CDA/VVD-kabinet: omroepverenigingen tot 2010

CDA-minister Maria van der Hoeven wil de erkenningen van de bestaande publieke landelijke omroepverenigingen verlengen tot 2010. In 2010 loop ook de concessie cq. uitzendlicentie af van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) als publieke landelijke omroep. De CDA/VVD-ministerraad heeft ingestemd met de toezending van een brief op dit punt aan het parlement.

Oorspronkelijk had voormalig staatssecretaris Medy van der Laan (D66) de erkenningen van de omroepverenigingen juist tot het jaartal 2008 ingekort, omdat deze het omroepstelsel wilde hervormen per 2008. Nu D66 uit de regering is getreden en er een minderheidsregering is, verwacht deze niet meer dat de hervormingsvoorstellen voor de publieke landelijke omroep nog deze kabinetsperiode worden behandeld.

CDA-Minister van der Hoeven werkt overigens wel aan een nieuwe mediawetswijziging
waarin ‘kleinere technische’ veranderingen zijn opgenomen. Volgens een persverklaring gaat het om de omschrijvingen van multimediale taken voor de publieke omroep, verantwoording voor Radio Nederland Wereldomroep en een versoepeling van reclameregels voor de commerciële omroep. Op dit laatste punt stemde de Tweede Kamer onlangs nog tegen een snelle versoepeling hiervan.

Het huidige minderheidskabinet stelt dat deze mediawet-wijzigingen ‘desgewenst snel’ door kan voeren. Het kabinet stelt over nieuwe omroepverenigingen dat deze bij ‘ongewijzigde wetgeving’ pas in 2010 kunnen toetreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Omroep C, het initiatief van o.a. Kees van Twist en Ad ‘s Gravensande.

Overname Casema: nieuwe structuur met holding

De overname van Casema door Warburg Pincus en Cinven is sinds 13 september jl. een feit. Jos Molenkamp heeft per 15 september jl. het bedrijf verlaten. Er is een nieuwe holding opgezet (Zesko BV) waar Casema NV en Multikabel BV onderdeel van uitmaken. Marcel Nijhoff – reeds algemeen directeur van Multikabel is benoemd tot algemeen directeur (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur van deze nieuwe kabelholding. Walter Blom en Andrei Noppe zijn als resp. financieel directeur (CFO) en technisch directeur (CTO) benoemd van de nieuwe kabelholding. Volgens een woordvoerder van Casema blijven de huidige directies van zowel Multikabel als Casema daarnaast bestaan. Andrei Noppe heeft het directieschap van Casema overgenomen. Na de overname en fusie met Essent Kabelcom/@Home zal de situatie waarschijnlijk wijzigen.

opnieuw uitstel omschakeling analoge naar digitale ethertelevisie

Er is opnieuw uitstel voor de uitschakeling van analoge ethertelevisie alsmede de introductie van een publieke landelijke digitale ethertelevisiemultiplex. Dit keer tot 11 december. Vanaf deze datum is het de bedoeling dat er in Nederland geen analoge ethertelevisie meer wordt uitgezonden, maar alleen nog DVB-T wat betreft ethertelevisie.

Voor de zomer was het nog de bedoeling dat de omschakeling op 29 oktober te laten plaatsvinden. Met de belofte tot ongecodeerde uitzendingen voor de publieke zenders, was dit uitgesteld tot 27 november. Het is de derde concrete datum die de kabinetten onder leiding van premier Balkenende meldt. Verantwoordelijk CDA-minister Maria van der Hoeven heeft de reden van het uitstel niet gemeld. Mogelijk is Koninklijke KPN NV niet tijdig klaar met de uitrol van de digitale ethertelevisiezenders. KPN zelf meldt op haar site nog de foutieve datum van 27 november, terwijl dit 11 december moet zijn.

VVD-idee schrappen deel reclamewetgeving en mogelijk maken splitscreen weggestemd

Een VVD-idee om reclamewetgeving voor commerciële omroepen te versoepelen heeft het niet gehaald in de Tweede Kamer. Fadime Örgü diende namens de VVD een wijzigingsvoorstel op de mediawet in om te bewerkstellingen dat enkele specifieke Nederlandse regels over reclame en sponsoringmogelijkheden geschrapt zouden worden. De VVD wilde het bijvoorbeeld mogelijk maken dat splitscreenreclame mogelijk zou worden op zenders die een Nederlandse licentie hebben en de minimumtermijn voor reclame (1,5 minuut) schrappen. Met deze specifieke regelgeving wilde de Nederlandse wetgever toen die deze invoerde de consument in bescherming nemen.

RTL 4, RTL 5 en RTL 7 die weigeren Nederlands te worden, hebben wel de mogelijkheid tot splitscreenreclame. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 kunnen zich aan de Nederlandse regelgeving onttrekken en hoeven zich in de praktijk dankzij het ontbreken van adequaat toezicht nauwelijks aan de Luxemburgse wet- en regelgeving te houden. Het Commissariaat voor de Media adviseerde overigens eerder dit jaar enkele van deze wijzigingen in de Nederlandse Mediawet aan te brengen, maar wees het parlement er tegelijkertijd op dat door een andersoortig (lees nauwelijks) toezicht in Luxemburg onderscheid blijft bestaan tussen hoe de wet- en regelgeving voor Luxemburgse en Nederlandse zenders gelden. Overigens had ex-staatssecretaris Medy van der Laan in de door haar ingediende nieuwe Mediawet een verruiming van het reclameregime opgenomen. Doordat D66 uit het kabinet is gestapt en Van der Laan is opgestapt, is ernstig te betwijfelen of deze mediawet ooit ter stemming zal worden gebracht. Vooralsnog heeft de Tweede Kamer zich tegen wijzigingen in het reclameregime voor commerciële omroepen uitgesproken.

2e Kamer aanvaardt wetsvoorstel omroepbezuiniging ivm digitalisering ethertelevisie

De Tweede Kamer heeft gister het wetsvoorstel aangaande de bezuiniging bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) als gevolg van de digitalisering van Nederland 1, 2 en 3 aanvaard. Indirect is de meerderheid van de Tweede Kamer daarmee accoord gegaan met het gewijzigde digitaliseringsplan voor Nederland 1, 2, 3 en de regionale publieke tv-zenders. Daarmee is een meerderheid in de Tweede Kamer ook min of meer accoord gegaan met de onderhandse overeenkomst die de NOS en Koninklijke KPN NV. In de discussie voorafgaande aan deze stemming vorige week, uitte met name de VVD kritiek op het niet uitvoeren van een aanbesteden voor het landelijke DVB-T netwerk van de NOS. Die zal nu na afloop van het contract in 2008 mogelijk alsnog plaats vinden.

De Tweede Kamer ging niet accoord met een voorstel van Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid om niet accoord te gaan met het schrappen van 11 miljoen euro om de financiele situatie van de NOS te verbeteren. Van Dam wilde ook een korting van 10 miljoen op de omroepreserve ongedaan maken. Beide bezuinigingen zijn nu wel door de directe volksvertegenwoordiging geaccordeerd.

Ministerie van EZ: “interferentie is geregeld via Stichting Aanpak Interferentie”

Interferentie bij digitale etheruitzendingen (DVB-T) op de kabel is ‘geregeld via de Stichting Aanpak Interferentie’. Dit stelt een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken in antwoord op vragen naar aanleiding van een brief die de kabelkoepelorganisaties VECAI namens de kabelexploitanten aan CDA-minister Joop Wijn heeft verstuurd. VECAI-directeur Rob van Esch stelde daarin ‘verontrust’ te zijn over de grote druk die nu omtrent het digitaliseringsproces in de ether op Agentschap Telecom is gelegd. Op 27 november zullen buiten de Randstad de analoge etheruitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en – indien aanwezig de regionale publieke tv-zender worden gestaakt – om al dan niet via dezelfde frequenties op telkens één multiplex, de signalen van diezelfde publieke tv-zenders Free to Air (ongecodeerd) uit te zenden in DVB-T.

De verontrusting spitst zich bij Van Esch toe op het gegeven dat KPN via haar zenderexploitant ‘aan de knoppen van de zenders kan draaien’, en ‘hoe hoger men het vermogen van de zender opvoert, hoe meer storingen men kan veroorzaken bij de klanten van de grootste concurrent’. VECAI stelde verder dat het ernaar uitzag dat de kabelbedrijven niet betrokken worden bij de besluitvorming en frequentie-afstemming omtrent het in gebruik nemen van DVB-T frequenties. Van Esch vroeg garanties op de onafhankelijkheid van Agentschap Telecom en officiele participatie bij het afstemmingsproces bij de ingebruikname van nieuwe frequenties.

In het 2003 werd omtrent interferentie en de toenmalige start van het betaalaanbod via de ether Digitenne (inmiddels voor 90 % in handen van KPN) een aantal afspraken gemaakt die leidde tot de komst van de Stichting Aanpak Interferentie (STAI). Deze stichting heeft volgens een EZ-woordvoerster op een werkgebied van 4 miljoen huishoudens waar een volledig DVB-T netwerk actief is 52.000 gratis setjes verstrekt, waarvan de helft in verband met storingen vanwege DVB-T. Dat is 0,6 % van de huishoudens. Volgens de EZ-zegsvrouwe zullen met name buiten de Randstad (2,2 miljoen huishoudens met een kabelaansluiting wellicht voor ‘enkele duizenden’ huishoudens interferentie kunnen optreden. De STAI is zich daarop aan het voorbereiden. De voorlichtster van het ministerie van EZ wijst er verder op dat de problematiek zoals VECAI schetst in een ‘veel beperktere mate dan VECAI doet voorkomen’ aan de orde is. Een brief aan VECAI over de kwestie is vanuit het ministerie van Economische Zaken in de maak, al dan niet inmiddels onderweg.

VECAI – die deelneemt aan STAI – reageert desgevraagd met de mededeling benieuwd te zijn naar de brief, maar het een ‘typisch geval van bureaulabeleid’ noemt. Volgens Rob van Esch zegt men dat de problemen niet bestaan en wijst er op dat hetgeen hij vraagt niet door EZ wordt beantwoord, namelijk het vragen om garanties omtrent de politieke druk van Agentschap Telecom (die overigens onder verantwoording van de minister van Economische Zaken werkt, red.) en dat kabelbedrijven betrokken worden bij de implementatie van etherfrequenties…

VPRO als eerste met ‘rode knop’ functie op reguliere zender

De VPRO komt als eerste Nederlandse omroep met ‘rode knop’ multimediamogelijkheden op een reguliere zender. Het nieuwe popmagane 3voor12.TV – dat vanaf deze week op het vernieuwde Nederland 3 wordt uitgezonden – wordt van de mogelijkheid voorzien om vanuit het reguliere tv-programma in het multimediale ‘popmagazine’ terecht te komen van 3voor12.

Doordat alleen UPC multimediale mogelijkheden via digitale kabeltelevisie aanbiedt, is de dienst ‘rode knop’ alleen bij UPC Digital-kijkers beschikbaar. Andere digitale kabeloperatoren als Casema, Essent Kabelcom, Multikabel, CAIW, KPN/Digitenne, Canal Digitaal Satelliet en KPN/Mine bieden deze dienst niet aan. De kabelaars die de dienst niet aanbieden hebben vooralsnog technisch geen platform voor dit soort multimediadiensten.

Via de multimediadienst van UPC Digital kan de kijker ‘verdieping’ verkrijgen via het 3voor12-aanbod van bepaalde elementen uit de Nederland 3-uitzending. Deze is overigens ook via internet beschikbaar. Het combineren van doorkijkmogelijkheden binnen digitale televisie-omgevingen is in landen als het Verenigd Koninkrijk (Sky Digital UK), Italië (Sky Italia), Frankrijk (CanalSat), Spanje (Digital+) al enige jaren mogelijk bij diverse zenders, en dan met name via satelliet. 3voor12 biedt bij UPC Digital al de mogelijkheid om via een portal haar twee tv-kanalen en zes radiokanalen tezamen met een magazine in multimediavorm te gebruiken. De VPRO is de eerste Nederlandse omroep in Nederland die ten volle structureel gebruikt maakt van deze dienstverlening via een digitale televisieplatform. De grote commerciële omroepbedrijven waaronder SBS Broadcasting BV, RTL Nederland BV en Talpa TV BV zijn volstrekt afwezig met daadwerkelijke draaiende initiatieven ondanks hun herhaalde (soms zelfs jaarlijkse) aankondigingen om te komen met bepaalde nieuwe digitale initiatieven.

Naamsverwarring omtrent Concertzender oude en nieuwe stijl

De naamgeving, merkaanduiding en communicatie omtrent de Concertzender brengt de nodige onduidelijkheid met zich mee. De Concertzender die in haar oorspronkelijke vorm tot en met afgelopen zondag op de kabel, internet en satelliet uitzond, heeft zich op last van de NOS Raad van Bestuur vooralsnog moeten terugtrekken tot alleen uitzendingen via internet. De uitzendingen op het kabelkanaal zijn vervangen door een zender die dezelfde naam gebruikt. Op internet is die ‘Concertzender Nieuwe Stijl’ vooralsnog niet te vinden. Radioluisteraars worden enigszins in het diepe gegooid. Op de Concertzender Nieuwe Stijl is – zoals eerder aangekondigd – in het kader van een bezuinigingsoperatie een aantal van Radio 4 en Radio 5 verbannen culturele en jazz/crossover-programma’s geplaatst. Zo moeten deze uit de FM/AM-ether verbannen uitzendingen samen met andere programma’s de cultureel-muzikale zesde publieke zender worden via de kabel, satelliet en internet.

In de praktijk is hieraan in de communicatie naar de luisteraars toe weinig aandacht aan geschonken bij de radio-afdeling van de NOS Raad van Bestuur. Bart de Voogd, woordvoerder radio, erkent de onduidelijkheid en begrijpt verwarring die daardoor ontstaat. Thans is de Concertzender Nieuwe Stijl niet met een eigen website actief en slechts na lang zoeken via een VPRO-subsite op internet te vinden met een niet meer werkende stream-link. Op NOS-Teletekst is ook niets te vinden over de Concertzender.

De oorspronkelijke Concertzender heeft inmiddels de aanduiding ‘Classic’ aan haar naam toegevoegd. De NOS Raad van Bestuur wil pas in januari de naam van Concertzender Nieuwe Stijl wijzigen. Sommigen denken dat dit bewust is om te voorkomen dat programmaraden en kabelaars de zender mogelijk van de kabel halen, gezien het drastisch gewijzigde format. Programmaraden en kabelaars hebben immers oorspronkelijk gekozen voor wat nu Concertzender Classic is.

Bart de Voogd belooft beterschap: inmiddels is de programmering van de Concertzender Nieuwe Stijl te vinden op de EPG van omroep.nl en nog deze week zal op www.concertzender.nl een duidelijke splitsing worden gemaakt tussen Concertzender Nieuwe Stijl en Concertzender Classic alsmede het hier los van staande Surround Radio. Dan zal er een live 96 kbit/s stream worden aangebracht en de programmering op internet
beter worden geduid.

Liefhebbers kunnen de Concertzender Nieuwe Stijl niet via internet beluisteren op dit moment. De Concertzender Classic is via deze link (met 192 kbit/s)

UPDATE (donderdag)
Inmiddels heeft de VPRO een geimporviseerde (tijdelijke?) site voor de Concertzender Nieuwe Stijl in de lucht gebracht en is er een 96 kbit/s stream actief.

De logos van de Concertzender Nieuwe Stijl (links) en de Concertzender Classic (rechts) zijn in merkaanduiding niet te onderscheiden van elkaar.

Jos Molenkamp na overname per direct weg bij Casema

Jos Molenkamp (60), algemeen directeur van Casema zal per direct opstappen bij Casema zodra de overname door Cinven en Warburg Pincus getekend zal zijn. Dit maakte zijn woordvoerder Gradus Vos bekend. Volgens Vos is het logisch dat met een nieuwe eigenaar Molenkamp kiest voor het plaats maken van andere leidinggevenden die door de nieuwe eigenaren zullen worden benoemd. De Casema-woordvoerder verwacht nog deze week uitsluitsel van Europese mededingingsautoriteiten over de overnameplannen. Als er toestemming wordt gegeven, zal het definitieve overnamecontract van Casema – aldus Gradus Vos – nog volgende week naar verwachting worden getekend door Cinven en Warburg Pincus. Molenkamp heeft zich overigens altijd hard gemaakt voor de komst van een fusie van Essent Kabelcom en Casema op weg naar één nationale kabelexploitant. NA de overname van Essent Kabelcom door Cinven en Warburg Pincus is het de bedoeling dat begin volgend jaar Casema, Multikabel en Essent Kabelcom opgaan in het fusiebedrijf. Molenkamp is sinds mei 2003 algemeen directeur van Casema.

NOS maakt misbruik van positie met frequentieruimte

De NOS Raad van Bestuur maakt sinds 2003 misbruik van haar positie door digitale televisie-frequentieruimte die aan haar is toegewezen, aan KPN-dochter Digitenne te vergeven. Dit is niet toegestaan. Dit bleek uit antwoorden van CDA-minister Maria van der Hoeven in antwoord op vragen van VVD-kamerlid Fadime Örgü. In casu gebeurt dat thans met de twee zenders van de Vlaamse openbare omroep VRT die gecodeerd in het pakket van KPN TV en Digitenne uitzenden middels NOS-frequentieruimte.

DutchMedia schreef al in 2003 al over deze situatie waarbij de NOS destijds stelde dat ze dit doet in het kader van een ‘samenwerking’ en dat de NOS daarbij ‘de vrijheid heeft haar eigen multiplex ten alle tijden volledig te kunnen claimen’ en daarbij met behoud van onafhankelijkheid te werken.’

CDA-minister Maria van der Hoeven zei vanmiddag in een kamerdebat hierover dat de frequentieruimte is gegeven voor de publieke omroep en ‘alleen gebruikt kan worden voor publieke taken en niet commercieel gebruikt mag worden.’ Verder stelde de verantwoordelijk minister namens het kabinet dat ‘voor zover die frequentieruimte niet voor een publieke taak wordt gebruikt, de ruimte terugvalt aan de staat en dan opnieuw wordt uitgegeven’. Maar de ruimte mag niet via de publieke omroep voor commerciele doeleinden gebruikt worden, zo stelde de CDA-bewindsvrouwe resoluut. Van der Hoeven volgt met haar opmerkingen hetgeen de telecommunicatiewet stelt over het gebruik van frequentieruimte voor publieke omroepen.

Harm Bruins Slot, sinds 2003 verantwoordelijk voorzitter van de NOS Raad van Bestuur zei in antwoord op vragen van DutchMedia vorige week tijdens een persgesprek: ‘ik weet hier niets van!’. Desalsniettemin waren vertegenwoordigers van de NOS Raad van Bestuur desgevraagd niet in staat nadere informatie te verschaffen over de materie.

Een woordvoerder van zenderexploitant Broadcast Partners zegt over de kwestie: “De minister zegt dat het niet mag, maar ze zegt niet dat ze er iets aan gaat doen als dat blijkt, terwijl iedereen kan zien dat het gebeurt.” Broadcast Partners wijst er op dat als commerciële vergunninghouders iets doen dat in strijd is met hun vergunning deze wordt ingetrokken, terwijl de NOS dit sinds 2003 zo kan doen.