezamenlijke mediapers twee nog niet geplaatste programma’s als ‘pilot’ met een oproep aan zendercoördinatoren deze programma’s vooral te plaatsen. Het gaat daarbij om ‘Geboren Op,’ waarin mensen worden samengebracht die op dezelfde datum zijn geboren) en ‘3 Keer’, waarin drie reizigers op een bestemming verchillende belevenissen meemaken.

De programma’s van de AVRO zijn voor een groot deel nog terug te herleiden naar de thema’s die deze omroep voorheen als speerpunten had gedefinieerd (gezondheid, dier/natuur, kunst & cultuur, jeugd). Volgens de AVRO-directrice is het de bedoeling dat in deze programma’s en nieuwe programma’s de nieuwe thematiek tot uitdrukking gaan brengen. De AVRO heeft de organisatorische opbouw van haar organisaties naar thema’s losgelaten en werkt weer met aparte radio, televisie en internetafdelingen.

Programmatisch komt de AVRO met o.a. een nieuwe door de Bankgiroloterij gesponsorde serie (Restauratie) omtrent oude gebouwen die gerestaureerd kunnen worden in een format waarbij uiteindelijk in spelvorm een gebouw de ‘winnaar’ wordt, een live versie van het cabaretcompilatieprogramma ‘Andermans Veren’ en een documentairereeks over Afrika: ‘Oorlog is business’. Op cultureel gebied zal de AVRO elke zaterdag overdag van 09 tot 17 uur onder de noemer ‘AVRO Panorama’ non stop kunst- en cutluur uitzenden, met met name herhalingen van oudere programma’s. Hospitaal en Huisartsenpost zijn twee nieuwe medische programma’s. Op de radio zal de AVRO acte de presence geven op het vernieuwde Radio 5 met de terugkeer van ‘Toppers van Toen’ en de komst van Wintertijd-radio, dat nu nog bij Arrow Classic Rock wordt uitgezonden.

Op internet zal de AVRO een vernieuwde site lanceren, met eigen portals. Volgens Willemijn Maas is de discussie met de NOS Raad van Bestuur over de financiering daarvan nog niet afgerond. Eerder werd bekend dat de AVRO daarover in conflict was over de invulling en het (verplicht) leveren van programma’s voor Uitzending Gemist. Volgens Maas gaat daar een principiele discussie aan ten grondslag, waarbij de NOS Raad van Bestuur van mening is dat ze het gezamenlijk belang wil bevorderen en controleren, terwijl in de optiek van de AVRO het er om gaatom te beoordelen of activiteiten niet strijdig zijn met het gezamenlijk belang. Zolang procedureel de NOS Raad van Bestuur en de AVRO in conflict hierover zijn, blijft het geld voor de AVRO wel gereserveerd. Financiering van de digitale AVRO-themakanalen ‘Museum TV’ en ‘AVRO Dier & Natuur’ zijn volgens Kees Tukker wel geregeld. De themakanalen zijn overigens alleen via internet beschikbaar.

MTV op zoek naar creatief, technisch talent

MTV Networks BV zoekt Nederlands creatief technisch talent. Hiertoe heeft het een wedstrijd uitgeschreven onder de naam ‘MTV Networks Digital Scout’. De bedoeling is dat deelnemers applicaties verzinnen zodat een concept voor de digitale platforms kan worden uitgewerkt. Interactie is daarbij een vereiste. Voor de uitwerking looft MTV Networks BV maximaal 10.000 euro uit om de creatie te laten uitwerken; dit mag niet aan de inzender zelf worden toebedeeld.

Njusja Andersen, woordvoerster van MTV Networks, zegt desgevraagd dat het bedrijf weliswaar creatief is, maar dat het met deze wedstrijd haar blikveld wil verruimen. De bedoeling is twee winnaars per jaar aan te wijzen. Daarbij krijgt MTV Networks BV één jaar het gebruikersrecht van de applicatie. Volgens Andersen is met name het crossmediale aspect van belang: combinaties van mobiele telefonie, (digitale) televisie, internet, spellen en/of andere platforms zijn daarbij relevant. Als voorbeeld van een
creatief idee noemt Andersen een toepassing waarbij via internet in een database vrienden worden opgenomen, waarbij indien deze in een café zitten in een straal van enkele kilometers, met een SMS kunnen worden gevraagd een drankje mee te komen drinken. Overigens stond op de site abusievelijk een zin vermeld waaruit afgeleid kon worden dat de rechten op het idee volledig in handen zouden komen van MTV Networks BV. Dit is niet juist. Deze ommissie is inmiddels rechtgezet.

VARA presenteert nieuw seizoen: tegen nieuw programmeermodel

De publieke omroepvereniging VARA heeft zich opnieuw relatief fel gekant tegen het door de NOS Raad van Bestuur ingevoerde programmeermodel dat op 4 september aankomende op Nederland 1, 2 en 3 zichtbaar wordt. Dit bleek bij de seizoenspresentatie die de VARA na 3 jaar opnieuw onder eigen verantwoordelijkheid heeft georganiseerd. De NOS Raad van Bestuur presenteert zelf donderdag aan de pers en medewerkers haar plannen voor het nieuwe seizoen, terwijl de AVRO en Evangelische Omroep een eigen presentatie organiseren.

Tijdens de presentatie hekelden presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk en Paul de Leeuw samen met directeur Frans Klein het nieuwe programmeermodel. Het zou een voorzetje zijn voor een BBC-model, aldus Van Nieuwkerk. Paul de Leeuw zei hierover “We hebben verloren, maar besloten toch mee te gaan.” Volgens De Leeuw is het jammer dat het initiatief om te komen tot een BNN/VARA-net er niet is gekomen. De VARA is van mening dat er ‘tee veel centrale sturing plaats vindt en ook over de ‘inhoud’ van de programma’s.

Lennart van der Meulen, per september netcoördinator voor Nederland 2, zegt desgevraagd dat de opgevoerde discussie eigenlijk allang gestreden is en dat met de ideeën van de VARA de publieke landelijke omroep het niet zou redden. “We zitten nu onder de 30 % marktaandeel; het huidige Nederland 3 doet het niet goed,” aldus Van der Meulen die er op wijst dat VARA een “prachtig pakket” aan programma’s heeft in het nieuwe seizoen. Volgens Van der Meulen wordt het platform voor de VARA vooral ‘verbreed’ doordat de programma’s worden uitgespreid over Nederland 1, 2 en 3. De kritiek alsof de netcoördinatoren nu meer te zeggen zouden krijgen over de inhoud van de programma’s, werpt Van der Meulen van zich; dat is volgens hem niet anders dan nu.

De Leeuw reageert kort maar cordaat op Van der Meulen: “Ik ben het gewoon niet met hem eens. We wilden er een mooie zender van maken met BNN.” Frans Klein zegt desgevraagd dat het makkelijk is om opportunistisch te zijn, maar daarmee ga je – volgens Klein – voorbij aan de principiële discussie over hoe je de zenders wilt laten programmerenen hoe je denkt dat diversiteit van de programmering het beste tot uitdrukking komt. In de optiek van de VARA-directeur is het essentieel dat omroepverenigingen die stromingen uit de samenleving vertegenwoordigen (mee) laat bepalen wat het aanbod wordt.

Overigens erkent Klein dat het VARA-aanbod grotendeels behouden blijft en dat de bezuinigingen zijn omroep vooralsnog weinig raken. Het programma ‘Nieuwslicht’, maar ook Paul’s Parenavond is gesneuveld. Voor het programma ‘Over de Tram’ is onduidelijk of het door kan gaan, terwijl de VARA een aantal programma’s zelf financiert.

De VARA duidde de nieuwe talkshow ‘Pauw & Witteman’ zelf aan als de opvolger voor Barend & Van Dorp. Sterker nog het genre keert volgens de makers terug bij de publieke landelijke omroep en moet dè nieuwe talkshow voor het nieuwe tv-seizoen worden, die samen met de NPS geproduceerd wordt voor Nederland 1. Ook komt de van oorsprong sociaal-democratische omroep weer met een debatprogramma als opvolger van ‘Het Lagerhuis’ per begin 2007. Verder investeert de VARA in drama en cabaret. De serie ‘Waltz (samen met de VARA, VPRO en NPS) over een circusfamilie en cabaretseries zijn hier illustraties van. Overigens is het opvallend dat de VARA blijft samenwerken met de NPS en/of VARA. Dit komt volgens een zegsvrouwe voort uit het huidige Nederland 3 en de verbondenheid tussen deze omroepen., alsmede de visie om te willen blijven samenwerken. Opvallend is dat de VARA op Nederland 3 het grootste aantal programmatitels levert en programma als Zembla (verdiepend) en series als Law & Order alsmede Frasier op dit net blijft uitzenden, ook al valt te beredeneren dat deze niet per se een jong publiek hoeven aan te spreken.

Het is de bedoeling dat vanaf oktober de VARA met een tweede digtaal kanaal kom: Humor TV. Dit kanaal zal cabaretregistraties en humoristische programma’s bundelen. Het budget voor dit kanaal is overigens relatief laag (maximaal 800.000 euro), waarmee enkele programma’s (een agenda, een weekjournaal e.d.) gemaakt kunnen worden. De basis van het kanaal is echter het herhalen van eerder uitgezonden materiaal.

Op de radio gaat de VARA met de VPRO onder de naam Argos onderzoeksjournalistiek bedrijven in plaats van ‘De Ochtenden’ dat verdwijnt Ook zal de VARA inzetten op consumentenradio middels Kassa-Radio op Radio 1. OVerige programma’s op Radio 2, 3FM en 4 worden meestal geprolongeerd.

Engelstalige RNW2 bij Sky Digital UK

De Engelstalige zender van Radio Nederland Wereldomroep (RNW), RNW2 is sinds gisteren 24 uur per dag te horen voor alle Britse Sky Digital-satelliethuishoudens. Het tweede 24-uurs satellietkanaal van RNW omvat telkens de meest actuele Engelstalige uitzending met nieuws, reportages, documentaires, muziek en andere programma’s. RNW was tot 2005 te horen via de middengolf in het Verenigd Koninkrijk. Volgens woordvoerster Marjolein Hulst is de RNW2-uitzending voor het Britse eiland via Sky Digital een ‘een veel beter alternatief’. Radiobeluistering via satelliet is in het Verenigd Koninkrijk veel populairder dan elders. Sky Digital bedient in het Verenigd Koninkrijk 7,749 miljoen satelliethuishoudens en nog eens 427.000 Ierse satelliethuishoudens. Circa één derde van de Britse huishoudens kijkt daarmee met een satellietontvanger naar Sky. RNW – in het Engels aangeduid als Radio Netherlands Worldwide – huurt ten behoeve van de Britse uitzending satellietcapaciteit bij World Radio Network (WRN). De operator gebonden EPG-zenderplek is afgehuurd bij Sky op positie 0205. RNW was overigens al via de radiozender WRN English één uur per dag te horen via o.a. Sky Digital. De 24-uur uitzending van RNW2 is en blijft – samen met het Nederlandse RNW1 – ook via de Astra1 (ook via de EPG van Canal Digitaal Satelliet) en Hotbird te beluisteren alsmede via internet.

RTL 4/5/7: ‘echte’ anamorfe 16:9 uitzendingen alleen via digitale kabel en IPTV

Een mooie, correcte weergave van de breedbeelduitzendingen van RTL 4, RTL 5 en RTL 7 per 1 januari 2007 zal in Nederland alleen via de digitale kabel en IPTV-aanbieders worden aangeboden. Dit blijkt uit verklaringen van Bert Habets, financieel directeur voor RTL Nederland. De drie in Luxemburg gevestigde zenders zullen hun signalen via de Astra1 bij Canal Digitaal Satelliet in letterbox uitzenden. Zo is het de bedoeling de signalen ook op de analoge kabel te distribueren. RTL Nederland is voornemens het signaal uit Luxemburg terug te halen via ATM-verbindingen en vanuit Medipark opnieuw aan kabelaars en IPTV-aanbieders te verspreiden ten behoeve van hun digitale abonnees. De praktijk is dat de circa 600.000 satelliethuishoudens – net zoals bij Talpa – geen mooi 16/9 signaal afgeleverd zullen krijgen. Publieke zenders waaronder de VRT-zenders, de zenders van de BBC, ARD, ZDF alsmede Nederland 1, 2 en 3 zijn wèl in staat een correct anamorf signaal af te leveren bij de satellietkijkers, bij de buitenalndse zenders (muv de VRT) veelal ook met Dolby Digital 5.1. Bert Klaver verklaarde in Broadcast Magazine dat de keuze juist zou zijn ingegeven om ‘echte kwaliteitsverbetering te bieden’.

Een breedbeelddeskundige zegt hier desgevraagd tegenover DutchMedia: “Ik had ook eigenlijk niet verwacht dat ze het wel volgens de juiste manier zouden doen. Ook Talpa is vanaf dag één al een drama. Gewoon 2 zwarte balken er omheen en dat noemen ze dan breedbeeld. Waarom ze het niet in anamorf via de satelliet gaan aanbieden, is me een compleet raadsel. Alle ontvangers die op de kabelkopstations staan, kunnen hier weer gewoon letterbox van maken. Dat ze het in letterbox op de analoge aanbieden kan ik nog begrijpen, maar voor alle digitale platformen moeten ze gewoon anamorph gaan, dus waarom niet ook via digitale satelliet? Waarom worden die kijkers nu weer opgezadeld met een slechter beeld? Moet iedereen verplicht aan de digitale kabel en KPN TV?”

UPDATE (13 uur)
Kees Farber, operationeel directeur van Canal Digitaal Satelliet reageert op de uitspraken van RTL Nederland met de mededeling dat ze nog ‘in gesprek is over de wijze van breedbeelduitzendingen’. Farber trekt daarbij in twijfel of de financieel directeur die verantwoordelijk is voor het breedbeeldproces wel op de hoogte is van de diverse platform-mogelijkheden, ondanks dat deze tot in detail wist uit te leggen hoe het proces in zijn werk gaat. Een anamorfe uitzending op satelliet zou betekenen dat geinvesteerd moet worden aan de zijde van RTL Nederland in nieuwe kabelkopstationapparatuur.

CDA ‘solide basis’ publieke omroepverenigingen en neventaken worden hoofdtaken

Het CDA wil de rol van publieke omroepverenigingen in het publieke landelijke omroepbestel verankert zien, maar wil ook een meer solide basis voor de financiering van het publieke omroepbestel. Dit blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch Appèl (CDA).

De CDA-punten – die grotendeels bekend waren – komen deels uit de mediawet die ex-staatssecretaris Medy van der Laan bij de Tweede Kamer had ingediend, maar nu op losse schroeven staat door het terugtreden van Van der Laan. Het CDA stelt bijvoorbeeld explicoiet dat opinierubrieken niet bij de NOS thuishoren, en dat budgetten en zendtijd voor actualiteitenrubrieken bij ‘maatschappelijk verankerde omroepverenigingen’. De NPS zou hierdoor buiten de boot vallen. Het CDA is overigens ook van mening dat ‘inhoud en plaatsing van programma’s niet los van elkaar staan’, maar laat in het midden of dat moet gebeuren door de veelal door haar gebezigde taal dat omroepvoorzitters weer de NOS Raad van Bestuur moeten controleren.

Het CDA blijft vasthouden aan de ‘brede taakopdracht’ van de publieke landelijke omroep, en claimt dat er ‘voldoende’ budget moet bestaan voor een goede nieuwsvoorziening, actualiteiten, duiding van nieuws en levensbeschouwelijke programma’s, cultuur en educatie. Bij dat laatste stelt het CDA dat een ‘varieteit maatschappelijke omroeporganisaties’ kan worden ingeschakeld, en niet langer alleen EDUCOM (RVU, Teleac/NOT).

Opvallend in het verkiezingsprogramma is verder dat het CDA gaat voor een financieel ‘solide basis’ voor de publieke (landelijke) omroep die ‘minder afhankelijk wordt van reclamegelden’, door ‘vanaf een bepaald moment van derving van reclame-inkomsten het gebrek aan middelen compenseert’. Daarbij stelt het CDA eveneens dat omroepverenigingen zich meer commercieel moeten kunnen gedragen binnen en buiten het publieke bestel; dit is overigens een wens van met name de KRO, bestuurlijk nauw verwnat aan het CDA. Hoe de derving wordt gecompenseerd en hoe de ‘solide basis’ gefinancierd moet worden laat het CDA in het midden in het verkiezingsprogramma, net zoals de kwestie omtrent het reclamevrij maken van de publieke landelijke omroep.

Een ander opvallend gegeven is dat het CDA de huidige ‘neventaken’ tot hoofdtaak – en dus een kerntaak – wil maken van de publieke landelijke omroep. Dit zou betekenen dat ze niet langer aanvullend hoeven te zijn op Nederland 1, 2 en 3, resp. Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5, maar op zichzelf meer vrijheid verkrijgen. Op radiovlak gaat het dan om o.a. de Concertzender, FunX supported by BNN, 24Nieuws, Top2000 en op televisievlak gaat het om o.a. HollandDoc, NOS Journaal24, /Geschiedenis, 3voor12, Nederland E, ConsumentenTV, alsmede de te lanceren zenders Cultura en 101TV.

Tenslotte maakt het CDA zich hard om programma’s en clips met ‘excessief geweld en vrouwonvriendelijke inhoud’ [..] ‘niet of pas laat in de avond’ te tolereren. Ook stelt het CDA dat de overheid de media moet aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken dient te maken om zich te houden aan ‘maatschappelijke normen rond drugs en om (het overmatig gebruik van) alcohol niet verder te normaliseren’. Tot nu toe is op het punt van excessief geweld, drugs, alcohol en sex op televisie zelfregulering aan de orde. Het lijkt erop dat het CDA dat anders wenst te organiseren.

Commissariaat voor de Media: geen problemen met betaalmodus publieke themazenders

Het Commissariaat voor de Media ziet geen problemen in het gegeven dat de NOS voor de publieke themazenders een overeenkomst met UPC Nederland heeft afgesloten als gevolg waarvan de themazenders alleen met extra bijbetaling te zien zijn in een betaaltelevisiemodus. Dit blijkt uit een brief aan het bestuur van de programmaraad Haarlem heeft verstuurd die Dirk Oudenaarden namens het Commissariaat voor de Media vorige week verstuurde. In de optiek van de Nederlandse toezichthouder op publieke en commerciële omroep is een dergelijke overeenkomst onderdeel van ‘normaal economisch handelen’.

Oudenaarden schrijft verder dat het ‘niet aannemelijk’ is dat UPC met de (digitale) doorgifte van VPRO’s 3voor12 in een digitaal pakket waarin nog andere zenders zijn opgenomen, een ‘meer dan normale winst zal maken’. Artikel 55 van de Mediawet stelt dat de publieke landelijke omroepinstellingen zich ‘niet dienstbaar’ mogen maken aan het ‘maken van winst door derden’.

In de brief is in dit kader niet duidelijk gemaakt wat het Commissariaat bedoelt met het verschil tussen ‘winst’, ‘normale winst’ en ‘meer dan normale winst’. Volgens een zegsman geldt hetzelfde principe in ieder geval ook bij Casema en Essent Kabelcom/@Home. Casema vraagt bijvoorbeeld voor ontvangst van de publiekethemazenders 9,95 euro extra per maand (zonder 3voor12 overigens) bovenop de analoge standaardpakketprijs; Essent Kabelcom/@Home 8,95 euro per maand extra, UPC vraagt 4,16 euro per maand extra. Het gaat volgens de zegsman om exorbinante winst.

Eerder hadden zowel de programmaraad Haarlem alsmede de SP Tweede Kamerfractie vraagtekens bij de kwestie geplaatst. De Programmaraad Haarlem adviseerde VPRO’s 3voor12 Central oorspronkelijk voor distribuatie in het analoge basispakket, maar liep op tegen een blokkade van de NOS Raad van Bestuur die de publieke neventaak-zender exclusief via de digitale kabelpakketten alleen tegen extra betaling beschikbaar wil stellen in het kader van een algehele digitale distributie-overeenkomst met o.a. UPC.

CDA-minister Maria van der Hoeven, portefeuillehouder Media, stelde zich in antwoord op SP-vragen achter de ingenomen meningen van de NOS Raad van Bestuur en stelde zich in de beantwoordinge met terugwerkende kracht achter het nu ingenomen standpunt van het Commissariaat voor de Media.

Het Commissariaat voor de Media stelt in haar schrijven overigens ook dat de hoofdtaakzenders Nederland 1, 2 en 3 alsmede Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM met hun kabeldoorgifte niet bijdragen aan winst door derden op de kabel. Onvermeld blijft daarbij in de brief dat de hoofdtaakzenders in tegenstelling tot de publieke themazenders ook via andere infrastructuren kosteloos beschikbaar zijn, terwijl een themazender als VPRO’s 3voor12 op televisie exclusief via de digitale kabeltelevisiepakketten worden aangeboden.

In memoriam: André Matthijsse 24 mei 1947 – 8 augustus 2006

André Matthijsse is de constante factor bij de NOS Raad van Bestuur. Een man met humor, relativering maar ook nooit te beroerd om het gesprek aan te gaan. Een prettig mens. Iemand waarmee je nooit ruzie kan hebben. André Matthijsse is één van de lezers van het eerste uur van DutchMedia, en één van de eerste die mij professioneel ging benaderen als mediajournalist; het was toen 1997. Dé man die altijd klaar stond en nooit te beroerd was dingen uit te zoeken.

Het doorkiesnummer naar André Matthijsse ken ik al jaren uit mijn hoofd. Ik blijf het veelal draaien, misschien uit gewoonte, maar misschien ook tegen beter weten in, want het kan toch niet waar zijn dat dit het resultante moest worden van het niet al te lang geleden terugtrekken van zijn werk?

Toen de huidige NOS Raad van Bestuur zijn afdeling reorganiseerde en dreigde dat hij zijn baan zou verliezen, heb ik het voor hem opgenomen. Ik kon niet geloven dat hij terzijde zou worden geschoven. Of het heeft bijgedragen tot behoud van zijn functie weet ik niet, maar Matthijsse bleef. Ik weet wél dat met het heengaan van André Matthijsse ondergetekende onterecht een zeer gewaardeerd mens heeft verloren.

De dag dat een medicijn voor de aandoening waaraan Matthijsse is heengegaan beschikbaar komt, zou een zegedag betekenen voor de mensheid. Helaas is het er vandaag niet, en de vraag is of dat er ooit komt.

David de Jong

CDA-Minister Van der Hoeven staat achter digitale distributiestrategie NOS

CDA-minister Maria van der Hoeven staat achter de digitale distributiestrategie van de NOS. Dit blijkt uit antwoorden op kamervragen van de Socialistische Partij over de kwestie VPRO 3voor12 die deze week aan de Tweede Kamer zijn verzonden. De vragen werden gesteld doordat de programmaraad Haarlem heeft zien gebeuren dat eerdere toestemming voor analoge basispakketdistributie op de UPC-kabel werd ingetrokken aan de zijde van de NOS. Dit gebeurde nadat de NOS een afspraak omtrent digitale distributie met UPC over digitale themakanalen in het (betaalde) digitale plusdeel van UPC Digital overeenkwam.

Van der Hoeven – sinds eind juni bevoegd minister voor mediazaken – stelt dat de NOS ‘gerechtigd is om zelf te bepalen of en hoe hij dit programma beschikbaar stelt’. Daarbij stelt de minister ook dat de NOS ernaar streeft ‘themaprogramma’s zo breed mogelijk te verspreiden’ en ‘ervoor gekozen heeft om het programma 3voor12 alleen digitaal beschikbaar te stellen’. Uit de antwoorden blijkt dat Maria van der Hoeven volledig achter de digitale distributiestrategie van de NOS Raad van Bestuur staat en geen enkele aanleiding heeft om daar een afwijkende mening over te vormen.

De minister wilde geen oordeel geven over het door de SP gestelde ‘winst door derden’ principe, nu de themazender alleen tegen extra betaling beschikbaar is, en de NOS met UPC is overeengekomen de zender niet analoog uit te zenden. Volgens Van der Hoeven zal na de zomervakantieperiode door de kabelkoepelorganisatie VECAI en de NOS Raad van Bestuur ‘mededelingen’ gedaan worden over de uitkomst van onderhandelingen tussen kabelaars en de landelijke publieke omroeporganisatie NOS. De onderhandelingen hebben ‘inmiddels tot resultaat geleid’ en ‘zullen zeer binnenkort formeel worden afgerond’, aldus de bewindsvrouwe. ‘Er is in dit geval sprake van een normaal onderhandelingsproces’, dat volgens de Christendemocratische minister door beide partijen wordt beaamd. Druk bij die onderhandelingen bestaat daarbij volgens haar niet.

Eerder sprak de NOS Raad van Bestuur bij monde van Cees de Bruin zijn verbazing uit over de formele weg en de principiele discussie van de HAarlemse programmaraad. De digitale strategie van de NOS Raad van Bestuur resulteert er in dat voor ontvangst van de digitale publieke themakanalen extra betaald moet worden. UPC vraagt voor ontvangst 4,16 euro bovenop het analoge abonnementstarief; @Home/Essent Kabelcom vraagt 8,95 euro per maand bovenop het analoge abonnementstarief en Casema vraagt zelfs 9,95 euro per maand extra om het pakket waarin een aantal publieke themazenders zitten te kunnen ontvangen (bij Casema – ondanks de hoogste prijs – overigens zonder VPRO’s 3voor12).

Marc Dorcel TV later bij Canal Digitaal Satelliet

De uit Frankrijk afkomstige Nederlands gelicenceerde erotische zender Marc Dorcel TV zal op zijn vroeg begin september bij Canal Digitaal Satelliet beschikbaar komen. Vanaf dan zullen de uitzenduren van TV Oranje in de late avond en nachtelijke uren komen te vervallen. Eerder had het satellietbedrijf (in advertenties) aangekondigd dat de zender nog deze maand te zien zou zijn voor diegenen met een abonnement op het entertainmentpakket en toppakket. Operationeel directeur Kees Färber zegt desgevraagd dat een exacte startdatum ‘nog niet met zekerheid te zeggen’ valt. Canal Digitaal Satelliet wacht nog op een levering van apparatuur om de zender te kunnen doorgeven. Overigens zal de nieuwe erotische zender initieel niet voor klanten van TV Vlaanderen beschikbaar komen, zo meldde Kurt Pauwels namens TV Vlaanderen desgevraagd.